Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Vajnory

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
8 616 000€ 8 652 792€ 7 408 542€ 8 428 978€ 8 077 191€ 6 564 784€ 7 493 462€ 8 126 596€ 7 915 364€ 8 674 501€ 7 395 573€ 6 957 139€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 930 172€ 6 068 945€ 5 369 930€ 6 453 419€ 5 946 391€ 5 854 846€ 6 822 011€ 7 827 699€ 7 783 837€ 8 586 453€ 7 139 326€ 6 652 188€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
138 183€ 141 268€ 131 112€ 125 067€ 154 611€ 149 415€ 123 263€ 83 283€ 74 264€ 57 703€ 48 228€ 58 039€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 1 688€ 3 560€ 5 432€ 7 304€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
14 628€ 22 633€ 12 477€ 4 745€ 8 201€ 11 657€ 23 913€ 33 235€ 41 135€ 38 418€ 48 228€ 58 039€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
123 555€ 118 635€ 118 635€ 118 635€ 142 851€ 132 327€ 92 046€ 50 049€ 33 129€ 19 285€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
5 216 851€ 5 352 539€ 4 663 679€ 5 753 213€ 5 241 640€ 5 227 291€ 6 690 610€ 7 736 277€ 7 701 434€ 8 520 611€ 6 941 885€ 6 587 510€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
2 059 694€ 2 038 004€ 2 040 460€ 3 120 794€ 2 601 136€ 2 560 051€ 2 396 961€ 2 396 961€ 2 342 550€ 2 342 769€ 2 360 674€ 2 452 926€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
20 946€ 20 946€ 20 946€ 20 946€ 20 946€ 20 946€ 20 946€ 20 946€ 20 946€ 20 946€ 20 946€ 20 946€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 872 096€ 2 987 193€ 2 131 642€ 2 244 516€ 2 203 519€ 2 149 075€ 3 563 504€ 4 907 137€ 4 985 102€ 4 652 882€ 3 072 591€ 2 998 027€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
129 675€ 152 468€ 126 883€ 114 037€ 104 471€ 43 008€ 50 528€ 57 504€ 53 213€ 74 459€ 100 518€ 88 481€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 2 880€ 6 036€ 9 193€ 15 595€ 6 990€ 14 991€ 23 503€ 22 915€ 36 677€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
1 941€ 2 539€ 2 985€ 3 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
78 099€ 127 263€ 176 427€ 163 853€ 194 811€ 219 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
54 399€ 24 125€ 164 335€ 82 825€ 110 720€ 225 231€ 643 075€ 346 738€ 284 632€ 1 406 052€ 1 364 241€ 976 180€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 273€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
575 139€ 575 139€ 575 139€ 575 139€ 550 139€ 478 139€ 8 139€ 8 139€ 8 139€ 8 139€ 149 213€ 6 639€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
573 639€ 573 639€ 573 639€ 573 639€ 548 639€ 476 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 141 074€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 680 773€ 2 559 364€ 2 019 197€ 1 969 790€ 2 122 181€ 704 877€ 669 134€ 295 442€ 124 577€ 83 888€ 248 537€ 295 768€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
25 136€ 25 408€ 29 004€ 31 292€ 23 676€ 19 099€ 25 080€ 19 878€ 21 344€ 14 024€ 5 847€ 2 723€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
10 675€ 10 163€ 10 489€ 9 578€ 9 938€ 2 327€ 2 333€ 18 907€ 20 439€ 13 063€ 5 847€ 2 723€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary
(121 + 122) -
(192 + 193))
616€ 545€ 915€ 984€ 568€ 497€ 755€ 834€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky
(123) -
(194))
4 982€ 5 667€ 7 799€ 9 724€ 5 951€ 7 726€ 9 457€ 137€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
8 863€ 9 033€ 9 801€ 11 006€ 7 219€ 8 549€ 12 535€ 0€ 905€ 961€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
2 223 653€ 2 274 610€ 1 728 915€ 1 726 214€ 1 765 391€ 411 532€ 365 111€ 122€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
2 223 653€ 2 274 610€ 1 728 915€ 1 725 731€ 1 765 391€ 16 532€ 16 407€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 482€ 0€ 395 000€ 348 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
15 437€ 5 793€ 11 841€ 14 573€ 8 846€ 8 338€ 9 701€ 12 067€ 4 501€ 11 563€ 47 216€ 58 760€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
495€ 0€ 1 250€ 3 138€ 3 197€ 3 139€ 4 257€ 7 917€ 0€ 3 980€ 5 455€ 3 538€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 500€ 1 173€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 232€ 232€ 0€ 0€ 849€ 609€ 332€ 896€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
11 313€ 4 269€ 1 273€ 9 983€ 2 953€ 2 237€ 3 758€ 2 621€ 422€ 4 131€ 9 936€ 25 910€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 390€ 1 519€ 1 318€ 1 446€ 2 346€ 2 730€ 1 685€ 1 487€ 1 550€ 2 843€ 28 960€ 27 210€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
1 239€ 0€ 0€ 6€ 118€ 0€ 0€ 42€ 180€ 0€ 33€ 33€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 0€ 8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
416 546€ 253 553€ 249 438€ 197 712€ 324 267€ 265 908€ 269 242€ 263 375€ 98 732€ 58 301€ 195 474€ 234 285€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 147€ 1 338€ 893€ 2 976€ 1 526€ 2 368€ 3 704€ 1 013€ 1 883€ 1 267€ 3 791€ 2 841€
087
2.
