Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Rača

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
28 339 347€ 23 200 839€ 21 914 332€ 20 443 524€ 20 216 102€ 18 448 143€ 18 125 982€ 14 055 994€ 14 847 830€ 14 637 595€ 16 379 844€ 17 361 642€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
17 246 082€ 13 763 481€ 12 719 350€ 12 646 301€ 12 408 996€ 11 777 031€ 12 771 907€ 12 300 049€ 12 865 660€ 13 125 288€ 14 043 515€ 13 983 621€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
27 163€ 63 793€ 71 877€ 56 405€ 60 020€ 11 664€ 10 097€ 12 953€ 0€ 0€ 214€ 5 678€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
13 455€ 20 475€ 28 559€ 36 935€ 45 920€ 11 664€ 10 097€ 12 953€ 0€ 0€ 0€ 5 207€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 214€ 471€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
13 708€ 43 318€ 43 318€ 19 470€ 14 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
17 212 280€ 13 693 049€ 12 640 834€ 12 585 352€ 12 346 447€ 11 762 837€ 12 759 281€ 12 284 567€ 12 863 131€ 13 122 759€ 14 040 772€ 13 971 304€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
7 923 359€ 6 969 002€ 6 566 116€ 6 407 248€ 5 962 517€ 6 004 258€ 5 882 144€ 5 666 636€ 5 671 414€ 5 926 822€ 7 220 065€ 8 513 140€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
98 600€ 98 600€ 98 600€ 99 264€ 99 264€ 99 264€ 98 467€ 79 140€ 78 780€ 78 780€ 71 980€ 13 123€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
7 981 195€ 5 624 231€ 5 469 508€ 5 467 987€ 5 277 842€ 5 077 158€ 5 404 201€ 5 973 468€ 6 623 270€ 6 474 629€ 5 049 640€ 4 589 980€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
221 620€ 267 006€ 218 740€ 292 816€ 323 202€ 245 303€ 276 286€ 272 431€ 341 895€ 285 023€ 261 139€ 285 641€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
120 549€ 95 845€ 71 417€ 51 768€ 47 060€ 48 686€ 73 802€ 35 378€ 35 932€ 62 479€ 89 025€ 98 133€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
25 564€ 8 320€ 12 963€ 18 869€ 15 657€ 15 477€ 14 417€ 17 286€ 18 204€ 12 645€ 38 132€ 29 181€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
841 393€ 630 046€ 203 489€ 247 400€ 620 906€ 272 692€ 1 009 965€ 240 229€ 93 636€ 282 381€ 1 310 791€ 442 106€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
6 639€ 6 639€ 6 639€ 4 544€ 2 529€ 2 529€ 2 529€ 2 529€ 2 529€ 2 529€ 2 529€ 6 639€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
6 639€ 6 639€ 6 639€ 4 544€ 2 529€ 2 529€ 2 529€ 2 529€ 2 529€ 2 529€ 2 529€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 091 998€ 9 433 235€ 9 194 981€ 7 797 223€ 7 743 873€ 6 671 112€ 5 354 074€ 1 755 945€ 1 978 860€ 1 510 922€ 2 333 844€ 3 359 054€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
9 420€ 4 019€ 4 590€ 3 989€ 4 764€ 5 473€ 4 737€ 6 700€ 3 823€ 3 519€ 4 968€ 1 874€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
9 420€ 4 019€ 4 590€ 3 989€ 4 764€ 5 473€ 4 737€ 6 700€ 3 823€ 3 519€ 4 968€ 1 874€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
7 072 159€ 6 784 007€ 6 873 830€ 5 757 338€ 5 584 499€ 5 464 511€ 4 017 508€ 641 503€ 741 355€ 635 981€ 770 453€ 736 180€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
90€ 162€ 389€ 11 732€ 170€ 222€ 228€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
7 072 069€ 6 783 845€ 6 873 441€ 5 745 606€ 5 584 329€ 5 464 266€ 4 017 136€ 641 503€ 741 355€ 635 981€ 770 453€ 736 180€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 42 562€ 49 200€ 0€ 0€ 0€ 6 800€ 0€ 298 313€ 26 892€
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 092€
056
8.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 800€ 0€ 298 313€ 6 800€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 42 562€ 49 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 207 365€ 83 031€ 171 713€ 49 162€ 32 061€ 50 912€ 73 822€ 124 232€ 144 368€ 162 609€ 159 457€ 309 883€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
2 355€ 2 355€ 2 355€ 2 355€ 2 355€ 2 355€ 2 355€ 2 355€ 2 355€ 20€ 66 387€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 202 081€ 73 954€ 162 159€ 39 093€ 12 823€ 43 624€ 65 665€ 118 710€ 137 351€ 160 385€ 90 480€ 307 236€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 260€ 3 164€ 6 230€ 5 633€ 4 641€ 4 589€ 3 206€ 2 547€ 3 325€ 344€ 202€ 2 647€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
120€ 120€ 120€ 96€ 142€ 344€ 80€ 0€ 89€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
550€ 2 938€ 550€ 1 985€ 12 101€ 0€ 0€ 620€ 1 248€ 1 860€ 2 388€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 500€ 300€ 0€ 0€ 0€ 2 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
