Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
457 305€ 348 368€ 358 243€ 231 441€ 306 410€ 474 670€ 272 891€ 258 011€ 265 747€ 223 859€ 229 457€ 285 053€ 219 425€ 140 927€ 256 019€ 223 809€
02
501
Spotreba materiálu
119 494€ 126 316€ 148 321€ 92 853€ 138 152€ 319 816€ 121 004€ 112 134€ 104 970€ 73 980€ 70 394€ 77 842€ 70 324€ 46 538€ 73 464€ 81 869€
03
502
Spotreba energie
337 811€ 222 053€ 209 922€ 138 588€ 168 258€ 154 854€ 151 888€ 145 877€ 160 777€ 149 879€ 159 062€ 207 211€ 149 101€ 94 389€ 182 555€ 141 940€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 253 536€ 1 160 461€ 1 569 454€ 1 314 323€ 884 392€ 902 893€ 751 029€ 554 787€ 1 110 843€ 959 072€ 1 025 856€ 1 027 263€ 911 132€ 425 389€ 1 226 105€ 588 280€
07
511
Opravy a udržiavanie
265 237€ 277 242€ 611 460€ 607 854€ 444 031€ 488 256€ 491 905€ 224 553€ 254 443€ 157 217€ 179 294€ 250 251€ 144 935€ 125 187€ 218 444€ 274 877€
08
512
Cestovné
984€ 1 437€ 1 166€ 32€ 829€ 1 415€ 1 081€ 957€ 1 428€ 1 878€ 802€ 901€ 1 192€ 306€ 3 597€ 983€
09
513
Náklady na reprezentáciu
14 849€ 18 756€ 12 051€ 5 638€ 9 276€ 12 441€ 12 216€ 14 397€ 9 534€ 9 950€ 6 291€ 6 205€ 13 809€ 6 823€ 7 961€ 19 375€
10
518
Ostatné služby
972 466€ 863 025€ 944 776€ 700 799€ 430 255€ 400 781€ 245 827€ 314 880€ 845 438€ 790 027€ 839 469€ 769 906€ 751 196€ 293 073€ 996 103€ 293 045€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 656 999€ 2 140 551€ 1 939 471€ 1 760 576€ 1 716 985€ 1 617 342€ 1 436 540€ 1 228 802€ 1 053 940€ 1 010 209€ 912 597€ 842 166€ 865 210€ 799 832€ 716 431€ 559 419€
12
521
Mzdové náklady
1 916 438€ 1 548 955€ 1 397 382€ 1 296 169€ 1 237 311€ 1 176 346€ 1 039 833€ 892 932€ 771 693€ 742 714€ 663 233€ 620 951€ 632 108€ 614 319€ 546 179€ 414 982€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
646 878€ 525 869€ 478 592€ 410 126€ 421 109€ 393 468€ 352 617€ 301 217€ 251 683€ 239 068€ 224 509€ 198 627€ 208 977€ 161 825€ 147 866€ 127 476€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
93 683€ 65 727€ 63 497€ 54 281€ 58 565€ 47 528€ 44 089€ 34 653€ 30 564€ 28 426€ 24 855€ 22 587€ 24 125€ 23 688€ 22 386€ 15 939€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 022€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
618€ 490€ 1 320€ 1 122€ 183 003€ 173 887€ 183 283€ 165 765€ 163 458€ 114 600€ 140 153€ 126 336€ 138 930€ 133 142€ 40 323€ 54 844€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 916€ 5 685€ 5 966€ 5 024€ 5 369€ 6 435€ 6 723€ 6 723€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
618€ 490€ 1 320€ 1 122€ 183 003€ 167 971€ 177 598€ 159 798€ 158 434€ 109 231€ 133 718€ 119 613€ 132 207€ 133 142€ 40 323€ 54 844€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
116 230€ 226 266€ 43 433€ 27 500€ 23 918€ 203 575€ 63 874€ 76 691€ 179 979€ 1 167 713€ 72 722€ 326 987€ 62 764€ 43 350€ 103 200€ 16 275€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
406€ 84€ 16 302€ 0€ 9 077€ 18 211€ 7 249€ 42 528€ 282€ 53 602€ 33 685€ 287 493€ 13 646€ 13 681€ 6 907€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 260€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 5 490€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 807€
26
546
Odpis pohľadávky
80 772€ 196 779€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 212€ 3 169€ 0€ 9 333€ 76 571€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
35 052€ 17 764€ 27 132€ 27 500€ 9 351€ 50 357€ 47 450€ 34 164€ 177 973€ 1 114 112€ 31 825€ 36 324€ 31 858€ 20 336€ 19 722€ 15 468€
28
549
Manká a škody
0€ 11 640€ 0€ 0€ 0€ 135 007€ 8 175€ 0€ 1 723€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 228 214€ 935 084€ 1 016 364€ 1 188 361€ 1 090 528€ 999 199€ 873 466€ 923 957€ 1 246 830€ 860 493€ 936 095€ 882 824€ 580 214€ 372 188€ 322 680€ 339 897€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
