Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Vajnory

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
100 770 € 99 456 € 101 315 € 100 860 € 107 915 € 97 269 € 101 036 € 108 366 € 126 519 € 148 100 € 196 168 €
02
501
Spotreba materiálu
43 999 € 40 862 € 52 836 € 39 129 € 49 694 € 39 627 € 37 862 € 34 409 € 43 988 € 79 520 € 94 870 €
03
502
Spotreba energie
56 189 € 57 847 € 48 097 € 61 225 € 57 757 € 57 113 € 62 121 € 70 466 € 79 857 € 66 925 € 101 298 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
582 € 747 € 382 € 507 € 464 € 529 € 1 052 € 3 491 € 2 674 € 1 655 € 0 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
359 342 € 396 809 € 412 842 € 387 001 € 450 183 € 321 107 € 304 533 € 282 497 € 369 154 € 475 631 € 453 535 €
07
511
Opravy a udržiavanie
67 643 € 107 762 € 72 074 € 97 456 € 171 031 € 79 772 € 78 976 € 73 138 € 103 006 € 140 318 € 85 957 €
08
512
Cestovné
792 € 1 067 € 3 396 € 1 901 € 2 191 € 2 561 € 4 125 € 3 961 € 3 532 € 5 805 € 14 748 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
13 522 € 11 161 € 9 212 € 6 839 € 9 545 € 10 992 € 14 779 € 16 176 € 14 192 € 42 324 € 31 791 €
10
518
Ostatné služby
277 384 € 276 820 € 328 160 € 280 804 € 267 417 € 227 782 € 206 653 € 189 222 € 248 424 € 287 184 € 321 039 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
835 493 € 764 377 € 721 974 € 654 302 € 601 864 € 573 792 € 574 599 € 567 197 € 548 936 € 571 236 € 573 970 €
12
521
Mzdové náklady
587 187 € 546 474 € 515 413 € 468 304 € 432 082 € 411 748 € 422 830 € 418 197 € 408 319 € 425 179 € 433 266 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
197 229 € 185 906 € 174 601 € 158 087 € 145 297 € 139 471 € 129 054 € 125 988 € 117 553 € 120 805 € 121 966 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 225 € 5 450 € 4 775 € 2 805 € 3 386 € 3 353 € 3 121 € 2 457 € 2 224 € 2 357 € 1 643 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
45 852 € 26 548 € 27 185 € 25 105 € 21 098 € 19 219 € 19 594 € 20 555 € 20 840 € 22 895 € 17 095 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
16 590 € 17 092 € 11 791 € 15 208 € 17 697 € 8 642 € 8 152 € 8 525 € 6 277 € 5 424 € 9 671 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
16 590 € 17 092 € 11 791 € 15 208 € 17 697 € 8 642 € 8 152 € 8 525 € 6 277 € 5 424 € 9 671 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
13 607 € 1 943 € 222 € 535 € 1 873 777 € 1 011 372 € 12 596 € 1 488 € 45 219 € 3 677 € 1 607 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 345 € 1 174 € 70 € 0 € 1 873 490 € 1 008 886 € 10 376 € 219 € 18 371 € 3 266 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
201 € 0 € 0 € 15 € 9 € 3 € 10 € 65 € 23 € 0 € 100 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 060 € 0 € 0 € 0 € 5 € 0 € 53 € 0 € 265 € 66 € 372 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 0 € 0 € 160 € 0 € 2 457 € 2 156 € 0 € 23 676 € 332 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
8 001 € 769 € 152 € 359 € 273 € 26 € 0 € 1 204 € 2 884 € 0 € 0 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 € 1 135 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
249 888 € 232 786 € 272 586 € 208 129 € 325 204 € 448 173 € 444 308 € 422 145 € 315 642 € 318 523 € 272 661 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
249 671 € 232 062 € 271 344 € 193 009 € 289 029 € 389 365 € 393 858 € 362 342 € 279 501 € 275 279 € 268 792 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
218 € 724 € 1 242 € 15 120 € 36 175 € 58 808 € 50 450 € 59 803 € 36 141 € 43 244 € 3 869 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 35 624 € 58 496 € 50 327 € 46 523 € 27 321 € 39 222 € 0 €
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 869 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
218 € 724 € 1 242 € 15 120 € 550 € 312 € 123 € 13 280 € 8 820 € 4 022 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
26 547 € 26 990 € 29 713 € 36 711 € 32 461 € 37 897 € 33 985 € 37 968 € 26 339 € 16 323 € 20 016 €
42
562
Úroky
6 284 € 8 378 € 12 800 € 19 181 € 18 629 € 23 887 € 29 342 € 29 184 € 15 930 € 2 199 € 1 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 27 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
20 263 € 18 612 € 16 913 € 17 530 € 13 832 € 14 010 € 4 643 € 8 784 € 10 409 € 14 097 € 20 015 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 675 €
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 675 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
663 409 € 490 160 € 427 719 € 972 312 € 354 138 € 1 413 771 € 290 447 € 282 924 € 233 330 € 259 282 € 383 431 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
613 035 € 450 111 € 395 117 € 348 584 € 298 223 € 279 746 € 259 340 € 257 576 € 204 800 € 192 701 € 170 982 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 172 € 4 318 € 916 € 590 738 € 22 347 € 1 104 230 € 712 € 0 € 1 000 € 0 € 11 780 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
48 202 € 35 731 € 31 686 € 32 990 € 33 569 € 29 795 € 30 396 € 25 348 € 27 530 € 66 581 € 200 669 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 265 645 € 2 029 613 € 1 978 163 € 2 375 057 € 3 763 239 € 3 912 023 € 1 769 657 € 1 711 110 € 1 671 416 € 1 798 196 € 1 921 734 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
