Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
48 917 184€ 47 613 051€ 49 254 050€ 46 147 537€ 47 099 316€ 47 751 970€ 46 637 650€ 39 612 712€ 40 348 768€ 40 723 819€ 42 497 812€ 44 395 802€ 45 760 597€ 45 319 451€ 43 303 965€ 41 703 127€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
34 957 055€ 35 212 727€ 35 246 596€ 33 047 999€ 33 761 579€ 34 348 642€ 34 549 235€ 30 757 597€ 31 244 341€ 30 954 985€ 31 692 877€ 33 101 496€ 33 799 912€ 35 284 225€ 33 683 529€ 32 159 044€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
123 166€ 143 042€ 158 886€ 168 499€ 185 063€ 11 247€ 10 006€ 16 769€ 11 921€ 12 818€ 4 219€ 6 367€ 13 920€ 6 207€ 17 209€ 5 548€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 806€ 5 130€ 5 550€ 7 538€ 6 997€ 4 547€ 10 006€ 16 769€ 11 791€ 12 513€ 4 219€ 5 751€ 12 547€ 5 872€ 16 622€ 2 732€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
370€ 817€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130€ 305€ 0€ 617€ 1 373€ 335€ 587€ 841€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
109 646€ 126 751€ 143 856€ 160 961€ 178 066€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
10 344€ 10 344€ 9 480€ 0€ 0€ 6 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 975€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
27 909 787€ 27 824 281€ 28 095 457€ 25 864 311€ 26 582 263€ 27 144 909€ 27 482 403€ 23 853 503€ 24 563 146€ 24 422 530€ 24 655 995€ 26 048 742€ 26 682 430€ 28 191 677€ 26 880 095€ 25 717 215€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
4 197 076€ 4 204 525€ 4 260 860€ 4 234 133€ 4 295 780€ 4 259 847€ 4 268 757€ 4 226 373€ 4 301 074€ 4 272 769€ 4 248 340€ 4 218 657€ 3 420 219€ 3 272 476€ 3 260 667€ 3 266 459€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 985€ 436€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
21 440 264€ 20 648 201€ 21 975 410€ 18 923 149€ 19 731 496€ 17 618 922€ 18 363 702€ 15 150 007€ 16 049 778€ 16 904 397€ 17 383 517€ 18 838 800€ 20 105 378€ 17 750 241€ 18 898 168€ 12 215 408€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
510 108€ 637 384€ 794 550€ 560 017€ 590 351€ 628 919€ 736 341€ 643 082€ 633 176€ 109 134€ 324 920€ 334 100€ 415 464€ 495 718€ 400 989€ 291 590€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
251 370€ 277 576€ 276 509€ 271 847€ 304 607€ 337 367€ 349 254€ 440 323€ 543 474€ 7 107€ 10 600€ 4 457€ 1 792€ 8 214€ 18 271€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
3 071€ 15 483€ 26 258€ 896€ 58 390€ 144 263€ 896€ 11 663€ 37 843€ 5 464€ 11 677€ 58 988€ 60 618€ 49 314€ 48 813€ 45 586€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 506 912€ 2 040 126€ 760 884€ 1 873 283€ 1 600 652€ 4 154 607€ 3 762 468€ 3 381 069€ 2 996 817€ 3 122 674€ 2 675 956€ 2 592 754€ 2 677 974€ 6 614 729€ 4 252 202€ 9 897 736€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
6 924 102€ 7 245 403€ 6 992 252€ 7 015 189€ 6 994 253€ 7 192 486€ 7 056 826€ 6 887 326€ 6 669 274€ 6 519 637€ 7 032 662€ 7 046 387€ 7 103 562€ 7 086 341€ 6 786 225€ 6 436 281€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
2 656 968€ 2 978 269€ 2 725 118€ 2 748 055€ 2 727 119€ 3 366 024€ 3 230 364€ 3 060 864€ 2 842 812€ 2 692 812€ 3 202 715€ 3 165 083€ 3 147 941€ 3 007 253€ 2 997 131€ 2 776 037€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
4 267 134€ 4 267 134€ 4 267 134€ 4 267 134€ 4 267 134€ 3 703 661€ 3 660 962€ 3 621 573€ 3 585 825€ 3 553 419€ 3 347 949€ 3 285 246€ 3 245 037€ 3 259 160€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 077 441€ 3 077 441€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122 801€ 165 500€ 204 889€ 240 637€ 273 406€ 481 998€ 596 058€ 710 584€ 819 928€ 711 653€ 582 803€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
