Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
601 051€ 573 733€ 539 144€ 534 057€ 453 144€ 513 599€ 539 226€ 569 814€ 530 399€ 547 099€ 634 924€ 540 223€
02
501
Spotreba materiálu
367 731€ 329 071€ 311 269€ 319 363€ 221 748€ 301 567€ 276 140€ 274 405€ 262 162€ 294 803€ 309 590€ 307 055€
03
502
Spotreba energie
233 320€ 244 662€ 227 874€ 214 694€ 231 396€ 212 032€ 263 086€ 295 409€ 268 237€ 252 296€ 324 839€ 233 168€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 495€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 169 992€ 2 038 239€ 1 973 344€ 1 732 215€ 1 592 492€ 1 943 682€ 1 586 576€ 1 693 231€ 1 589 365€ 1 813 738€ 1 696 255€ 1 797 682€
07
511
Opravy a udržiavanie
800 102€ 820 899€ 869 369€ 679 113€ 601 231€ 978 510€ 632 836€ 859 517€ 667 294€ 920 345€ 850 028€ 976 710€
08
512
Cestovné
1 051€ 2 685€ 1 093€ 2 067€ 2 572€ 632€ 2 250€ 2 096€ 404€ 1 048€ 5 187€ 4 467€
09
513
Náklady na reprezentáciu
45 525€ 53 031€ 36 336€ 28 969€ 31 107€ 31 465€ 21 479€ 21 703€ 24 987€ 30 867€ 22 540€ 19 887€
10
518
Ostatné služby
1 323 315€ 1 161 625€ 1 066 546€ 1 022 065€ 957 582€ 933 075€ 930 012€ 809 916€ 896 680€ 861 478€ 818 500€ 796 618€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
3 823 908€ 3 056 344€ 2 829 945€ 2 605 862€ 2 476 903€ 2 366 747€ 2 240 736€ 2 187 250€ 2 110 738€ 2 091 613€ 2 009 285€ 1 819 932€
12
521
Mzdové náklady
2 686 058€ 2 115 435€ 1 971 266€ 1 846 303€ 1 731 624€ 1 650 858€ 1 572 716€ 1 535 176€ 1 480 032€ 1 489 394€ 1 441 576€ 1 313 921€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
924 413€ 733 327€ 677 102€ 624 071€ 609 773€ 587 276€ 550 378€ 537 930€ 525 099€ 509 021€ 474 410€ 425 491€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
18 874€ 15 720€ 15 411€ 15 746€ 16 065€ 16 359€ 16 002€ 15 385€ 14 761€ 15 833€ 15 787€ 15 903€
15
527
Zákonné sociálne náklady
194 563€ 191 862€ 166 166€ 119 741€ 119 441€ 112 254€ 101 640€ 98 759€ 90 846€ 77 365€ 77 512€ 64 617€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
2 034€ 610€ 1 581€ 333€ 6 123€ 418€ 976€ 977€ 975€ 975€ 19€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 19€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 013€ 590€ 1 561€ 312€ 6 102€ 397€ 956€ 957€ 956€ 975€ 19€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
155 092€ 36 294€ 183 158€ 76 696€ 80 510€ 73 706€ 133 701€ 63 982€ 57 584€ 105 529€ 444 879€ 5 400€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 197€ 26 545€ 25 374€ 27 381€ 22 792€ 69 720€ 91 373€ 43 314€ 17 720€ 55 712€ 399 986€ 1 216€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 35€ 2 000€ 0€ 2 017€ 55€ 16€ 42€ 0€ 54€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
21 983€ 7 843€ 125 944€ 47 360€ 2 367€ 2 635€ 4 957€ 8 551€ 27 207€ 41 754€ 36 862€ 4 130€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
120 877€ 1 900€ 0€ 1 920€ 53 350€ 1 351€ 35 000€ 9 462€ 12 641€ 8 021€ 8 031€ 0€
28
549
Manká a škody
3 034€ 0€ 31 840€ 0€ 0€ 0€ 353€ 2 601€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 931 610€ 1 899 098€ 1 893 772€ 2 207 686€ 2 041 691€ 1 894 653€ 2 618 251€ 4 210 205€ 2 474 834€ 2 319 645€ 2 749 183€ 1 151 574€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 634 217€ 1 604 861€ 1 592 505€ 1 603 362€ 1 606 036€ 1 575 919€ 1 732 201€ 2 774 719€ 2 388 230€ 2 266 539€ 2 701 106€ 1 084 868€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
