Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
178 369€ 156 590€ 91 821€ 106 321€ 103 935€ 135 537€ 117 649€ 130 612€ 127 271€ 147 093€ 140 159€ 122 587€ 126 200€ 82 869€ 89 987€ 91 623€
02
501
Spotreba materiálu
67 199€ 58 792€ 60 616€ 54 048€ 60 234€ 65 982€ 61 310€ 65 502€ 65 107€ 51 297€ 45 571€ 45 925€ 52 885€ 23 833€ 23 731€ 30 686€
03
502
Spotreba energie
111 170€ 97 798€ 31 205€ 52 273€ 43 701€ 69 555€ 56 339€ 65 110€ 62 164€ 95 255€ 94 588€ 76 662€ 73 315€ 59 036€ 66 224€ 60 937€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 542€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
162 221€ 178 035€ 171 649€ 160 281€ 142 821€ 105 523€ 129 207€ 166 438€ 125 769€ 103 949€ 106 089€ 82 910€ 176 472€ 66 833€ 78 907€ 56 430€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 808€ 2 528€ 7 470€ 11 846€ 6 152€ 11 600€ 6 822€ 6 191€ 5 141€ 7 535€ 4 009€ 3 599€ 3 716€ 8 208€ 8 833€ 3 977€
08
512
Cestovné
0€ 84€ 116€ 50€ 260€ 17€ 259€ 398€ 672€ 0€ 63€ 0€ 0€ 0€ 35€ 382€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 389€ 3 027€ 1 936€ 2 431€ 3 496€ 2 939€ 2 395€ 3 119€ 1 691€ 1 391€ 2 855€ 1 598€ 1 491€ 1 411€ 1 486€ 3 738€
10
518
Ostatné služby
156 024€ 172 395€ 162 127€ 145 953€ 132 914€ 90 967€ 119 731€ 156 730€ 118 265€ 95 022€ 99 162€ 77 713€ 171 265€ 57 214€ 68 553€ 48 333€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
670 993€ 581 193€ 620 254€ 566 401€ 512 341€ 497 069€ 464 984€ 477 003€ 415 068€ 340 745€ 314 101€ 343 236€ 297 315€ 230 316€ 221 487€ 198 826€
12
521
Mzdové náklady
487 034€ 420 356€ 450 860€ 344 699€ 369 149€ 358 621€ 337 886€ 348 034€ 303 335€ 246 330€ 227 132€ 248 328€ 218 682€ 170 168€ 164 568€ 146 438€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
159 991€ 140 180€ 148 616€ 135 774€ 123 323€ 119 929€ 111 344€ 113 076€ 95 920€ 83 571€ 74 953€ 79 522€ 66 359€ 53 138€ 50 033€ 46 238€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 968€ 20 657€ 20 778€ 84 697€ 19 869€ 18 519€ 15 755€ 15 893€ 15 812€ 10 844€ 12 016€ 15 386€ 12 274€ 7 010€ 6 886€ 6 150€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 1 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
478€ 956€ 956€ 214€ 0€ 956€ 1 690€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 045€ 2 848€ 1 653€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
478€ 956€ 956€ 214€ 0€ 956€ 1 690€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 045€ 2 848€ 1 653€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
45 361€ 17 279€ 58 709€ 37 124€ 10 442€ 112 143€ 27 126€ 6 144€ 13 886€ 27 816€ 1 569€ 1 056€ 39 996€ 53 502€ 860€ 5 835€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 850€ 4 187€ 20 033€ 13 648€ 9 128€ 103 301€ 26 678€ 462€ 0€ 26 330€ 0€ 0€ 39 433€ 53 012€ 411€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 402€ 0€ 1 869€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 351€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
94€ 87€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 914€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 417€ 12 656€ 38 562€ 23 075€ 1 273€ 6 974€ 448€ 5 682€ 11 590€ 1 185€ 654€ 1 056€ 563€ 490€ 449€ 5 835€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
247 773€ 211 209€ 243 099€ 256 311€ 238 385€ 234 621€ 212 339€ 169 533€ 128 811€ 174 464€ 125 255€ 93 131€ 75 112€ 75 331€ 82 014€ 76 437€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
245 973€ 209 409€ 241 299€ 244 508€ 236 585€ 233 121€ 186 759€ 168 133€ 127 411€ 173 464€ 112 275€ 80 763€ 67 377€ 67 370€ 66 778€ 68 650€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 11 803€ 1 800€ 1 500€ 25 580€ 1 400€ 1 400€ 1 000€ 12 980€ 12 368€ 7 735€ 7 961€ 15 236€ 7 787€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 15 643€ 1 400€ 1 400€ 1 000€ 12 980€ 12 368€ 7 735€ 7 961€ 15 236€ 7 787€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 10 003€ 0€ 0€ 9 937€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
31 650€ 35 055€ 42 506€ 42 691€ 44 159€ 46 723€ 46 619€ 48 870€ 64 780€ 48 981€ 47 684€ 37 084€ 30 307€ 16 669€ 15 356€ 12 596€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
29 448€ 25 191€ 25 158€ 26 518€ 28 715€ 29 282€ 32 154€ 35 379€ 29 674€ 20 594€ 19 485€ 12 436€ 6 606€ 5 899€ 6 095€ 6 289€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 202€ 9 864€ 17 349€ 16 173€ 15 444€ 17 442€ 14 465€ 13 491€ 35 106€ 28 387€ 28 199€ 24 647€ 23 701€ 10 770€ 9 251€ 6 307€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
88 083€ 90 402€ 155 146€ 120 898€ 46 086€ 0€ 64 293€ 150€ 2 439€ 1 281€ 1 440€ 1 369€ 1 471€ 12 543€ 14 121€ 16 263€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