Ceniny
(213))
763€ 860€ 368€ 74€ 224€ 198€ 53€ 1 033€ 968€ 616€ 2 594€ 1 925€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
413 636€ 251 355€ 248 178€ 194 662€ 322 517€ 263 342€ 265 486€ 261 329€ 95 881€ 56 418€ 189 089€ 229 519€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
5 055€ 24 482€ 19 416€ 5 769€ 8 620€ 5 061€ 2 317€ 3 454€ 6 950€ 4 160€ 7 710€ 9 183€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
5 055€ 24 370€ 19 331€ 5 648€ 8 213€ 4 561€ 1 817€ 3 454€ 6 457€ 3 467€ 7 610€ 5 200€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 112€ 85€ 121€ 407€ 500€ 500€ 0€ 493€ 693€ 100€ 3 983€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
8 616 000€ 8 652 792€ 7 408 542€ 8 428 978€ 8 077 191€ 6 564 784€ 7 493 462€ 8 126 596€ 7 915 364€ 8 674 501€ 7 395 573€ 6 957 139€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 857 393€ 4 741 568€ 4 501 238€ 4 190 886€ 5 313 160€ 3 601 323€ 5 026 585€ 5 892 590€ 5 890 919€ 6 247 202€ 6 246 300€ 6 575 038€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
4 857 393€ 4 741 568€ 4 501 238€ 4 190 886€ 5 313 160€ 3 601 323€ 5 026 585€ 5 892 590€ 5 890 919€ 6 247 202€ 6 246 300€ 6 575 038€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
4 736 708€ 4 496 378€ 4 187 426€ 3 990 267€ 5 378 764€ 5 088 236€ 5 882 759€ 5 767 138€ 5 861 917€ 6 237 509€ 6 288 841€ 6 850 592€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
120 685€ 245 190€ 313 812€ 200 619€ -65 604€ -1 486 913€ -856 175€ 125 452€ 29 002€ 9 693€ -42 541€ -275 554€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
640 074€ 837 311€ 539 795€ 704 003€ 1 025 550€ 1 260 881€ 1 182 872€ 941 442€ 1 122 158€ 1 488 708€ 862 874€ 172 973€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
4 050€ 5 722€ 2 040€ 2 040€ 3 000€ 35 624€ 79 950€ 50 327€ 46 523€ 27 321€ 39 222€ 19 479€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 479€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
4 050€ 5 722€ 2 040€ 2 040€ 3 000€ 35 624€ 79 950€ 50 327€ 46 523€ 27 321€ 39 222€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
36 810€ 1 282€ 31€ 65€ 130 028€ 21€ 16€ 0€ 221€ 0€ 20€ 58€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
31 830€ 21€ 31€ 65€ 130 028€ 21€ 16€ 0€ 221€ 0€ 20€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
4 979€ 1 260€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
848€ 800€ 264€ 351€ 311€ 617€ 320€ 247€ 222€ 270€ 1 180€ 4 373€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
848€ 800€ 264€ 351€ 311€ 617€ 320€ 247€ 222€ 270€ 1 180€ 4 373€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
123 099€ 125 311€ 175 123€ 120 066€ 91 466€ 204 587€ 400 683€ 61 171€ 113 319€ 424 806€ 401 785€ 149 063€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
24 272€ 16 379€ 87 801€ 30 024€ 15 783€ 26 225€ 215 837€ 19 367€ 37 113€ 269 503€ 162 272€ 81 481€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 388€ 1 156€ 924€ 10 803€ 0€ 26 219€ 8 242€ 2 323€ 21 907€ 65 855€ 30 770€ 15 203€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 1 526€ 668€ 422€ 556€ 7 307€ 2 230€ 137€ 1 206€ 37 083€ 9 327€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
189€ 75€ 333€ 328€ 157€ 162€ 118 577€ 18€ 0€ 0€ 0€ 97€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 141 074€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
40 729€ 48 419€ 35 457€ 32 307€ 30 268€ 29 124€ 29 316€ 18 116€ 29 883€ 31 545€ 36 552€ 31 683€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
859€ 685€ 612€ 549€ 597€ 547€ 568€ 522€ 603€ 646€ 644€ 668€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
26 592€ 25 044€ 23 518€ 21 200€ 19 465€ 19 416€ 21 027€ 15 815€ 15 442€ 15 443€ 15 982€ 14 398€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 510€ 30€ 33€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
6 940€ 9 997€ 5 809€ 4 940€ 4 641€ 4 587€ 4 834€ 4 873€ 4 655€ 4 701€ 5 131€ 5 533€
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
22 130€ 22 030€ 20 000€ 19 494€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
475 267€ 704 198€ 362 338€ 581 481€ 800 745€ 1 020 031€ 701 903€ 829 696€ 961 873€ 1 036 311€ 420 667€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
389 551€ 475 267€ 143 119€ 362 011€ 580 903€ 799 795€ 571 072€ 700 384€ 829 696€ 959 008€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
85 716€ 228 930€ 219 219€ 219 470€ 219 842€ 220 236€ 130 831€ 129 312€ 132 177€ 77 303€ 420 667€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
3 118 532€ 3 073 912€ 2 367 509€ 3 534 089€ 1 738 481€ 1 702 580€ 1 284 004€ 1 292 564€ 902 287€ 938 591€ 286 399€ 209 128€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
3 118 532€ 3 073 912€ 2 367 509€ 3 534 089€ 1 738 481€ 1 702 580€ 1 284 004€ 1 292 564€ 902 287€ 938 591€ 286 399€ 209 128€