Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
41 614 876€ 38 889 532€ 37 311 553€ 34 528 377€ 34 643 342€ 34 142 117€ 34 639 282€ 34 638 888€ 34 273 095€ 35 245 962€ 36 175 922€ 37 446 957€ 37 160 023€ 31 055 790€ 31 271 784€ 24 360 085€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
35 846 547€ 32 349 818€ 30 968 327€ 29 349 228€ 29 463 575€ 30 611 475€ 30 986 619€ 31 403 644€ 30 963 339€ 31 775 772€ 32 667 204€ 33 510 018€ 33 176 773€ 27 739 571€ 27 213 789€ 19 735 598€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
55 995€ 46 573€ 43 823€ 35 560€ 13 849€ 5 020€ 8 191€ 12 517€ 3 465€ 5 775€ 8 085€ 24 348€ 29 172€ 44 907€ 63 920€ 84 022€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
7 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 155€ 3 465€ 5 775€ 8 085€ 11 402€ 2 105€ 3 718€ 5 331€ 6 941€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 849€ 5 020€ 8 191€ 11 362€ 0€ 0€ 0€ 12 945€ 27 067€ 41 189€ 58 589€ 77 081€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
48 323€ 46 573€ 43 823€ 35 560€ 12 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
32 691 303€ 29 051 975€ 27 673 234€ 26 062 398€ 26 198 456€ 27 355 185€ 27 720 519€ 28 133 219€ 27 708 604€ 28 652 158€ 29 541 280€ 30 530 166€ 30 192 096€ 24 739 159€ 24 194 016€ 16 695 723€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 858 696€ 3 848 339€ 3 623 172€ 3 365 639€ 3 357 723€ 3 359 634€ 3 340 399€ 3 333 854€ 3 032 451€ 3 070 690€ 3 812 338€ 3 805 322€ 3 862 463€ 3 861 670€ 3 881 434€ 4 108 576€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
8 133€ 8 133€ 8 133€ 8 133€ 8 133€ 8 133€ 8 133€ 8 133€ 8 133€ 9 856€ 9 856€ 9 856€ 9 856€ 9 856€ 9 856€ 16 763€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
21 404 046€ 21 509 780€ 21 878 225€ 21 657 353€ 22 315 894€ 23 443 399€ 23 912 319€ 24 342 738€ 24 237 885€ 24 952 928€ 25 055 059€ 25 537 526€ 13 430 769€ 12 186 837€ 11 875 582€ 6 962 216€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
87 727€ 99 860€ 126 030€ 142 258€ 142 019€ 168 771€ 188 552€ 208 642€ 117 747€ 114 542€ 142 853€ 146 622€ 156 553€ 151 081€ 184 399€ 106 188€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
53 997€ 14 251€ 15 724€ 19 155€ 28 184€ 14 090€ 22 581€ 31 072€ 2 541€ 32 772€ 46 139€ 62 086€ 62 029€ 11 825€ 18 385€ 12 442€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
7 278 704€ 3 571 613€ 2 021 949€ 869 861€ 346 503€ 361 160€ 248 536€ 208 780€ 309 847€ 471 371€ 475 036€ 968 754€ 12 670 426€ 8 517 890€ 8 224 360€ 5 489 538€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
3 099 249€ 3 251 270€ 3 251 270€ 3 251 270€ 3 251 270€ 3 251 270€ 3 257 909€ 3 257 909€ 3 251 270€ 3 117 839€ 3 117 839€ 2 955 505€ 2 955 505€ 2 955 505€ 2 955 853€ 2 955 853€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
157 022€ 309 043€ 309 043€ 309 043€ 309 043€ 309 043€ 309 043€ 309 043€ 168 973€ 168 973€ 168 973€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 6 639€ 0€ 0€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
2 942 227€ 2 942 227€ 2 942 227€ 2 942 227€ 2 942 227€ 2 942 227€ 2 942 227€ 2 942 227€ 2 942 227€ 2 948 866€ 2 942 227€ 2 942 227€ 2 942 227€ 2 942 227€ 2 942 575€ 2 942 575€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140 070€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 753 371€ 6 532 265€ 6 337 141€ 5 165 108€ 5 166 551€ 3 518 636€ 3 649 428€ 3 226 857€ 3 301 497€ 3 461 191€ 3 499 115€ 3 929 011€ 3 974 453€ 3 307 358€ 4 049 277€ 4 619 368€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
5 996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
5 996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
