Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
447 969€ 445 480€ 282 829€ 258 960€ 245 031€ 236 533€ 260 599€ 260 466€ 254 342€ 258 907€ 242 890€ 230 697€ 222 225€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
366 407€ 333 131€ 260 590€ 188 439€ 201 776€ 212 205€ 242 677€ 236 798€ 235 245€ 243 199€ 227 873€ 214 408€ 208 818€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
328 433€ 295 157€ 222 616€ 150 465€ 163 802€ 174 231€ 204 703€ 198 824€ 197 271€ 205 225€ 189 899€ 176 434€ 170 844€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
115 276€ 115 276€ 115 276€ 115 276€ 115 276€ 109 268€ 109 268€ 109 268€ 109 268€ 109 268€ 106 346€ 106 346€ 106 237€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
104 900€ 83 017€ 84 864€ 19 601€ 31 505€ 38 344€ 72 923€ 80 804€ 86 483€ 94 027€ 57 816€ 43 940€ 40 204€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
61 191€ 1 470€ 1 974€ 2 916€ 4 349€ 5 801€ 9 612€ 8 752€ 1 519€ 1 930€ 2 341€ 2 752€ 1 007€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
47 066€ 95 394€ 20 501€ 12 672€ 12 672€ 20 818€ 12 899€ 0€ 0€ 0€ 23 396€ 23 396€ 23 396€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 37 974€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 974€ 37 974€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
81 563€ 111 022€ 22 239€ 70 460€ 42 544€ 23 633€ 17 696€ 23 668€ 19 015€ 15 525€ 14 859€ 15 911€ 12 458€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
8 011€ 0€ 0€ 0€ 5€ 65€ 1 492€ 0€ 593€ 75€ 119€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 1 492€ 0€ 537€ 30€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 10€ 35€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 42€ 35€ 84€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
11€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
73 552€ 111 022€ 22 239€ 70 460€ 42 539€ 23 567€ 16 204€ 23 668€ 18 422€ 15 450€ 14 740€ 15 911€ 12 458€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
19€ 382€ 13€ 0€ 83€ 549€ 151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
61€ 25€ 74€ 25€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
73 471€ 110 615€ 22 152€ 70 435€ 42 449€ 23 019€ 16 053€ 23 668€ 18 422€ 15 450€ 14 740€ 15 911€ 12 458€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 1 327€ 0€ 61€ 711€ 695€ 226€ 0€ 82€ 183€ 158€ 378€ 949€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 1 327€ 0€ 61€ 711€ 695€ 226€ 0€ 82€ 183€ 158€ 378€ 949€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
447 969€ 445 480€ 282 829€ 258 960€ 245 031€ 236 533€ 260 599€ 260 466€ 254 342€ 258 907€ 242 890€ 230 697€ 222 225€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
290 612€ 272 595€ 267 491€ 252 165€ 237 172€ 226 381€ 245 516€ 245 107€ 241 699€ 246 298€ 237 049€ 224 989€ 221 316€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
290 612€ 272 595€ 267 491€ 252 165€ 237 172€ 226 381€ 245 516€ 245 107€ 241 699€ 246 298€ 237 049€ 224 989€ 221 316€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
272 595€ 264 491€ 252 165€ 237 172€ 226 381€ 242 130€ 245 107€ 241 699€ 246 297€ 237 049€ 224 989€ 221 316€ 210 428€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
18 017€ 8 104€ 15 326€ 14 993€ 10 790€ -15 749€ 409€ 3 408€ -4 599€ 9 249€ 12 060€ 3 673€ 10 888€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
12 556€ 75 376€ 14 337€ 5 605€ 6 480€ 6 744€ 6 254€ 5 380€ 5 076€ 4 642€ 5 841€ 5 708€ 909€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
500€ 500€ 400€ 400€ 400€ 400€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
500€ 500€ 400€ 400€ 400€ 400€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
903€ 666€ 503€ 330€ 182€ 49€ 40€ 5€ 25€ 5€ 16€ 66€ 63€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
903€ 666€ 503€ 330€ 182€ 49€ 40€ 5€ 25€ 5€ 16€ 66€ 63€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
11 153€ 74 210€ 9 434€ 4 875€ 5 899€ 6 295€ 5 814€ 5 375€ 5 051€ 4 637€ 5 825€ 5 642€ 846€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
0€ 66 220€ 14€ 0€ 491€ 1 165€ 0€ 661€ 409€ 294€ 650€ 696€ 846€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 994€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 3 400€ 0€ 0€ 500€ 433€ 5€ 306€ 303€ 8€ 8€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
6 064€ 4 435€ 3 325€ 2 750€ 3 028€ 2 464€ 2 278€ 2 519€ 2 645€ 2 398€ 3 116€ 2 965€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
3 919€ 2 860€ 2 224€ 1 695€ 1 885€ 1 689€ 1 617€ 1 613€ 1 134€ 1 109€ 1 542€ 1 500€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 170€ 696€ 472€ 430€ 495€ 477€ 491€ 577€ 556€ 533€ 509€ 473€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
144 801€ 97 509€ 1 000€ 1 190€ 1 379€ 3 407€ 8 829€ 9 979€ 7 567€ 7 967€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
144 801€ 97 509€ 1 000€ 1 190€ 1 379€ 3 407€ 8 829€ 9 979€ 7 567€ 7 967€ 0€ 0€ 0€