Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
502 519€ 363 501€ 366 072€ 256 123€ 257 674€ 238 808€ 243 994€ 212 590€ 189 507€ 222 649€ 202 871€ 142 397€ 264 594€ 154 938€ 259 992€ 268 206€
02
501
Spotreba materiálu
211 884€ 113 425€ 209 558€ 118 096€ 127 169€ 110 256€ 117 597€ 89 385€ 82 788€ 101 669€ 66 140€ 59 621€ 123 999€ 52 236€ 117 528€ 74 441€
03
502
Spotreba energie
290 635€ 250 076€ 156 515€ 138 027€ 130 504€ 128 552€ 126 397€ 123 204€ 106 720€ 120 981€ 136 731€ 82 775€ 140 595€ 102 702€ 142 464€ 193 765€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 042 112€ 786 143€ 800 856€ 780 436€ 809 235€ 658 618€ 921 226€ 742 836€ 818 959€ 873 258€ 715 575€ 778 232€ 720 714€ 915 566€ 860 893€ 900 755€
07
511
Opravy a udržiavanie
235 005€ 176 387€ 277 372€ 275 484€ 242 902€ 185 567€ 412 203€ 226 576€ 330 679€ 196 378€ 200 249€ 180 356€ 170 293€ 341 836€ 381 640€ 295 329€
08
512
Cestovné
7 256€ 7 435€ 1 564€ 2 740€ 9 613€ 11 898€ 7 432€ 7 526€ 4 544€ 6 160€ 5 412€ 4 783€ 6 690€ 5 711€ 6 295€ 6 238€
09
513
Náklady na reprezentáciu
32 900€ 27 153€ 20 168€ 17 433€ 33 099€ 42 342€ 41 924€ 28 308€ 29 023€ 29 467€ 20 961€ 17 508€ 24 061€ 27 631€ 35 616€ 31 139€
10
518
Ostatné služby
766 951€ 575 168€ 501 753€ 484 779€ 523 620€ 418 811€ 459 668€ 480 426€ 454 713€ 641 253€ 488 953€ 575 584€ 519 670€ 540 388€ 437 342€ 568 049€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 394 257€ 2 150 676€ 1 900 500€ 1 878 533€ 1 694 944€ 1 540 386€ 1 410 861€ 1 356 631€ 1 274 632€ 1 305 712€ 1 248 558€ 1 182 155€ 1 350 993€ 1 351 569€ 1 334 016€ 1 379 880€
12
521
Mzdové náklady
1 607 556€ 1 427 455€ 1 291 416€ 1 264 528€ 1 136 039€ 1 034 925€ 951 273€ 912 362€ 861 137€ 910 916€ 878 591€ 836 330€ 956 450€ 1 001 867€ 989 019€ 1 034 288€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
584 048€ 522 233€ 479 185€ 463 201€ 416 759€ 379 818€ 355 507€ 338 430€ 324 566€ 307 781€ 296 924€ 280 178€ 317 584€ 292 636€ 292 011€ 314 681€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
22 065€ 20 748€ 21 860€ 25 131€ 18 370€ 17 190€ 16 680€ 12 268€ 10 056€ 10 445€ 10 591€ 7 772€ 8 446€ 8 519€ 8 632€ 8 222€
15
527
Zákonné sociálne náklady
112 187€ 128 399€ 70 185€ 69 800€ 76 289€ 69 167€ 55 600€ 50 720€ 50 740€ 55 715€ 42 601€ 39 980€ 43 053€ 44 571€ 41 299€ 14 089€
16
528
Ostatné sociálne náklady
68 401€ 51 842€ 37 854€ 55 871€ 47 488€ 39 286€ 31 802€ 42 851€ 28 133€ 20 854€ 19 850€ 17 896€ 25 460€ 3 976€ 3 055€ 8 600€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 879€ 4 173€ 3 732€ 4 465€ 4 279€ 3 840€ 4 326€ 3 615€ 4 339€ 5 041€ 5 647€ 3 995€ 4 020€ 10 907€ 6 586€ 4 710€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 879€ 4 173€ 3 732€ 4 465€ 4 279€ 3 840€ 4 326€ 3 615€ 4 339€ 5 041€ 5 647€ 3 995€ 4 020€ 10 907€ 6 586€ 4 710€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
148 006€ 345 529€ 234 854€ 204 833€ 147 905€ 120 108€ 191 036€ 141 425€ 206 739€ 34 585€ 121 829€ 29 434€ 198 573€ 213 524€ 97 981€ 181 449€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 449€ 56 335€ 1 114€ 19 443€ 36 969€ 8 910€ 7 059€ 5 135€ 80 676€ 16 056€ 64 392€ 6 725€ 52 853€ 100 115€ 15 524€ 102 834€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 544€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
