Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
26 306 € 28 935 € 28 348 € 23 663 € 25 251 € 25 515 € 23 955 € 23 635 €
02
501
Spotreba materiálu
9 486 € 8 321 € 9 730 € 7 330 € 7 414 € 11 422 € 8 346 € 10 363 €
03
502
Spotreba energie
16 820 € 20 614 € 18 618 € 16 333 € 17 837 € 14 093 € 15 609 € 13 272 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
48 921 € 40 835 € 33 786 € 29 250 € 27 726 € 23 692 € 18 959 € 26 674 €
07
511
Opravy a udržiavanie
1 347 € 14 687 € 1 456 € 3 645 € 2 643 € 1 927 € 1 051 € 3 983 €
08
512
Cestovné
16 € 37 € 76 € 65 € 70 € 20 € 26 € 51 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
570 € 1 046 € 1 213 € 897 € 617 € 934 € 875 € 687 €
10
518
Ostatné služby
46 989 € 25 066 € 31 041 € 24 643 € 24 396 € 20 811 € 17 007 € 21 953 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
110 584 € 105 902 € 104 794 € 110 409 € 101 706 € 105 658 € 101 015 € 93 580 €
12
521
Mzdové náklady
75 479 € 76 816 € 74 301 € 79 384 € 73 754 € 76 809 € 73 656 € 68 756 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
26 279 € 25 707 € 25 714 € 27 021 € 24 823 € 25 574 € 24 597 € 20 945 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
250 € 260 € 252 € 270 € 249 € 255 € 286 € 2 163 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 577 € 3 119 € 4 527 € 3 734 € 2 880 € 3 020 € 2 476 € 1 716 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
40 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 € 230 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
40 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 € 230 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
3 661 € 3 532 € 3 094 € 1 480 € 9 294 € 925 722 € 17 331 € 39 688 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
132 € 167 € 0 € 0 € 0 € 2 239 € 491 € 36 121 €
26
546
Odpis pohľadávky
361 € 0 € 0 € 0 € 1 758 € 0 € 7 407 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 168 € 3 365 € 3 094 € 1 480 € 7 536 € 923 483 € 9 433 € 3 567 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
54 357 € 50 217 € 55 138 € 57 669 € 52 797 € 28 230 € 22 752 € 20 705 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
53 757 € 49 617 € 47 978 € 51 743 € 47 597 € 24 029 € 19 152 € 16 505 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
600 € 600 € 7 160 € 5 926 € 5 200 € 4 201 € 3 600 € 4 200 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 200 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600 € 600 € 7 160 € 5 926 € 5 200 € 4 201 € 3 600 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
5 639 € 556 € 2 629 € 4 177 € 3 787 € 3 149 € 2 987 € 2 484 €
42
562
Úroky
1 456 € 10 € 180 € 407 € 518 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
4 183 € 546 € 2 448 € 3 770 € 3 269 € 3 149 € 2 987 € 2 484 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 348 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 348 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
249 509 € 229 977 € 227 789 € 226 648 € 220 561 € 1 111 966 € 187 007 € 207 344 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 421 €
67
602
Tržby z predaja služieb
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 421 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
177 966 € 172 184 € 166 137 € 154 614 € 147 147 € 145 124 € 135 893 € 150 811 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
161 928 € 150 603 € 146 705 € 145 200 € 133 996 € 126 242 € 126 270 € 138 059 €
82
633
Výnosy z poplatkov
16 038 € 21 581 € 19 432 € 9 414 € 13 151 € 18 882 € 9 623 € 12 752 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
17 457 € 4 255 € 368 € 74 € 339 152 € 66 € 20 669 € 50 642 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 587 € 2 475 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20 669 € 46 512 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 870 € 1 780 € 368 € 74 € 339 152 € 32 € 0 € 4 130 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
600 € 7 160 € 5 926 € 5 200 € 4 201 € 3 600 € 4 200 € 4 244 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
600 € 7 160 € 5 926 € 5 200 € 4 201 € 3 600 € 4 200 € 4 244 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
600 € 7 160 € 5 326 € 4 600 € 3 606 € 3 600 € 4 200 € 4 244 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 600 € 600 € 595 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
82 € 19 € 3 € 4 529 € 15 € 11 € 31 € 715 €
102
662
Úroky
82 € 3 € 3 € 13 € 15 € 11 € 31 € 715 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 17 € 0 € 4 517 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
35 422 € 31 089 € 27 682 € 49 052 € 40 663 € 26 144 € 10 099 € 1 857 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
17 021 € 16 133 € 7 870 € 12 558 € 5 636 € 14 053 € 5 920 € 1 392 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 234 € 9 744 € 11 900 € 24 400 € 8 170 € 907 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 2 500 € 200 € 2 000 € 0 € 0 € 0 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 168 € 5 212 € 5 412 € 11 894 € 24 857 € 11 184 € 4 179 € 465 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
231 527 € 214 707 € 200 116 € 213 469 € 531 178 € 174 945 € 170 892 € 208 690 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-17 982 € -15 271 € -27 673 € -13 179 € 310 617 € -937 021 € -16 115 € 1 346 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-17 982 € -15 271 € -27 673 € -13 179 € 310 617 € -937 021 € -16 115 € 1 346 €