297 394€ 294 237€ 301 267€ 604 323€ 435 656€ 318 733€ 886 049€ 1 435 487€ 86 604€ 53 106€ 48 077€ 66 706€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 871€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 240€ 15 293€ 14 723€ 258 917€ 61 698€ 20 555€ 275 800€ 860 699€ 63 383€ 53 106€ 48 077€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 835€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
291 154€ 278 944€ 286 545€ 345 406€ 373 957€ 298 178€ 610 249€ 574 787€ 23 221€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
472 760€ 421 089€ 422 349€ 374 185€ 310 212€ 342 435€ 302 803€ 300 050€ 375 950€ 318 507€ 406 191€ 168 407€
42
562
Úroky
30 673€ 35 591€ 34 731€ 39 722€ 40 315€ 48 947€ 29 906€ 34 469€ 49 719€ 48 887€ 45 315€ 43 214€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
442 087€ 385 498€ 387 619€ 334 462€ 269 897€ 293 488€ 272 897€ 265 581€ 326 231€ 269 620€ 360 672€ 125 193€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
8 702 478€ 7 168 273€ 6 311 397€ 5 745 906€ 5 326 825€ 4 742 229€ 4 334 667€ 3 817 745€ 3 509 902€ 3 200 836€ 2 788 127€ 2 752 606€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
7 020 405€ 5 815 913€ 5 170 768€ 4 711 945€ 4 288 304€ 3 837 058€ 3 328 057€ 2 961 196€ 2 744 371€ 2 582 802€ 2 263 039€ 2 275 102€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
30 354€ 28 227€ 28 316€ 28 365€ 266€ 26 438€ 26 225€ 26 225€ 0€ 330€ 0€ 380 701€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 651 720€ 1 324 133€ 1 104 644€ 1 005 595€ 1 038 254€ 878 732€ 980 385€ 830 324€ 765 531€ 617 704€ 525 088€ 96 803€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 7 669€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
17 858 925€ 15 193 681€ 14 154 690€ 13 276 938€ 12 287 900€ 11 877 468€ 11 756 980€ 12 843 255€ 10 649 747€ 10 397 942€ 10 728 863€ 8 235 824€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
7 046€ 7 381€ 6 913€ 15 725€ 14 747€ 17 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 452€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
7 046€ 7 381€ 6 913€ 15 725€ 14 747€ 17 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 452€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
16 065 664€ 14 323 023€ 12 713 048€ 12 118 294€ 10 603 373€ 9 681 213€ 9 061 273€ 8 563 702€ 8 435 253€ 7 432 695€ 7 722 358€ 7 938 176€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
14 378 044€ 12 844 114€ 11 296 146€ 10 312 499€ 9 206 862€ 8 300 319€ 7 815 320€ 7 375 205€ 7 417 510€ 6 390 934€ 6 974 968€ 5 482 222€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 687 620€ 1 478 909€ 1 416 901€ 1 805 795€ 1 396 511€ 1 380 894€ 1 245 953€ 1 188 497€ 1 017 743€ 1 041 761€ 747 390€ 2 455 954€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
2 721 965€ 1 049 767€ 443 835€ 3 086 910€ 528 052€ 515 822€ 531 533€ 557 863€ 735 578€ 848 104€ 2 019 605€ 947 261€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 033€ 87 985€ 159 824€ 557 389€ 277 163€ 122 851€ 179 685€ 337 260€ 564 358€ 404 009€ 1 074 190€ 808 367€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 42 484€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
