Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Ipeľský Sokolec

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
74 887€ 70 845€ 76 682€ 78 876€ 88 477€ 67 374€ 70 834€ 84 542€ 134 185€ 75 566€ 66 989€ 80 986€ 83 151€ 75 205€
02
501
Spotreba materiálu
41 817€ 44 882€ 54 181€ 58 334€ 67 627€ 52 968€ 52 419€ 59 402€ 54 164€ 45 273€ 44 832€ 64 919€ 58 318€ 60 344€
03
502
Spotreba energie
33 070€ 25 963€ 22 501€ 20 542€ 20 850€ 14 406€ 18 415€ 25 140€ 80 021€ 30 293€ 22 137€ 16 067€ 24 833€ 14 861€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
90 862€ 81 378€ 85 869€ 65 653€ 97 481€ 103 329€ 53 612€ 66 361€ 226 762€ 82 451€ 47 787€ 89 483€ 54 933€ 58 054€
07
511
Opravy a udržiavanie
4 509€ 12 717€ 13 540€ 7 822€ 3 726€ 1 435€ 1 503€ 8 937€ 2 132€ 205€ 1 177€ 2 266€ 270€ 978€
08
512
Cestovné
132€ 60€ 430€ 1 382€ 354€ 710€ 628€ 629€ 630€ 659€ 607€ 227€ 41€ 337€
09
513
Náklady na reprezentáciu
199€ 240€ 315€ 579€ 449€ 1 440€ 786€ 478€ 1 343€ 1 907€ 616€ 395€ 376€ 300€
10
518
Ostatné služby
86 022€ 68 361€ 71 584€ 55 869€ 92 952€ 99 745€ 50 695€ 56 318€ 222 657€ 79 679€ 45 387€ 86 595€ 54 246€ 56 439€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
325 561€ 350 029€ 303 659€ 278 600€ 256 137€ 220 747€ 198 861€ 204 773€ 194 054€ 185 859€ 181 718€ 183 192€ 159 990€ 152 263€
12
521
Mzdové náklady
230 684€ 248 478€ 212 485€ 192 808€ 179 581€ 154 362€ 140 158€ 144 482€ 139 973€ 130 982€ 132 954€ 135 025€ 115 469€ 110 521€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
79 851€ 85 788€ 75 039€ 68 137€ 63 553€ 54 384€ 49 460€ 50 908€ 48 876€ 45 017€ 40 792€ 42 550€ 38 908€ 36 176€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 500€ 2 608€ 2 457€ 2 994€ 3 060€ 2 982€ 1 606€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 526€ 13 155€ 13 679€ 14 662€ 9 944€ 9 018€ 7 637€ 9 332€ 5 204€ 9 860€ 7 972€ 5 617€ 5 613€ 5 566€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 967€ 1 803€ 1 783€ 1 513€ 1 540€ 1 273€ 1 157€ 970€ 888€ 1 267€ 1 148€ 455€ 694€ 3 265€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1 742€ 1 803€ 1 783€ 1 513€ 1 540€ 998€ 1 015€ 853€ 888€ 1 181€ 1 066€ 387€ 613€ 774€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 274€ 143€ 117€ 0€ 85€ 82€ 68€ 81€ 2 491€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
9 563€ 5 730€ 5 155€ 25 303€ 7 876€ 4 873€ 7 056€ 5 293€ 31 345€ 5 034€ 6 300€ 3 004€ 3 098€ 5 134€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 348€ 0€ 1 395€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 222€ 0€ 0€ 368€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ 166€ 0€ 273€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 60€ 20 697€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
26
546
Odpis pohľadávky
355€ 534€ 163€ 0€ 353€ 190€ 0€ 0€ 23 512€ 280€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
9 208€ 5 196€ 4 584€ 4 606€ 6 128€ 4 683€ 7 056€ 5 270€ 7 448€ 4 588€ 5 045€ 2 731€ 3 098€ 4 733€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
79 616€ 87 003€ 77 570€ 95 749€ 72 488€ 75 088€ 71 954€ 77 452€ 77 228€ 79 831€ 85 468€ 51 466€ 32 148€ 38 829€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
71 102€ 71 069€ 66 732€ 62 318€ 59 899€ 59 478€ 62 722€ 62 923€ 63 896€ 65 036€ 62 057€ 24 733€ 24 239€ 28 210€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 514€ 15 934€ 10 838€ 33 432€ 12 589€ 15 610€ 9 232€ 14 529€ 13 332€ 14 795€ 23 411€ 26 733€ 7 909€ 10 619€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
539€ 413€ 151€ 372€ 395€ 401€ 116€ 0€ 1 238€ 968€ 968€ 1 894€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 12 260€ 8 792€ 9 081€ 10 038€ 7 291€ 6 521€ 7 869€ 10 553€ 10 125€ 7 826€ 5 228€ 7 909€ 10 619€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
384€ 361€ 1 896€ 23 979€ 2 156€ 7 918€ 2 596€ 6 660€ 1 541€ 3 701€ 14 617€ 15 087€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 091€ 2 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 524€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 493€ 3 510€ 2 741€ 3 137€ 4 087€ 3 926€ 4 135€ 4 108€ 4 976€ 7 066€ 9 724€ 2 005€ 634€ 694€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 159€ 161€ 0€ 576€ 1 187€ 1 406€ 3 733€ 6 882€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 493€ 3 510€ 2 741€ 2 978€ 3 926€ 3 926€ 3 559€ 2 921€ 3 570€ 3 333€ 2 842€ 1 987€ 634€ 694€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
161 158€ 164 968€ 172 833€ 144 318€ 122 181€ 125 489€ 104 534€ 107 330€ 106 030€ 104 409€ 109 983€ 82 759€ 71 079€ 74 104€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