13 937 256€ 12 381 206€ 13 952 261€ 13 063 913€ 13 303 960€ 13 382 263€ 12 051 366€ 8 826 766€ 9 082 307€ 9 748 412€ 10 793 147€ 11 277 154€ 11 952 259€ 10 027 459€ 9 599 736€ 9 528 086€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
4 238€ 2 746€ 2 564€ 3 409€ 2 886€ 2 994€ 2 065€ 3 190€ 2 644€ 2 298€ 2 450€ 3 414€ 3 065€ 81 846€ 0€ 94€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
4 238€ 2 746€ 2 564€ 3 409€ 2 886€ 2 994€ 2 065€ 3 190€ 2 644€ 2 298€ 2 450€ 3 414€ 3 065€ 81 846€ 0€ 94€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
10 936 397€ 9 658 602€ 9 951 476€ 10 112 895€ 10 570 264€ 11 106 958€ 11 107 411€ 7 527 876€ 7 805 991€ 8 602 900€ 9 541 432€ 10 329 476€ 11 229 440€ 9 067 472€ 8 245 452€ 8 065 701€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
29 619€ 38 426€ 21 592€ 20 775€ 25 810€ 22 655€ 24 870€ 22 969€ 22 736€ 35 059€ 14 627€ 22 046€ 14 303€ 10 996€ 3 304€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
10 906 178€ 9 620 176€ 9 929 885€ 10 092 120€ 10 544 454€ 11 081 303€ 11 082 341€ 7 504 907€ 7 783 255€ 8 567 841€ 9 526 805€ 10 307 430€ 11 215 137€ 9 056 476€ 8 242 148€ 8 065 701€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 000€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
704 620€ 636 775€ 508 974€ 621 763€ 544 961€ 310 098€ 578 974€ 397 743€ 414 781€ 405 322€ 409 736€ 462 105€ 387 143€ 477 571€ 401 670€ 403 839€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
168€ 3 759€ 363€ 113€ 113€ 0€ 2 988€ 19 904€ 12 309€ 1 026€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 590€ 162€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
83 967€ 87 801€ 55 360€ 50 088€ 50 765€ 36 451€ 54 806€ 43 060€ 89 373€ 108 474€ 96 219€ 179 898€ 224 361€ 235 724€ 268 921€ 293 002€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
586 703€ 478 480€ 412 543€ 532 512€ 350 801€ 144 907€ 374 173€ 328 643€ 303 204€ 273 550€ 240 100€ 200 820€ 144 610€ 106 720€ 124 216€ 72 366€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
456€ 456€ 1 425€ 380€ 0€ 0€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 426€ 1 100€ 12 439€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
7 625€ 1 656€ 2 803€ 1 201€ 1 503€ 1 201€ 32 907€ 6 136€ 9 895€ 19 847€ 69 045€ 68 948€ 16 488€ 129 828€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
23 112€ 64 461€ 36 480€ 37 470€ 141 740€ 127 540€ 114 080€ 0€ 0€ 0€ 3 272€ 0€ 1 684€ 5 299€ 8 533€ 38 471€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 371 133€ 570 591€ 1 976 395€ 2 325 846€ 2 185 849€ 1 962 213€ 362 917€ 897 958€ 858 891€ 687 892€ 814 965€ 433 033€ 258 920€ 302 316€ 829 796€ 869 247€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 710€ 1 971€ 1 598€ 1 867€ 831€ 1 224€ 1 214€ 1 115€ 702€ 1 810€ 2 022€ 688€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 231€ 228€ 0€ 0€ 41€ 18€ 0€ 261€ 198€ 42€ 60€ 63€ 3 089€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 368 423€ 568 389€ 1 974 569€ 2 323 980€ 2 185 018€ 1 960 948€ 361 686€ 896 843€ 857 928€ 685 883€ 812 901€ 432 285€ 258 857€ 299 227€ 829 796€ 869 247€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
920 868€ 1 512 492€ 1 512 492€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122 818€ 189 205€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