792 517€ 791 228€ 787 492€ 803 374€ 795 647€ 809 210€ 803 400€ 771 712€ 946 450€ 791 936€ 799 479€ 761 585€ 410 606€ 336 624€ 283 415€ 334 503€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
283 675€ 143 856€ 228 872€ 384 987€ 294 882€ 189 989€ 70 065€ 152 245€ 293 741€ 68 557€ 136 616€ 121 239€ 169 608€ 35 564€ 39 265€ 5 394€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600€ 0€ 24 717€ 600€ 600€ 1 400€ 1 400€ 700€ 8 700€ 500€ 30 394€ 25 260€ 26 420€ 24 551€ 24 787€ 3 183€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
283 075€ 143 856€ 204 155€ 384 387€ 294 282€ 188 589€ 68 665€ 151 545€ 285 041€ 68 057€ 106 221€ 95 979€ 143 188€ 11 013€ 14 478€ 2 211€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
152 022€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
152 022€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
83 581€ 57 770€ 26 184€ 33 224€ 42 977€ 22 527€ 16 173€ 13 317€ 49 783€ 18 707€ 14 987€ 26 131€ 6 616€ 3 396€ 5 871€ 10 106€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
52 647€ 16 174€ 5 661€ 6 478€ 7 577€ 8 951€ 11 443€ 9 015€ 12 850€ 17 414€ 13 416€ 24 442€ 3 803€ 1 520€ 4 211€ 10 106€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 347€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
30 934€ 41 596€ 20 524€ 26 746€ 35 400€ 13 576€ 4 730€ 4 302€ 36 933€ 1 293€ 1 572€ 1 689€ 2 813€ 1 529€ 1 660€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 762 014€ 5 048 766€ 4 349 195€ 3 854 306€ 3 925 095€ 3 620 472€ 2 860 234€ 2 485 196€ 1 807 138€ 1 657 128€ 1 582 358€ 1 468 596€ 1 362 552€ 1 676 980€ 1 782 509€ 1 553 354€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 662 014€ 5 013 766€ 4 204 195€ 3 714 746€ 3 822 775€ 3 386 772€ 2 804 234€ 2 463 946€ 1 785 708€ 1 640 298€ 1 565 543€ 1 451 268€ 1 346 388€ 1 659 660€ 1 765 018€ 1 526 449€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 047€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
100 000€ 35 000€ 145 000€ 139 560€ 102 320€ 233 700€ 56 000€ 21 250€ 21 430€ 16 330€ 16 815€ 17 328€ 16 164€ 17 320€ 16 727€ 25 858€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 764€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
11 558 497€ 9 917 756€ 9 303 664€ 8 410 852€ 8 173 308€ 8 014 565€ 6 457 490€ 5 706 526€ 5 877 717€ 6 011 780€ 4 914 225€ 4 985 356€ 4 146 843€ 3 595 204€ 4 453 138€ 3 345 984€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
77 754€ 80 299€ 53 709€ 42 471€ 48 208€ 54 492€ 43 445€ 50 796€ 23 177€ 25 008€ 44 750€ 35 716€ 28 474€ 43 228€ 39 012€ 86 868€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 930€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
77 754€ 80 299€ 53 709€ 42 471€ 48 208€ 54 492€ 43 445€ 50 796€ 23 177€ 25 008€ 44 750€ 35 716€ 28 474€ 43 228€ 23 082€ 86 868€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 684€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 684€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
8 745 732€ 8 253 834€ 8 071 190€ 6 916 173€ 7 411 444€ 6 205 023€ 5 290 874€ 4 736 348€ 4 194 075€ 3 721 734€ 3 622 481€ 3 339 252€ 3 148 067€ 2 920 459€ 3 182 270€ 3 363 209€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
7 681 323€ 6 974 671€ 6 387 313€ 6 075 812€ 5 783 318€ 5 229 499€ 4 553 448€ 4 046 451€ 3 527 886€ 3 090 909€ 2 891 950€ 2 762 234€ 2 627 436€ 2 184 914€ 2 487 356€ 2 602 346€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 064 410€ 1 279 163€ 1 683 877€ 840 360€ 1 628 127€ 975 525€ 737 426€ 689 896€ 666 190€ 630 825€ 730 531€ 577 018€ 520 631€ 735 545€ 694 914€ 760 863€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
