Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Žihárec

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
191 278€ 169 281€ 144 688€ 162 612€ 162 609€ 142 691€ 135 871€ 155 747€ 113 680€ 113 746€ 107 978€ 96 073€ 106 522€ 106 460€ 113 033€
02
501
Spotreba materiálu
75 106€ 90 664€ 70 571€ 94 745€ 86 063€ 76 830€ 70 517€ 89 044€ 57 640€ 58 283€ 53 828€ 53 495€ 53 275€ 50 508€ 72 659€
03
502
Spotreba energie
116 171€ 78 618€ 74 117€ 67 866€ 76 547€ 65 861€ 65 354€ 66 703€ 56 041€ 55 462€ 54 150€ 42 578€ 53 247€ 55 952€ 40 374€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
154 725€ 195 865€ 119 144€ 247 782€ 214 916€ 199 139€ 177 296€ 138 798€ 133 138€ 139 909€ 195 866€ 126 872€ 111 170€ 126 223€ 83 953€
07
511
Opravy a udržiavanie
17 015€ 29 432€ 16 992€ 33 763€ 42 598€ 57 655€ 62 401€ 27 021€ 17 732€ 28 567€ 95 450€ 29 851€ 23 221€ 40 145€ 18 066€
08
512
Cestovné
4 023€ 738€ 563€ 1 311€ 1 185€ 2 141€ 1 897€ 1 605€ 1 060€ 1 594€ 949€ 1 323€ 986€ 1 766€ 1 134€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 009€ 6 222€ 1 464€ 3 802€ 3 060€ 8 725€ 10 138€ 8 281€ 3 764€ 4 714€ 1 994€ 1 803€ 1 496€ 1 950€ 2 651€
10
518
Ostatné služby
126 678€ 159 473€ 100 126€ 208 906€ 168 074€ 130 619€ 102 861€ 101 892€ 110 582€ 105 033€ 97 473€ 93 895€ 85 467€ 82 362€ 62 102€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
773 112€ 713 576€ 680 957€ 640 541€ 471 955€ 483 297€ 445 338€ 424 044€ 358 696€ 407 089€ 380 457€ 358 089€ 347 542€ 289 514€ 271 639€
12
521
Mzdové náklady
555 448€ 517 240€ 498 638€ 469 912€ 344 069€ 350 515€ 325 916€ 302 756€ 254 513€ 294 110€ 277 063€ 261 891€ 254 441€ 212 408€ 197 580€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
183 447€ 168 021€ 158 658€ 149 339€ 110 648€ 114 813€ 102 293€ 104 666€ 88 644€ 96 676€ 90 579€ 82 752€ 80 097€ 67 597€ 61 465€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 387€ 10 728€ 9 674€ 8 835€ 7 347€ 6 826€ 6 619€ 6 847€ 6 783€ 5 963€ 2 962€ 2 782€ 2 950€ 2 606€ 2 503€
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 830€ 17 587€ 13 987€ 12 455€ 9 891€ 11 143€ 10 509€ 9 775€ 8 756€ 10 341€ 9 852€ 10 664€ 10 054€ 6 903€ 10 091€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 947€ 2 731€ 1 933€ 1 320€ 533€ 0€ 16€ 376€ 958€ 421€ 862€ 328€ 656€ 691€ 854€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 947€ 2 731€ 1 933€ 1 320€ 533€ 0€ 16€ 376€ 958€ 421€ 862€ 328€ 656€ 691€ 854€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
35 522€ 26 426€ 47 302€ 25 001€ 6 239€ 21 141€ 8 959€ 9 522€ 19 534€ 26 816€ 13 724€ 8 722€ 9 025€ 26 227€ 24 860€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
31 884€ 3 921€ 23 590€ 4 454€ 2 196€ 13 500€ 0€ 821€ 11 980€ 19 549€ 6 119€ 889€ 3 034€ 22 479€ 14 807€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 0€ 204€ 7€ 8€ 0€ 505€ 25€ 128€ 31€ 54€ 0€ 0€ 66€ 6 821€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 539€ 22 505€ 23 507€ 20 355€ 4 035€ 7 641€ 8 454€ 8 676€ 7 426€ 7 236€ 7 551€ 7 833€ 5 991€ 3 682€ 3 232€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
337 571€ 305 614€ 284 449€ 273 758€ 259 483€ 613 059€ 145 239€ 189 969€ 267 638€ 228 774€ 230 975€ 236 879€ 246 634€ 246 202€ 205 679€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
337 571€ 305 614€ 284 449€ 273 758€ 259 483€ 613 059€ 145 239€ 189 969€ 267 638€ 228 774€ 230 975€ 236 879€ 246 634€ 246 202€ 205 679€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
62 069€ 60 233€ 54 591€ 54 638€ 54 319€ 49 367€ 51 451€ 55 396€ 52 183€ 38 294€ 41 833€ 50 347€ 43 876€ 54 220€ 70 038€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
37 301€ 48 833€ 43 055€ 43 792€ 43 949€ 42 572€ 44 817€ 46 588€ 45 453€ 31 643€ 36 171€ 43 170€ 37 345€ 46 484€ 62 508€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
24 768€ 11 399€ 11 536€ 10 846€ 10 370€ 6 795€ 6 634€ 8 807€ 6 730€ 6 651€ 5 662€ 7 177€ 6 531€ 7 736€ 7 530€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
59 582€ 53 598€ 43 875€ 60 619€ 65 866€ 55 294€ 62 823€ 45 190€ 81 956€ 53 455€ 126 024€ 129 422€ 127 310€ 64 625€ 48 921€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
43 731€ 35 427€ 33 697€ 35 534€ 37 254€ 31 643€ 46 078€ 25 137€ 65 859€ 35 633€ 107 483€ 110 644€ 110 869€ 46 699€ 37 782€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 136€ 6 411€ 6 681€ 4 280€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
