Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Dunajská Streda

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
331 946 € 564 636 € 756 566 € 751 598 € 701 212 € 737 148 € 772 996 € 789 329 € 709 799 € 699 304 € 527 528 €
02
501
Spotreba materiálu
139 684 € 216 975 € 300 895 € 331 408 € 266 733 € 274 684 € 314 035 € 272 314 € 268 085 € 202 449 € 124 401 €
03
502
Spotreba energie
192 261 € 347 661 € 455 671 € 420 190 € 434 479 € 462 464 € 458 961 € 517 015 € 441 714 € 496 855 € 248 800 €
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 154 327 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 746 736 € 3 223 175 € 2 882 062 € 2 705 277 € 2 734 635 € 2 502 442 € 2 755 521 € 2 490 611 € 2 891 741 € 3 374 899 € 3 505 491 €
07
511
Opravy a udržiavanie
129 920 € 815 609 € 549 260 € 369 020 € 429 856 € 432 777 € 336 477 € 214 685 € 203 823 € 363 125 € 552 135 €
08
512
Cestovné
16 773 € 15 440 € 9 053 € 15 402 € 12 373 € 11 158 € 13 761 € 16 100 € 16 946 € 8 764 € 6 522 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
14 522 € 24 479 € 4 226 € 10 740 € 9 857 € 14 226 € 24 308 € 12 715 € 9 171 € 13 049 € 9 031 €
10
518
Ostatné služby
2 585 521 € 2 367 647 € 2 319 523 € 2 310 114 € 2 282 549 € 2 044 281 € 2 380 975 € 2 247 111 € 2 661 801 € 2 989 961 € 2 937 803 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
2 611 395 € 3 246 790 € 3 692 876 € 3 502 255 € 3 270 385 € 3 143 888 € 3 351 821 € 3 255 777 € 3 118 069 € 3 083 166 € 2 840 719 €
12
521
Mzdové náklady
1 858 386 € 2 325 738 € 2 668 768 € 2 533 155 € 2 357 132 € 2 261 714 € 2 437 152 € 2 375 367 € 2 281 387 € 2 233 048 € 2 034 481 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
640 282 € 804 429 € 901 452 € 855 469 € 804 104 € 782 681 € 804 767 € 778 260 € 736 546 € 712 739 € 688 680 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
112 727 € 116 623 € 122 656 € 113 631 € 109 150 € 99 493 € 109 902 € 102 150 € 100 136 € 118 698 € 82 261 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18 681 € 35 297 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0 € 0 € 2 079 € 3 663 € 13 030 € 6 134 € 0 € 2 118 € 410 € 7 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
0 € 0 € 2 079 € 3 663 € 13 030 € 6 134 € 0 € 2 118 € 410 € 7 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
32 680 € 39 156 € 226 687 € 39 474 € 55 072 € 2 958 849 € 70 828 € 59 796 € 445 145 € 24 307 € 312 294 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 6 942 € 182 143 € 5 832 € 27 897 € 2 931 709 € 30 745 € 16 982 € 410 061 € 10 722 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
960 € 0 € 198 € 0 € 120 € 0 € 15 € 0 € 0 € 773 € 4 033 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 0 € 12 142 € 5 668 € 0 € 1 927 € 0 € 16 266 € 17 528 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
31 720 € 32 214 € 32 204 € 27 974 € 27 055 € 25 212 € 40 069 € 26 548 € 17 553 € 12 812 € 308 261 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 617 171 € 1 860 799 € 1 475 455 € 1 440 854 € 1 538 043 € 1 574 782 € 1 912 023 € 1 487 122 € 1 991 573 € 2 230 133 € 2 371 486 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 538 859 € 1 567 721 € 1 472 011 € 1 387 081 € 1 334 987 € 1 374 676 € 1 790 301 € 1 362 841 € 1 276 500 € 1 967 785 € 2 371 486 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
78 312 € 293 079 € 3 444 € 53 773 € 203 056 € 200 106 € 121 722 € 124 281 € 715 073 € 262 348 € 0 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 1 188 € 84 568 € 85 217 € 90 519 € 151 417 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 256 € 2 256 € 3 444 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 262 348 € 0 €
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
76 056 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 290 823 € 0 € 53 773 € 201 868 € 115 538 € 36 505 € 33 762 € 563 656 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
122 051 € 105 455 € 360 173 € 146 102 € 124 493 € 63 936 € 77 256 € 109 530 € 73 024 € 91 178 € 214 968 €
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 21 878 € 1 000 € 3 087 € 0 € 0 € 0 € 0 € 109 540 €
42
562
Úroky
96 453 € 90 309 € 105 388 € 107 577 € 102 987 € 43 755 € 64 003 € 92 965 € 57 072 € 84 729 € 98 516 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 529 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
25 598 € 15 146 € 254 785 € 16 647 € 20 506 € 17 093 € 13 253 € 16 565 € 15 952 € 5 920 € 6 912 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
7 964 072 € 4 564 879 € 3 852 164 € 3 537 688 € 3 226 700 € 3 377 413 € 2 731 491 € 2 580 238 € 2 458 841 € 1 817 335 € 1 988 453 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 429 095 € 3 111 928 € 2 140 701 € 2 232 569 € 2 083 374 € 2 044 303 € 1 959 306 € 1 828 786 € 1 675 012 € 1 194 850 € 1 258 165 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 456 836 € 1 421 659 € 1 676 322 € 1 267 949 € 1 084 070 € 1 274 764 € 560 769 € 575 706 € 663 379 € 622 485 € 730 288 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