816 640€ 421 687€ 197 497€ 264 386€ 284 338€ 383 460€ 672 325€ 503 285€ 178 422€ 619 439€ 827 057€ 1 428 006€ 1 749 664€ 321 751€ 479 205€ 306 701€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 042€ 122 730€ 20 849€ 1 410€ 35 374€ 49 043€ 46 221€ 345 443€ 223€ 422 496€ 735 738€ 1 233 724€ 1 630 484€ 244 581€ 233 394€ 228 233€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 550€ 300€ 0€ 0€ 1€ 1 610€ 1 800€ 4 091€ 2 400€ 0€ 585€ 7 937€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 712€ 4 515€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
64 406€ 27 574€ 25 282€ 17 048€ 21 459€ 103 702€ 22 338€ 23 367€ 10 478€ 40 148€ 31 160€ 39 549€ 22 797€ 12 677€ 4 599€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
736 192€ 271 383€ 151 366€ 245 927€ 226 956€ 230 416€ 603 766€ 134 474€ 167 721€ 155 185€ 58 359€ 150 642€ 93 983€ 62 781€ 236 112€ 70 531€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
174 974€ 341 397€ 152 677€ 122 308€ 49 397€ 65 177€ 53 261€ 76 341€ 38 655€ 82 624€ 114 064€ 51 619€ 32 821€ 29 769€ 59 380€ 6 335€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
174 974€ 341 397€ 152 677€ 122 308€ 49 397€ 65 177€ 53 261€ 69 703€ 38 655€ 82 624€ 114 064€ 51 619€ 32 821€ 29 769€ 59 380€ 6 335€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 183€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600€ 24 717€ 600€ 600€ 1 400€ 1 400€ 700€ 8 700€ 500€ 30 394€ 25 260€ 26 420€ 32 648€ 24 787€ 0€ 6 335€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
174 374€ 316 680€ 152 077€ 121 708€ 47 997€ 63 777€ 52 561€ 61 003€ 38 155€ 52 230€ 88 804€ 25 199€ 173€ 4 982€ 56 197€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3 791€ 1€ 0€ 83€ 3 673€ 18€ 0€ 23 208€ 23 259€ 1 564€ 3 608€ 4 318€ 1 655€ 827€ 10 157€ 8 270€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 231€
102
662
Úroky
3 791€ 0€ 0€ 83€ 578€ 17€ 0€ 202€ 1 226€ 1 562€ 3 607€ 4 318€ 1 655€ 827€ 10 157€ 6 039€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 3 089€ 0€ 0€ 23 005€ 21 989€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 1€ 0€ 0€ 7€ 1€ 0€ 1€ 43€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 668€ 0€ 199€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 064€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 604€ 0€ 199€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 702 724€ 1 306 730€ 1 288 159€ 957 057€ 1 068 258€ 1 239 819€ 737 412€ 697 374€ 639 206€ 625 382€ 810 714€ 631 397€ 400 116€ 497 756€ 459 047€ 264 641€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
469 129€ 157 687€ 433 331€ 241 855€ 164 651€ 270 931€ 83 966€ 98 164€ 63 202€ 72 962€ 134 962€ 154 669€ 106 843€ 229 370€ 231 553€ 118 729€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
428 719€ 445 965€ 426 698€ 394 509€ 388 823€ 390 896€ 385 131€ 377 471€ 373 357€ 381 607€ 541 561€ 359 466€ 199 063€ 185 122€ 145 576€ 59 417€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 000€ 5 000€ 24 000€ 120€ 4 466€ 5 030€ 11 428€ 1 141€ 2 400€ 4 200€ 0€ 0€ 2 134€ 1 952€ 7 559€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 6€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
799 876€ 698 072€ 404 126€ 320 574€ 510 317€ 572 962€ 256 887€ 220 598€ 200 247€ 166 613€ 134 191€ 117 262€ 92 076€ 81 312€ 74 359€ 86 495€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
11 521 615€ 10 403 949€ 9 763 233€ 8 302 478€ 8 865 319€ 7 947 990€ 6 797 317€ 6 100 036€ 5 096 794€ 5 075 750€ 5 422 673€ 5 490 309€ 5 362 465€ 3 813 790€ 4 229 270€ 4 036 024€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-36 882€ 486 193€ 459 568€ -108 375€ 692 011€ -66 575€ 339 826€ 393 509€ -780 923€ -936 030€ 508 449€ 504 954€ 1 215 622€ 218 586€ -223 868€ 690 040€
136
591
Splatná daň z príjmov
57€ 0€ 0€ 0€ 462€ 0€ 0€ 38€ 244€ 295€ 685€ 866€ 201 231€ 157€ 520€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-36 939€ 486 193€ 459 568€ -108 375€ 691 549€ -66 575€ 339 826€ 393 471€ -781 167€ -936 325€ 507 764€ 504 087€ 1 014 391€ 218 429€ -224 388€ 690 040€