920 868€ 1 512 492€ 1 512 492€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122 818€ 189 205€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 500€ 24 564€ 49 127€ 73 691€ 98 254€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 500€ 24 564€ 49 127€ 73 691€ 98 254€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
22 873€ 19 118€ 55 193€ 35 624€ 33 778€ 21 066€ 37 049€ 28 349€ 22 121€ 20 421€ 11 788€ 17 151€ 8 426€ 7 767€ 20 700€ 15 997€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
22 873€ 19 118€ 55 193€ 35 624€ 33 778€ 21 066€ 37 049€ 28 349€ 22 121€ 15 101€ 11 307€ 16 356€ 8 426€ 7 767€ 20 350€ 15 997€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 320€ 481€ 795€ 0€ 0€ 350€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
48 917 184€ 47 613 051€ 49 254 050€ 46 147 537€ 47 099 316€ 47 751 970€ 46 637 650€ 39 612 712€ 40 348 768€ 40 723 819€ 42 497 812€ 44 395 802€ 45 760 597€ 45 319 451€ 43 303 965€ 41 703 127€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
29 996 875€ 30 154 928€ 29 969 833€ 30 040 390€ 30 316 926€ 30 652 358€ 31 266 471€ 28 083 910€ 36 707 962€ 37 037 341€ 38 045 831€ 38 673 853€ 38 920 563€ 39 238 609€ 39 601 433€ 39 855 725€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59 172€ 59 172€ 59 172€ 59 172€ 180 311€ 194 036€ 248 392€ 231 172€ 180 081€ 48 780€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121 139€ 134 864€ 189 221€ 172 000€ 180 081€ 48 780€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59 172€ 59 172€ 59 172€ 59 172€ 59 172€ 59 172€ 59 171€ 59 172€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
29 996 875€ 30 154 928€ 29 969 833€ 30 040 390€ 30 316 926€ 30 652 358€ 31 207 299€ 28 024 739€ 36 648 790€ 36 978 169€ 37 865 520€ 38 479 818€ 38 672 171€ 39 007 437€ 39 421 352€ 39 806 945€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
30 834 976€ 29 969 833€ 30 040 390€ 30 366 788€ 31 089 163€ 30 429 323€ 31 782 894€ 28 041 784€ 36 978 169€ 37 424 852€ 38 479 818€ 38 670 638€ 39 007 438€ 39 282 002€ 39 746 924€ 39 936 674€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-838 101€ 185 095€ -70 557€ -326 398€ -772 236€ 223 035€ -575 594€ -17 046€ -329 379€ -446 683€ -614 298€ -190 821€ -335 267€ -274 565€ -325 572€ -129 729€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
6 211 500€ 4 522 791€ 5 288 425€ 2 247 156€ 2 315 641€ 2 225 486€ 705 594€ 625 748€ 626 983€ 923 771€ 1 430 976€ 1 600 160€ 1 958 663€ 4 252 817€ 2 233 817€ 1 541 565€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 800€ 4 800€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 223 899€ 229 350€ 234 354€ 245 402€ 47 522€ 37 636€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 800€ 4 800€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 223 899€ 229 350€ 234 354€ 245 402€ 47 522€ 37 636€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
196 340€ 40 337€ 230 256€ 325 424€ 637 406€ 470 092€ 1 387€ 8 255€ 4 215€ 14 265€ 97 072€ 46 529€ 2 034€ 61 672€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
196 340€ 40 337€ 209 740€ 280 881€ 593 018€ 470 092€ 1 387€ 8 255€ 4 215€ 14 265€ 97 072€ 46 529€ 2 034€ 61 672€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 20 516€ 44 543€ 44 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
191 238€ 73 890€ 68 646€ 72 098€ 57 002€ 164 598€ 275 967€ 208 996€ 268 259€ 338 793€ 448 579€ 675 985€ 857 567€ 1 029 886€ 1 093 763€ 1 026 177€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
