Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Vrakúň

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
350 597€ 270 957€ 242 531€ 248 646€ 272 705€ 211 769€ 185 720€ 179 566€ 162 002€ 145 102€ 126 711€ 122 355€ 98 116€ 129 633€ 109 350€
02
501
Spotreba materiálu
141 789€ 149 804€ 136 760€ 139 435€ 145 726€ 112 566€ 104 037€ 84 656€ 65 294€ 66 441€ 52 735€ 56 206€ 33 889€ 52 553€ 44 177€
03
502
Spotreba energie
208 808€ 121 153€ 105 771€ 109 212€ 126 978€ 99 204€ 81 683€ 94 910€ 96 708€ 78 661€ 73 976€ 66 149€ 64 227€ 77 080€ 65 173€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
469 346€ 476 727€ 361 529€ 341 929€ 326 878€ 271 818€ 223 072€ 185 167€ 145 374€ 221 810€ 203 453€ 158 012€ 163 379€ 153 316€ 113 035€
07
511
Opravy a udržiavanie
50 907€ 28 081€ 18 692€ 6 588€ 13 716€ 21 358€ 22 084€ 15 051€ 7 023€ 9 647€ 6 697€ 11 604€ 4 627€ 5 937€ 3 929€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82€ 30€ 0€ 1 636€ 278€ 179€ 289€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 926€ 9 835€ 9 661€ 8 755€ 10 562€ 8 480€ 8 325€ 7 127€ 6 349€ 4 609€ 4 130€ 3 658€ 481€ 3 497€ 2 547€
10
518
Ostatné služby
410 513€ 438 811€ 333 176€ 326 586€ 302 600€ 241 980€ 192 663€ 162 989€ 131 920€ 207 523€ 192 626€ 141 114€ 157 993€ 143 703€ 106 270€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
777 324€ 750 243€ 764 966€ 805 207€ 652 193€ 668 412€ 553 647€ 424 435€ 383 499€ 318 161€ 329 442€ 298 847€ 260 843€ 280 596€ 266 797€
12
521
Mzdové náklady
571 459€ 559 716€ 573 041€ 637 373€ 483 663€ 494 469€ 408 765€ 311 964€ 280 540€ 227 963€ 239 608€ 217 314€ 191 413€ 200 804€ 198 126€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
198 461€ 186 401€ 187 208€ 161 564€ 163 792€ 169 351€ 140 944€ 108 665€ 96 088€ 85 116€ 83 684€ 76 535€ 63 173€ 72 423€ 68 671€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 403€ 4 126€ 4 716€ 6 270€ 4 739€ 4 591€ 3 938€ 3 806€ 6 871€ 5 083€ 6 150€ 4 998€ 6 257€ 7 369€ 0€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 281€ 11 362€ 6 134€ 6 107€ 3 797€ 6 788€ 610€ 3 039€ 3 986€ 2 397€ 3 355€ 893€ 219€ 4 078€ 3 261€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 281€ 11 362€ 6 134€ 6 107€ 3 797€ 6 788€ 610€ 3 039€ 3 986€ 2 397€ 3 355€ 893€ 219€ 4 078€ 3 261€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 743€ 22 463€ 28 036€ 10 332€ 8 018€ 40 726€ 46 380€ 230 223€ 126 457€ 161 674€ 294 224€ 196 293€ 20 130€ 57 098€ 10 123€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 22 463€ 28 036€ 5 128€ 8 018€ 39 726€ 25 678€ 210 135€ 53 568€ 139 899€ 278 447€ 186 831€ 18 460€ 5 407€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
196€ 0€ 0€ 500€ 0€ 1 000€ 220€ 560€ 72€ 232€ 0€ 298€ 66€ 10€ 233€
26
546
Odpis pohľadávky
2 547€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 489€ 0€ 53 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 4 704€ 0€ 0€ 15 993€ 19 528€ 19 564€ 21 543€ 15 725€ 9 164€ 1 604€ 51 681€ 9 890€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
407 514€ 392 201€ 367 963€ 369 866€ 315 217€ 294 650€ 288 728€ 290 255€ 449 818€ 452 328€ 421 046€ 374 983€ 341 813€ 290 369€ 202 707€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