2 803 053€ 2 562 179€ 2 144 848€ 1 944 172€ 2 073 349€ 1 150 217€ 1 258 007€ 983 510€ 1 082 514€ 708 813€ 1 100 653€ 2 284 225€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 158€ 1 437€ 1 490€ 175€ 1 108€ 573€ 537€ 429€ 1 292€ 570€ 553€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
1 447€ 1 792€ 3 274€ 789€ 939€ 1 708€ 787€ 2 736€ 6 104€ 621€ 4 187€ 5 681€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
2 800 448€ 2 558 950€ 2 140 084€ 1 943 208€ 2 071 302€ 1 147 937€ 1 256 684€ 980 345€ 1 075 118€ 707 622€ 1 095 913€ 2 278 544€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 267€ 4 122€ 0€ 0€ 63 232€ 0€ 0€ 0€ 3 310€ 1 385€ 2 485€ 18 967€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 267€ 4 122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 310€ 1 385€ 2 485€ 18 967€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 63 232€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
28 339 347€ 23 200 839€ 21 914 332€ 20 443 524€ 20 216 102€ 18 448 143€ 18 125 982€ 14 055 994€ 14 847 830€ 14 637 595€ 16 379 844€ 17 361 642€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
24 735 646€ 20 927 979€ 19 741 714€ 18 114 417€ 17 610 877€ 16 285 763€ 16 301 290€ 12 743 770€ 13 050 124€ 13 772 290€ 15 524 537€ 16 930 372€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ -2 095€ -4 110€ -4 110€ -4 110€ -4 110€ -4 110€ -4 110€ -4 110€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ -2 095€ -4 110€ -4 110€ -4 110€ -4 110€ -4 110€ -4 110€ -4 110€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
24 735 646€ 20 927 979€ 19 741 714€ 18 116 512€ 17 614 987€ 16 289 873€ 16 305 400€ 12 747 880€ 13 054 234€ 13 776 400€ 15 528 647€ 16 930 372€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
20 927 979€ 19 741 714€ 18 116 512€ 17 614 987€ 16 396 585€ 16 302 535€ 16 217 200€ 13 031 300€ 13 776 401€ 15 525 972€ 16 853 764€ 17 054 034€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
3 807 668€ 1 186 265€ 1 625 202€ 501 524€ 1 218 402€ -12 661€ 88 200€ -283 420€ -722 167€ -1 749 572€ -1 325 117€ -123 662€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 488 372€ 1 239 246€ 1 111 180€ 1 129 183€ 1 202 844€ 1 509 404€ 1 049 718€ 514 509€ 698 899€ 465 254€ 297 321€ 137 624€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
65 234€ 61 000€ 17 000€ 19 390€ 110 702€ 221 343€ 211 737€ 248 772€ 503 215€ 60 239€ 81 832€ 67 603€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 110 702€ 221 343€ 211 737€ 248 772€ 503 215€ 60 239€ 81 832€ 67 603€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
65 234€ 61 000€ 17 000€ 19 390€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
70 812€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
70 812€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 018€ 32 556€ 33 618€ 8 314€ 9 121€ 9 334€ 8 735€ 6 491€ 3 934€ 2 873€ 3 702€ 12 327€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
0€ 29 479€ 29 479€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 018€ 3 077€ 4 139€ 8 314€ 9 121€ 9 334€ 8 735€ 6 491€ 3 934€ 2 873€ 3 702€ 12 327€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
502 092€ 288 957€ 209 362€ 332 767€ 178 661€ 238 720€ 151 789€ 175 613€ 191 750€ 402 142€ 211 787€ 57 694€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
276 872€ 81 034€ 28 000€ 70 993€ 33 898€ 106 526€ 22 392€ 30 243€ 37 932€ 243 937€ 79 922€ 46 967€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116€ 116€ 116€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
2 866€ 0€ 220€ 296€ 0€ 0€ 0€ 396€ 4 834€ 87€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
32 916€ 36 176€ 23 010€ 116 124€ 3 702€ 5 981€ 1 374€ 20 517€ 1 664€ 16 669€ 4 713€ 10 611€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
103 141€ 88 728€ 85 715€ 80 517€ 79 378€ 70 667€ 71 777€ 70 580€ 70 011€ 87 413€ 76 132€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
68 139€ 63 297€ 58 053€ 53 549€ 51 390€ 46 060€ 46 623€ 44 248€ 43 108€ 40 988€ 40 206€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 593€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
16 158€ 19 722€ 13 553€ 11 288€ 10 294€ 9 485€ 9 622€ 9 630€ 9 601€ 12 932€ 10 698€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
1 847 216€ 856 733€ 851 201€ 768 712€ 904 360€ 1 040 008€ 677 457€ 83 633€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
1 504 292€ 513 809€ 508 277€ 633 064€ 768 712€ 904 360€ 677 457€ 83 633€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
342 924€ 342 924€ 342 924€ 135 648€ 135 648€ 135 648€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 115 328€ 1 033 614€ 1 061 438€ 1 199 925€ 1 402 380€ 652 975€ 774 974€ 797 715€ 1 098 807€ 400 051€ 557 986€ 293 646€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 115 328€ 1 033 614€ 1 061 438€ 1 199 925€ 1 402 380€ 652 975€ 774 974€ 797 715€ 1 098 807€ 400 051€ 557 986€ 293 646€