Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
311 256€ 298 703€ 292 155€ 283 842€ 281 657€ 284 620€ 211 537€ 177 930€ 165 449€ 164 570€ 150 327€ 106 330€ 123 407€ 113 154€ 96 438€
02
501
Spotreba materiálu
211 019€ 220 380€ 207 945€ 203 378€ 202 901€ 217 720€ 153 215€ 108 582€ 95 283€ 85 081€ 69 213€ 44 521€ 49 694€ 43 477€ 41 036€
03
502
Spotreba energie
100 238€ 78 324€ 84 210€ 80 464€ 78 756€ 66 900€ 58 322€ 69 349€ 70 166€ 79 488€ 81 114€ 61 809€ 73 713€ 69 677€ 55 402€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
646 671€ 642 397€ 445 908€ 424 120€ 362 741€ 255 213€ 223 372€ 172 581€ 136 430€ 134 785€ 133 140€ 92 603€ 104 363€ 165 350€ 97 860€
07
511
Opravy a udržiavanie
44 125€ 53 630€ 78 142€ 94 267€ 85 938€ 24 942€ 66 710€ 42 109€ 27 927€ 47 348€ 54 403€ 21 790€ 31 277€ 95 793€ 25 248€
08
512
Cestovné
806€ 159€ 461€ 3 012€ 2 021€ 1 046€ 1 018€ 250€ 0€ 197€ 20€ 246€ 1 100€ 165€ 63€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 177€ 152€ 421€ 8 152€ 4 129€ 3 814€ 834€ 3 437€ 3 046€ 263€ 372€ 454€ 779€ 406€ 209€
10
518
Ostatné služby
600 562€ 588 457€ 366 885€ 318 688€ 270 653€ 225 410€ 154 811€ 126 785€ 105 457€ 86 977€ 78 345€ 70 113€ 71 207€ 68 986€ 72 340€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 407 331€ 1 202 186€ 1 985 720€ 1 657 574€ 1 339 956€ 1 078 646€ 833 753€ 669 291€ 585 728€ 500 771€ 441 980€ 371 051€ 364 915€ 316 892€ 271 143€
12
521
Mzdové náklady
1 012 229€ 866 637€ 1 451 309€ 1 192 215€ 965 085€ 773 262€ 600 466€ 482 881€ 424 446€ 361 703€ 323 177€ 272 152€ 269 266€ 241 883€ 205 840€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
342 411€ 294 130€ 469 030€ 408 229€ 329 143€ 266 751€ 205 556€ 164 750€ 143 089€ 122 363€ 104 906€ 90 488€ 78 747€ 73 483€ 63 769€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 877€ 4 116€ 5 996€ 4 907€ 3 407€ 2 260€ 202€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
47 814€ 37 302€ 59 385€ 52 224€ 42 321€ 36 373€ 27 530€ 21 660€ 18 193€ 16 705€ 13 897€ 8 411€ 16 902€ 1 526€ 1 534€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 352€ 1 015€ 1 680€ 1 627€ 1 786€ 1 671€ 681€ 387€ 365€ 289€ 491€ 357€ 54€ 53€ 1 247€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 352€ 1 015€ 1 680€ 1 627€ 1 786€ 1 671€ 681€ 387€ 365€ 289€ 491€ 357€ 54€ 53€ 1 247€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 665€ 26 855€ 41 887€ 38 323€ 6 970€ 1 958€ 5 124€ 11 897€ 7 125€ 15 470€ 27 250€ 7 849€ 3 758€ 2 046€ 782€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 102€ 0€ 0€ 80€ 16€ 0€ 0€ 28€ 0€ 3€ 76€ 1€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 7€ 3 597€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 846€ 0€ 0€ 10 344€ 7 262€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 665€ 26 855€ 41 887€ 38 153€ 3 373€ 1 958€ 3 198€ 11 881€ 7 125€ 5 126€ 19 959€ 7 849€ 3 755€ 1 907€ 781€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
192 241€ 186 825€ 196 294€ 180 713€ 269 531€ 222 562€ 169 345€ 140 868€ 224 927€ 333 899€ 322 051€ 309 794€ 205 058€ 187 159€ 199 031€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