198€ 2 898€ 0€ 52€ 0€ 60€ 0€ 6€ 11€ 17€ 8 702€ 0€ 4€ 3 339€ 0€ 199€
26
546
Odpis pohľadávky
22 990€ 164 154€ 31 126€ 91 602€ 4 154€ 37 417€ 7 584€ 112€ 10 071€ 382€ 4 196€ 5 995€ 118 005€ 35 870€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
117 369€ 122 142€ 202 614€ 93 736€ 106 769€ 73 720€ 176 392€ 135 628€ 115 981€ 18 130€ 44 539€ 16 714€ 27 711€ 74 200€ 82 457€ 78 416€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 805 703€ 1 657 346€ 1 618 346€ 1 319 446€ 2 040 012€ 1 452 937€ 2 149 200€ 1 646 618€ 1 649 012€ 1 462 933€ 1 693 169€ 1 557 711€ 1 474 856€ 1 598 135€ 1 324 714€ 973 504€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 285 780€ 1 559 904€ 1 225 283€ 1 265 963€ 1 238 514€ 1 117 536€ 1 121 977€ 1 588 382€ 1 535 423€ 1 436 900€ 1 496 942€ 1 473 820€ 1 403 167€ 1 376 208€ 1 280 706€ 921 324€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
117 700€ 97 443€ 221 862€ 6 700€ 6 700€ 335 401€ 1 027 223€ 58 237€ 113 588€ 26 033€ 196 227€ 83 891€ 71 689€ 221 927€ 44 008€ 52 180€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 193€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 800€ 4 800€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 86 505€ 81 710€ 62 346€ 221 927€ 44 008€ 2 987€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
112 900€ 92 643€ 215 162€ 0€ 0€ 328 701€ 1 020 523€ 52 237€ 107 588€ 20 033€ 109 617€ 2 180€ 9 343€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
1 402 223€ 0€ 171 202€ 46 783€ 794 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
1 402 223€ 0€ 171 202€ 46 783€ 794 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
60 791€ 65 322€ 24 902€ 29 216€ 10 232€ 53 446€ 22 607€ 26 724€ 36 037€ 29 716€ 45 187€ 37 758€ 54 169€ 38 791€ 21 007€ 31 001€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
44 709€ 15 330€ 8 159€ 3 685€ 3 505€ 1 690€ 1 736€ 3 783€ 5 256€ 8 876€ 11 825€ 16 990€ 19 763€ 9 445€ 9 978€ 23 550€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 4€ 46€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
16 081€ 49 992€ 16 743€ 25 531€ 6 728€ 51 756€ 20 871€ 22 940€ 30 781€ 20 840€ 33 362€ 20 768€ 34 406€ 29 346€ 11 025€ 7 405€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
8 575 397€ 7 722 738€ 6 976 732€ 6 986 379€ 6 951 375€ 6 108 660€ 5 620 324€ 5 458 713€ 5 350 102€ 5 250 342€ 5 179 445€ 5 006 280€ 5 109 803€ 4 912 127€ 4 277 205€ 4 072 323€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
8 002 111€ 7 286 176€ 6 534 567€ 6 463 762€ 6 410 547€ 5 645 427€ 5 206 766€ 5 187 564€ 5 115 922€ 5 050 326€ 5 000 445€ 4 817 480€ 4 817 690€ 4 660 373€ 4 020 712€ 3 893 825€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
40 448€ 0€ 0€ 0€ 29 761€ 80 812€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 86 595€ 94 998€ 104 209€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
