Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 026 907€ 930 948€ 923 246€ 917 683€ 930 671€ 919 191€ 928 366€ 872 449€ 863 680€ 692 812€ 686 388€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
921 705€ 826 708€ 818 226€ 846 679€ 870 394€ 868 620€ 877 698€ 830 369€ 825 990€ 608 041€ 604 268€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
2 944€ 6 084€ 9 224€ 12 364€ 15 504€ 14 500€ 14 500€ 14 000€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
2 944€ 6 084€ 9 224€ 12 364€ 15 504€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 14 500€ 14 500€ 14 000€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
832 789€ 734 652€ 723 030€ 748 343€ 768 918€ 768 148€ 777 226€ 730 397€ 740 018€ 522 069€ 518 296€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
427 952€ 427 982€ 422 663€ 422 663€ 422 663€ 402 504€ 402 504€ 423 204€ 423 204€ 423 204€ 423 204€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
395 270€ 292 077€ 295 560€ 320 897€ 339 665€ 359 054€ 373 522€ 304 346€ 315 752€ 97 803€ 94 030€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 624€ 2 244€ 2 864€ 2 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
7 944€ 12 350€ 1 944€ 1 944€ 6 590€ 6 590€ 1 200€ 2 847€ 1 062€ 1 062€ 1 062€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
85 972€ 85 972€ 85 972€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€ 85 972€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
103 193€ 104 239€ 105 020€ 69 934€ 58 751€ 48 649€ 49 932€ 31 926€ 36 980€ 83 790€ 80 745€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
4 045€ 4 598€ 4 388€ 4 309€ 4 173€ 1 967€ 1 871€ 2 701€ 1 520€ 4 297€ 2 919€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 207€ 912€ 1 473€ 1 876€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
2 838€ 3 686€ 2 415€ 2 432€ 4 173€ 1 967€ 1 871€ 2 701€ 1 520€ 4 297€ 2 919€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
99 148€ 99 641€ 100 632€ 65 546€ 54 498€ 46 602€ 48 061€ 29 225€ 35 460€ 79 493€ 77 826€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
732€ 847€ 724€ 155€ 3€ 892€ 810€ 51€ 358€ 155€ 45€
087
2.
Ceniny
(213))
27€ 406€ 158€ 1 067€ 289€ 226€ 369€ 838€ 502€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
98 389€ 98 388€ 99 751€ 64 324€ 54 206€ 45 484€ 46 881€ 28 336€ 34 600€ 79 338€ 77 781€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 80€ 80€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 80€ 80€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
2 010€ 0€ 1 070€ 1 526€ 1 921€ 736€ 10 154€ 710€ 981€ 1 375€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 0€ 213€ 192€ 135€ 292€ 562€ 535€ 159€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
2 010€ 0€ 1 070€ 1 313€ 1 729€ 601€ 9 862€ 148€ 446€ 1 216€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 026 907€ 930 948€ 923 246€ 917 683€ 930 671€ 919 191€ 928 366€ 872 449€ 863 680€ 692 812€ 686 388€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
826 589€ 849 632€ 836 573€ 826 387€ 828 688€ 865 193€ 869 221€ 828 772€ 831 753€ 665 527€ 680 423€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
826 589€ 849 632€ 836 573€ 826 387€ 828 688€ 865 193€ 869 221€ 828 772€ 831 753€ 665 527€ 680 423€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
849 632€ 836 573€ 823 829€ 831 991€ 829 848€ 869 221€ 828 771€ 841 457€ 665 528€ 680 423€ 688 664€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-23 043€ 13 060€ 12 744€ -5 605€ -1 159€ -4 028€ 40 450€ -12 685€ 166 225€ -14 896€ -8 241€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
34 503€ 16 978€ 11 312€ 13 841€ 15 878€ 25 174€ 28 348€ 12 893€ 12 343€ 19 601€ 5 965€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 5 026€ 2 183€ 3 254€ 7€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 5 026€ 2 183€ 3 254€ 7€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
11 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
11 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
727€ 362€ 139€ 91€ 583€ 1 359€ 1 520€ 931€ 827€ 375€ 635€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
727€ 362€ 139€ 91€ 583€ 1 359€ 1 520€ 931€ 827€ 375€ 635€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
22 468€ 16 616€ 9 440€ 9 101€ 7 730€ 8 309€ 11 248€ 8 708€ 11 509€ 19 226€ 5 330€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
1 401€ 4 560€ 1 634€ 1 783€ 1 348€ 1 381€ 4 213€ 1 903€ 650€ 2 629€ 931€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
6 152€ 7 755€ 4 522€ 4 302€ 3 575€ 2 729€ 4 261€ 4 091€ 7 832€ 0€ 2 365€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 960€ 3 643€ 2 818€ 2 625€ 2 369€ 3 367€ 2 266€ 2 293€ 1 562€ 0€ 1 689€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
845€ 658€ 466€ 392€ 438€ 832€ 508€ 421€ 1 465€ 0€ 345€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
10 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 597€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
1 733€ 4 649€ 7 565€ 10 481€ 13 397€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
1 733€ 4 649€ 7 565€ 10 481€ 13 397€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
165 815€ 64 338€ 75 361€ 77 456€ 86 105€ 28 823€ 30 797€ 30 784€ 19 584€ 7 684€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
165 815€ 64 338€ 75 361€ 77 456€ 86 105€ 28 823€ 30 797€ 30 784€ 19 584€ 7 684€ 0€