14 508€ 65 671€ 25 779€ 14 070€ 26 546€ 52 664€ 19 263€ 15 565€ 13 386€ 14 836€ 16 204€ 18 566€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
288€ 947€ 474€ 363€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 682 135€ 852 680€ 257 758€ 2 515 089€ 224 295€ 340 306€ 332 585€ 205 037€ 157 744€ 429 259€ 929 211€ 120 328€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
888 643€ 296 889€ 361 782€ 634 006€ 713 621€ 276 153€ 855 879€ 90 452€ 55 134€ 51 366€ 56 611€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
888 643€ 296 889€ 361 782€ 634 006€ 713 621€ 276 153€ 855 879€ 90 452€ 55 134€ 51 366€ 56 611€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
571 450€ 5 670€ 12 630€ 313 912€ 5 310€ 80 437€ 274 466€ 63 383€ 53 106€ 48 985€ 50 631€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
317 193€ 291 219€ 349 152€ 320 094€ 708 311€ 195 716€ 581 413€ 27 069€ 2 028€ 2 381€ 5 980€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
24 411€ 19 252€ 24 079€ 73 693€ 63 725€ 29 229€ 72 926€ 64 809€ 23 566€ 20 676€ 27 249€ 48 944€
102
662
Úroky
1 424€ 1 320€ 2 418€ 1 508€ 1 592€ 2 277€ 2 136€ 3 187€ 9 563€ 11 046€ 17 592€ 39 309€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
19 670€ 16 133€ 19 175€ 63 679€ 61 920€ 26 951€ 70 539€ 61 535€ 14 000€ 9 626€ 9 626€ 9 626€
108
668
Ostatné finančné výnosy
3 317€ 1 800€ 2 486€ 8 505€ 214€ 0€ 251€ 87€ 3€ 4€ 9€ 9€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 244 143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76 837€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 449€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 244 067€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66 388€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 496 133€ 1 367 126€ 1 170 464€ 1 240 915€ 1 098 182€ 1 019 507€ 2 073 601€ 1 892 490€ 1 892 584€ 1 597 785€ 2 583 759€ 288 430€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
238 423€ 373 115€ 193 706€ 227 587€ 181 482€ 169 332€ 185 683€ 174 961€ 184 308€ 156 828€ 167 347€ 229 831€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 1 075 259€ 0€ 0€ 0€ 350 439€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
81 958€ 1 400€ 64 826€ 98 360€ 113 510€ 99 434€ 125 722€ 99 772€ 102 253€ 60 048€ 57 492€ 58 599€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
693 057€ 567 085€ 538 566€ 531 650€ 506 697€ 462 540€ 424 842€ 1 367 470€ 1 377 606€ 1 148 069€ 1 285 528€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
482 696€ 425 526€ 373 366€ 383 318€ 296 485€ 288 201€ 262 096€ 250 288€ 228 417€ 232 840€ 722 953€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
21 203 861€ 17 063 439€ 14 720 121€ 17 169 543€ 13 021 700€ 11 783 264€ 12 595 212€ 11 169 316€ 11 142 115€ 9 950 626€ 12 421 034€ 9 299 648€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
3 344 936€ 1 869 758€ 565 431€ 3 892 605€ 733 800€ -94 204€ 838 232€ -1 673 939€ 492 368€ -447 316€ 1 692 171€ 1 063 824€
136
591
Splatná daň z príjmov
255€ 231€ 450€ 375€ 252€ 412€ 358€ 1 508€ 1 729€ 2 014€ 2 464€ 6 816€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
3 344 682€ 1 869 527€ 564 981€ 3 892 231€ 733 548€ -94 616€ 837 874€ -1 675 447€ 490 639€ -449 330€ 1 689 707€ 1 057 008€