Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Jarovce

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 924 542€ 4 687 802€ 2 959 866€ 2 423 214€ 1 718 344€ 1 573 167€ 1 413 440€ 979 895€ 987 896€ 1 005 728€ 937 871€ 934 973€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 381 443€ 3 911 745€ 2 397 865€ 1 480 577€ 1 240 409€ 1 052 441€ 974 460€ 588 235€ 611 890€ 646 648€ 679 771€ 709 952€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
57 072€ 56 426€ 76 126€ 87 179€ 75 979€ 16 511€ 7 077€ 7 727€ 12 660€ 17 593€ 22 527€ 21 610€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
829€ 9 945€ 19 890€ 29 835€ 37 791€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
40€ 474€ 948€ 1 422€ 1 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
2 239€ 8 843€ 19 144€ 15 348€ 17 554€ 7 077€ 7 077€ 7 727€ 12 660€ 17 593€ 22 527€ 7 071€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
53 964€ 37 164€ 36 144€ 40 574€ 18 834€ 9 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 539€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
4 324 371€ 3 855 320€ 2 321 740€ 1 393 398€ 1 164 430€ 1 035 931€ 967 383€ 580 508€ 599 230€ 629 055€ 657 244€ 688 342€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
2 246 025€ 2 102 404€ 741 000€ 741 000€ 741 000€ 741 000€ 397 661€ 397 661€ 397 661€ 397 661€ 397 661€ 397 664€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
16 728€ 16 728€ 16 728€ 16 728€ 9 128€ 9 128€ 9 128€ 9 128€ 9 128€ 9 128€ 9 128€ 9 128€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 600 260€ 1 363 221€ 626 908€ 424 986€ 349 239€ 267 615€ 201 036€ 159 627€ 164 830€ 196 813€ 232 761€ 267 443€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
80 367€ 41 239€ 24 840€ 34 336€ 25 619€ 13 453€ 12 031€ 8 832€ 5 652€ 7 756€ 10 326€ 9 593€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
14 122€ 21 903€ 14 510€ 20 208€ 24 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 762€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
74 131€ 77 346€ 13 343€ 11 106€ 3 527€ 1 980€ 0€ 2 505€ 16 365€ 4 539€ 3 629€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
31 471€ 38 025€ 24 779€ 10 530€ 11 498€ 2 755€ 2 755€ 2 755€ 5 594€ 6 469€ 3 739€ 4 514€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
261 266€ 194 454€ 859 631€ 134 503€ 119€ 0€ 344 771€ 0€ 0€ 4 927€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
541 625€ 774 990€ 561 426€ 940 266€ 477 199€ 520 214€ 438 275€ 391 076€ 375 830€ 358 898€ 257 396€ 223 594€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
10€ 10€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
10€ 10€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 671€ 1 670€ 2 915€ 15 034€ 907€ 1 391€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 790€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 671€ 1 670€ 2 915€ 4 244€ 907€ 1 391€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 30 028€ 0€ 3 802€ 2 011€ 0€ 2 215€ 0€ 0€ 1 328€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 30 028€ 0€ 3 802€ 2 011€ 0€ 2 215€ 0€ 0€ 1 328€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
33 367€ 136 133€ 59 940€ 9 847€ 10 012€ 9 740€ 168€ 30 576€ 17 474€ 55 544€ 38 672€ 7 767€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
210€ 210€ 26€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
3 214€ 0€ 0€ 0€ 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
3 318€ 109 305€ 29 922€ 9 770€ 9 565€ 9 730€ 160€ 30 546€ 17 308€ 55 544€ 32 033€ 7 767€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
30€ 40€ 20€ 50€ 60€ 10€ 7€ 30€ 166€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
270€ 284€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
26 324€ 26 294€ 29 972€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
508 249€ 638 848€ 500 805€ 898 712€ 464 272€ 491 638€ 435 189€ 359 108€ 356 141€ 303 354€ 218 724€ 214 499€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