165 316€ 175 253€ 182 793€ 170 053€ 253 599€ 219 075€ 169 242€ 139 961€ 222 825€ 227 377€ 218 105€ 212 461€ 191 564€ 179 321€ 174 724€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
26 925€ 11 572€ 13 500€ 10 659€ 15 933€ 3 488€ 103€ 907€ 2 102€ 26 343€ 23 767€ 17 154€ 13 494€ 7 838€ 24 307€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
16 183€ 3 283€ 3 283€ 3 283€ 1 503€ 1 763€ 103€ 907€ 907€ 25 148€ 22 572€ 2 467€ 12 687€ 7 838€ 24 307€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 742€ 8 289€ 10 217€ 7 376€ 14 430€ 1 724€ 0€ 0€ 1 195€ 1 195€ 1 195€ 14 687€ 807€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80 179€ 80 179€ 80 179€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80 179€ 80 179€ 80 179€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
13 624€ 14 946€ 15 498€ 14 319€ 22 774€ 18 435€ 17 176€ 16 532€ 14 527€ 11 297€ 14 478€ 14 282€ 12 076€ 7 888€ 8 315€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
5 133€ 5 849€ 7 053€ 8 591€ 10 915€ 12 056€ 11 033€ 12 493€ 11 409€ 8 704€ 10 270€ 9 923€ 5 482€ 3 329€ 6 083€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
8 491€ 9 097€ 8 445€ 5 728€ 11 859€ 6 379€ 6 143€ 4 039€ 3 117€ 2 593€ 4 208€ 4 359€ 6 556€ 4 559€ 2 232€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
339 157€ 255 743€ 57 686€ 26 307€ 23 794€ 20 903€ 20 564€ 11 612€ 8 910€ 6 458€ 6 002€ 5 384€ 11 876€ 9 847€ 12 420€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
276 764€ 202 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 125€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 4 794€ 5 310€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
62 393€ 52 813€ 57 686€ 25 737€ 23 794€ 20 903€ 20 438€ 11 612€ 8 810€ 6 163€ 6 002€ 5 384€ 10 876€ 5 053€ 7 110€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 570€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 295€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 917 298€ 2 628 670€ 3 036 826€ 2 626 825€ 2 309 209€ 1 884 008€ 1 481 552€ 1 201 099€ 1 143 460€ 1 167 539€ 1 095 718€ 907 650€ 825 507€ 802 389€ 687 236€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
54 452€ 31 103€ 30 849€ 33 037€ 38 189€ 38 719€ 50 123€ 46 056€ 36 146€ 31 270€ 28 153€ 22 255€ 17 779€ 16 614€ 16 507€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
54 452€ 31 103€ 30 849€ 33 037€ 38 189€ 38 719€ 50 123€ 46 056€ 36 146€ 31 270€ 28 153€ 22 255€ 17 779€ 16 614€ 16 507€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 572 535€ 3 548 658€ 2 734 621€ 2 410 997€ 1 764 487€ 1 614 204€ 1 025 789€ 846 970€ 732 064€ 667 537€ 592 010€ 551 963€ 424 960€ 432 241€ 461 222€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 165 665€ 1 877 768€ 1 633 687€ 1 509 013€ 1 291 054€ 1 126 132€ 902 105€ 740 455€ 625 500€ 565 376€ 515 966€ 476 369€ 360 058€ 378 704€ 399 317€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 406 870€ 1 670 890€ 1 100 934€ 901 984€ 473 433€ 488 072€ 123 683€ 106 515€ 106 564€ 102 161€ 76 044€ 75 594€ 64 902€ 53 537€ 61 905€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