78 141 € 31 291 € 35 141 € 37 170 € 59 255 € 58 346 € 211 416 € 175 746 € 120 450 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
15 426 051 € 13 604 890 € 13 248 063 € 12 126 910 € 11 663 569 € 14 364 592 € 11 671 936 € 10 774 521 € 11 688 602 € 11 320 329 € 11 760 939 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
394 443 € 357 038 € 321 232 € 392 132 € 374 100 € 434 915 € 572 031 € 590 891 € 0 € 0 € 0 €
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0 € 9 171 € 0 € 933 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
67
602
Tržby z predaja služieb
394 443 € 347 867 € 321 232 € 391 199 € 374 100 € 434 915 € 572 031 € 590 891 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
12 347 653 € 11 338 774 € 10 764 658 € 9 817 072 € 8 938 345 € 8 879 591 € 8 478 652 € 8 641 511 € 8 043 131 € 10 013 568 € 9 431 378 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
11 975 533 € 10 889 363 € 10 399 100 € 9 413 398 € 8 234 390 € 7 428 821 € 8 155 427 € 8 281 105 € 6 969 868 € 8 266 278 € 8 447 845 €
82
633
Výnosy z poplatkov
372 120 € 449 411 € 365 558 € 403 674 € 703 955 € 1 450 770 € 323 225 € 360 406 € 1 073 263 € 1 747 290 € 983 533 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
587 366 € 962 993 € 1 889 693 € 694 004 € 492 099 € 2 637 105 € 1 192 668 € 801 020 € 1 177 179 € 1 528 989 € 1 488 886 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
181 681 € 92 637 € 172 229 € 54 966 € 53 250 € 1 959 745 € 482 010 € 156 975 € 707 820 € 853 242 € 1 365 152 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 21 720 € 0 € 0 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
54 831 € 42 583 € 40 303 € 30 305 € 15 491 € 28 511 € 33 080 € 21 822 € 16 259 € 13 367 € 9 866 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
350 854 € 827 773 € 1 677 161 € 608 733 € 423 358 € 648 849 € 677 578 € 600 503 € 453 100 € 662 380 € 113 868 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
26 896 € 2 256 € 1 188 € 1 188 € 84 568 € 85 217 € 92 644 € 156 586 € 145 589 € 116 759 € 76 975 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
26 896 € 2 256 € 1 188 € 1 188 € 84 568 € 85 217 € 92 644 € 156 586 € 145 589 € 116 759 € 76 975 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 84 568 € 85 217 € 92 644 € 149 293 € 145 589 € 0 € 76 975 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 256 € 2 256 € 1 188 € 1 188 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 116 759 € 0 €
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
24 640 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 293 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 30 € 235 € 12 429 € 1 088 € 450 103 € 159 € 1 033 € 1 369 € 3 810 € 136 824 €
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 9 300 € 1 000 € 450 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
0 € 30 € 235 € 129 € 88 € 103 € 159 € 1 033 € 1 369 € 2 237 € 34 826 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 573 € 0 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 3 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 101 998 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14 548 € 36 888 € 15 040 €
110
672
Náhrady škôd
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14 548 € 0 € 0 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36 888 € 15 040 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 233 414 € 1 646 482 € 1 472 788 € 1 494 248 € 1 391 684 € 1 281 199 € 1 190 966 € 990 698 € 1 174 616 € 630 340 € 1 786 848 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
379 526 € 415 474 € 415 624 € 511 883 € 473 482 € 382 817 € 365 539 € 303 515 € 593 061 € 233 040 € 162 952 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
133 566 € 144 322 € 153 036 € 107 583 € 94 579 € 67 365 € 40 583 € 23 425 € 4 414 € 0 € 1 080 265 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 0 € 0 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 720 322 € 1 086 686 € 904 129 € 874 783 € 823 622 € 831 017 € 784 844 € 663 258 € 577 141 € 397 300 € 543 631 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
15 589 772 € 14 307 573 € 14 449 794 € 12 411 073 € 11 281 884 € 13 768 130 € 11 527 120 € 11 181 739 € 10 556 432 € 12 330 354 € 12 935 951 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
163 721 € 702 683 € 1 201 731 € 284 163 € -381 684 € -596 462 € -144 816 € 407 218 € -1 132 170 € 1 010 025 € 1 175 012 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 5 € 144 € 14 € 29 € 5 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
163 721 € 702 678 € 1 201 587 € 284 149 € -381 713 € -596 467 € -144 816 € 407 218 € -1 132 170 € 1 010 025 € 1 175 012 €