532 839€ 436 562€ 442 164€ 522 617€ 511 067€ 382 421€ 413 558€ 271 148€ 233 340€ 200 016€ 179 001€ 188 800€ 205 518€ 156 756€ 152 284€ 178 498€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
15 533 664€ 13 095 429€ 11 925 994€ 11 459 430€ 11 915 656€ 10 176 803€ 10 563 575€ 9 589 151€ 9 529 327€ 9 184 237€ 9 212 282€ 8 737 963€ 9 177 722€ 9 195 557€ 8 182 394€ 7 811 828€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
12 441€ 1 000€ 3 632€ 43 501€ 500€ 1 700€ 3 000€ 32 243€ 23 595€ 16 289€ 16 277€ 11 396€ 9 447€ 55 787€ 193€ 4 298€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
12 441€ 1 000€ 3 632€ 43 501€ 500€ 1 700€ 3 000€ 32 243€ 23 595€ 16 289€ 16 277€ 11 396€ 9 447€ 55 787€ 193€ 4 298€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
10 708 646€ 9 519 418€ 8 707 752€ 8 631 769€ 8 428 652€ 7 820 967€ 7 062 670€ 6 872 483€ 6 403 581€ 5 881 790€ 5 746 264€ 5 644 080€ 5 736 256€ 5 325 463€ 5 713 289€ 5 755 348€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
8 932 080€ 8 333 248€ 7 883 208€ 7 671 979€ 7 572 794€ 6 942 686€ 6 177 280€ 5 865 130€ 5 323 475€ 4 845 722€ 4 746 314€ 4 608 423€ 5 213 328€ 4 702 793€ 5 368 085€ 5 523 789€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 776 566€ 1 186 169€ 824 543€ 959 790€ 855 858€ 878 281€ 885 389€ 1 007 353€ 1 080 106€ 1 036 069€ 999 950€ 1 035 657€ 522 928€ 622 670€ 345 204€ 231 559€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
457 684€ 795 981€ 218 261€ 124 679€ 195 603€ 201 484€ 139 473€ 149 353€ 254 645€ 210 293€ 253 626€ 864 224€ 352 419€ 426 385€ 99 710€ 373 157€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
46 702€ 641 686€ 7 688€ 41 819€ 67 939€ 94 749€ 25 690€ 87 473€ 122 263€ 148 399€ 238 571€ 69 409€ 274 057€ 229 295€ 96 701€ 160 184€
85
642
Tržby z predaja materiálu
166€ 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 351€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
195€ 0€ 180€ 15€ 0€ 0€ 0€ 4 200€ 0€ 30€ 0€ 53 110€ 0€ 0€ 30€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 605€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 205€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
400 016€ 153 833€ 210 393€ 82 845€ 127 664€ 106 735€ 113 782€ 55 319€ 132 382€ 61 864€ 15 055€ 741 704€ 78 362€ 196 739€ 2 979€ 212 768€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
17 542€ 169 389€ 794 863€ 125 730€ 278 771€ 233 580€ 10 419€ 59 669€ 14 562€ 224 938€ 92 743€ 115 631€ 73 209€ 52 965€ 37 254€ 139 530€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
17 542€ 169 389€ 794 863€ 125 730€ 278 771€ 233 580€ 10 419€ 59 669€ 14 562€ 224 938€ 92 743€ 115 631€ 73 209€ 52 965€ 37 254€ 139 530€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 492€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 800€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 223 899€ 91 956€ 86 714€ 56 671€ 20 492€ 32 793€ 60 768€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 742€ 162 689€ 788 163€ 119 030€ 272 071€ 226 880€ 4 419€ 53 669€ 8 562€ 1 039€ 786€ 28 917€ 16 538€ 32 473€ 3 969€ 78 762€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