155 678€ 198 226€ 132 871€ 159 425€ 135 953€ 265 015€ 108 297€ 102 189€ 91 956€ 76 032€ 103 804€ 74 993€ 69 216€ 87 809€ 94 866€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1€ 0€ 0€ 680€ 0€ 81€ 6 740€ 8 700€ 0€ 4 000€ 0€ 740€ 236€ 788€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 0€ 66€ 203€ 103€ 0€ 26€ 0€ 30€ 1 973€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
17 725€ 14 254€ 0€ 50€ 4 506€ 8 320€ 740€ 15€ 100€ 2 020€ 1 801€ 6 215€ 1 475€ 3 603€ 1 278€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
137 953€ 183 971€ 132 871€ 159 375€ 130 767€ 256 653€ 107 475€ 95 367€ 82 953€ 73 909€ 98 003€ 68 352€ 67 001€ 83 940€ 90 827€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 301€ 7 557€ 3 896€ 6 379€ 1 763€ 242 819€ 2 580€ 907€ 21 542€ 30 452€ 8 078€ 12 694€ 7 571€ 6 962€ 8 298€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 301€ 7 557€ 3 896€ 6 379€ 1 763€ 2 283€ 2 580€ 907€ 21 542€ 30 452€ 8 078€ 12 694€ 7 571€ 6 962€ 8 298€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 283€ 3 283€ 3 283€ 1 503€ 1 763€ 2 283€ 907€ 907€ 21 542€ 22 572€ 2 467€ 11 887€ 7 571€ 6 962€ 8 298€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 018€ 4 274€ 613€ 4 876€ 0€ 0€ 1 673€ 0€ 0€ 7 880€ 5 612€ 807€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 240 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 240 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3 405€ 1 580€ 152€ 928€ 382€ 213€ 2 771€ 2 687€ 335€ 2 772€ 3 083€ 100€ 156€ 178€ 268€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
122€ 197€ 152€ 591€ 382€ 213€ 263€ 290€ 335€ 273€ 419€ 100€ 151€ 177€ 268€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3 283€ 1 383€ 0€ 337€ 0€ 0€ 2 508€ 2 397€ 0€ 2 499€ 2 664€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
265 799€ 475 707€ 1 111 646€ 849 528€ 814 812€ 664 291€ 483 787€ 284 522€ 274 238€ 267 682€ 208 198€ 176 437€ 190 288€ 172 031€ 128 226€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
81 164€ 314 459€ 992 747€ 743 113€ 641 058€ 541 697€ 399 616€ 213 202€ 157 391€ 129 370€ 69 570€ 54 966€ 82 061€ 52 677€ 40 139€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
52 868€ 77 481€ 81 398€ 81 053€ 94 628€ 45 976€ 36 688€ 26 509€ 46 273€ 45 961€ 49 471€ 55 668€ 93 919€ 91 659€ 87 944€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 827€ 7 047€ 9 152€ 5 010€ 7 346€ 1 697€ 1 608€ 1 349€ 8 518€ 4 450€ 3 787€ 5 760€ 14 308€ 27 695€ 143€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
47 825€ 43 694€ 28 349€ 20 352€ 71 780€ 74 921€ 45 876€ 43 462€ 62 057€ 87 901€ 85 370€ 60 043€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
75 115€ 33 026€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 057 169€ 4 262 831€ 4 014 035€ 3 460 294€ 2 755 586€ 2 825 261€ 1 673 346€ 1 283 330€ 1 156 281€ 1 075 745€ 943 326€ 838 442€ 709 970€ 715 835€ 709 387€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 139 872€ 1 634 161€ 977 208€ 833 469€ 446 377€ 941 253€ 191 794€ 82 232€ 12 821€ -91 794€ -152 392€ -69 208€ -115 537€ -86 554€ 22 151€
136
591
Splatná daň z príjmov
33€ 37€ 47€ 144€ 305€ 40€ 46€ 57€ 52€ 50€ 78€ 25€ 28€ 33€ 50€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 139 839€ 1 634 124€ 977 161€ 833 325€ 446 073€ 941 213€ 191 748€ 82 174€ 12 768€ -91 844€ -152 471€ -69 233€ -115 565€ -86 587€ 22 101€