Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
191 623€ 203 392€ 139 739€ 144 871€ 147 616€ 109 072€ 100 998€ 129 216€ 121 384€ 152 192€ 220 043€ 119 999€
02
501
Spotreba materiálu
117 803€ 132 655€ 55 796€ 59 275€ 57 057€ 39 127€ 39 278€ 47 894€ 49 891€ 62 253€ 145 395€ 58 509€
03
502
Spotreba energie
73 820€ 70 737€ 83 944€ 85 596€ 90 559€ 69 944€ 61 720€ 81 322€ 71 493€ 89 939€ 74 648€ 61 490€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
305 106€ 227 532€ 224 150€ 294 062€ 251 299€ 298 826€ 261 899€ 216 926€ 222 305€ 262 280€ 291 084€ 211 108€
07
511
Opravy a udržiavanie
71 209€ 48 906€ 33 506€ 120 665€ 35 230€ 90 488€ 75 448€ 23 034€ 34 586€ 51 166€ 1 430€ 1 627€
08
512
Cestovné
312€ 499€ 184€ 29€ 652€ 537€ 350€ 732€ 534€ 224€ 671€ 891€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 143€ 4 750€ 5 233€ 5 628€ 8 616€ 5 159€ 6 114€ 6 845€ 7 907€ 7 055€ 9 442€ 4 997€
10
518
Ostatné služby
223 443€ 173 377€ 185 227€ 167 740€ 206 801€ 202 641€ 179 987€ 186 316€ 179 278€ 203 835€ 279 541€ 203 593€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
658 110€ 631 947€ 384 226€ 356 450€ 326 402€ 297 397€ 265 548€ 305 336€ 307 266€ 333 453€ 313 527€ 272 147€
12
521
Mzdové náklady
480 852€ 465 449€ 284 282€ 254 725€ 240 975€ 200 683€ 181 093€ 227 195€ 221 280€ 240 826€ 245 016€ 206 247€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
160 757€ 154 087€ 93 699€ 83 693€ 80 826€ 91 519€ 78 669€ 72 409€ 81 325€ 88 641€ 66 455€ 63 267€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 206€ 2 709€ 3 625€ 2 737€ 0€ 1 589€ 3 952€ 4 031€ 2 957€ 2 550€ 295€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
14 294€ 9 701€ 2 620€ 15 295€ 1 621€ 2 645€ 1 834€ 1 612€ 1 654€ 1 436€ 1 761€ 1 750€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 2 980€ 962€ 0€ 90€ 50€ 0€ 0€ 883€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
3 561€ 2 113€ 1 324€ 903€ 114€ 0€ 10€ 8€ 27€ 1 034€ 10 425€ 1 650€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 561€ 1 975€ 1 324€ 903€ 114€ 0€ 10€ 8€ 27€ 1 034€ 10 425€ 1 650€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
12 158€ 266 195€ 16 097€ 8 090€ 15 228€ 7 635€ 0€ 0€ 4 403€ 0€ 122€ 2 725€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 737€ 0€ 0€ 0€ 15 168€ 0€ 0€ 0€ 3 903€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 8€ 774€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 198€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
401€ 310€ 7 360€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 166€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 3 613€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 021€ 261 215€ 8 712€ 7 316€ 0€ 7 635€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€ 2 361€
28
549
Manká a škody
0€ 1 057€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
204 706€ 214 173€ 198 533€ 178 896€ 167 998€ 322 372€ 304 108€ 284 454€ 282 896€ 273 675€ 251 238€ 249 569€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
204 706€ 214 014€ 198 533€ 178 896€ 165 998€ 320 372€ 300 859€ 284 454€ 273 389€ 273 175€ 246 268€ 231 283€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 159€ 0€ 0€ 2 000€ 2 000€ 3 249€ 0€ 9 507€ 500€ 4 970€ 18 286€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 2 000€ 3 249€ 0€ 9 507€ 500€ 4 970€ 18 286€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 159€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
3 337€ 1 832€ 1 447€ 8 429€ 14 355€ 10 641€ 17 753€ 12 606€ 20 784€ 11 430€ 12 722€ 12 813€
42
562
Úroky
0€ 0€ 239€ 6 013€ 5 882€ 3 332€ 5 672€ 5 896€ 6 187€ 6 342€ 7 689€ 10 535€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 337€ 1 714€ 1 208€ 2 416€ 8 397€ 7 309€ 12 081€ 6 709€ 14 597€ 5 088€ 5 033€ 2 278€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
608 422€ 363 757€ 450 259€ 418 803€ 397 391€ 396 723€ 368 518€ 361 659€ 354 929€ 341 865€ 314 169€ 336 932€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
542 830€ 298 747€ 311 935€ 284 204€ 258 204€ 248 524€ 228 013€ 228 487€ 224 554€ 224 147€ 178 352€ 179 550€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
4 082€ 4 158€ 100 005€ 130 841€ 98 200€ 107 470€ 105 355€ 103 284€ 97 986€ 92 644€ 120 231€ 130 751€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
55 480€ 53 383€ 35 167€ 0€ 40 988€ 40 730€ 35 150€ 29 887€ 32 389€ 25 074€ 15 534€ 26 631€
