Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
475 914€ 372 129€ 337 447€ 381 594€ 388 805€ 428 393€ 345 360€ 363 886€ 399 889€ 515 396€ 553 842€ 518 907€ 387 174€ 538 527€ 519 136€
02
501
Spotreba materiálu
153 251€ 161 426€ 147 813€ 138 988€ 139 715€ 148 654€ 108 396€ 123 113€ 143 592€ 241 440€ 276 809€ 342 107€ 212 447€ 179 118€ 288 087€
03
502
Spotreba energie
322 662€ 210 703€ 189 634€ 242 605€ 249 090€ 279 738€ 236 964€ 240 773€ 256 297€ 273 956€ 277 033€ 176 800€ 174 727€ 359 409€ 231 049€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 578 622€ 2 385 983€ 1 891 746€ 1 743 169€ 1 682 510€ 1 595 273€ 1 251 640€ 1 639 473€ 1 576 135€ 1 250 952€ 1 098 598€ 1 382 179€ 1 369 719€ 1 345 620€ 1 498 731€
07
511
Opravy a udržiavanie
568 963€ 514 349€ 377 505€ 445 632€ 468 289€ 498 769€ 359 031€ 300 298€ 321 777€ 265 170€ 225 463€ 285 861€ 331 899€ 274 434€ 333 739€
08
512
Cestovné
833€ 126€ 369€ 2 238€ 1 170€ 2 397€ 1 143€ 2 903€ 2 757€ 2 919€ 2 596€ 3 935€ 3 032€ 3 983€ 5 842€
09
513
Náklady na reprezentáciu
35 634€ 5 523€ 6 798€ 18 127€ 18 737€ 11 371€ 7 780€ 8 300€ 8 281€ 8 393€ 8 750€ 14 331€ 30 009€ 30 201€ 33 755€
10
518
Ostatné služby
1 973 192€ 1 865 985€ 1 507 075€ 1 277 172€ 1 194 314€ 1 082 736€ 883 686€ 1 327 972€ 1 243 321€ 974 470€ 861 789€ 1 078 052€ 1 004 779€ 1 037 002€ 1 125 395€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 043 291€ 2 715 146€ 2 361 750€ 2 318 339€ 1 991 331€ 1 882 071€ 1 747 196€ 2 212 550€ 2 250 745€ 2 038 355€ 1 992 913€ 1 912 115€ 1 978 493€ 1 871 150€ 1 838 750€
12
521
Mzdové náklady
2 101 200€ 1 886 608€ 1 635 467€ 1 616 883€ 1 384 065€ 1 315 903€ 1 221 183€ 1 526 686€ 1 570 582€ 1 463 768€ 1 435 688€ 1 373 440€ 1 445 367€ 1 371 671€ 1 330 017€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
741 317€ 668 073€ 577 564€ 565 986€ 487 393€ 464 909€ 434 719€ 538 631€ 550 257€ 514 979€ 491 463€ 476 886€ 467 227€ 441 113€ 438 055€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
49 425€ 45 246€ 40 359€ 37 576€ 32 658€ 28 347€ 21 469€ 22 666€ 24 834€ 23 627€ 34 301€ 29 652€ 33 126€ 29 533€ 30 323€
15
527
Zákonné sociálne náklady
151 349€ 115 220€ 108 360€ 97 894€ 87 216€ 72 913€ 69 825€ 124 568€ 105 071€ 35 981€ 31 461€ 32 137€ 32 773€ 28 833€ 39 022€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 333€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 878€ 31 356€ 5 942€ 1 743€ 1 096€ 1 870€ 423€ 213€ 1 746€ 486€ 321€ 267€ 2 531€ 177€ 279€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
783€ 0€ 455€ 859€ 13€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 095€ 31 356€ 5 487€ 884€ 1 083€ 1 870€ 410€ 213€ 1 746€ 486€ 321€ 267€ 2 531€ 177€ 279€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
167 259€ 87 965€ 116 964€ 76 117€ 60 611€ 65 054€ 250 992€ 87 290€ 104 442€ 607 714€ 3 229 088€ 88 117€ 101 349€ 214 392€ 957 539€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56 890€ 576€ 394€ 720€ 5 255€ 3 628€ 4 144€ 10 532€ 37 930€ 400 168€ 3 175 894€ 5 710€ 43 521€ 12 673€ 888 570€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 17€ 1€ 5€ 7 764€ 14€ 1 684€ 124€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
457€ 1 237€ 13 734€ 53€ 0€ 0€ 162 394€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
13 137€ 6 589€ 27 437€ 1 523€ 117€ 6 772€ 6 879€ 14 414€ 16€ 157 066€ 2 152€ 0€ 0€ 32 578€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
96 776€ 79 562€ 75 399€ 73 803€ 55 238€ 54 649€ 69 810€ 62 329€ 64 812€ 50 356€ 51 018€ 82 407€ 57 828€ 169 141€ 68 969€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 474 532€ 13 442 729€ 1 799 688€ 3 247 667€ 1 869 819€ 1 710 626€ 1 564 037€ 1 474 940€ 1 405 584€ 1 014 351€ 1 766 845€ 1 492 232€ 1 341 428€ 1 344 907€ 1 083 405€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 410 755€ 13 094 850€ 1 697 249€ 3 111 377€ 1 653 611€ 1 591 402€ 1 545 341€ 1 450 571€ 1 365 880€ 950 443€ 1 294 686€ 1 062 623€ 1 008 324€ 911 911€ 1 036 601€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