100 754€ 224 797€ 143 907€ 68 558€ 50 803€ 163 135€ 88 544€ 81 860€ 98 147€ 150 057€ 168 479€ 153 431€ 141 102€ 47 589€ 5 823€ 14 648€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 4 629€ 13€ 13€ 543€ 611€ 1 251€ 1 488€ 3 168€ 2 904€ 4 226€ 5 189€ 3 885€ 5 819€ 14 648€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
100 197€ 224 559€ 139 190€ 57 961€ 37 203€ 103 384€ 87 834€ 80 364€ 95 097€ 140 812€ 165 436€ 149 204€ 135 913€ 43 704€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
558€ 238€ 88€ 10 585€ 13 586€ 59 207€ 99€ 246€ 1 563€ 6 077€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 346€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 346€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 048€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 048€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 398 706€ 2 569 938€ 1 986 819€ 2 138 796€ 2 190 007€ 1 979 432€ 2 684 613€ 2 376 280€ 2 407 080€ 2 255 180€ 2 323 703€ 1 761 139€ 2 545 182€ 3 012 896€ 2 000 438€ 1 394 772€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 086 852€ 217 234€ 429 958€ 279 246€ 203 959€ 190 394€ 216 735€ 212 748€ 230 959€ 257 796€ 161 528€ 128 798€ 153 748€ 527 439€ 245 662€ 127 029€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
168 297€ 234 414€ 59 416€ 144 148€ 151 197€ 114 619€ 272 730€ 212 865€ 195 300€ 192 219€ 390 607€ 166 470€ 912 886€ 1 239 253€ 825 393€ 524 749€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 11 475€ 0€ 0€ 0€ 0€ 92 204€ 0€ 0€ 0€ 135 428€ 5 161€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
594 250€ 713 660€ 262 327€ 606 477€ 626 860€ 456 067€ 1 085 065€ 875 118€ 817 821€ 746 698€ 757 990€ 565 247€ 515 340€ 501 665€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
26 572€ 19 704€ 44 686€ 2 110€ 16 911€ 28 796€ 45 975€ 44 697€ 35 978€ 41 706€ 50 347€ 7 851€ 28 500€ 1 967€ 76 597€ 118 081€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
161 196€ 156 748€ 179 082€ 192 639€ 197 109€ 202 511€ 147 897€ 124 432€ 139 844€ 131 156€ 106 807€ 103 090€ 50 664€ 3 335€ 86 171€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 361 539€ 1 228 178€ 1 011 350€ 902 702€ 993 971€ 987 044€ 916 211€ 906 420€ 894 973€ 885 605€ 856 424€ 789 683€ 748 616€ 734 076€ 766 615€ 624 913€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
14 695 773€ 13 280 523€ 11 855 437€ 11 133 033€ 11 144 335€ 10 400 298€ 9 988 719€ 9 572 936€ 9 201 609€ 8 738 547€ 8 601 092€ 8 549 899€ 8 857 615€ 8 921 085€ 7 856 822€ 7 682 099€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-837 891€ 185 095€ -70 557€ -326 398€ -771 321€ 223 495€ -574 856€ -16 215€ -327 718€ -445 690€ -611 191€ -188 064€ -320 107€ -274 472€ -325 572€ -129 729€
136
591
Splatná daň z príjmov
210€ 0€ 0€ 0€ 916€ 460€ 738€ 830€ 1 661€ 994€ 3 107€ 2 757€ 15 160€ 93€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-838 101€ 185 095€ -70 557€ -326 398€ -772 236€ 223 035€ -575 594€ -17 046€ -329 379€ -446 683€ -614 298€ -190 821€ -335 267€ -274 565€ -325 572€ -129 729€