61
587
Náklady na ostatné transfery
6 030€ 7 470€ 3 151€ 3 758€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 987 023€ 1 910 940€ 1 415 774€ 1 410 505€ 1 320 401€ 1 442 665€ 1 318 834€ 1 310 205€ 1 313 994€ 1 375 929€ 1 413 330€ 1 206 943€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
189 005€ 192 537€ 97 458€ 24 058€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 677€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
2 297€ 390€ 0€ 363€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
186 455€ 191 601€ 96 835€ 23 695€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 677€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
254€ 546€ 623€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
10 276€ 5 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
10 276€ 5 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
1 419 989€ 1 365 020€ 1 069 214€ 1 259 708€ 1 061 115€ 974 200€ 909 659€ 893 140€ 926 264€ 776 260€ 942 965€ 988 069€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 279 112€ 1 264 502€ 1 022 535€ 1 048 140€ 901 896€ 873 742€ 863 756€ 744 846€ 877 144€ 718 043€ 903 095€ 950 619€
82
633
Výnosy z poplatkov
140 876€ 100 518€ 46 679€ 211 568€ 159 219€ 100 458€ 45 903€ 148 294€ 49 120€ 58 217€ 39 870€ 37 450€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
91 412€ 2 147 303€ 72 043€ 37 675€ 185 748€ 171 065€ 1 272 331€ 165 254€ 153 699€ 171 022€ 121 738€ 177 131€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 353€ 1 636€ 5 493€ 11 080€ 0€ 0€ 2 270€ 11 793€ 0€ 445€ 614€ 31 859€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 200€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
356€ 0€ 0€ 0€ 530€ 318€ 630€ 384€ 580€ 416€ 224€ 289€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
69 704€ 2 145 668€ 66 549€ 26 596€ 185 218€ 170 747€ 1 269 431€ 153 077€ 153 119€ 170 161€ 120 900€ 142 783€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 48€ 0€ 0€ 2 000€ 3 249€ 9 507€ 0€ 500€ 4 970€ 9 470€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 48€ 0€ 0€ 2 000€ 3 249€ 9 507€ 0€ 500€ 4 970€ 9 470€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 3 249€ 9 507€ 0€ 500€ 4 970€ 9 470€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 485€ 1 299€ 890€ 312€ 153€ 697€ 34€ 5 343€ 78€ 127€ 471€ 407€
102
662
Úroky
1 373€ 1 239€ 890€ 312€ 52€ 697€ 34€ 5 343€ 78€ 127€ 468€ 383€
108
668
Ostatné finančné výnosy
112€ 60€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 24€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 49€ 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 303€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 49€ 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 303€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
231 730€ 293 847€ 350 699€ 239 634€ 208 725€ 315 471€ 242 649€ 247 775€ 249 023€ 372 469€ 286 040€ 197 774€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 96 000€ 0€ 333€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 6 494€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
131 635€ 95 854€ 110 441€ 147 798€ 123 783€ 175 599€ 110 566€ 103 623€ 134 494€ 224 762€ 223 199€ 131 307€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
64 120€ 66 696€ 198 533€ 66 696€ 58 932€ 115 730€ 108 413€ 122 402€ 93 335€ 124 570€ 62 841€ 58 500€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
2 576€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 652€ 3 000€ 11 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 017€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 906€ 199€ 224€ 27€ 0€ 0€ 0€ 7 967€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
28 747€ 25 804€ 30 341€ 24 807€ 25 105€ 23 943€ 23 446€ 21 724€ 21 194€ 21 120€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 943 897€ 4 005 297€ 1 590 352€ 1 561 857€ 1 457 741€ 1 464 683€ 2 434 180€ 1 311 513€ 1 329 564€ 1 327 151€ 1 360 684€ 1 364 058€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-43 126€ 2 094 356€ 174 578€ 151 352€ 137 339€ 22 018€ 1 115 346€ 1 308€ 15 570€ -48 778€ -52 646€ 157 115€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 004€ 1 294€ 118€ 57€ 8€ 17€ 10€ 15€ 19€ 23€ 84€ 262€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-45 130€ 2 093 062€ 174 460€ 151 295€ 137 332€ 22 000€ 1 115 336€ 1 293€ 15 551€ -48 801€ -52 730€ 156 853€