Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
289 441€ 167 952€ 164 145€ 168 841€ 158 680€ 197 744€ 181 766€ 190 749€ 180 130€ 160 533€ 176 226€ 225 743€
02
501
Spotreba materiálu
177 445€ 57 408€ 58 864€ 65 899€ 54 730€ 83 959€ 40 198€ 44 829€ 33 473€ 36 074€ 32 039€ 70 648€
03
502
Spotreba energie
111 996€ 110 544€ 105 281€ 102 942€ 103 950€ 113 785€ 141 568€ 145 920€ 146 657€ 124 459€ 144 187€ 155 095€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
507 341€ 323 862€ 325 598€ 272 456€ 317 837€ 283 286€ 240 036€ 210 545€ 198 988€ 199 802€ 264 447€ 262 175€
07
511
Opravy a udržiavanie
183 275€ 84 702€ 72 401€ 68 309€ 106 844€ 57 089€ 51 631€ 26 964€ 38 378€ 32 522€ 28 153€ 40 341€
08
512
Cestovné
305€ 713€ 679€ 977€ 1 016€ 945€ 399€ 553€ 1 260€ 471€ 962€ 1 096€
09
513
Náklady na reprezentáciu
12 470€ 10 433€ 7 824€ 6 059€ 7 135€ 6 922€ 4 871€ 4 408€ 4 049€ 2 591€ 3 380€ 4 421€
10
518
Ostatné služby
311 291€ 228 014€ 244 694€ 197 112€ 202 842€ 218 330€ 183 136€ 178 620€ 155 301€ 164 218€ 231 952€ 216 317€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
722 349€ 618 587€ 590 399€ 566 833€ 477 437€ 484 041€ 445 440€ 455 462€ 430 556€ 405 670€ 399 756€ 537 680€
12
521
Mzdové náklady
506 063€ 434 204€ 414 125€ 397 396€ 337 380€ 342 529€ 313 269€ 330 837€ 310 036€ 295 202€ 288 385€ 388 924€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
170 546€ 144 686€ 140 065€ 138 169€ 115 227€ 116 033€ 107 960€ 101 308€ 95 517€ 91 133€ 86 519€ 121 031€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 571€ 3 884€ 4 041€ 3 831€ 3 151€ 3 242€ 2 791€ 2 220€ 2 204€ 2 120€ 2 809€ 3 937€
15
527
Zákonné sociálne náklady
41 169€ 35 813€ 32 169€ 27 347€ 21 656€ 22 236€ 21 419€ 21 096€ 22 694€ 17 215€ 21 234€ 23 188€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 90€ 23€ 0€ 0€ 0€ 105€ 0€ 809€ 600€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
4 210€ 8 838€ 9 986€ 8 444€ 9 032€ 10 118€ 10 643€ 10 653€ 11 023€ 10 444€ 9 066€ 9 973€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 210€ 8 838€ 9 986€ 8 444€ 9 032€ 10 118€ 10 643€ 10 653€ 11 023€ 10 444€ 9 066€ 9 973€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
20 276€ 10 913€ 9 975€ 33 504€ 43 457€ 11 572€ 8 804€ 11 006€ 14 742€ 9 370€ 9 054€ 15 075€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 556€ 59€ 231€ 23 492€ 35 046€ 679€ 1 390€ 2 162€ 9 216€ 966€ 8 260€ 12 994€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1€ 17€ 28€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 411€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 783€ 0€ 0€ 447€ 30€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 1 886€ 0€ 0€ 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
14 665€ 10 853€ 9 728€ 8 098€ 8 398€ 10 893€ 6 236€ 8 844€ 5 526€ 7 761€ 658€ 1 670€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 125€ 0€ 0€ 196€ 105€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
237 497€ 213 143€ 200 207€ 187 498€ 180 071€ 160 105€ 445 201€ 431 251€ 395 717€ 336 095€ 309 826€ 330 102€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
231 427€ 205 443€ 190 207€ 184 998€ 177 571€ 157 605€ 417 247€ 403 604€ 369 559€ 313 139€ 293 413€ 304 103€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
6 070€ 7 700€ 10 000€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 27 954€ 27 647€ 26 158€ 22 956€ 16 413€ 25 999€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 070€ 7 700€ 10 000€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 27 954€ 27 647€ 26 158€ 22 956€ 16 413€ 25 999€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
15 110€ 14 360€ 12 694€ 13 767€ 13 710€ 15 922€ 17 311€ 21 339€ 20 035€ 16 849€ 18 414€ 17 001€
42
562
Úroky
5 246€ 3 957€ 4 165€ 5 007€ 6 077€ 8 137€ 10 288€ 14 918€ 14 046€ 11 746€ 11 595€ 14 732€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 864€ 10 403€ 8 529€ 8 760€ 7 633€ 7 785€ 7 023€ 6 422€ 5 989€ 5 103€ 6 819€ 2 269€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
460€ 90€ 100€ 31€ 196€ 180€ 146€ 0€ 0€ 0€ 773€ 0€
50
572
Škody
460€ 90€ 100€ 31€ 196€ 180€ 146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 773€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
908 680€ 846 913€ 673 320€ 559 589€ 500 875€ 440 016€ 411 809€ 412 762€ 391 967€ 372 680€ 355 136€ 146 189€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
882 636€ 826 105€ 644 360€ 544 494€ 481 110€ 428 646€ 403 108€ 401 962€ 380 183€ 348 019€ 339 939€ 81 833€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 044€ 1 553€ 3 329€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 1 224€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