63 778€ 347 879€ 102 439€ 136 289€ 216 208€ 101 299€ 18 696€ 24 369€ 39 704€ 63 908€ 472 159€ 429 609€ 333 104€ 432 996€ 46 804€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 288 368€ 4 345€ 47 645€ 85 323€ 65 457€ 2 710€ 2 710€ 1 650€ 47 385€ 61 973€ 69 018€ 54 789€ 51 056€ 46 804€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
62 278€ 59 510€ 98 094€ 88 644€ 130 885€ 35 843€ 15 986€ 21 659€ 38 054€ 16 524€ 410 186€ 360 591€ 278 315€ 381 940€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
153 747€ 116 852€ 116 745€ 133 230€ 92 343€ 100 959€ 131 139€ 118 871€ 136 609€ 137 708€ 167 766€ 170 417€ 213 448€ 120 811€ 162 280€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 25 500€ 0€ 3 400€ 8 657€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82 786€ 0€ 0€
42
562
Úroky
80 458€ 71 492€ 78 597€ 71 285€ 60 347€ 53 719€ 60 374€ 68 700€ 82 266€ 89 564€ 121 959€ 96 675€ 71 214€ 71 671€ 129 449€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 2 008€ 62€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
73 289€ 45 359€ 38 148€ 36 445€ 31 996€ 43 840€ 62 107€ 50 171€ 54 343€ 48 144€ 42 354€ 73 742€ 59 443€ 47 132€ 32 769€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 453€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 53 837€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 53 837€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
8 276 982€ 7 291 680€ 7 052 554€ 7 170 195€ 5 838 351€ 4 971 832€ 4 689 327€ 4 148 005€ 3 781 174€ 3 640 388€ 3 457 171€ 3 242 606€ 3 070 993€ 2 916 248€ 2 816 746€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
6 748 359€ 6 383 048€ 5 497 937€ 5 527 391€ 4 935 611€ 4 282 734€ 4 167 533€ 3 879 011€ 3 591 710€ 3 423 957€ 3 290 339€ 3 100 161€ 2 901 490€ 2 790 386€ 2 622 832€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
306 000€ 160 830€ 0€ 0€ 96€ 96€ 24€ 0€ 60€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 222 623€ 747 802€ 1 554 618€ 1 642 804€ 901 645€ 678 402€ 521 770€ 268 994€ 189 282€ 216 405€ 166 832€ 142 445€ 169 503€ 125 862€ 193 914€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 10 600€ 0€ 0€ 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
16 174 225€ 26 443 840€ 13 682 836€ 15 072 055€ 11 978 706€ 10 756 077€ 9 980 114€ 10 045 229€ 9 656 324€ 9 205 351€ 12 266 545€ 8 806 840€ 8 465 135€ 8 351 832€ 8 876 866€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 685€ 22 045€ 4 410€ 23 625€ 23 227€ 74 374€ 29 915€ 82 034€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 685€ 22 045€ 4 410€ 23 625€ 23 227€ 74 374€ 29 915€ 82 034€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
14 370 744€ 13 576 767€ 13 039 353€ 12 186 722€ 11 667 386€ 10 081 428€ 9 334 491€ 8 317 134€ 7 821 934€ 7 652 853€ 7 350 708€ 6 628 758€ 6 115 169€ 6 694 960€ 6 843 735€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
12 754 370€ 12 056 963€ 11 464 861€ 10 535 216€ 9 688 103€ 8 946 933€ 8 528 115€ 7 533 642€ 6 988 166€ 6 830 021€ 6 653 104€ 5 923 663€ 5 252 633€ 5 929 231€ 6 164 979€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 616 374€ 1 519 804€ 1 574 491€ 1 651 507€ 1 979 282€ 1 134 494€ 806 376€ 783 492€ 833 768€ 822 832€ 697 604€ 705 095€ 862 536€ 765 729€ 678 756€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 167 712€ 1 365 087€ 488 752€ 375 124€ 285 601€ 505 517€ 451 554€ 381 328€ 813 816€ 1 162 700€ 1 236 384€ 364 031€ 444 579€ 270 468€ 4 370 086€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
667 830€ 979 704€ 2 686€ 9 264€ 15 279€ 101 301€ 8 418€ 65 266€ 395 614€ 746 539€ 880 838€ 51 628€ 284 685€ 50 821€ 1 820 193€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 382€ 0€ 382€ 0€ 0€ 931€ 2 151€ 2 732€ 2 443€ 4 932€ 22 737€ 3 700€ 3 204€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 20 114€ 120€ 0€ 189€ 108€ 1 328€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 321€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
