Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
62 488 882€ 52 302 659€ 49 723 618€ 49 580 313€ 46 033 106€ 44 388 133€ 43 836 787€ 43 282 025€ 45 202 178€ 44 871 026€ 43 394 481€ 39 837 024€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
41 435 086€ 38 951 559€ 37 284 842€ 37 466 246€ 37 060 656€ 37 311 552€ 36 825 132€ 38 195 694€ 41 113 817€ 41 225 167€ 40 608 015€ 36 859 251€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
112 696€ 117 280€ 113 730€ 34 896€ 58 184€ 60 340€ 80 566€ 98 634€ 15 191€ 21 806€ 24 366€ 22 071€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
55 322€ 64 635€ 70 295€ 102€ 1 176€ 2 806€ 4 828€ 7 863€ 4 760€ 8 284€ 10 449€ 8 155€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
0€ 32 786€ 29 764€ 21 827€ 44 041€ 45 723€ 63 927€ 80 340€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
16 798€ 19 860€ 13 670€ 12 967€ 12 967€ 11 810€ 11 810€ 10 430€ 10 431€ 13 522€ 13 917€ 13 916€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
40 576€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
34 785 142€ 32 297 031€ 30 633 865€ 30 894 103€ 30 465 225€ 30 713 965€ 30 207 318€ 31 559 813€ 34 561 378€ 34 666 113€ 34 051 401€ 31 206 164€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
18 538 675€ 16 148 211€ 14 904 607€ 14 889 497€ 12 368 299€ 11 987 108€ 11 814 723€ 11 764 632€ 11 773 651€ 11 784 618€ 11 564 167€ 10 558 787€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
8 161€ 8 161€ 8 161€ 8 161€ 8 161€ 8 161€ 8 161€ 8 161€ 8 160€ 8 161€ 7 611€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
13 847 544€ 14 759 135€ 13 097 456€ 14 870 090€ 16 019 767€ 16 201 496€ 16 993 012€ 17 802 492€ 19 889 220€ 18 979 969€ 20 269 358€ 15 046 012€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
145 451€ 193 495€ 224 402€ 161 711€ 97 238€ 103 459€ 173 107€ 173 651€ 211 714€ 445 986€ 459 069€ 391 145€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
301 796€ 169 521€ 183 078€ 200 472€ 124 168€ 138 207€ 133 981€ 114 066€ 103 041€ 107 557€ 22 327€ 26 609€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
197 520€ 277 120€ 205 104€ 200 500€ 227 371€ 204 403€ 200 925€ 203 676€ 206 051€ 188 787€ 183 210€ 198 997€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 745 994€ 741 388€ 1 181 056€ 563 670€ 1 620 220€ 2 071 130€ 883 409€ 1 493 134€ 2 369 541€ 3 151 035€ 1 545 659€ 4 984 614€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0€ 0€ 830 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
6 537 248€ 6 537 248€ 6 537 248€ 6 537 248€ 6 537 248€ 6 537 248€ 6 537 248€ 6 537 248€ 6 537 248€ 6 537 248€ 6 532 248€ 5 631 016€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
912 870€ 912 870€ 912 870€ 912 870€ 912 870€ 912 870€ 912 870€ 912 870€ 912 870€ 6 537 248€ 6 532 248€ 5 631 016€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
5 624 378€ 5 624 378€ 5 624 378€ 5 624 378€ 5 624 378€ 5 624 378€ 5 624 378€ 5 624 378€ 5 624 378€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
21 018 741€ 13 314 391€ 12 411 904€ 12 079 511€ 8 913 714€ 7 008 041€ 6 964 418€ 5 018 459€ 4 051 677€ 3 594 567€ 2 726 237€ 2 880 566€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
20 824€ 21 914€ 19 294€ 21 918€ 56 918€ 12 938€ 12 295€ 7 888€ 14 959€ 1 079€ 576€ 576€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
20 824€ 21 914€ 19 294€ 21 918€ 56 918€ 12 938€ 12 295€ 7 888€ 14 959€ 1 079€ 576€ 576€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
9 760 105€ 8 417 595€ 7 004 762€ 6 857 708€ 5 851 527€ 4 803 219€ 4 612 851€ 2 787 352€ 1 927 958€ 2 063 166€ 76 929€ 29 051€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