107 385 € 93 165 € 114 279 € 106 749 € 129 744 € 138 723 € 129 304 € 154 373 € 175 031 € 186 881 € 199 584 €
66
601
Tržby za vlastné výrobky
1 751 € 3 132 € 1 549 € 1 404 € 2 775 € 2 630 € 404 € 0 € 0 € 0 € 0 €
67
602
Tržby z predaja služieb
103 660 € 88 162 € 112 482 € 105 056 € 126 641 € 135 957 € 128 094 € 152 235 € 172 080 € 184 474 € 199 584 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1 974 € 1 871 € 248 € 290 € 328 € 136 € 807 € 2 138 € 2 951 € 2 407 € 0 €
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
-749 € -1 854 € 7 004 € 1 153 € 3 488 € 13 859 € 1 045 € 0 € 0 € 0 € 0 €
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
-370 € -60 € 416 € 62 € -237 € 208 € 834 € 0 € 0 € 0 € 0 €
72
613
Zmena stavu výrobkov
-378 € -1 795 € 6 588 € 1 092 € 3 724 € 13 651 € 211 € 0 € 0 € 0 € 0 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 363 € 0 € 0 €
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 363 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
2 117 647 € 1 991 344 € 1 819 922 € 1 751 183 € 1 630 475 € 1 566 900 € 1 510 846 € 1 363 420 € 1 191 435 € 1 308 888 € 1 241 179 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 032 927 € 1 924 620 € 1 758 376 € 1 682 433 € 1 573 719 € 1 506 136 € 1 462 424 € 1 319 093 € 1 144 505 € 1 259 075 € 1 207 755 €
82
633
Výnosy z poplatkov
84 720 € 66 724 € 61 546 € 68 750 € 56 756 € 60 765 € 48 422 € 44 327 € 46 930 € 49 813 € 33 424 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
50 316 € 34 862 € 27 355 € 25 002 € 82 112 € 1 131 389 € 87 315 € 84 704 € 134 381 € 96 854 € 22 674 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 643 € 25 831 € 17 969 € 3 210 € 58 575 € 1 117 024 € 52 167 € 23 711 € 110 786 € 75 335 € 139 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
13 € 0 € 0 € 0 € 14 € 408 € 0 € 48 € 0 € 0 € 313 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 177 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22 € 0 € 979 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
38 724 € 5 806 € 3 067 € 5 364 € 2 575 € 5 630 € 7 180 € 7 306 € 21 005 € 16 981 € 20 995 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0 € 0 € 160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 918 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 759 € 3 224 € 6 159 € 16 429 € 20 948 € 8 327 € 27 968 € 53 617 € 672 € 3 559 € 1 227 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
297 € 108 € 2 367 € 24 834 € 12 002 € 20 723 € 37 526 € 15 966 € 40 083 € 19 479 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
297 € 108 € 2 367 € 24 834 € 12 002 € 20 723 € 37 526 € 15 966 € 40 083 € 19 479 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 24 344 € 12 002 € 13 073 € 31 723 € 13 489 € 39 222 € 19 479 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
297 € 108 € 2 367 € 490 € 0 € 7 650 € 5 803 € 2 477 € 861 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 2 042 € 27 € 113 € 4 325 € 1 172 € 4 570 € 2 428 € 3 832 € 9 387 € 10 870 €
102
662
Úroky
0 € 3 € 27 € 113 € 83 € 827 € 114 € 36 € 184 € 285 € 306 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 1 € 19 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0 € 2 039 € 0 € 0 € 4 241 € 275 € 4 456 € 2 392 € 3 647 € 9 101 € 10 545 €
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 71 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
235 939 € 223 759 € 207 835 € 400 439 € 414 198 € 183 255 € 124 524 € 121 737 € 129 055 € 134 480 € 171 928 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
24 724 € 30 906 € 21 861 € 45 902 € 76 457 € 42 278 € 18 596 € 20 253 € 67 416 € 84 145 € 134 401 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
29 867 € 28 699 € 30 085 € 212 900 € 34 332 € 34 010 € 31 930 € 31 528 € 17 749 € 16 493 € 0 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
10 349 € 5 831 € 4 056 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 318 € 0 € 3 722 € 0 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
23 811 € 20 790 € 20 496 € 12 043 € 8 671 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 730 € 2 150 € 640 € 1 190 € 1 101 € 243 € 506 € 0 € 0 € 0 € 1 162 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
36 278 € 32 015 € 32 562 € 34 764 € 224 019 € 50 463 € 40 053 € 32 513 € 14 133 € 10 172 € 11 275 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
108 180 € 103 368 € 98 135 € 93 641 € 69 618 € 56 261 € 33 440 € 33 125 € 29 757 € 19 948 € 25 090 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 510 835 € 2 343 426 € 2 178 790 € 2 309 474 € 2 276 343 € 3 056 020 € 1 895 130 € 1 742 628 € 1 681 180 € 1 755 969 € 1 646 235 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
245 190 € 313 812 € 200 626 € -65 583 € -1 486 896 € -856 003 € 125 474 € 31 518 € 9 764 € -42 227 € -275 499 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 7 € 21 € 17 € 172 € 21 € 2 516 € 71 € 314 € 55 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
245 190 € 313 812 € 200 619 € -65 604 € -1 486 913 € -856 175 € 125 452 € 29 002 € 9 693 € -42 541 € -275 554 €