Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Trnovec nad Váhom

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
216 757€ 200 029€ 195 605€ 158 147€ 122 038€ 123 119€ 128 070€ 116 677€ 140 039€ 128 968€ 131 018€ 78 515€
02
501
Spotreba materiálu
140 609€ 129 340€ 118 624€ 87 788€ 47 574€ 52 519€ 56 654€ 49 066€ 62 396€ 60 441€ 46 362€ 22 506€
03
502
Spotreba energie
76 148€ 70 689€ 76 980€ 70 360€ 74 464€ 70 600€ 71 415€ 67 611€ 77 643€ 68 527€ 84 656€ 56 009€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
256 208€ 192 210€ 184 789€ 154 957€ 157 067€ 140 722€ 153 680€ 135 577€ 148 898€ 111 238€ 120 250€ 139 973€
07
511
Opravy a udržiavanie
14 661€ 16 436€ 25 055€ 9 818€ 11 947€ 22 201€ 23 386€ 24 928€ 30 244€ 30 328€ 32 794€ 32 531€
08
512
Cestovné
110€ 47€ 136€ 67€ 41€ 447€ 65€ 375€ 76€ 823€ 618€ 231€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 995€ 1 001€ 910€ 1 928€ 1 638€ 2 148€ 745€ 1 943€ 1 403€ 1 106€ 2 298€ 1 938€
10
518
Ostatné služby
239 441€ 174 727€ 158 689€ 143 144€ 143 441€ 115 927€ 129 485€ 108 332€ 117 175€ 78 981€ 84 540€ 105 273€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
806 789€ 704 887€ 581 259€ 614 562€ 529 672€ 487 605€ 458 558€ 442 981€ 449 397€ 415 346€ 396 244€ 343 867€
12
521
Mzdové náklady
568 830€ 498 693€ 433 448€ 444 261€ 386 791€ 351 916€ 330 946€ 324 257€ 328 242€ 308 844€ 289 734€ 253 134€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
216 245€ 190 755€ 136 880€ 159 542€ 138 929€ 124 171€ 119 234€ 116 046€ 116 919€ 101 036€ 97 165€ 88 716€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 374€ 4 211€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 017€
15
527
Zákonné sociálne náklady
21 514€ 15 438€ 9 381€ 10 759€ 3 952€ 11 144€ 4 168€ 2 678€ 4 236€ 5 466€ 9 345€ 0€
16
528
Ostatné sociálne náklady
200€ 0€ 1 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
46 019€ 1 582€ 64 976€ 42 580€ 45 385€ 3 850€ 901€ 332€ 0€ 1 856€ 16 856€ 2 324€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 910€ 1 462€ 38 164€ 42 580€ 45 022€ 3 624€ 901€ 332€ 0€ 1 856€ 16 856€ 2 324€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 000€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
109€ 0€ 26 812€ 0€ 363€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
418 966€ 345 402€ 181 559€ 528 371€ 364 792€ 381 047€ 388 646€ 420 239€ 290 252€ 284 520€ 302 837€ 280 994€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
418 966€ 345 402€ 181 559€ 438 584€ 364 792€ 381 047€ 376 313€ 410 887€ 280 900€ 271 095€ 288 456€ 272 450€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 89 786€ 0€ 0€ 12 333€ 9 352€ 9 352€ 13 425€ 14 381€ 8 544€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 333€ 9 352€ 9 352€ 13 425€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 381€ 8 544€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 89 786€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
11 366€ 13 725€ 46 313€ 20 922€ 20 492€ 26 116€ 24 684€ 24 181€ 23 247€ 39 309€ 18 241€ 24 650€
42
562
Úroky
8 516€ 13 665€ 11 989€ 15 378€ 15 956€ 18 254€ 16 606€ 17 627€ 18 866€ 31 277€ 8 557€ 17 015€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 850€ 60€ 34 324€ 5 544€ 4 537€ 7 862€ 8 078€ 6 555€ 4 381€ 8 032€ 9 684€ 7 635€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 30€ 100€ 350€ 2 689€ 0€ 3 694€ 3 954€ 3 594€ 1 654€ 16€ 11 828€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 30€ 100€ 350€ 2 689€ 0€ 3 694€ 3 954€ 3 594€ 1 654€ 16€ 11 828€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
291 858€ 273 143€ 247 406€ 234 062€ 197 051€ 221 452€ 212 022€ 240 309€ 202 806€ 251 685€ 190 359€ 175 293€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
