Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
568 396€ 549 410€ 486 161€ 444 961€ 442 730€ 521 329€ 427 211€ 238 071€ 208 855€ 255 376€ 249 888€ 179 621€ 277 896€ 219 567€ 227 169€
02
501
Spotreba materiálu
462 697€ 373 798€ 351 170€ 276 352€ 275 040€ 309 699€ 250 204€ 98 771€ 74 055€ 102 377€ 86 902€ 79 206€ 116 465€ 102 705€ 112 867€
03
502
Spotreba energie
105 700€ 175 613€ 134 991€ 168 609€ 167 690€ 211 630€ 177 007€ 139 300€ 134 799€ 152 999€ 162 986€ 100 415€ 161 431€ 116 862€ 114 302€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 807 600€ 1 263 697€ 1 035 742€ 970 210€ 862 515€ 795 391€ 661 709€ 524 664€ 456 259€ 473 478€ 404 745€ 315 239€ 440 489€ 464 349€ 370 888€
07
511
Opravy a udržiavanie
491 719€ 228 102€ 182 723€ 233 762€ 207 095€ 221 989€ 256 042€ 74 627€ 108 175€ 98 216€ 136 818€ 88 263€ 207 892€ 160 079€ 154 759€
08
512
Cestovné
372€ 10€ 361€ 1 936€ 428€ 666€ 146€ 1 044€ 251€ 165€ 245€ 757€ 104€ 328€ 269€
09
513
Náklady na reprezentáciu
9 758€ 6 305€ 5 388€ 15 232€ 13 968€ 14 801€ 8 698€ 5 569€ 3 144€ 3 801€ 2 650€ 4 239€ 5 469€ 4 917€ 5 665€
10
518
Ostatné služby
1 305 750€ 1 029 280€ 847 269€ 719 280€ 641 024€ 557 936€ 396 824€ 443 425€ 344 689€ 371 295€ 265 033€ 221 980€ 227 024€ 299 025€ 210 195€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 786 971€ 2 274 693€ 2 212 370€ 1 934 228€ 1 692 468€ 1 582 274€ 1 445 656€ 1 183 764€ 1 208 553€ 1 092 779€ 1 006 986€ 956 035€ 983 175€ 921 273€ 786 901€
12
521
Mzdové náklady
1 965 423€ 1 611 335€ 1 581 108€ 1 385 387€ 1 218 802€ 1 137 732€ 1 039 594€ 850 945€ 863 919€ 779 950€ 714 384€ 677 336€ 703 201€ 658 624€ 553 491€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
673 466€ 556 044€ 538 953€ 470 931€ 408 528€ 377 934€ 349 100€ 293 111€ 290 052€ 264 391€ 234 618€ 222 718€ 225 484€ 215 491€ 178 486€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
20 700€ 16 005€ 13 805€ 14 600€ 14 860€ 16 100€ 12 645€ 11 950€ 14 230€ 9 662€ 7 508€ 4 133€ 3 984€ 3 845€ 3 197€
15
527
Zákonné sociálne náklady
127 021€ 91 200€ 76 111€ 63 310€ 50 278€ 50 509€ 44 318€ 27 758€ 40 352€ 38 776€ 50 476€ 51 848€ 50 506€ 43 313€ 51 727€
16
528
Ostatné sociálne náklady
361€ 109€ 2 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 860€ 2 607€ 4 224€ 2 084€ 1 417€ 965€ 94€ 120€ 10 303€ 9 886€ 10 882€ 10 245€ 8 137€ 11 950€ 10 863€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 860€ 2 607€ 4 224€ 2 084€ 1 417€ 965€ 94€ 120€ 10 303€ 9 886€ 10 882€ 10 245€ 8 137€ 11 950€ 10 863€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
95 602€ 90 299€ 85 322€ 43 043€ 32 354€ 22 094€ 145 949€ 12 740€ 22 537€ 8 155€ 14 535€ 39 170€ 6 900€ 59 669€ 5 789€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
460€ 1 117€ 909€ 4 821€ 0€ 2 716€ 95 048€ 0€ 5 129€ 0€ 5 341€ 31 523€ 0€ 54 551€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 2 897€ 121€ 1 547€ 107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 2 400€ 855€ 1 023€ 0€ 10 166€ 0€ 0€ 0€ 292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
5 792€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 2€ 2 008€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
89 342€ 83 885€ 83 437€ 35 652€ 31 772€ 9 212€ 50 902€ 12 740€ 17 408€ 7 831€ 9 192€ 5 639€ 6 900€ 5 118€ 5 697€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 460€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 92€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
937 648€ 850 439€ 838 033€ 925 646€ 792 796€ 808 359€ 937 958€ 516 727€ 454 165€ 477 657€ 636 999€ 228 560€ 202 174€ 324 624€ 618 714€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
