Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
627 585€ 624 275€ 581 721€ 665 937€ 719 209€ 428 111€ 567 506€ 552 318€ 597 366€ 681 455€ 752 875€ 724 245€
02
501
Spotreba materiálu
347 586€ 350 753€ 327 194€ 336 271€ 354 136€ 166 547€ 215 248€ 207 493€ 238 910€ 283 424€ 291 837€ 301 619€
03
502
Spotreba energie
279 256€ 266 857€ 254 527€ 329 666€ 365 073€ 261 564€ 352 258€ 344 803€ 358 456€ 398 031€ 458 361€ 422 626€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 677€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
742€ 6 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
606 588€ 645 692€ 612 144€ 456 660€ 376 667€ 286 542€ 396 644€ 421 516€ 461 836€ 617 333€ 499 000€ 522 842€
07
511
Opravy a udržiavanie
44 059€ 63 089€ 73 599€ 76 254€ 61 874€ 18 658€ 42 563€ 24 651€ 44 084€ 117 856€ 81 860€ 39 596€
08
512
Cestovné
681€ 1 142€ 597€ 1 090€ 2 139€ 500€ 0€ 579€ 529€ 601€ 1 113€ 2 000€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 091€ 13 743€ 6 427€ 8 109€ 6 604€ 3 589€ 2 457€ 3 189€ 4 528€ 9 477€ 7 560€ 8 465€
10
518
Ostatné služby
551 756€ 567 717€ 531 520€ 371 208€ 306 050€ 263 795€ 351 625€ 393 098€ 412 695€ 489 399€ 408 467€ 472 781€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 675 921€ 1 542 805€ 1 456 898€ 1 359 401€ 1 205 304€ 1 311 054€ 1 551 416€ 1 445 588€ 1 444 225€ 1 362 553€ 1 382 377€ 1 219 452€
12
521
Mzdové náklady
1 158 970€ 1 066 336€ 1 007 204€ 934 093€ 834 640€ 961 025€ 1 098 562€ 1 028 340€ 1 008 301€ 995 544€ 1 014 468€ 897 013€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
415 061€ 384 506€ 368 901€ 342 671€ 305 980€ 321 528€ 378 596€ 345 027€ 361 043€ 306 434€ 309 788€ 278 007€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
15 180€ 13 123€ 12 510€ 11 512€ 10 441€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 222€
15
527
Zákonné sociálne náklady
86 710€ 78 840€ 68 283€ 71 123€ 54 243€ 28 501€ 73 255€ 71 242€ 74 025€ 59 739€ 56 679€ 34 947€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 003€ 979€ 856€ 836€ 1 442€ 263€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
5 674€ 4 840€ 4 607€ 4 415€ 4 615€ 0€ 438€ 438€ 4 469€ 2 099€ 2 057€ 1 893€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 968€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 292€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 674€ 4 840€ 4 607€ 4 415€ 4 615€ 0€ 438€ 438€ 3 209€ 2 099€ 2 057€ 1 893€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
482 953€ 256 795€ 312 768€ 116 489€ 249 025€ 14 999€ 8 316€ 8 327€ 7 547€ 62 360€ 352 613€ 191 771€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
87 195€ 46 463€ 15 848€ 23 019€ 75 323€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 492€ 347 732€ 183 406€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 647€ 0€ 0€ 75€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7€ 0€ 3€ 1€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
16€ 487€ 0€ 0€ 977€ 0€ 61€ 421€ 218€ 0€ 0€ 371€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 1 779€ 50 375€ 7 710€ 719€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116€ 4 824€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
395 734€ 208 065€ 246 542€ 85 758€ 171 992€ 14 999€ 8 254€ 7 906€ 6 682€ 47 868€ 4 765€ 3 095€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
475 935€ 663 233€ 491 090€ 745 813€ 569 490€ 681 026€ 671 669€ 652 445€ 651 877€ 664 597€ 656 812€ 795 542€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
360 551€ 311 675€ 320 691€ 523 758€ 563 376€ 681 026€ 612 854€ 590 935€ 590 068€ 608 405€ 596 652€ 597 160€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
115 384€ 351 558€ 170 400€ 222 055€ 6 113€ 0€ 58 815€ 61 511€ 61 809€ 56 192€ 60 160€ 68 829€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62 274€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 2 700€ 5 400€ 4 320€ 1 890€ 0€ 58 815€ 61 511€ 61 809€ 56 192€ 60 160€ 6 555€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
112 684€ 348 858€ 165 000€ 217 735€ 4 223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 129 553€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 129 553€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
71 677€ 67 809€ 61 927€ 62 645€ 105 429€ 60 515€ 85 155€ 88 637€ 68 057€ 57 453€ 67 276€ 64 942€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 39 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
34 844€ 37 180€ 36 335€ 39 420€ 45 241€ 50 258€ 49 908€ 31 141€ 23 971€ 8 225€ 10 961€ 47 898€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 67€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 297€ 16€
47
568
Ostatné finančné náklady
36 833€ 30 629€ 24 232€ 23 205€ 20 288€ 10 257€ 35 247€ 57 496€ 44 086€ 49 228€ 56 018€ 17 028€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 1 293€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