150 800€ 157 203€ 165 716€ 137 573€ 114 347€ 118 508€ 98 419€ 102 383€ 102 931€ 99 323€ 105 978€ 79 735€ 67 389€ 71 035€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 158€ 1 819€ 1 817€ 2 128€ 1 835€ 1 031€ 1 276€ 786€ 799€ 829€ 1 429€ 707€ 923€ 922€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
7 200€ 5 945€ 5 300€ 4 618€ 6 000€ 5 950€ 4 840€ 4 161€ 2 300€ 4 257€ 2 576€ 2 317€ 2 767€ 2 147€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
748 107€ 765 266€ 726 292€ 693 149€ 650 267€ 602 099€ 512 145€ 550 828€ 775 469€ 541 481€ 509 150€ 493 350€ 405 727€ 407 548€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
27 800€ 27 362€ 19 320€ 24 211€ 21 606€ 24 298€ 31 312€ 41 343€ 35 199€ 37 599€ 29 260€ 31 402€ 23 957€ 23 809€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
27 800€ 27 362€ 19 320€ 24 211€ 21 606€ 24 298€ 31 312€ 41 343€ 35 199€ 37 599€ 29 260€ 31 402€ 23 957€ 23 809€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
376 986€ 379 008€ 391 967€ 366 988€ 338 672€ 332 295€ 299 224€ 282 195€ 268 760€ 264 329€ 262 051€ 220 046€ 259 438€ 285 726€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
358 724€ 360 376€ 379 129€ 349 968€ 323 323€ 314 559€ 279 693€ 263 646€ 250 886€ 245 477€ 245 035€ 207 197€ 246 754€ 277 411€
82
633
Výnosy z poplatkov
18 262€ 18 632€ 12 838€ 17 020€ 15 349€ 17 737€ 19 531€ 18 549€ 17 874€ 18 853€ 17 016€ 12 849€ 12 684€ 8 315€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
20 221€ 29 945€ 25 350€ 621 593€ 28 031€ 23 942€ 28 392€ 27 658€ 24 491€ 24 185€ 17 402€ 18 639€ 20 679€ 19 038€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 4 000€ 2 457€ 573€ 1 289€ 0€ 0€ 0€ 75€ 86€ 2 102€ 0€ 368€ 368€
85
642
Tržby z predaja materiálu
967€ 641€ 861€ 160€ 388€ 204€ 101€ 3 495€ 12€ 506€ 874€ 273€ 55€ 134€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 90€ 0€ 20€ 60€ 100€ 0€ 40€ 25€ 693€ 90€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
19 254€ 25 214€ 21 532€ 620 840€ 26 295€ 23 639€ 28 291€ 24 123€ 24 379€ 22 859€ 14 336€ 18 366€ 20 256€ 18 536€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
14 634€ 10 414€ 8 515€ 36 769€ 8 489€ 6 636€ 6 699€ 10 621€ 40 010€ 7 624€ 6 365€ 6 814€ 10 619€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
14 634€ 10 414€ 8 515€ 36 769€ 8 489€ 6 636€ 6 699€ 10 621€ 40 010€ 7 624€ 6 365€ 6 814€ 10 619€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
413€ 151€ 372€ 395€ 401€ 116€ 0€ 1 238€ 968€ 968€ 0€ 6 814€ 10 619€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 960€ 7 492€ 7 911€ 8 868€ 7 291€ 6 521€ 6 699€ 9 383€ 8 955€ 6 656€ 5 953€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
361€ 222€ 233€ 4 229€ 797€ 0€ 0€ 0€ 7 383€ 0€ 412€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 900€ 2 550€ 0€ 23 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 32€ 25€ 60€ 67€ 58€ 57€ 73€ 88€ 114€ 133€ 250€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 32€ 25€ 60€ 67€ 58€ 57€ 73€ 88€ 114€ 132€ 250€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 480€ 0€ 0€ 0€ 10€ 39€ 0€ 556€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 298€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 480€ 0€ 0€ 0€ 10€ 39€ 0€ 258€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
284 911€ 277 673€ 256 040€ 241 332€ 228 750€ 236 960€ 291 014€ 202 096€ 209 564€ 201 691€ 160 811€ 187 082€ 93 331€ 83 304€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
198 803€ 203 253€ 167 169€ 151 461€ 155 769€ 151 603€ 150 505€ 127 826€ 134 986€ 120 775€ 104 870€ 174 389€ 92 858€ 73 860€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
66 096€ 62 484€ 59 832€ 57 046€ 54 484€ 54 278€ 54 278€ 54 278€ 58 692€ 67 646€ 44 820€ 371€ 371€ 62€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 4 498€ 1 906€ 76 081€ 0€ 734€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 050€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€ 2 510€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 332€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 102€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
20 011€ 11 935€ 29 039€ 32 825€ 13 988€ 29 173€ 10 151€ 12 782€ 15 152€ 13 271€ 11 121€ 10 822€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
724 552€ 724 402€ 701 192€ 1 290 925€ 625 573€ 624 192€ 657 189€ 563 971€ 578 082€ 535 501€ 475 987€ 464 136€ 408 157€ 412 683€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-23 555€ -40 864€ -25 099€ 597 776€ -24 694€ 22 093€ 145 044€ 13 143€ -197 388€ -5 979€ -33 163€ -29 214€ 2 430€ 5 135€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 4€ 10€ 33€ 6€ 14€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-23 555€ -40 864€ -25 099€ 597 773€ -24 694€ 22 092€ 145 043€ 13 143€ -197 388€ -5 983€ -33 173€ -29 247€ 2 424€ 5 121€