Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Jarovce

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
39 916€ 49 151€ 50 295€ 56 984€ 65 267€ 54 423€ 57 685€ 64 876€ 58 066€ 46 740€ 45 898€ 66 588€
02
501
Spotreba materiálu
19 595€ 30 863€ 27 570€ 30 346€ 39 513€ 30 619€ 29 296€ 35 326€ 39 371€ 22 316€ 24 544€ 47 966€
03
502
Spotreba energie
20 321€ 18 288€ 22 724€ 26 639€ 25 754€ 23 804€ 28 389€ 29 550€ 18 695€ 24 424€ 21 354€ 18 622€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
139 760€ 114 565€ 114 685€ 107 401€ 122 696€ 112 524€ 157 184€ 224 078€ 211 673€ 194 590€ 260 463€ 214 565€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 300€ 42 997€ 20 858€ 18 136€ 30 364€ 22 517€ 86 149€ 60 677€ 111 813€ 92 543€ 147 913€ 117 971€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 15€ 391€ 29€ 297€ 44€ 347€ 217€ 329€ 516€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 001€ 2 116€ 2 516€ 1 533€ 864€ 1 433€ 712€ 373€ 623€ 940€ 695€ 0€
10
518
Ostatné služby
112 459€ 69 451€ 91 297€ 87 341€ 91 440€ 88 278€ 70 280€ 162 681€ 99 020€ 100 778€ 111 339€ 96 594€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
297 262€ 277 662€ 238 544€ 224 230€ 174 646€ 175 390€ 165 726€ 165 377€ 156 178€ 147 375€ 148 534€ 138 684€
12
521
Mzdové náklady
217 967€ 205 471€ 174 195€ 162 527€ 127 939€ 128 983€ 120 992€ 126 365€ 119 503€ 116 577€ 115 764€ 108 113€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
69 624€ 63 668€ 57 037€ 53 001€ 41 321€ 41 299€ 39 771€ 34 116€ 31 975€ 27 027€ 28 838€ 27 119€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 351€ 8 523€ 7 297€ 8 702€ 5 387€ 5 108€ 4 963€ 4 897€ 4 700€ 3 771€ 3 932€ 3 452€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 320€ 0€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
64 364€ 999€ 2 139€ 1 644€ 685€ 825€ 672€ 689€ 1 939€ 306€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
64 364€ 999€ 2 091€ 1 644€ 685€ 825€ 672€ 689€ 1 939€ 306€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 287€ 97 386€ 1 463€ 57€ 17 721€ 0€ 1 033€ 263€ 2 656€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 17 721€ 0€ 0€ 0€ 2 656€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 287€ 97 386€ 1 450€ 50€ 0€ 0€ 33€ 263€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
85 904€ 78 411€ 64 143€ 61 173€ 44 893€ 29 849€ 45 378€ 46 200€ 76 539€ 81 913€ 54 093€ 68 479€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
83 204€ 76 311€ 62 243€ 59 323€ 42 373€ 27 449€ 25 993€ 39 602€ 64 164€ 60 883€ 48 538€ 66 454€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 700€ 2 100€ 1 900€ 1 850€ 2 520€ 2 400€ 19 384€ 6 599€ 12 375€ 21 030€ 5 555€ 2 025€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 2 100€ 1 900€ 1 850€ 2 520€ 2 400€ 10 012€ 6 599€ 3 886€ 1 978€ 2 899€ 2 025€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 372€ 0€ 8 489€ 19 052€ 2 656€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
4 725€ 4 008€ 4 232€ 4 072€ 3 472€ 3 304€ 3 236€ 3 404€ 5 753€ 3 625€ 6 178€ 5 145€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 86€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 725€ 4 008€ 4 232€ 4 072€ 3 472€ 3 304€ 3 211€ 3 318€ 5 753€ 3 625€ 6 178€ 5 112€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
691 558€ 594 517€ 496 946€ 384 392€ 327 223€ 287 748€ 255 970€ 245 971€ 216 037€ 208 112€ 196 373€ 153 986€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
653 799€ 527 031€ 396 923€ 326 377€ 269 572€ 242 008€ 209 581€ 196 049€ 188 145€ 177 003€ 168 683€ 135 995€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
18 329€ 42 725€ 29 588€ 32 735€ 32 781€ 30 738€ 29 089€ 31 402€ 200€ 2 000€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