3 112 522€ 2 969 255€ 3 095 806€ 3 119 516€ 3 149 644€ 2 281 410€ 2 220 066€ 2 215 378€ 2 290 400€ 2 216 319€ 2 276 843€ 1 999 644€ 2 055 577€ 2 635 880€ 2 719 699€ 2 807 917€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 60€ 120€ 0€ 37€ 50€ 96€ 122€ 96€ 280€ 167€ 96€ 255€ 105€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
3 112 522€ 2 969 255€ 3 095 746€ 3 119 396€ 3 149 644€ 2 281 373€ 2 220 016€ 2 215 282€ 2 290 278€ 2 216 222€ 2 276 563€ 1 999 477€ 2 055 481€ 2 635 625€ 2 719 594€ 2 807 917€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
318 218€ 660 233€ 1 045 566€ 683 508€ 1 144 161€ 664 143€ 746 727€ 188 034€ 226 445€ 307 133€ 290 630€ 375 331€ 466 393€ 91 153€ 353 019€ 86 479€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 477€ 2 305€ 811€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
222 948€ 595 139€ 989 873€ 614 856€ 1 101 998€ 640 390€ 725 959€ 168 403€ 168 458€ 218 991€ 256 024€ 349 079€ 436 117€ 62 147€ 61 351€ 30 328€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
88 109€ 65 094€ 55 693€ 68 652€ 36 159€ 23 753€ 20 768€ 17 801€ 22 657€ 17 842€ 14 341€ 26 252€ 28 247€ 25 529€ 32 929€ 55 323€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
4 897€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 500€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 265€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 6 003€ 0€ 0€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 741€ 35 330€ 70 300€ 0€ 0€ 2 029€ 0€ 255 934€ 17€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 316 635€ 2 867 778€ 2 160 770€ 1 327 083€ 837 746€ 538 083€ 647 635€ 823 444€ 784 651€ 937 740€ 931 642€ 1 554 036€ 1 452 483€ 580 325€ 976 559€ 1 724 972€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
524€ 0€ 0€ 1 733€ 2 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 734€ 0€ 704€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 162€ 189€ 480€ 270€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 316 111€ 2 867 778€ 2 160 770€ 1 324 616€ 835 547€ 537 378€ 647 635€ 823 444€ 784 651€ 937 700€ 931 642€ 1 553 874€ 1 452 294€ 579 845€ 976 289€ 1 724 972€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
14 959€ 7 449€ 6 085€ 14 041€ 13 217€ 12 006€ 3 235€ 8 387€ 8 259€ 8 999€ 9 604€ 7 928€ 8 797€ 8 861€ 8 718€ 5 119€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
14 959€ 7 449€ 6 085€ 14 041€ 13 217€ 12 006€ 3 235€ 8 387€ 8 259€ 8 999€ 9 604€ 7 928€ 8 797€ 8 861€ 8 718€ 5 119€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
41 614 876€ 38 889 532€ 37 311 553€ 34 528 377€ 34 643 342€ 34 142 117€ 34 639 282€ 34 638 888€ 34 273 095€ 35 245 962€ 36 175 922€ 37 446 957€ 37 160 023€ 31 055 790€ 31 271 784€ 24 360 085€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
18 430 360€ 18 467 900€ 17 981 707€ 17 522 139€ 17 630 513€ 16 933 518€ 16 999 676€ 16 636 291€ 16 241 456€ 17 022 623€ 17 958 948€ 17 451 184€ 16 947 098€ 15 648 981€ 15 608 530€ 16 089 431€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
18 430 360€ 18 467 900€ 17 981 707€ 17 522 139€ 17 630 513€ 16 933 518€ 16 999 676€ 16 636 291€ 16 241 456€ 17 022 623€ 17 958 948€ 17 451 184€ 16 947 098€ 15 648 981€ 15 608 530€ 16 089 431€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
18 467 300€ 17 981 707€ 17 522 139€ 17 630 513€ 16 938 964€ 17 000 092€ 16 659 849€ 16 242 820€ 17 022 623€ 17 958 948€ 17 451 184€ 16 947 096€ 15 932 707€ 15 430 552€ 15 832 918€ 15 399 391€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-36 939€ 486 193€ 459 568€ -108 375€ 691 549€ -66 575€ 339 826€ 393 471€ -781 167€ -936 325€ 507 764€ 504 087€ 1 014 391€ 218 429€ -224 388€ 690 040€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 850 251€ 3 822 469€ 3 024 481€ 1 472 090€ 1 258 955€ 1 181 872€ 1 274 252€ 1 413 841€ 1 435 411€ 1 333 431€ 1 422 456€ 2 667 970€ 1 588 696€ 6 397 775€ 7 094 390€ 432 784€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