405 714€ 390 401€ 366 163€ 368 066€ 313 717€ 293 150€ 287 728€ 289 255€ 448 818€ 417 395€ 382 966€ 364 488€ 331 226€ 281 541€ 188 018€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 34 933€ 38 080€ 10 495€ 10 587€ 8 828€ 14 689€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 534€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 21 660€ 0€ 10 495€ 10 587€ 8 828€ 14 688€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 273€ 26 546€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
195 077€ 90 893€ 49 148€ 67 839€ 60 598€ 46 954€ 72 516€ 62 407€ 46 584€ 44 381€ 37 025€ 43 052€ 36 828€ 39 974€ 51 697€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
112 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 990€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
33 959€ 35 501€ 34 933€ 36 164€ 38 177€ 29 300€ 31 010€ 32 887€ 28 245€ 26 261€ 33 115€ 37 913€ 28 874€ 35 343€ 41 689€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
48 823€ 55 392€ 14 215€ 31 675€ 22 421€ 17 654€ 41 506€ 25 530€ 18 339€ 18 120€ 3 911€ 5 139€ 7 954€ 4 631€ 10 008€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
72 452€ 59 842€ 51 682€ 100 366€ 98 663€ 103 612€ 70 522€ 102 597€ 51 855€ 58 582€ 46 717€ 47 532€ 21 815€ 23 305€ 15 016€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
24 231€ 23 979€ 16 010€ 21 806€ 18 866€ 20 295€ 17 827€ 22 061€ 15 497€ 16 938€ 9 766€ 18 106€ 13 865€ 8 364€ 8 834€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 529€ 7 539€ 152€ 2 644€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
48 222€ 35 863€ 35 672€ 78 559€ 79 797€ 83 317€ 49 501€ 78 836€ 34 357€ 38 944€ 34 880€ 27 397€ 411€ 10 679€ 3 538€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 194€ 1 700€ 2 000€ 2 700€ 2 070€ 1 500€ 0€ 4 110€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 280 334€ 2 074 688€ 1 871 989€ 1 950 293€ 1 738 070€ 1 644 729€ 1 441 194€ 1 477 687€ 1 370 576€ 1 404 435€ 1 461 973€ 1 241 967€ 943 143€ 978 539€ 771 986€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
68 052€ 77 700€ 71 932€ 47 635€ 62 781€ 70 838€ 61 709€ 41 620€ 68 670€ 38 791€ 24 238€ 30 324€ 8 910€ 31 476€ 7 873€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
14 567€ 13 905€ 11 489€ 14 586€ 9 992€ 11 963€ 12 863€ 12 311€ 12 052€ 11 269€ 12 159€ 9 205€ 8 910€ 8 110€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
53 485€ 63 794€ 60 443€ 33 048€ 52 788€ 58 875€ 48 846€ 29 309€ 56 618€ 27 522€ 12 079€ 21 119€ 0€ 23 366€ 7 873€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 285 463€ 1 136 017€ 1 161 229€ 1 080 475€ 997 748€ 1 063 651€ 891 083€ 802 790€ 731 576€ 705 890€ 635 008€ 632 787€ 511 711€ 618 832€ 653 844€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 195 215€ 1 105 930€ 1 045 289€ 1 023 554€ 951 736€ 905 007€ 845 316€ 762 643€ 689 202€ 693 184€ 597 954€ 619 188€ 495 686€ 573 731€ 609 743€
82
633
Výnosy z poplatkov
90 248€ 30 087€ 115 940€ 56 921€ 46 012€ 158 644€ 45 767€ 40 147€ 42 374€ 12 706€ 37 054€ 13 599€ 16 025€ 45 101€ 44 101€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
