Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Radvaň nad Dunajom

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
55 958€ 66 762€ 62 687€ 60 601€ 60 264€ 51 179€ 62 406€ 56 362€ 51 222€ 49 809€ 47 250€ 47 836€
02
501
Spotreba materiálu
25 438€ 34 513€ 23 803€ 24 332€ 25 822€ 24 640€ 24 365€ 27 239€ 20 245€ 21 274€ 17 206€ 17 460€
03
502
Spotreba energie
30 520€ 32 249€ 38 884€ 36 269€ 34 442€ 26 539€ 38 041€ 29 123€ 30 977€ 28 535€ 30 044€ 30 376€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
80 037€ 75 017€ 69 305€ 55 948€ 67 877€ 54 886€ 54 249€ 81 686€ 51 301€ 38 468€ 37 522€ 71 267€
07
511
Opravy a udržiavanie
22 671€ 19 182€ 18 522€ 2 661€ 1 818€ 11 830€ 10 399€ 0€ 4 607€ 0€ 0€ 8 166€
08
512
Cestovné
895€ 902€ 559€ 1 486€ 1 077€ 1 151€ 1 408€ 1 504€ 3 026€ 4 109€ 3 866€ 5 079€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 336€ 1 029€ 311€ 975€ 1 404€ 1 923€ 987€ 910€ 910€ 1 300€ 1 755€ 664€
10
518
Ostatné služby
55 136€ 53 903€ 49 913€ 50 825€ 63 577€ 39 983€ 41 456€ 79 272€ 42 758€ 33 059€ 31 901€ 57 358€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
381 948€ 284 437€ 281 284€ 262 182€ 202 487€ 193 458€ 171 172€ 174 548€ 182 024€ 154 043€ 166 210€ 158 268€
12
521
Mzdové náklady
283 313€ 210 230€ 210 942€ 196 127€ 150 677€ 142 754€ 125 350€ 131 272€ 133 326€ 119 470€ 127 269€ 121 755€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
95 362€ 71 581€ 67 945€ 64 034€ 50 039€ 48 471€ 42 050€ 41 497€ 46 949€ 33 060€ 37 286€ 35 285€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
820€ 732€ 617€ 291€ 247€ 259€ 232€ 210€ 612€ 189€ 220€ 199€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 453€ 1 894€ 1 780€ 1 730€ 1 523€ 1 975€ 3 540€ 1 569€ 1 137€ 1 324€ 1 435€ 1 029€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
3 757€ 32 459€ 544€ 0€ 96€ 18€ 7€ 1 003€ 4 745€ 23 851€ 2 498€ 6 904€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 940€ 248€ 26€ 0€ 96€ 18€ 7€ 1 003€ 4 745€ 23 851€ 2 498€ 6 904€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 31 688€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 817€ 523€ 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
99 811€ 86 928€ 87 672€ 66 086€ 72 667€ 64 870€ 67 509€ 55 083€ 19 061€ 24 164€ 24 282€ 31 169€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
99 811€ 86 928€ 87 672€ 66 086€ 72 667€ 64 870€ 67 509€ 51 132€ 15 010€ 20 013€ 20 013€ 26 555€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 951€ 4 051€ 4 151€ 4 269€ 4 614€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 951€ 4 051€ 4 151€ 4 269€ 4 614€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
4 697€ 4 595€ 4 499€ 4 487€ 4 740€ 4 738€ 5 056€ 8 847€ 9 774€ 2 321€ 646€ 995€
42
562
Úroky
3 544€ 3 957€ 3 948€ 3 939€ 4 069€ 4 209€ 4 333€ 4 519€ 5 430€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 153€ 638€ 551€ 548€ 671€ 529€ 723€ 4 328€ 4 344€ 2 321€ 646€ 995€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
0€ 96 825€ 1 130€ 0€ 9 510€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 1 130€ 0€ 9 510€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 96 825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
626 209€ 647 023€ 507 120€ 449 304€ 417 641€ 369 150€ 360 399€ 377 528€ 318 127€ 292 656€ 278 408€ 316 439€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
18 811€ 12 677€ 12 380€ 11 075€ 9 366€ 9 220€ 8 571€ 7 489€ 8 788€ 9 176€ 7 494€ 6 738€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 9 366€ 9 220€ 8 571€ 7 489€ 8 788€ 9 176€ 6 569€ 5 709€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 811€ 12 677€ 12 380€ 11 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 925€ 1 029€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
286 581€ 254 294€ 237 398€ 224 839€ 212 728€ 193 908€ 182 158€ 184 437€ 165 222€ 151 667€ 184 884€ 189 106€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
273 623€ 246 821€ 234 910€ 220 507€ 209 080€ 190 827€ 177 284€ 181 386€ 163 374€ 148 370€ 179 862€ 172 177€
82
633
Výnosy z poplatkov
12 959€ 7 473€ 2 488€ 4 332€ 3 648€ 3 081€ 4 874€ 3 052€ 1 848€ 3 297€ 5 022€ 16 929€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
56 939€ 537 714€ 75 216€ 64 275€ 53 644€ 77 224€ 80 427€ 128 505€ 18 675€ 39 821€ 18 948€ 38 439€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 240€ 2 465€ 5 750€ 0€ 749€ 2 070€ 1 450€ 77 754€ 4 745€ 23 851€ 2 498€ 5 610€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
53 677€ 535 249€ 69 466€ 64 275€ 52 895€ 75 154€ 78 977€ 50 751€ 13 930€ 15 970€ 16 450€ 32 829€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 951€ 4 097€ 4 104€ 4 269€ 4 597€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 951€ 4 097€ 4 104€ 4 269€ 4 597€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 951€ 4 097€ 4 104€ 4 269€ 4 597€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
8€ 0€ 2€ 4€ 10€ 11€ 26€ 16€ 20€ 0€ 0€
102
662
Úroky
8€ 0€ 2€ 4€ 10€ 11€ 26€ 16€ 20€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
265 969€ 252 836€ 192 440€ 154 002€ 148 332€ 94 380€ 140 073€ 113 789€ 128 442€ 120 449€ 65 824€ 73 688€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
180 764€ 97 258€ 127 714€ 113 766€ 115 141€ 61 997€ 114 297€ 89 277€ 113 432€ 100 436€ 45 811€ 42 189€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
59 597€ 121 433€ 30 581€ 23 560€ 15 459€ 15 706€ 7 584€ 6 320€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 837€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 925€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
25 608€ 34 145€ 34 145€ 16 676€ 17 731€ 16 676€ 18 192€ 18 192€ 15 010€ 20 013€ 20 013€ 22 737€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
628 308€ 1 057 521€ 517 434€ 454 193€ 424 074€ 374 742€ 415 190€ 438 344€ 325 247€ 325 402€ 281 747€ 307 971€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
2 099€ 410 498€ 10 313€ 4 889€ 6 433€ 5 592€ 54 791€ 60 815€ 7 120€ 32 746€ 3 339€ -8 468€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
2 099€ 410 498€ 10 313€ 4 889€ 6 433€ 5 592€ 54 791€ 60 815€ 7 120€ 32 746€ 3 339€ -8 468€