Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
14 228 401€ 14 236 633€ 13 583 327€ 13 263 935€ 13 276 806€ 12 929 520€ 13 097 655€ 13 350 292€ 22 723 764€ 10 913 980€ 10 390 084€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
13 290 504€ 13 494 005€ 12 134 214€ 11 306 509€ 11 941 328€ 11 921 669€ 12 114 268€ 12 244 122€ 22 077 642€ 10 120 012€ 9 846 339€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
28 856€ 32 496€ 35 200€ 32 688€ 35 184€ 37 680€ 16 992€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
6 162€ 3 696€ 6 400€ 8 688€ 11 184€ 13 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
20 678€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
2 016€ 28 800€ 28 800€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 16 992€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
12 684 151€ 12 884 013€ 11 521 518€ 10 696 324€ 11 126 224€ 11 104 069€ 11 315 769€ 11 471 334€ 21 505 146€ 9 547 516€ 9 134 512€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
2 630 199€ 2 030 199€ 2 030 199€ 2 017 905€ 2 017 905€ 2 017 905€ 1 979 287€ 1 979 287€ 11 194 350€ 598 116€ 600 304€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
8 993 492€ 8 665 048€ 7 432 617€ 8 101 563€ 8 757 329€ 8 792 262€ 9 078 996€ 9 035 013€ 9 675 213€ 8 311 395€ 8 175 460€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
311 287€ 32 850€ 47 193€ 72 501€ 95 156€ 112 005€ 98 292€ 36 953€ 36 500€ 40 448€ 27 858€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
43 154€ 35 163€ 19 310€ 32 378€ 40 584€ 44 848€ 21 548€ 2 396€ 227€ 352€ 477€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
0€ 0€ 64 152€ 64 152€ 64 152€ 64 152€ 64 152€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
11 828€ 11 828€ 11 828€ 11 828€ 11 828€ 11 828€ 11 828€ 11 828€ 11 828€ 11 828€ 11 984€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
694 183€ 2 108 915€ 1 916 210€ 395 988€ 139 261€ 61 068€ 61 666€ 405 857€ 587 028€ 585 377€ 318 429€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
577 496€ 577 496€ 577 496€ 577 496€ 779 920€ 779 920€ 781 507€ 772 788€ 572 496€ 572 496€ 711 827€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
572 496€ 572 496€ 572 496€ 572 496€ 779 920€ 779 920€ 781 507€ 772 788€ 572 496€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 572 496€ 711 827€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
933 882€ 740 202€ 1 438 234€ 1 951 300€ 1 330 694€ 1 002 381€ 976 129€ 1 103 204€ 575 450€ 639 980€ 507 798€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 0€ 0€ 466€ 8 747€ 2 220€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 0€ 0€ 466€ 8 747€ 2 220€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
128 839€ 129 366€ 25 682€ 30 167€ 35 389€ 41 009€ 46 621€ 52 321€ 57 821€ 63 748€ 59 376€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 28€ 0€ 24€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
128 839€ 129 366€ 25 682€ 30 167€ 35 389€ 40 991€ 46 593€ 52 321€ 57 797€ 63 748€ 59 376€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
494 996€ 395 997€ 346 723€ 299 277€ 250 285€ 252 282€ 286 939€ 572 744€ 250 766€ 152 584€ 98 124€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
1 570€ 3 464€ 10 905€ 4 620€ 4 698€ 19 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
631€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
311 813€ 247 894€ 229 551€ 176 853€ 136 404€ 159 224€ 95 484€ 280 320€ 62 542€ 91 507€ 28 281€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
130 883€ 85 503€ 106 267€ 114 907€ 107 452€ 72 145€ 188 669€ 291 300€ 188 224€ 61 077€ 69 820€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
2 702€ 3 496€ 0€ 0€ 517€ 450€ 2 634€ 721€ 0€ 0€ 23€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
3 808€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 1 099€ 1 213€ 1 288€ 153€ 403€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
43 589€ 55 640€ 0€ 1 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
310 047€ 214 840€ 1 065 830€ 1 621 855€ 1 044 553€ 700 343€ 640 348€ 478 139€ 266 863€ 423 648€ 350 298€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 729€ 1 240€ 1 257€ 608€ 636€ 1 092€ 826€ 1 108€ 1 559€ 1 454€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