25 000€ 19 250€ 25 453€ 14 550€ 19 700€ 11 336€ 8 645€ 10 800€ 9 784€ 24 661€ 15 197€ 63 132€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 5€ 178€ 545€ 64€ 34€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 705 364€ 2 204 659€ 1 986 425€ 1 810 964€ 1 701 294€ 1 602 985€ 1 761 156€ 1 743 767€ 1 643 158€ 1 511 443€ 1 542 698€ 1 543 938€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 271€ 0€ 0€ 22 225€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 271€ 0€ 0€ 22 225€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 213€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 213€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
2 232 295€ 1 959 956€ 1 694 612€ 1 572 352€ 1 383 534€ 1 272 382€ 1 216 016€ 1 147 785€ 1 146 300€ 977 614€ 1 158 677€ 1 118 272€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 040 373€ 1 794 276€ 1 539 162€ 1 433 001€ 1 244 494€ 1 139 592€ 1 078 852€ 1 024 225€ 1 023 901€ 850 229€ 1 109 712€ 1 097 399€
82
633
Výnosy z poplatkov
191 921€ 165 680€ 155 450€ 139 351€ 139 040€ 132 791€ 137 163€ 123 559€ 122 399€ 127 385€ 48 965€ 20 873€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
304 706€ 253 302€ 254 807€ 625 610€ 412 110€ 659 109€ 447 529€ 235 122€ 306 154€ 196 636€ 249 749€ 274 827€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 984€ 5 376€ 447€ 78 413€ 160 743€ 181 181€ 141 691€ 2 162€ 18 575€ 1 021€ 36 654€ 63 268€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62€ 3 080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 855€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5 249€ 100€ 970€ 760€ 379€ 600€ 1 933€ 60€ 396€ 685€ 277€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
286 867€ 242 678€ 254 260€ 546 227€ 250 607€ 477 487€ 302 158€ 231 027€ 287 497€ 195 219€ 212 410€ 211 282€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
7 700€ 10 000€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 27 647€ 26 158€ 22 956€ 16 413€ 25 999€ 27 283€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
7 700€ 10 000€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 27 647€ 26 158€ 22 956€ 16 413€ 25 999€ 27 283€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 700€ 10 000€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 27 647€ 26 158€ 22 956€ 16 413€ 25 999€ 27 283€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
3 277€ 1 154€ 1 521€ 13 257€ 12 283€ 856€ 12 979€ 13 443€ 390€ 479€ 4 581€ 7 830€
102
662
Úroky
1 489€ 1 148€ 1 302€ 1 082€ 758€ 856€ 1 021€ 697€ 390€ 479€ 4 581€ 7 830€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
1 611€ 0€ 0€ 11 998€ 11 468€ 0€ 11 958€ 12 746€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
177€ 6€ 218€ 177€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 1 678€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 367€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 1 678€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 367€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
493 486€ 356 818€ 237 351€ 242 760€ 224 428€ 199 671€ 209 929€ 189 040€ 138 413€ 148 205€ 157 414€ 116 388€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 473€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
221 932€ 67 626€ 69 578€ 90 170€ 95 409€ 63 989€ 48 192€ 41 399€ 28 237€ 69 466€ 93 330€ 62 676€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
100 606€ 82 552€ 78 037€ 75 699€ 73 288€ 59 532€ 113 553€ 87 634€ 61 451€ 35 882€ 24 423€ 46 373€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 297€ 24 297€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 3 794€ 700€ 0€ 28 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 158€ 9 158€ 7 814€ 7 692€ 7 692€ 7 596€ 6 192€ 24 768€ 22 728€ 1 570€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
161 790€ 197 483€ 78 128€ 68 499€ 47 566€ 40 464€ 41 992€ 35 238€ 25 997€ 16 990€ 15 364€ 7 339€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
3 041 463€ 2 581 231€ 2 192 468€ 2 456 480€ 2 034 855€ 2 134 518€ 1 914 100€ 1 611 547€ 1 614 484€ 1 342 560€ 1 596 420€ 1 567 192€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
336 099€ 376 572€ 206 043€ 645 515€ 333 560€ 531 533€ 152 944€ -132 220€ -28 674€ -168 883€ 53 722€ 23 254€
136
591
Splatná daň z príjmov
319€ 239€ 286€ 268€ 430€ 1 418€ 143€ 132€ 2 813€ 90€ 870€ 1 351€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
335 779€ 376 333€ 205 758€ 645 248€ 333 130€ 530 115€ 152 801€ -132 352€ -31 487€ -168 973€ 52 852€ 21 903€