600€ 0€ 24 717€ 600€ 600€ 1 400€ 1 400€ 700€ 8 700€ 500€ 30 394€ 25 260€ 26 420€ 24 551€ 24 788€ 3 183€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
600€ 0€ 24 717€ 600€ 600€ 1 400€ 1 400€ 700€ 8 700€ 500€ 30 394€ 25 260€ 26 420€ 24 551€ 24 788€ 3 183€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
889 463€ 300 755€ 276 022€ 260 129€ 269 113€ 19 390€ 23 500€ 37 300€ 394 717€ 48 424€ 36 374€ 22€ 27 715€ 6 842€ 33 000€ 204 935€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
889 463€ 300 755€ 276 022€ 260 129€ 269 113€ 14 390€ 23 500€ 37 300€ 394 717€ 48 424€ 36 374€ 22€ 27 715€ 6 842€ 33 000€ 204 935€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
9 423€ 2 245€ 1 892€ 5 359€ 12 061€ 4 876€ 689€ 495€ 4 208€ 1 179€ 575€ 357€ 1 037€ 1 840€ 1 196€ 237€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
7 325€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 098€ 2 245€ 1 680€ 2 244€ 3 425€ 4 876€ 689€ 495€ 4 208€ 1 179€ 575€ 357€ 1 037€ 1 840€ 1 196€ 237€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 212€ 3 115€ 8 636€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
312 259€ 462 093€ 465 954€ 280 785€ 204 017€ 249 121€ 206 910€ 200 422€ 132 531€ 241 888€ 167 488€ 1 734 614€ 477 835€ 6 267 190€ 6 896 148€ 43 386€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
17 617€ 202 346€ 199 422€ 128 259€ 73 670€ 59 660€ 33 436€ 30 597€ 53 172€ 43 726€ 91 541€ 56 018€ 133 522€ 6 165 395€ 6 822 307€ 832€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 10 877€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 2 902€ 5 522€ 5 272€ 4 652€ 12 112€ 18 968€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
96 766€ 76 066€ 76 066€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 610 401€ 0€ 0€ 0€ 181€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
100 387€ 87 498€ 89 391€ 70 379€ 65 416€ 74 152€ 57 710€ 45 794€ 42 850€ 54 833€ 38 519€ 35 107€ 39 017€ 35 921€ 27 578€ 24 897€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
66 277€ 65 472€ 65 373€ 52 163€ 44 345€ 46 059€ 42 446€ 34 869€ 29 280€ 27 294€ 24 718€ 22 905€ 30 316€ 16 596€ 15 590€ 13 772€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200 878€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
16 373€ 14 873€ 16 967€ 13 070€ 10 851€ 13 364€ 10 032€ 8 317€ 7 228€ 11 034€ 5 840€ 6 211€ 7 476€ 5 447€ 3 785€ 3 704€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 231€ 175€ 0€ 0€ 0€ 335€ 0€ 6 723€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
14 839€ 15 839€ 15 834€ 11 392€ 4 000€ 51 000€ 51 000€ 51 000€ 0€ 105 000€ 6 535€ 3 973€ 59 903€ 43 831€ 26 888€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 638 506€ 3 057 377€ 2 255 896€ 925 217€ 773 164€ 907 084€ 1 041 754€ 1 174 924€ 895 256€ 1 041 440€ 1 187 624€ 907 717€ 1 055 689€ 97 352€ 139 258€ 181 043€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
103 564€ 237 484€ 371 404€ 505 324€ 639 244€ 773 164€ 907 084€ 1 043 004€ 749 072€ 895 256€ 1 041 440€ 787 624€ 907 717€ 55 446€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
1 534 942€ 2 533 920€ 1 598 518€ 133 920€ 133 920€ 133 920€ 134 669€ 131 920€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 120 093€ 147 972€ 41 906€ 139 258€ 181 043€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 285 973€ 285 973€ 285 973€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
20 334 265€ 16 599 163€ 16 305 365€ 15 534 148€ 15 753 874€ 16 026 728€ 16 365 353€ 16 588 756€ 16 596 227€ 16 889 908€ 16 794 519€ 17 327 803€ 18 624 229€ 9 009 034€ 8 568 864€ 7 837 870€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
20 334 265€ 16 599 163€ 16 305 365€ 15 534 148€ 15 753 874€ 16 026 728€ 16 365 353€ 16 588 756€ 16 596 227€ 16 889 908€ 16 794 519€ 17 327 803€ 18 624 229€ 9 009 034€ 8 568 864€ 7 837 870€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€