29 684€ 30 631€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
13 599€ 16 867€ 110 085€ 0€ 632€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
44 800€ 42 904€ 45 061€ 120 898€ 45 454€ 0€ 64 293€ 150€ 2 439€ 1 281€ 1 440€ 1 369€ 1 471€ 12 543€ 14 121€ 16 263€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 424 928€ 1 270 718€ 1 384 141€ 1 290 242€ 1 098 169€ 1 132 573€ 1 063 907€ 998 750€ 878 024€ 844 329€ 736 297€ 681 372€ 746 873€ 539 108€ 505 580€ 459 663€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
11 108€ 9 896€ 5 752€ 4 060€ 7 120€ 11 169€ 10 306€ 10 178€ 9 848€ 8 461€ 10 518€ 9 593€ 10 036€ 8 562€ 7 844€ 6 150€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
11 108€ 9 896€ 4 669€ 3 153€ 7 120€ 11 169€ 10 306€ 10 178€ 9 848€ 8 461€ 10 518€ 9 593€ 10 036€ 0€ 0€ 6 150€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 1 083€ 907€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 562€ 7 844€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
832 111€ 732 004€ 672 853€ 636 037€ 632 383€ 591 772€ 542 584€ 558 955€ 491 984€ 441 401€ 403 957€ 373 151€ 379 937€ 300 234€ 347 594€ 363 020€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
730 634€ 660 097€ 611 554€ 586 254€ 570 223€ 541 374€ 495 619€ 464 722€ 427 474€ 387 416€ 352 131€ 322 756€ 330 687€ 274 351€ 320 071€ 329 447€
82
633
Výnosy z poplatkov
101 476€ 71 907€ 61 300€ 49 783€ 62 160€ 50 399€ 46 965€ 94 233€ 64 510€ 53 985€ 51 826€ 50 395€ 49 250€ 25 883€ 27 523€ 33 573€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
285 155€ 424 048€ 309 624€ 243 601€ 326 038€ 261 686€ 411 055€ 262 964€ 356 108€ 225 739€ 2 095 150€ 162 209€ 182 883€ 111 269€ 84 980€ 132 414€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
44 495€ 201 785€ 82 550€ 42 774€ 118 315€ 38 381€ 196 508€ 81 177€ 167 766€ 55 815€ 209 806€ 69 157€ 40 681€ 39 684€ 9 464€ 46 165€
85
642
Tržby z predaja materiálu
3 301€ 1 821€ 1 696€ 906€ 720€ 1 080€ 1 040€ 836€ 594€ 810€ 614€ 788€ 664€ 398€ 462€ 1 342€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 116€ 10€ 32€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 50€ 1 600€ 350€ 2 989€ 1 626€ 955€ 8 550€ 1 262€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
237 360€ 220 442€ 225 329€ 198 322€ 206 653€ 219 237€ 211 882€ 179 996€ 179 197€ 167 853€ 1 884 647€ 92 204€ 141 538€ 71 071€ 75 044€ 84 875€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 15 643€ 1 400€ 1 400€ 1 000€ 12 980€ 12 368€ 7 735€ 7 961€ 11 954€ 0€ 2 335€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 15 643€ 1 400€ 1 400€ 1 000€ 12 980€ 12 368€ 7 735€ 7 961€ 11 954€ 0€ 2 335€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 15 643€ 1 400€ 1 400€ 1 000€ 12 980€ 12 368€ 7 735€ 7 961€ 11 954€ 0€ 2 335€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 410€ 0€ 13€ 15€ 1 666€ 5 359€ 23 246€ 1 815€ 154€ 249€ 414€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 15€ 6€ 9€ 77€ 150€ 154€ 249€ 414€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 410€ 0€ 0€ 0€ 1 660€ 5 350€ 23 169€ 1 665€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
345 312€ 193 564€ 320 977€ 286 951€ 277 574€ 317 437€ 304 926€ 368 850€ 250 457€ 202 052€ 167 342€ 224 269€ 522 409€ 94 302€ 76 440€ 71 453€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
248 669€ 120 813€ 209 641€ 206 431€ 166 480€ 209 779€ 234 839€ 229 638€ 209 661€ 145 026€ 117 222€ 172 933€ 505 332€ 77 372€ 61 842€ 56 854€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
78 627€ 56 268€ 111 336€ 80 165€ 110 200€ 106 715€ 69 144€ 61 127€ 40 260€ 52 910€ 42 121€ 28 836€ 17 077€ 16 930€ 14 598€ 14 599€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
12 025€ 13 794€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
313€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 925€ 0€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 677€ 689€ 0€ 355€ 894€ 943€ 943€ 1 085€ 535€ 192€ 8 000€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 475 486€ 1 361 312€ 1 311 006€ 1 172 450€ 1 244 614€ 1 198 117€ 1 270 271€ 1 202 359€ 1 109 412€ 892 299€ 2 694 694€ 800 203€ 1 105 041€ 526 475€ 517 107€ 575 786€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
50 558€ 90 594€ -73 135€ -117 792€ 146 445€ 65 544€ 206 364€ 203 610€ 231 388€ 47 970€ 1 958 397€ 118 831€ 358 168€ -12 633€ 11 527€ 116 123€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 1€ 1€ 11€ 245€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
50 558€ 90 594€ -73 135€ -117 792€ 146 445€ 65 544€ 206 364€ 203 608€ 231 386€ 47 969€ 1 958 396€ 118 819€ 357 923€ -12 633€ 11 527€ 116 123€