18 190€ 24 760€ 17 523€ 23 460€ 19 050€ 14 802€ 17 100€ 18 420€ 27 492€ 29 109€ 27 690€ 17 991€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 240€ 0€ 52 912€ 1 820€ 5 820€ 200€ 200€ 100€ 200€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 324 777€ 1 216 699€ 972 446€ 839 954€ 756 637€ 664 064€ 686 884€ 750 859€ 728 841€ 682 661€ 711 539€ 647 447€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
3 471€ 2 751€ 2 040€ 2 224€ 2 850€ 2 828€ 2 306€ 2 920€ 3 313€ 3 912€ 3 776€ 3 884€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 471€ 2 751€ 2 040€ 2 224€ 2 850€ 2 828€ 2 306€ 2 920€ 3 313€ 3 912€ 3 776€ 3 884€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
1 072 376€ 1 264 187€ 994 588€ 750 447€ 740 941€ 676 854€ 631 238€ 609 285€ 567 786€ 514 461€ 579 423€ 609 938€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
970 029€ 858 916€ 791 919€ 728 114€ 715 694€ 654 538€ 610 310€ 591 814€ 433 669€ 500 243€ 564 107€ 600 876€
82
633
Výnosy z poplatkov
102 347€ 405 272€ 202 669€ 22 333€ 25 248€ 22 316€ 20 928€ 17 471€ 134 117€ 14 218€ 15 316€ 9 062€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
217 012€ 55 680€ 432 723€ 670 724€ 54 861€ 70 520€ 421 690€ 91 815€ 99 166€ 98 876€ 89 881€ 87 134€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 375 822€ 579 909€ 500€ 0€ 0€ 0€ 3 291€ 3 218€ 2 022€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 6 210€ 30 028€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 139€ 6 816€ 0€ 8 182€ 3 046€ 4 010€ 4 136€ 3 524€ 3 558€ 250€ 196€ 10 788€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
206 873€ 48 864€ 50 691€ 52 605€ 51 315€ 66 490€ 417 554€ 88 291€ 92 317€ 95 408€ 87 663€ 76 346€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
2 100€ 1 900€ 1 850€ 2 170€ 19 961€ 10 012€ 6 599€ 3 886€ 1 978€ 21 941€ 3 190€ 1 328€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
2 100€ 1 900€ 1 850€ 2 170€ 19 961€ 10 012€ 6 599€ 3 886€ 1 978€ 21 941€ 3 190€ 1 328€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 162€ 1 174€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 100€ 1 900€ 1 850€ 2 170€ 2 400€ 10 012€ 6 599€ 3 886€ 1 978€ 1 727€ 2 016€ 1 328€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 17 561€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 052€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 131€ 1 077€ 2 716€ 1 643€ 31€ 116€ 140€ 4 088€ 246€ 3 319€
102
662
Úroky
0€ 0€ 131€ 1 077€ 2 716€ 1 643€ 31€ 116€ 140€ 88€ 146€ 199€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€ 0€ 3 120€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
1 301€ 3 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
1 301€ 3 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
314 993€ 179 649€ 86 314€ 60 516€ 48 109€ 70 920€ 42 941€ 35 867€ 69 708€ 84 065€ 27 575€ 16 298€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 2 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
12 731€ 15 379€ 10 231€ 7 651€ 4 667€ 22 111€ 9 176€ 7 558€ 31 937€ 67 890€ 4 668€ 2 456€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
75 034€ 44 208€ 24 383€ 13 656€ 336€ 588€ 84€ 3 283€ 3 283€ 3 283€ 3 284€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 2 770€ 0€ 0€ 100€ 2 584€ 4 268€ 21 102€ 0€ 7 270€ 5 311€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 5 328€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
227 227€ 120 063€ 48 930€ 39 208€ 34 878€ 48 121€ 31 097€ 20 757€ 13 386€ 12 892€ 12 353€ 8 531€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 611 252€ 1 507 365€ 1 517 646€ 1 487 158€ 869 438€ 832 777€ 1 104 804€ 743 889€ 742 091€ 727 343€ 704 091€ 721 901€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
286 475€ 290 666€ 545 199€ 647 204€ 112 800€ 168 713€ 417 920€ -6 970€ 13 250€ 44 682€ -7 448€ 74 454€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 64€ 538€ 310€ 2€ 959€ 13€ 11€ 17€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
286 475€ 290 666€ 545 199€ 647 139€ 112 262€ 168 403€ 417 918€ -7 928€ 13 237€ 44 671€ -7 465€ 74 454€