2 892 185€ 2 616 701€ 2 387 435€ 2 144 491€ 2 121 080€ 1 527 896€ 1 437 736€ 1 351 186€ 1 522 480€ 1 725 770€ 1 896 457€ 2 240 300€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 640 535€ 2 399 517€ 2 218 677€ 1 994 150€ 1 969 729€ 1 456 325€ 1 361 905€ 1 281 378€ 1 422 551€ 1 577 597€ 1 770 935€ 2 110 050€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
12 034€ 8 966€ 10 907€ 10 936€ 9 681€ 0€ 0€ 2 861€ 62€ 0€ 0€ 1 278€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
239 420€ 208 022€ 157 631€ 139 141€ 141 341€ 71 571€ 75 831€ 66 947€ 99 867€ 148 173€ 125 522€ 128 972€
61
587
Náklady na ostatné transfery
195€ 195€ 220€ 264€ 329€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
6 838 517€ 6 422 149€ 5 908 589€ 5 555 852€ 5 350 817€ 4 310 144€ 4 718 881€ 4 520 456€ 4 757 857€ 5 173 620€ 5 609 467€ 5 760 987€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
311 045€ 275 079€ 273 718€ 259 932€ 329 970€ 188 246€ 174 526€ 156 852€ 211 526€ 237 487€ 133 313€ 125 875€
67
602
Tržby z predaja služieb
311 045€ 275 079€ 273 718€ 259 932€ 329 970€ 188 246€ 174 526€ 156 852€ 211 526€ 237 487€ 133 313€ 125 875€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 25 016€ 2 011€ 38 874€ 44 750€ 0€ 0€ 0€ 284€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 18 892€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 284€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 6 124€ 2 011€ 38 874€ 44 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
4 829 396€ 4 449 711€ 4 034 906€ 3 770 285€ 3 623 443€ 3 156 514€ 3 216 656€ 2 903 012€ 3 409 704€ 3 125 408€ 3 428 072€ 3 761 050€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
4 528 119€ 4 157 220€ 3 730 937€ 3 480 138€ 3 209 210€ 2 926 367€ 2 760 330€ 2 731 821€ 2 853 418€ 2 581 443€ 2 919 779€ 3 088 689€
82
633
Výnosy z poplatkov
301 277€ 292 491€ 303 970€ 290 146€ 414 233€ 230 147€ 456 325€ 171 192€ 556 286€ 543 965€ 508 293€ 672 361€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
720 433€ 719 879€ 658 616€ 680 682€ 671 044€ 345 625€ 681 332€ 324 457€ 216 452€ 533 872€ 1 531 654€ 1 128 842€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
159 430€ 173 595€ 81 807€ 91 236€ 162 102€ 0€ 0€ 33 930€ 5 339€ 42 294€ 732 032€ 279 574€
85
642
Tržby z predaja materiálu
961€ 7 550€ 1 568€ 1 016€ 2 022€ 0€ 0€ 0€ 831€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
16 245€ 1 674€ 2 232€ 3 360€ 3 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
543 797€ 537 060€ 573 007€ 585 070€ 503 560€ 345 625€ 681 332€ 290 527€ 210 282€ 491 578€ 799 622€ 849 268€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
130 483€ 129 230€ 207 708€ 5 408€ 97€ 0€ 61 511€ 61 809€ 192 408€ 60 160€ 62 357€ 43 952€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
130 483€ 129 230€ 207 708€ 5 408€ 97€ 0€ 61 511€ 61 809€ 192 408€ 60 160€ 62 357€ 43 952€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 663€ 0€ 0€ 43 952€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 5 400€ 4 320€ 1 890€ 0€ 0€ 61 511€ 61 809€ 56 192€ 60 160€ 62 241€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
127 783€ 123 830€ 203 388€ 3 518€ 97€ 0€ 0€ 0€ 129 553€ 0€ 116€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
73€ 0€ 9€ 311€ 60 419€ 512€ 525€ 741€ 584€ 2 020€ 2 731€ 8 520€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
73€ 0€ 9€ 311€ 419€ 512€ 519€ 511€ 584€ 1 009€ 1 457€ 1 948€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 230€ 0€ 1 011€ 1 204€ 6 572€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 216€ 0€ 3 301 323€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 216€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 301 323€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
962 529€ 858 484€ 781 776€ 864 659€ 750 427€ 615 945€ 615 386€ 515 014€ 313 979€ 624 625€ 320 015€ 325 320€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
266 904€ 238 075€ 181 248€ 167 289€ 153 654€ 198 246€ 150 613€ 120 314€ 163 843€ 466 255€ 173 013€ 151 563€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
189 805€ 149 914€ 131 733€ 271 264€ 201 899€ 87 185€ 126 526€ 104 220€ 104 220€ 104 245€ 108 798€ 105 952€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 1 536€ 0€ 3 000€ 250€ 0€ 0€ 0€ 6 625€ 5 309€ 670€ 830€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 482€ 519€ 656€ 1 225€ 62€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
501 338€ 468 440€ 468 140€ 421 882€ 394 562€ 330 515€ 338 247€ 290 480€ 39 291€ 48 816€ 37 534€ 66 975€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
6 953 959€ 6 457 399€ 5 958 745€ 5 620 150€ 5 480 150€ 4 306 841€ 4 749 936€ 3 961 886€ 4 345 153€ 4 583 572€ 8 779 465€ 5 393 559€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
115 442€ 35 250€ 50 155€ 64 298€ 129 333€ -3 303€ 31 055€ -558 570€ -412 704€ -590 048€ 3 169 998€ -367 428€
136
591
Splatná daň z príjmov
14€ 0€ 2€ 62€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
115 428€ 35 250€ 50 154€ 64 236€ 129 254€ -3 303€ 31 055€ -558 570€ -412 704€ -590 048€ 3 169 998€ -367 428€