9 756 960€ 8 416 432€ 7 002 136€ 6 846 126€ 5 850 244€ 4 800 512€ 4 611 543€ 2 787 352€ 1 927 786€ 2 063 166€ 76 929€ 29 051€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 639€ 542€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
3 145€ 1 163€ 2 626€ 11 582€ 1 283€ 1 068€ 766€ 0€ 172€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
528 447€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
528 447€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
169 222€ 183 503€ 217 233€ 175 006€ 159 566€ 297 840€ 202 709€ 161 867€ 284 023€ 327 066€ 239 089€ 354 364€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 030€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
3 600€ 189€ 0€ 1 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
115€ 115€ 145€ 145€ 145€ 221€ 145€ 145€ 893€ 1 339€ 10 782€ 2 865€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
74 022€ 27 613€ 51 567€ 38 709€ 43 606€ 52 804€ 26 686€ 69 653€ 130 176€ 103 806€ 119 168€ 206 551€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
83 165€ 115 427€ 151 454€ 117 437€ 106 751€ 201 075€ 169 965€ 85 126€ 147 697€ 206 512€ 79 501€ 100 028€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
1 534€ 0€ 0€ 0€ 250€ 0€ 33€ 183€ 248€ 465€ 852€ 542€
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
400€ 14 622€ 9 835€ 5 609€ 6 218€ 8 024€ 5 879€ 6 760€ 5 009€ 14 944€ 25 756€ 44 378€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
6 387€ 25 536€ 4 232€ 11 866€ 2 597€ 35 717€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
10 540 143€ 4 691 380€ 5 170 616€ 5 024 879€ 2 845 703€ 1 894 044€ 2 136 563€ 2 061 353€ 1 824 737€ 1 203 256€ 2 409 643€ 2 496 575€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
3 074€ 4 626€ 5 107€ 8 313€ 2 729€ 1 768€ 2 576€ 9 328€ 1 361€ 1 394€ 773€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
1 157€ 293€ 0€ 391€ 0€ 10 105€ 623€ 153€ 156€ 0€ 240€ 24€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
10 535 912€ 4 686 461€ 5 165 509€ 5 016 175€ 2 842 974€ 1 882 171€ 2 133 364€ 2 051 871€ 1 823 220€ 1 201 862€ 2 408 630€ 2 496 551€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
35 055€ 36 708€ 26 872€ 34 555€ 58 736€ 68 539€ 47 237€ 67 871€ 36 684€ 51 292€ 60 229€ 97 207€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
29 055€ 28 138€ 24 681€ 23 927€ 24 226€ 24 996€ 24 091€ 42 522€ 7 757€ 8 202€ 6 624€ 6 236€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
6 000€ 8 571€ 2 191€ 10 628€ 34 510€ 43 544€ 23 145€ 25 349€ 28 927€ 43 090€ 53 605€ 90 971€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
62 488 882€ 52 302 659€ 49 723 618€ 49 580 313€ 46 033 106€ 44 388 133€ 43 836 787€ 43 282 025€ 45 202 178€ 44 871 026€ 43 394 481€ 39 837 024€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
43 923 167€ 40 573 989€ 38 705 374€ 37 890 215€ 34 597 900€ 33 892 420€ 33 986 207€ 33 132 335€ 35 841 121€ 35 736 956€ 34 226 549€ 34 291 071€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
43 923 167€ 40 573 989€ 38 705 374€ 37 890 215€ 34 597 900€ 33 892 420€ 33 986 207€ 33 132 335€ 35 841 121€ 35 736 956€ 34 226 549€ 34 291 071€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
40 578 485€ 38 704 462€ 38 140 392€ 33 997 984€ 33 864 352€ 33 987 036€ 33 148 333€ 34 807 782€ 35 350 482€ 36 186 286€ 32 536 842€ 33 234 063€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
3 344 682€ 1 869 527€ 564 981€ 3 892 231€ 733 548€ -94 616€ 837 874€ -1 675 447€ 490 639€ -449 330€ 1 689 707€ 1 057 008€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
9 292 888€ 4 201 208€ 3 729 832€ 4 392 745€ 3 964 744€ 3 304 310€ 3 431 121€ 2 519 099€ 1 963 780€ 2 430 800€ 1 973 463€ 1 485 435€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
778 497€ 1 343 707€ 1 334 085€ 1 331 992€ 858 540€ 802 151€ 862 033€ 860 699€ 63 383€ 53 106€ 48 985€ 47 871€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