162 000€ 50 690€ 65 378€ 67 956€ 51 054€ 155 178€ 273 762€ 206 814€ 266 306€ 337 084€ 405 954€ 533 669€ 65 651€ 78 819€ 91 222€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 486€ 639€ 3 268€ 3 182€ 2 455€ 2 435€ 2 205€ 2 182€ 1 953€ 1 709€ 1 631€ 1 740€ 2 673€ 327€ 939€ 729€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
26 751€ 22 561€ 0€ 0€ 3 493€ 6 985€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40 994€ 140 576€ 789 243€ 950 740€ 1 001 602€ 1 025 448€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
752 456€ 1 016 993€ 1 462 718€ 589 496€ 703 308€ 652 987€ 356 905€ 317 978€ 235 918€ 363 970€ 372 530€ 271 248€ 399 508€ 2 476 704€ 804 171€ 141 331€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
424 443€ 677 799€ 518 796€ 149 102€ 365 276€ 338 373€ 147 538€ 65 555€ 14€ 2 640€ 5 151€ 1 811€ 88 028€ 1 815 106€ 470 447€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
94 205€ 140 076€ 751 785€ 250 502€ 144 323€ 97 743€ 9 297€ 15 057€ 1 680€ 4 136€ 5 136€ 4 136€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
6 990€ 14 688€ 14 688€ 14 688€ 42 624€ 57 084€ 56 152€ 59 492€ 70 778€ 109 864€ 177 505€ 128 040€ 13 168€ 12 450€ 11 683€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 588€ 0€ 44 099€ 46 003€ 33 982€ 74 449€ 46 495€ 191 192€ 541 965€ 218 166€ 35 933€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
11 572€ 6 939€ 0€ 3 493€ 3 492€ 3 492€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
22 113€ 17 026€ 15 217€ 10 429€ 11 482€ 13 624€ 13 215€ 11 222€ 8 878€ 18 924€ 15 327€ 3 358€ 58€ 96€ 123€ 137€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
105 176€ 82 087€ 79 859€ 77 914€ 69 699€ 55 311€ 62 645€ 57 285€ 53 954€ 56 668€ 49 215€ 46 741€ 51 120€ 59 531€ 52 531€ 64 609€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 2 223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
72 490€ 61 523€ 65 500€ 66 559€ 52 266€ 62 835€ 47 090€ 43 091€ 39 131€ 37 719€ 37 200€ 32 816€ 32 742€ 35 653€ 39 651€ 31 776€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 914€ 357€ 630€ 171€ 1 029€ 0€ 0€ 0€ 15 040€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
15 467€ 14 633€ 16 874€ 16 809€ 13 233€ 18 580€ 12 016€ 10 618€ 8 935€ 10 211€ 8 545€ 7 423€ 8 160€ 11 903€ 11 570€ 8 876€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 321€ 0€ 0€ 82 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 389€ 5 515€ 7 464€ 0€ 426€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
5 066 667€ 3 386 771€ 3 520 104€ 1 253 438€ 911 225€ 931 109€ 64 636€ 84 520€ 112 591€ 200 743€ 288 895€ 377 047€ 465 200€ 439 153€ 288 361€ 336 421€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
4 692 145€ 3 066 667€ 3 333 333€ 933 333€ 753 025€ 911 225€ 44 752€ 64 636€ 84 520€ 112 591€ 200 743€ 288 895€ 377 047€ 376 180€ 240 301€ 288 361€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
374 521€ 133 333€ 0€ 133 333€ 158 201€ 19 884€ 19 884€ 19 884€ 28 071€ 88 152€ 88 152€ 88 152€ 88 153€ 62 973€ 48 060€ 48 060€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 186 771€ 186 771€ 186 771€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 708 809€ 12 935 332€ 13 995 792€ 13 859 990€ 14 466 749€ 14 874 126€ 14 665 585€ 10 903 053€ 3 013 823€ 2 762 707€ 3 021 005€ 4 121 789€ 4 881 371€ 1 828 025€ 1 468 715€ 305 837€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 396€ 562€ 0€ 0€ 1 023€ 0€ 1 023€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 708 809€ 12 935 332€ 13 995 792€ 13 859 990€ 14 466 749€ 14 874 126€ 14 665 585€ 10 903 053€ 3 013 823€ 2 762 311€ 3 020 443€ 4 121 789€ 4 881 371€ 1 827 002€ 1 468 715€ 304 814€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€