Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
284 291€ 286 957€ 172 077€ 188 483€ 157 881€ 167 794€ 391 066€ 389 883€ 386 602€ 391 079€ 197 189€
02
501
Spotreba materiálu
144 757€ 182 337€ 105 284€ 105 978€ 96 603€ 93 999€ 86 418€ 54 112€ 173 450€ 50 072€ 47 134€
03
502
Spotreba energie
139 534€ 104 621€ 66 793€ 82 504€ 61 278€ 73 795€ 304 648€ 335 771€ 213 152€ 341 007€ 150 055€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
529 387€ 518 272€ 511 341€ 454 522€ 386 101€ 354 253€ 382 200€ 309 371€ 404 219€ 189 996€ 240 389€
07
511
Opravy a udržiavanie
17 545€ 27 568€ 39 022€ 51 100€ 78 907€ 46 897€ 44 913€ 63 388€ 165 756€ 41 390€ 31 795€
08
512
Cestovné
6 232€ 4 818€ 12 325€ 5 785€ 1 152€ 910€ 314€ 32€ 154€ 620€ 154€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 398€ 5 167€ 2 721€ 8 582€ 3 758€ 2 819€ 1 156€ 997€ 616€ 1 178€ 2 250€
10
518
Ostatné služby
498 213€ 480 719€ 457 272€ 389 054€ 302 285€ 303 627€ 335 818€ 244 954€ 237 693€ 146 808€ 206 190€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
615 471€ 667 508€ 693 695€ 530 766€ 517 076€ 560 882€ 511 286€ 414 694€ 323 411€ 291 483€ 250 001€
12
521
Mzdové náklady
444 001€ 477 866€ 505 629€ 364 246€ 368 271€ 396 371€ 379 607€ 296 709€ 239 508€ 218 080€ 187 889€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
153 085€ 165 775€ 168 972€ 131 468€ 127 994€ 138 972€ 116 507€ 89 278€ 73 518€ 63 627€ 56 113€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 385€ 23 695€ 19 094€ 35 051€ 20 812€ 25 539€ 15 172€ 28 707€ 10 385€ 9 776€ 5 999€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
63€ 383€ 14 177€ 7 972€ 7 767€ 8 675€ 290€ 25 795€ 53 416€ 34 089€ 26 802€
20
538
Ostatné dane a poplatky
63€ 383€ 14 177€ 7 972€ 7 767€ 8 675€ 290€ 25 795€ 53 416€ 34 089€ 26 802€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
30 102€ 68 412€ 104 672€ 21 513€ 20 202€ 20 323€ 12 520€ 487 493€ 11 245€ 4 521€ 1 643€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 93 107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 473 696€ 0€ 2 188€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 490€ 11€ 0€ 0€ 269€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 11 796€ 126€ 373€ 50€ 207€ 13€ 2 626€ 2€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 763€ 0€ 61€ 218€ 863€ 150€ 833€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
28 609€ 55 841€ 11 440€ 21 080€ 19 666€ 19 243€ 12 357€ 10 338€ 11 243€ 2 333€ 1 643€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
796 195€ 894 172€ 709 610€ 695 306€ 857 511€ 788 510€ 662 241€ 719 358€ 634 157€ 427 179€ 363 196€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
796 113€ 894 172€ 709 610€ 695 306€ 671 589€ 641 642€ 545 108€ 689 970€ 590 769€ 404 624€ 357 248€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
82€ 0€ 0€ 0€ 185 922€ 146 868€ 117 133€ 29 388€ 43 388€ 22 555€ 5 948€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
82€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 521€ 0€ 5 948€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 3 017€ 48 012€ 22 910€ 19 737€ 11 204€ 18 518€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 182 905€ 98 856€ 94 223€ 9 651€ 11 663€ 4 037€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
11 715€ 19 865€ 7 496€ 11 655€ 8 431€ 8 041€ 6 237€ 7 712€ 3 620€ 12 323€ 7 548€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 717€ 1 587€ 2 475€ 3 444€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
11 715€ 19 865€ 7 496€ 11 655€ 8 431€ 8 041€ 6 191€ 6 995€ 2 033€ 9 845€ 4 104€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 144€ 2 780€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 144€ 2 681€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
639 324€ 482 118€ 676 161€ 643 125€ 826 611€ 667 547€ 447 723€ 381 008€ 314 637€ 366 269€ 203 532€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
637 336€ 462 313€ 557 474€ 478 479€ 541 592€ 444 584€ 389 362€ 331 810€ 289 139€ 293 996€ 183 050€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 3 772€ 1 421€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 988€ 3 753€ 118 687€ 130 787€ 207 011€ 170 800€ 18 385€ 19 074€ 25 498€ 72 273€ 20 482€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 16 051€ 0€ 33 859€ 74 237€ 50 742€ 39 975€ 30 124€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 906 548€ 2 937 687€ 2 889 230€ 2 553 341€ 2 781 580€ 2 576 026€ 2 413 563€ 2 735 314€ 2 131 307€ 1 721 083€ 1 293 080€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