772 257€ 1 337 467€ 1 328 415€ 1 326 322€ 806 277€ 796 841€ 781 596€ 762 624€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 871€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
6 240€ 6 240€ 5 670€ 5 670€ 52 262€ 5 310€ 80 437€ 98 075€ 63 383€ 53 106€ 48 985€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
6 079 292€ 18 620€ 80 023€ 288 203€ 280 000€ 0€ 0€ 22 984€ 73 505€ 251 107€ 13 681€ 238 757€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 961€ 1 726€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
6 079 292€ 18 620€ 80 023€ 288 203€ 280 000€ 0€ 0€ 22 874€ 73 505€ 251 107€ 7 720€ 21 015€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110€ 0€ 0€ 0€ 216 016€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
35 538€ 36 011€ 40 951€ 48 517€ 45 018€ 42 968€ 41 948€ 38 609€ 35 276€ 31 509€ 24 700€ 92 494€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
35 538€ 36 011€ 40 951€ 48 517€ 45 018€ 42 968€ 41 948€ 38 609€ 35 276€ 31 509€ 24 700€ 18 321€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74 173€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
552 656€ 523 076€ 507 092€ 613 464€ 598 023€ 775 771€ 543 464€ 594 312€ 611 066€ 736 472€ 319 982€ 490 108€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
105 749€ 58 591€ 65 678€ 96 562€ 126 325€ 423 128€ 227 131€ 292 036€ 333 246€ 443 796€ 17 403€ 271 793€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
11 969€ 19 859€ 16 975€ 33 248€ 35 589€ 40 074€ 61 822€ 38 383€ 26 960€ 25 022€ 30 331€ 58 125€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
42€ 0€ 0€ 75 000€ 150 000€ 0€ 0€ 98€ 248€ 248€ 398€ 248€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
78 476€ 91 479€ 95 988€ 73 353€ 58 674€ 87 078€ 52 205€ 48 417€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
27 949€ 61 711€ 88 789€ 119 945€ 9 026€ 13 881€ 6 623€ 21 941€ 64 581€ 85 270€ 113 255€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
4 200€ 19 986€ 1 062€ 1 150€ 11 442€ 11 797€ 11 753€ 12 280€ 11 590€ 11 633€ 9 958€ 9 958€
163
12.
Zamestnanci
(331))
168 124€ 147 892€ 127 739€ 115 799€ 111 595€ 108 518€ 99 910€ 97 590€ 95 338€ 96 744€ 82 009€ 82 204€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 126€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
109 422€ 89 681€ 83 398€ 75 280€ 73 906€ 72 494€ 66 874€ 63 461€ 61 804€ 55 796€ 50 019€ 42 334€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
25 564€ 24 315€ 18 199€ 15 065€ 14 503€ 14 039€ 12 553€ 11 970€ 11 676€ 12 243€ 9 498€ 10 343€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
21 160€ 9 563€ 9 263€ 8 063€ 6 963€ 4 763€ 4 593€ 8 008€ 5 623€ 5 720€ 7 111€ 15 103€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
1 846 905€ 2 279 793€ 1 767 681€ 2 110 569€ 2 183 164€ 1 683 420€ 1 983 676€ 1 002 494€ 1 180 550€ 1 358 606€ 1 566 115€ 616 205€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
1 414 017€ 1 846 905€ 1 424 793€ 1 908 369€ 1 837 781€ 1 383 164€ 1 683 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 616 205€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
432 888€ 432 888€ 342 888€ 202 200€ 345 383€ 300 256€ 300 056€ 1 002 494€ 1 180 550€ 1 358 606€ 1 566 115€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
9 272 827€ 7 527 462€ 7 288 412€ 7 297 353€ 7 470 462€ 7 191 403€ 6 419 459€ 7 630 591€ 7 397 277€ 6 703 270€ 7 194 469€ 4 060 518€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
66 598€ 20 896€ 41 994€ 23 069€ 32 127€ 30 234€ 9 570€ 20 844€ 75 729€ 40 392€ 60 633€ 51 721€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
9 206 229€ 7 506 566€ 7 246 418€ 7 274 284€ 7 438 335€ 7 161 169€ 6 409 889€ 7 609 747€ 7 321 548€ 6 662 878€ 7 133 836€ 4 008 797€