929 608€ 850 439€ 832 833€ 828 207€ 789 996€ 777 265€ 652 461€ 516 727€ 451 865€ 448 112€ 601 345€ 191 383€ 166 701€ 295 772€ 598 736€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 040€ 0€ 5 200€ 97 439€ 2 800€ 31 095€ 285 497€ 0€ 2 300€ 29 545€ 35 654€ 37 177€ 35 473€ 28 852€ 19 978€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 640€ 2 800€ 2 800€ 285 497€ 0€ 2 300€ 29 545€ 35 654€ 37 177€ 35 473€ 28 852€ 19 978€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 040€ 0€ 4 318€ 3 188€ 0€ 28 295€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 882€ 91 611€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
25 578€ 14 260€ 16 579€ 23 564€ 21 309€ 110 439€ 31 106€ 47 333€ 44 001€ 48 167€ 59 982€ 21 144€ 8 001€ 12 510€ 11 634€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 332€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
17 805€ 8 701€ 10 924€ 11 783€ 14 956€ 15 916€ 15 782€ 23 934€ 22 857€ 28 978€ 35 745€ 1 282€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 773€ 5 560€ 5 323€ 11 780€ 6 353€ 94 523€ 15 325€ 23 399€ 21 144€ 19 189€ 24 199€ 19 862€ 8 001€ 12 510€ 11 634€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 60 828€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 60 828€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 411 033€ 1 058 436€ 596 963€ 545 521€ 424 389€ 356 231€ 336 477€ 293 450€ 284 780€ 277 749€ 237 300€ 206 385€ 158 565€ 154 963€ 100 999€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 211 269€ 954 745€ 513 500€ 445 932€ 382 889€ 296 515€ 290 614€ 251 294€ 244 141€ 238 080€ 205 531€ 178 592€ 127 375€ 114 657€ 76 346€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
199 764€ 103 691€ 83 463€ 99 588€ 41 500€ 59 717€ 45 863€ 40 546€ 40 638€ 39 669€ 31 769€ 27 793€ 31 190€ 40 306€ 24 653€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
7 636 686€ 6 164 670€ 5 275 394€ 4 889 255€ 4 269 978€ 4 197 084€ 3 986 161€ 2 816 868€ 2 689 452€ 2 643 246€ 2 621 318€ 1 956 399€ 2 085 337€ 2 168 905€ 2 132 957€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
195 877€ 238 967€ 230 632€ 227 624€ 197 574€ 170 466€ 126 534€ 77 624€ 98 934€ 155 687€ 207 843€ 78 640€ 183 059€ 251 590€ 48 304€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
195 772€ 238 920€ 230 632€ 226 230€ 191 898€ 170 466€ 126 534€ 77 624€ 98 934€ 155 687€ 207 843€ 78 640€ 183 059€ 251 590€ 48 304€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
106€ 47€ 0€ 1 394€ 5 675€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
8 578 581€ 11 643 896€ 4 795 768€ 4 107 733€ 3 738 756€ 3 271 580€ 2 712 158€ 2 375 597€ 2 115 420€ 1 987 132€ 1 829 883€ 1 721 381€ 1 422 142€ 1 611 660€ 1 663 555€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
5 414 781€ 4 525 224€ 3 865 150€ 3 655 963€ 3 225 931€ 2 762 986€ 2 416 058€ 2 149 444€ 1 853 785€ 1 732 633€ 1 602 284€ 1 553 771€ 1 254 364€ 1 422 832€ 1 487 122€
82
633
Výnosy z poplatkov
3 163 800€ 7 118 672€ 930 618€ 451 770€ 512 824€ 508 594€ 296 100€ 226 152€ 261 636€ 254 498€ 227 599€ 167 610€ 167 778€ 188 828€ 176 433€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
241 096€ 199 454€ 169 633€ 196 215€ 175 922€ 277 900€ 732 608€ 182 049€ 280 224€ 149 309€ 310 576€ 352 843€ 194 583€ 586 291€ 224 945€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 950€ 14 765€ 21 333€ 27 875€ 24 549€ 12 159€ 141 119€ 3 230€ 52 961€ 5 877€ 136 280€ 278 088€ 82 204€ 101 088€ 88 790€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€ 4 958€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