21 622€ 17 920€ 15 595€ 13 149€ 476€ 6 833€ 2 620€ 6 546€ 10 011€ 2 819€ 2 153€
67
602
Tržby z predaja služieb
21 622€ 17 920€ 15 595€ 13 149€ 476€ 6 833€ 2 620€ 6 546€ 10 011€ 2 819€ 2 153€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
2 707 401€ 2 421 910€ 2 122 975€ 1 959 665€ 1 826 147€ 1 680 789€ 1 621 438€ 1 763 238€ 1 449 839€ 1 419 221€ 1 390 565€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 329 609€ 2 137 197€ 1 908 047€ 1 757 640€ 1 507 137€ 1 372 537€ 1 368 534€ 1 209 783€ 1 061 676€ 1 089 501€ 1 153 922€
82
633
Výnosy z poplatkov
377 793€ 284 713€ 214 928€ 202 026€ 319 010€ 308 252€ 252 904€ 553 455€ 388 163€ 329 720€ 236 643€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
63 983€ 15 964€ 45 151€ 63 375€ 150 179€ 150 699€ 140 569€ 336 789€ 10 640 843€ 156 140€ 93 121€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
267€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 018€ 245 996€ 0€ 130 535€ 1 909€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
29 002€ 107€ 26 776€ 3 015€ 5 083€ 7 575€ 6 364€ 12 384€ 6 316€ 182€ 17€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
34 714€ 15 857€ 18 375€ 60 360€ 145 095€ 143 124€ 109 187€ 78 409€ 10 634 527€ 25 423€ 91 195€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 3 017€ 0€ 147 949€ 59 851€ 24 586€ 40 800€ 22 555€ 4 289€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 3 017€ 0€ 147 949€ 59 851€ 24 586€ 40 800€ 22 555€ 4 289€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 776€ 20 521€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 3 017€ 0€ 30 032€ 22 910€ 18 961€ 11 204€ 18 518€ 4 289€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 117 917€ 36 942€ 4 850€ 9 075€ 4 037€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
3€ 114€ 815€ 6 930€ 6 823€ 9 492€ 6 536€ 794€ 932€ 1 490€ 1 359€
102
662
Úroky
0€ 13€ 815€ 2 578€ 6 543€ 4 897€ 1 591€ 627€ 689€ 1 214€ 872€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 4 270€ 0€ 4 452€ 4 745€ 0€ 0€ 0€ 197€
108
668
Ostatné finančné výnosy
3€ 101€ 0€ 82€ 280€ 143€ 200€ 167€ 243€ 275€ 290€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
2 369€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 612€ 17 475€
110
672
Náhrady škôd
869€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 612€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
1 500€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 475€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
0€ 0€ 0€ 4 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 4 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
764 923€ 782 246€ 636 416€ 673 916€ 694 606€ 602 819€ 524 019€ 1 044 663€ 509 135€ 413 018€ 267 670€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
79 488€ 57 207€ 14 748€ 40 121€ 77 373€ 35 809€ 10 437€ 21 762€ 97 225€ 63 942€ 11 432€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
795€ 916€ 19 961€ 20 150€ 19 930€ 18 970€ 16 654€ 23 211€ 16 366€ 22 015€ 12 174€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
74 884€ 82 105€ 27 666€ 58 662€ 27 586€ 26 327€ 24 152€ 7 703€ 7 380€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
459€ 2 386€ 1 328€ 19 932€ 24 820€ 12 236€ 9 609€ 12 268€ 8 956€ 3 500€ 7 303€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
406 260€ 509 438€ 457 423€ 418 678€ 437 416€ 403 780€ 419 005€ 954 388€ 350 530€ 313 023€ 236 761€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
203 037€ 130 195€ 115 289€ 116 375€ 107 480€ 105 696€ 44 163€ 25 331€ 28 678€ 10 538€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
3 560 301€ 3 268 153€ 2 823 968€ 2 721 222€ 2 826 180€ 2 510 484€ 2 319 770€ 3 192 830€ 12 633 315€ 2 005 589€ 1 772 343€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
653 753€ 330 466€ -65 262€ 167 881€ 44 599€ -65 542€ -93 793€ 457 516€ 10 502 008€ 284 506€ 479 263€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 2€ 104€ 246€ 1 292€ 1 152€ 474€ 138€ 123€ 217€ 164€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
653 753€ 330 463€ -65 366€ 167 635€ 43 307€ -66 694€ -94 267€ 457 378€ 10 501 885€ 284 289€ 479 099€