245 158€ 243 454€ 208 756€ 208 498€ 186 451€ 192 369€ 184 752€ 193 839€ 175 906€ 225 037€ 165 702€ 152 058€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
46 700€ 29 688€ 38 650€ 25 564€ 10 600€ 29 082€ 27 270€ 46 470€ 26 900€ 26 648€ 24 657€ 23 235€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 047 964€ 1 731 007€ 1 502 051€ 1 753 951€ 1 439 185€ 1 383 909€ 1 370 254€ 1 384 251€ 1 258 233€ 1 234 576€ 1 175 821€ 1 057 444€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
51 890€ 53 483€ 16 080€ 612€ 70€ 127 369€ 13 379€ 0€ 0€ 0€ 9 904€ 144 571€
67
602
Tržby z predaja služieb
51 890€ 53 483€ 16 080€ 612€ 70€ 127 369€ 13 379€ 0€ 0€ 0€ 9 904€ 144 571€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
1 159 526€ 1 185 956€ 1 008 319€ 1 027 065€ 936 018€ 927 850€ 1 012 598€ 953 212€ 978 854€ 903 322€ 1 077 444€ 884 562€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 152 483€ 1 146 546€ 993 610€ 1 008 110€ 923 655€ 846 388€ 843 201€ 800 274€ 848 080€ 760 778€ 825 576€ 867 870€
82
633
Výnosy z poplatkov
7 043€ 39 410€ 14 709€ 18 955€ 12 363€ 81 463€ 169 397€ 152 938€ 130 774€ 142 544€ 251 868€ 16 692€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
294 486€ 213 371€ 348 099€ 357 755€ 311 381€ 96 803€ 104 312€ 107 756€ 101 522€ 87 757€ 16 856€ 146 216€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 910€ 1 462€ 106 993€ 30 373€ 44 732€ 3 624€ 901€ 731€ 0€ 0€ 0€ 5 035€
85
642
Tržby z predaja materiálu
27 651€ 1 722€ 3 154€ 20 029€ 3 005€ 2 913€ 1 133€ 4 286€ 839€ 2 469€ 16 856€ 2 350€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 90€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
224 925€ 210 187€ 237 826€ 307 353€ 263 644€ 90 266€ 102 279€ 102 739€ 100 683€ 85 288€ 0€ 138 831€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 620€ 9 352€ 9 352€ 13 425€ 14 381€ 8 544€ 10 560€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 620€ 9 352€ 9 352€ 13 425€ 14 381€ 8 544€ 10 560€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 620€ 9 352€ 9 352€ 13 425€ 14 381€ 8 544€ 10 560€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
3 170€ 3 112€ 5 164€ 3 900€ 5 497€ 7 860€ 9 898€ 7 133€ 3 799€ 6 234€ 13 248€ 12 294€
102
662
Úroky
3 170€ 3 112€ 2 418€ 3 900€ 5 497€ 7 860€ 9 898€ 7 133€ 3 799€ 6 234€ 13 248€ 12 294€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 2 745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
238 390€ 280 495€ 39 393€ 391 679€ 281 362€ 288 310€ 281 604€ 427 470€ 223 484€ 143 425€ 253 358€ 138 204€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
116 656€ 216 845€ 0€ 153 000€ 110 875€ 95 441€ 84 215€ 188 455€ 127 295€ 125 164€ 197 088€ 101 465€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
36 632€ 23 891€ 10 837€ 205 887€ 152 860€ 173 250€ 180 212€ 228 125€ 84 011€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 337€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
47 684€ 19 342€ 8 791€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
16 197€ 0€ 0€ 11 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 482€ 44 782€ 36 739€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
21 221€ 20 080€ 19 765€ 21 491€ 17 627€ 19 619€ 17 176€ 10 890€ 12 178€ 13 779€ 11 488€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 747 462€ 1 736 417€ 1 417 054€ 1 781 011€ 1 534 329€ 1 457 812€ 1 431 143€ 1 504 924€ 1 321 084€ 1 155 119€ 1 379 354€ 1 336 407€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-300 501€ 5 410€ -84 997€ 27 060€ 95 143€ 73 903€ 60 888€ 120 673€ 62 851€ -79 457€ 203 533€ 278 963€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-300 501€ 5 410€ -84 997€ 27 060€ 95 143€ 73 903€ 60 888€ 120 673€ 62 851€ -79 457€ 203 533€ 278 963€