920€ 1 138€ 2 128€ 3 101€ 0€ 1 013€ 924€ 40€ 387€ 306€ 29€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
307 397€ 212 462€ 1 062 445€ 1 618 146€ 1 043 917€ 698 238€ 638 598€ 476 991€ 264 917€ 421 888€ 350 269€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
4 015€ 2 426€ 10 878€ 6 127€ 4 784€ 5 471€ 7 258€ 2 966€ 70 672€ 153 988€ 35 947€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
4 015€ 2 426€ 10 878€ 6 127€ 4 784€ 5 471€ 7 258€ 2 966€ 70 672€ 120 794€ 2 753€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 194€ 33 194€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
14 228 401€ 14 236 633€ 13 583 327€ 13 263 935€ 13 276 806€ 12 929 520€ 13 097 655€ 13 350 292€ 22 723 764€ 10 913 980€ 10 390 084€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
7 088 196€ 6 439 030€ 6 081 119€ 6 146 485€ 6 190 459€ 6 153 613€ 6 202 405€ 6 237 790€ 14 795 579€ 5 092 664€ 4 935 682€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 101€ 101€ 207 524€ 207 524€ 209 111€ 200 393€ 101€ 101€ 139 431€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 101€ 101€ 101€ 101€ 101€ 139 431€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
0€ 0€ 101€ 101€ 207 524€ 207 424€ 209 011€ 200 292€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
7 088 196€ 6 439 030€ 6 081 018€ 6 146 384€ 5 982 934€ 5 946 089€ 5 993 293€ 6 037 397€ 14 795 478€ 5 092 563€ 4 796 251€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
6 437 731€ 6 108 567€ 6 146 384€ 5 978 749€ 5 939 627€ 6 012 783€ 6 087 560€ 5 580 019€ 4 293 593€ 4 808 274€ 4 317 152€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
650 465€ 330 463€ -65 366€ 167 635€ 43 307€ -66 694€ -94 267€ 457 378€ 10 501 885€ 284 289€ 479 099€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 545 187€ 1 732 156€ 1 774 809€ 885 002€ 356 709€ 120 109€ 94 776€ 130 013€ 252 085€ 267 087€ 95 015€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
29 789€ 39 284€ 0€ 3 017€ 3 017€ 21 012€ 22 910€ 19 737€ 31 725€ 18 518€ 5 948€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
29 789€ 39 284€ 0€ 3 017€ 3 017€ 21 012€ 22 910€ 19 737€ 31 725€ 18 518€ 5 948€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
426 427€ 467 130€ 976 029€ 775 000€ 280 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
426 427€ 467 130€ 976 029€ 775 000€ 280 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
17 143€ 17 114€ 241€ 78€ 2 409€ 3 056€ 460€ 4 788€ 2 867€ 5 789€ 3 304€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
644€ 615€ 241€ 78€ 2 409€ 3 056€ 460€ 4 788€ 2 867€ 5 789€ 3 304€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
16 499€ 16 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 071 828€ 1 208 629€ 798 539€ 106 907€ 71 283€ 96 041€ 71 406€ 102 922€ 203 774€ 217 908€ 49 738€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
996 519€ 1 147 609€ 739 810€ 65 503€ 30 772€ 27 922€ 32 592€ 70 174€ 170 876€ 196 777€ 28 260€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 374€ 0€ 3€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
15 711€ 1 809€ 1 812€ 1 574€ 270€ 0€ 3€ 125€ 0€ 217€ 848€
163
12.
Zamestnanci
(331))
30 976€ 33 473€ 31 745€ 22 003€ 24 274€ 23 336€ 22 518€ 19 151€ 20 075€ 12 071€ 11 314€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
25 628€ 21 615€ 18 938€ 14 514€ 12 160€ 14 402€ 12 759€ 10 454€ 8 931€ 7 150€ 7 185€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 51€ 219€ 171€ 19€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 985€ 4 122€ 6 235€ 3 313€ 3 757€ 3 162€ 3 364€ 2 999€ 3 518€ 1 693€ 2 128€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 566€ 13 719€ 24 872€ 36 025€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 566€ 13 719€ 24 872€ 36 025€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
5 595 018€ 6 065 447€ 5 727 399€ 6 232 449€ 6 729 638€ 6 655 799€ 6 800 475€ 6 982 489€ 7 676 100€ 5 554 229€ 5 359 387€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 595€ 10 595€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
5 595 018€ 6 065 447€ 5 727 399€ 6 232 449€ 6 729 638€ 6 655 799€ 6 800 475€ 6 982 489€ 7 676 100€ 5 543 634€ 5 348 792€