15 308€ 17 901€ 9 678€ 24 854€ 24 529€ 21 031€ 16 350€ 20 021€ 16 068€ 17 767€ 16 671€ 7 979€ 10 030€ 11 245€ 6 859€
61
587
Náklady na ostatné transfery
543€ 271€ 500€ 231€ 4 083€ 2 620€ 395€ 32€ 29€ 55€ 1 870€ 1 663€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 617 806€ 1 527 324€ 1 376 938€ 1 466 270€ 1 235 920€ 1 563 988€ 1 026 993€ 1 019 041€ 1 027 782€ 1 008 504€ 1 097 718€ 1 006 732€ 992 735€ 914 162€ 818 977€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
28 115€ 20 459€ 18 530€ 28 776€ 26 817€ 25 521€ 25 292€ 25 874€ 23 723€ 21 812€ 23 252€ 22 550€ 19 978€ 17 825€ 15 483€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 15 784€ 26 817€ 25 521€ 25 292€ 25 874€ 23 723€ 21 812€ 23 252€ 22 550€ 19 978€ 17 825€ 15 483€
67
602
Tržby z predaja služieb
28 115€ 20 459€ 18 530€ 12 991€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
807 981€ 766 688€ 718 347€ 707 034€ 658 697€ 612 899€ 553 335€ 482 132€ 454 101€ 434 782€ 400 689€ 502 278€ 443 353€ 413 877€ 420 835€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
745 840€ 707 621€ 658 978€ 656 625€ 592 095€ 544 597€ 513 923€ 454 280€ 418 222€ 406 066€ 390 531€ 383 892€ 338 564€ 399 549€ 403 985€
82
633
Výnosy z poplatkov
62 141€ 59 068€ 59 370€ 50 409€ 66 602€ 68 301€ 39 412€ 27 852€ 35 879€ 28 716€ 10 158€ 118 386€ 104 789€ 14 328€ 16 850€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
352 640€ 283 685€ 307 799€ 292 288€ 268 979€ 264 982€ 255 496€ 258 243€ 266 588€ 208 691€ 197 109€ 54 432€ 67 219€ 159 956€ 139 521€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 325€ 16 203€ 5 678€ 27 127€ 2 018€ 12 835€ 5 448€ 12 917€ 23 672€ 20 849€ 3 156€ 889€ 15 262€ 31 152€ 22 266€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 167€ 824€ 1 785€ 1 792€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 2 758€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
328 315€ 264 725€ 302 076€ 265 161€ 266 961€ 252 147€ 250 048€ 245 326€ 242 916€ 187 842€ 193 953€ 53 376€ 51 133€ 127 019€ 115 463€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 644€ 18 562€ 17 870€ 17 636€ 17 260€ 10 709€ 10 815€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 644€ 18 562€ 17 870€ 17 636€ 17 260€ 10 709€ 10 815€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 644€ 18 562€ 17 870€ 17 636€ 17 260€ 10 709€ 10 815€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 1€ 32€ 55€ 1€ 4€ 10€ 5€ 7€ 15€ 20€ 20€ 60€ 48€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 1€ 32€ 55€ 1€ 4€ 10€ 5€ 7€ 15€ 20€ 20€ 60€ 48€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 070€ 0€ 2 611€ 0€ 151€ 722€ 822€ 166€ 3 527€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 070€ 0€ 2 611€ 0€ 151€ 722€ 822€ 166€ 3 527€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
384 027€ 470 892€ 426 841€ 375 063€ 282 870€ 314 898€ 290 365€ 267 385€ 296 140€ 281 601€ 357 598€ 249 927€ 245 570€ 213 284€ 202 216€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
220 716€ 291 752€ 291 214€ 236 519€ 131 958€ 177 333€ 149 605€ 141 470€ 83 785€ 97 434€ 212 737€ 111 884€ 115 572€ 77 905€ 72 844€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
161 385€ 151 788€ 133 042€ 131 866€ 122 116€ 132 571€ 132 403€ 123 989€ 167 916€ 158 197€ 94 207€ 77 964€ 73 678€ 93 429€ 55 801€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 25 000€ 0€ 1 535€ 26 568€ 0€ 0€ 0€ 25 000€ 25 506€ 25 000€ 11 327€ 11 327€ 0€ 14 286€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 110€ 47 876€ 41 525€ 41 950€ 37 045€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 501€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 240€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 925€ 2 352€ 2 585€ 5 144€ 2 228€ 3 994€ 8 357€ 1 927€ 19 440€ 465€ 544€ 876€ 1 967€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 572 762€ 1 541 724€ 1 471 518€ 1 403 194€ 1 237 418€ 1 224 370€ 1 124 493€ 1 036 255€ 1 058 202€ 965 607€ 997 255€ 847 665€ 793 566€ 819 238€ 788 918€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-45 044€ 14 400€ 94 580€ -63 076€ 1 498€ -339 618€ 97 500€ 17 214€ 30 419€ -42 897€ -100 464€ -159 067€ -199 169€ -94 924€ -30 059€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 6€ 10€ 0€ 1€ 2€ 1€ 1€ 3€ 172€ 4€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-45 044€ 14 400€ 94 580€ -63 082€ 1 488€ -339 618€ 97 500€ 17 212€ 30 419€ -42 898€ -100 466€ -159 239€ -199 173€ -94 924€ -30 059€