400 463€ 476 855€ 389 997€ 460 319€ 349 476€ 232 114€ 350 892€ 451 515€ 304 713€ 354 076€ 391 464€ 1 068 661€ 529 663€ 270 195€ 347 084€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 62 331€ 41 862€ 55 539€ 20 516€ 36 015€ 84 756€ 141 557€ 62 327€ 161 232€ 185 050€ 137 798€ 278 189€ 109 192€ 161 087€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 15€ 99€ 215€ 100€ 670€ 215€ 0€ 0€ 0€ 33 194€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
400 463€ 414 524€ 348 135€ 404 779€ 328 847€ 196 084€ 266 037€ 309 743€ 242 286€ 192 174€ 204 699€ 930 863€ 251 474€ 161 003€ 152 803€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 62 479€ 11 534€ 10 495€ 213€ 9 288€ 15 568€ 12 834€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 62 479€ 11 534€ 10 495€ 213€ 9 288€ 15 568€ 12 834€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 213€ 0€ 0€ 12 834€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 22 660€ 11 534€ 10 495€ 0€ 9 288€ 15 568€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39 819€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
64 795€ 184€ 180€ 10 300€ 204€ 244€ 1 940€ 6 701€ 117€ 133€ 584€ 11 384€ 361€ 16 805€ 1 041€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
64 610€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
185€ 184€ 180€ 295€ 204€ 244€ 218€ 151€ 117€ 123€ 314€ 190€ 346€ 376€ 367€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 949€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 657€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 10 000€ 0€ 0€ 1 722€ 550€ 0€ 10€ 270€ 245€ 15€ 16 429€ 17€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 901€ 1 571€ 3 741€ 300€ 3 053€ 143€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 901€ 1 571€ 3 741€ 0€ 3 053€ 143€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
218 880€ 398 329€ 318 020€ 297 771€ 263 951€ 247 856€ 207 685€ 164 695€ 189 577€ 185 896€ 184 180€ 189 750€ 171 638€ 115 392€ 39 754€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
52 120€ 188 509€ 173 360€ 143 216€ 121 563€ 147 475€ 109 737€ 55 990€ 31 795€ 37 104€ 50 966€ 45 491€ 72 196€ 48 907€ 34€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
138 360€ 127 452€ 122 415€ 119 839€ 100 079€ 93 646€ 92 685€ 99 377€ 148 851€ 142 289€ 126 163€ 131 904€ 92 579€ 66 124€ 39 720€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 10 082€ 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 41 701€ 0€ 8 130€ 31 678€ 0€ 0€ 0€ 0€ 353€ 0€ 2 366€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
16 782€ 20 366€ 17 640€ 17 392€ 4 376€ 38€ 38€ 2 285€ 5 276€ 1 826€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
11 619€ 10 219€ 4 398€ 9 194€ 6 254€ 6 696€ 5 225€ 7 043€ 3 655€ 4 325€ 7 051€ 9 989€ 6 863€ 361€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 039 453€ 2 090 884€ 1 944 658€ 1 898 000€ 1 675 659€ 1 615 703€ 1 514 308€ 1 468 321€ 1 357 331€ 1 297 221€ 1 247 540€ 1 936 860€ 1 231 871€ 1 071 321€ 1 062 573€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-240 881€ 16 197€ 72 669€ -52 293€ -62 411€ -29 026€ 73 114€ -9 366€ -13 244€ -107 214€ -214 433€ 694 893€ 288 728€ 92 782€ 290 587€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 17€ 7€ 9€ 7€ 4€ 7€ 9€ 38€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-240 881€ 16 197€ 72 668€ -52 310€ -62 418€ -29 035€ 73 107€ -9 370€ -13 251€ -107 223€ -214 471€ 694 893€ 288 728€ 92 782€ 290 587€