249€ 458€ 544€ 734€ 880€ 575€ 413€ 2 127€ 157€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
50€ 3 269€ 2 446€ 0€ 2 044€ 0€ 0€ 0€ 13€ 10€ 12€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
507 949€ 635 120€ 497 816€ 897 979€ 461 348€ 491 063€ 434 777€ 356 981€ 355 971€ 303 344€ 218 712€ 214 499€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 473€ 1 066€ 574€ 2 371€ 736€ 512€ 706€ 584€ 176€ 182€ 704€ 1 427€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 473€ 1 066€ 574€ 2 371€ 736€ 512€ 704€ 531€ 169€ 178€ 700€ 1 294€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 53€ 7€ 4€ 4€ 133€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 924 542€ 4 687 802€ 2 959 866€ 2 423 214€ 1 718 344€ 1 573 167€ 1 413 440€ 979 895€ 987 896€ 1 005 728€ 937 871€ 934 973€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 805 098€ 4 555 583€ 2 846 804€ 2 301 254€ 1 654 115€ 1 541 853€ 1 373 449€ 955 531€ 962 994€ 948 828€ 901 501€ 908 916€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
4 805 098€ 4 555 583€ 2 846 804€ 2 301 254€ 1 654 115€ 1 541 853€ 1 373 449€ 955 531€ 962 994€ 948 828€ 901 501€ 908 916€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
4 518 624€ 4 264 917€ 1 654 465€ 1 654 115€ 1 541 853€ 1 373 449€ 955 531€ 963 459€ 949 757€ 904 157€ 908 966€ 834 462€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
286 475€ 290 666€ 1 192 339€ 647 139€ 112 262€ 168 403€ 417 918€ -7 928€ 13 237€ 44 671€ -7 465€ 74 454€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
64 043€ 48 093€ 34 552€ 31 367€ 18 726€ 14 687€ 21 330€ 24 334€ 21 590€ 30 379€ 14 103€ 12 879€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 700€ 4 650€ 2 250€ 2 200€ 2 520€ 2 400€ 10 012€ 6 599€ 3 886€ 1 978€ 2 899€ 3 186€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
2 700€ 4 650€ 2 250€ 2 200€ 2 520€ 2 400€ 10 012€ 6 599€ 3 886€ 1 978€ 2 899€ 3 186€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
21 416€ 0€ 8 711€ 5 019€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 619€ 309€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 619€ 309€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
21 416€ 0€ 8 711€ 5 019€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 024€ 1 619€ 979€ 750€ 324€ 341€ 254€ 241€ 524€ 811€ 741€ 2 855€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
12€ 12€ 128€ 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 011€ 1 606€ 851€ 430€ 324€ 341€ 254€ 241€ 54€ 235€ 345€ 332€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 470€ 576€ 396€ 2 523€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
37 904€ 41 824€ 22 613€ 23 399€ 15 882€ 11 946€ 11 063€ 17 495€ 17 180€ 26 971€ 10 154€ 6 838€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
15 137€ 6 299€ 5 670€ 8 965€ 4 331€ 0€ 0€ 2 835€ 0€ 9 290€ 1 052€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 830€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
8 813€ 19 063€ 6 538€ 5 115€ 3 575€ 3 449€ 3 436€ 3 753€ 2 820€ 2 677€ 2 025€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
4 285€ 1 697€ 3 229€ 3 241€ 3 155€ 3 500€ 2 937€ 3 547€ 5 009€ 3 091€ 3 590€ 2 755€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
7 502€ 9 798€ 5 738€ 4 844€ 3 917€ 3 933€ 3 786€ 4 052€ 4 000€ 2 750€ 2 648€ 2 456€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 166€ 4 966€ 1 438€ 1 233€ 904€ 945€ 904€ 1 084€ 1 384€ 1 020€ 839€ 797€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 024€ 3 967€ 8 143€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
55 400€ 84 125€ 78 510€ 90 593€ 45 504€ 16 628€ 18 662€ 29€ 3 312€ 26 521€ 22 267€ 13 178€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 29€ 29€ 28€ 19€ 33€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
55 400€ 84 125€ 78 510€ 90 593€ 45 504€ 16 628€ 18 622€ 0€ 3 283€ 26 493€ 22 248€ 13 145€