41 080€ 47 999€ 5 838€ 4 138€ 8 828€ 10 100€ 19 238€ 5 394€ 19 892€ 13 179€ 17 854€ 19 950€ 15 899€ 7 772€ 3 203€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
192 066€ 136 690€ 139 606€ 164 202€ 142 545€ 255 641€ 572 251€ 173 425€ 207 372€ 130 253€ 156 443€ 54 805€ 96 480€ 477 298€ 127 994€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
91 063€ 84 052€ 0€ 144 670€ 2 800€ 79 448€ 0€ 2 300€ 29 545€ 35 654€ 37 177€ 27 474€ 28 034€ 17 152€ 11 836€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
91 063€ 84 052€ 0€ 144 670€ 2 800€ 4 811€ 0€ 2 300€ 29 545€ 35 654€ 37 177€ 27 474€ 28 034€ 17 152€ 11 836€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 152€ 11 836€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
43 034€ 54 364€ 0€ 2 800€ 2 800€ 0€ 0€ 0€ 29 545€ 35 654€ 37 177€ 27 474€ 28 034€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
48 029€ 29 688€ 0€ 141 870€ 0€ 4 811€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74 637€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74 637€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
82 638€ 15 295€ 26€ 1 764€ 0€ 5€ 13 191€ 12 613€ 3 744€ 1 520€ 1 540€ 2 013€ 939€ 1 712€ 7 317€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
65 371€ 8 046€ 0€ 0€ 0€ 5€ 50€ 52€ 3 744€ 1 520€ 1 540€ 2 013€ 939€ 1 712€ 7 317€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
17 206€ 7 249€ 0€ 1 764€ 0€ 0€ 13 141€ 12 561€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
60€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 007 009€ 1 152 076€ 811 008€ 649 728€ 704 684€ 627 178€ 709 227€ 329 436€ 364 841€ 291 515€ 149 324€ 117 231€ 315 728€ 188 105€ 182 371€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 682€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
209€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
140 151€ 249 759€ 225 605€ 81 698€ 66 088€ 71 213€ 116 657€ 43 550€ 116 678€ 177 811€ 34 187€ 40 154€ 219 873€ 148 257€ 88 986€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
54 791€ 171 157€ 417 041€ 406 289€ 394 068€ 397 458€ 403 151€ 201 249€ 53 528€ 52 643€ 42 109€ 7 770€ 1 327€ 1 327€ 1 327€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
370 188€ 482 779€ 5 304€ 0€ 0€ 0€ 3 328€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
64 034€ 59 363€ 6 340€ 33 489€ 107 178€ 63 082€ 75 333€ 0€ 126 116€ 0€ 0€ 6 000€ 0€ 0€ 89 341€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
59 237€ 46 572€ 30 388€ 33 962€ 33 962€ 33 962€ 42 351€ 31 177€ 23 594€ 20 056€ 19 630€ 18 409€ 5 279€ 2 718€ 2 717€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
314 717€ 142 446€ 126 329€ 94 290€ 103 388€ 61 464€ 68 408€ 53 460€ 44 925€ 41 005€ 53 399€ 44 898€ 89 249€ 35 803€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
10 196 263€ 13 333 740€ 6 007 066€ 5 327 734€ 4 819 736€ 4 426 578€ 4 293 719€ 2 979 619€ 2 892 710€ 2 620 816€ 2 536 342€ 2 299 582€ 2 144 485€ 2 656 510€ 2 138 328€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 559 577€ 7 169 071€ 731 672€ 438 479€ 549 758€ 229 494€ 307 557€ 162 751€ 203 258€ -22 431€ -84 976€ 343 183€ 59 148€ 487 605€ 5 371€
136
591
Splatná daň z príjmov
12 421€ 1 529€ 0€ 0€ 0€ 1€ -2 546€ 2€ 3 244€ 4 998€ 18 787€ 64 144€ 54 167€ 317€ 1 385€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 547 156€ 7 167 542€ 731 672€ 438 479€ 549 758€ 229 493€ 310 103€ 162 749€ 200 014€ -27 428€ -103 763€ 279 039€ 4 981€ 487 288€ 3 986€