22 827€ 39 313€ 41 111€ 18 683€ 14 299€ 28 629€ 13 465€ 23 434€ 36 703€ 29 346€ 27 058€ 30 899€ 34 573€ 33 437€ 37 712€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 477 056€ 346 070€ 424 459€ 347 057€ 255 642€ 375 399€ 429 563€ 290 369€ 379 349€ 384 083€ 326 046€ 276 572€ 102 584€ 182 510€ 2 508 656€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
104 910€ 6 935€ 47 865€ 106 266€ 136 743€ 7 643€ 30 230€ 47 869€ 252 810€ 281 608€ 500 864€ 123 385€ 394 068€ 343 392€ 49 189€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
104 910€ 6 935€ 47 865€ 106 266€ 136 743€ 7 643€ 30 230€ 47 869€ 252 810€ 281 608€ 500 864€ 123 385€ 394 068€ 343 392€ 49 189€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
55 874€ 4 345€ 47 645€ 101 877€ 12 700€ 2 710€ 2 710€ 1 650€ 47 385€ 61 973€ 69 018€ 54 789€ 51 056€ 46 804€ 49 189€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
49 036€ 2 590€ 220€ 4 389€ 124 043€ 4 933€ 27 520€ 46 219€ 205 425€ 219 635€ 431 845€ 68 596€ 343 012€ 296 588€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
83 737€ 34 542€ 36 017€ 1 711 978€ 2 948€ 24 046€ 79 369€ 56 173€ 28 272€ 68 793€ 66 810€ 19 306€ 12 235€ 200 661€ 65 121€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 50 000€ 0€ 20 000€ 21 071€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 403€ 2 701€ 2 759€ 3 729€ 3 325€ 3 099€ 9 837€ 14 216€ 5 332€ 2 322€ 1 452€ 4 447€ 40 916€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 1€ 824€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
71 944€ 30 208€ 0€ 7 475€ 0€ 123€ 54 761€ 52 961€ 18 435€ 54 577€ 61 478€ 16 975€ 10 782€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 205€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
11 793€ 4 334€ 35 615€ 1 651 802€ 189€ 195€ 212€ 112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195 390€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 515€ 13 550€ 0€ 0€ 2 399€ 1 971€ 1 497€ 1 656 968€ 800€ 19 090€ 1 608€ 6 926€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 515€ 13 550€ 0€ 0€ 2 399€ 1 971€ 1 497€ 1 656 968€ 800€ 19 090€ 1 608€ 6 926€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 249 006€ 12 283 328€ 1 757 543€ 2 154 629€ 1 991 668€ 1 629 003€ 1 557 042€ 1 877 236€ 1 553 978€ 1 021 902€ 1 715 498€ 1 100 666€ 1 670 753€ 913 056€ 1 258 419€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
508 213€ 499 345€ 202 960€ 199 946€ 147 769€ 195 004€ 127 607€ 569 265€ 265 674€ 112 753€ 107 804€ 224 151€ 731 423€ 137 579€ 255 258€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
696 196€ 11 118 465€ 988 873€ 1 210 076€ 1 000 778€ 998 936€ 93 868€ 918 508€ 892 226€ 539 818€ 1 315 825€ 614 597€ 643 976€ 512 322€ 710 871€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 155€ 4 383€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 927€ 1 800€ 8 530€ 19 870€ 9 150€ 6 650€ 24 702€ 1 000€ 957€ 38 243€ 488€ 1 000€ 56 803€ 64 592€ 55 577€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
66 873€ 60 265€ 52 829€ 35 875€ 24 033€ 21 589€ 907 722€ 16 130€ 14 494€ 13 832€ 16 155€ 21 760€ 1 782€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
968 798€ 603 454€ 504 350€ 688 862€ 809 937€ 406 823€ 403 145€ 372 333€ 380 626€ 317 256€ 275 226€ 236 003€ 232 386€ 198 563€ 236 713€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
18 976 109€ 27 266 660€ 15 369 530€ 16 535 234€ 14 097 895€ 12 247 637€ 11 452 687€ 10 699 824€ 10 494 826€ 10 193 763€ 12 550 856€ 8 260 173€ 8 730 268€ 8 454 060€ 12 675 510€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 801 884€ 822 819€ 1 686 694€ 1 463 180€ 2 119 189€ 1 491 560€ 1 472 573€ 654 594€ 838 503€ 988 411€ 284 311€ -546 667€ 265 133€ 102 228€ 3 798 644€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 455€ 77€ 512€ 480€ 1 241€ 633€ 760€ 2 114€ 2 764€ 1 212€ 683€ 274€ 846€ 12 701€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 801 883€ 822 364€ 1 686 617€ 1 462 668€ 2 118 709€ 1 490 318€ 1 471 940€ 653 834€ 836 388€ 985 647€ 283 099€ -547 350€ 264 859€ 101 382€ 3 785 943€