Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
18 950 751€ 18 215 376€ 17 898 370€ 18 018 612€ 17 943 198€ 16 352 289€ 15 884 888€ 15 860 402€ 15 772 134€ 14 341 427€ 12 940 583€ 12 586 220€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
15 417 413€ 13 962 438€ 14 286 457€ 15 617 947€ 15 896 811€ 14 035 129€ 12 340 857€ 11 595 134€ 11 234 844€ 9 722 586€ 9 325 397€ 11 768 922€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 1 075€ 2 365€ 4 165€ 6 220€ 2 040€ 2 805€ 0€ 43 602€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 510€ 1 275€ 2 040€ 2 805€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 1 075€ 2 365€ 3 655€ 4 945€ 0€ 0€ 0€ 43 602€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
15 006 392€ 13 550 342€ 13 873 071€ 15 202 761€ 15 479 570€ 13 627 068€ 11 932 031€ 11 189 113€ 10 782 393€ 9 313 737€ 8 916 548€ 11 365 598€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
3 780 038€ 3 351 772€ 3 227 639€ 3 220 479€ 3 180 461€ 1 507 578€ 1 435 919€ 1 200 931€ 1 114 007€ 470 293€ 434 708€ 434 392€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
34 515€ 29 345€ 19 145€ 21 845€ 21 845€ 21 845€ 15 623€ 9 690€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
9 148 306€ 9 411 802€ 9 811 887€ 9 325 908€ 9 959 806€ 10 201 301€ 7 860 621€ 7 854 043€ 7 988 673€ 6 478 829€ 6 705 307€ 6 533 304€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
216 355€ 134 943€ 167 601€ 250 996€ 315 107€ 401 966€ 476 722€ 528 191€ 550 163€ 583 995€ 479 743€ 544 805€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
225 825€ 13 069€ 27 686€ 63 683€ 83 434€ 129 961€ 49 712€ 57 006€ 56 848€ 12 622€ 8 603€ 14 504€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 17 874€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
31 933€ 51 974€ 77 918€ 628 660€ 657 739€ 687 288€ 698 652€ 621 331€ 626 315€ 578 733€ 573 884€ 554 010€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 569 421€ 557 437€ 541 195€ 1 673 316€ 1 261 178€ 677 129€ 1 394 781€ 917 921€ 446 387€ 1 189 265€ 714 303€ 3 284 583€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
411 021€ 411 021€ 411 021€ 411 021€ 411 021€ 406 021€ 406 021€ 406 021€ 408 849€ 408 849€ 408 849€ 403 324€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 9 427€ 2 788€ 2 788€ 2 788€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
399 382€ 399 382€ 399 382€ 399 382€ 399 382€ 399 382€ 399 382€ 399 382€ 399 422€ 406 061€ 406 061€ 400 536€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 516 609€ 4 235 234€ 3 600 673€ 2 389 604€ 2 036 261€ 2 303 157€ 3 528 798€ 4 252 046€ 4 527 029€ 4 614 803€ 3 609 099€ 812 342€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
87 513€ 82 885€ 82 799€ 82 891€ 79 901€ 79 983€ 58 299€ 2 574€ 317€ 309€ 259€ 28€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
443€ 306€ 219€ 311€ 224€ 306€ 420€ 2 574€ 317€ 309€ 259€ 28€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
87 070€ 82 580€ 82 580€ 82 580€ 79 677€ 79 677€ 57 879€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 158 779€ 1 320 594€ 1 485 858€ 1 651 240€ 1 826 770€ 2 035 803€ 2 321 983€ 2 598 206€ 2 859 192€ 2 947 797€ 3 095 899€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 158 779€ 1 320 594€ 1 485 858€ 1 651 240€ 1 826 770€ 2 035 803€ 2 321 983€ 2 598 206€ 2 859 192€ 2 947 797€ 3 095 899€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
169 903€ 186 872€ 207 951€ 247 812€ 24 652€ 25 211€ 30 341€ 20 626€ 16 036€ 22 922€ 18 914€ 29 709€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 11 522€ 1 105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
1 542€ 1 542€ 1 139€ 1 139€ 1 139€ 1 139€ 1 139€ 4 079€ 1 139€ 1 139€ 1 139€ 1 139€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 520€ 152€ 655€ 415€ 452€ 8€ 97€ 237€ 0€ 0€ 46€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
160 360€ 178 631€ 201 248€ 238 951€ 17 954€ 8 117€ 12 640€ 12 627€ 9 865€ 17 268€ 13 082€ 25 269€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
6 984€ 6 109€ 5 399€ 7 067€ 5 144€ 3 981€ 3 543€ 3 823€ 4 795€ 4 515€ 4 693€ 3 255€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
450€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
567€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 820€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
2 099 366€ 2 643 835€ 1 823 016€ 406 563€ 102 000€ 158 612€ 1 112 980€ 1 623 793€ 1 642 785€ 1 633 036€ 493 131€ 781 364€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 162€ 852€ 688€ 1 547€ 1 882€ 1 435€ 1 601€ 1 120€ 574€ 1 551€ 1 116€ 78€
087
2.
Ceniny
(213))
3 011€ 2 588€ 2 732€ 2 968€ 796€ 3 880€ 3 600€ 3 288€ 2 438€ 1 785€ 660€ 289€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
2 095 193€ 2 640 395€ 1 819 596€ 402 048€ 99 322€ 153 297€ 1 107 779€ 1 619 384€ 1 639 773€ 1 629 700€ 491 355€ 780 997€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 089€ 6 489€ 8 699€ 10 739€ 896€ 1 241€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 089€ 6 489€ 8 699€ 10 739€ 896€ 1 241€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
1 049€ 1 049€ 1 049€ 1 099€ 2 939€ 3 549€ 107€ 360€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
1 049€ 1 049€ 1 049€ 1 099€ 2 939€ 3 549€ 107€ 360€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
16 729€ 17 704€ 11 240€ 11 061€ 10 125€ 14 003€ 15 233€ 13 222€ 10 261€ 4 038€ 6 087€ 4 956€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
16 543€ 17 517€ 11 054€ 10 835€ 9 899€ 13 697€ 5 904€ 9 139€ 9 291€ 3 207€ 4 164€ 4 642€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
186€ 186€ 186€ 226€ 226€ 306€ 9 329€ 4 083€ 970€ 831€ 1 923€ 314€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
18 950 751€ 18 215 376€ 17 898 370€ 18 018 612€ 17 943 198€ 16 352 289€ 15 884 888€ 15 860 402€ 15 772 134€ 14 341 427€ 12 940 583€ 12 586 220€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
17 871 222€ 17 315 723€ 16 824 095€ 16 879 127€ 16 740 798€ 15 205 978€ 15 378 451€ 15 488 566€ 15 385 695€ 14 201 727€ 12 392 051€ 12 002 559€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
17 871 222€ 17 315 723€ 16 824 095€ 16 879 127€ 16 740 798€ 15 205 978€ 15 378 451€ 15 488 566€ 15 385 695€ 14 201 727€ 12 392 051€ 12 002 559€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
17 315 223€ 16 817 218€ 16 219 868€ 16 737 981€ 15 205 978€ 15 376 264€ 15 488 566€ 15 342 090€ 14 202 360€ 12 391 415€ 12 009 200€ 9 471 683€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
556 000€ 498 505€ 604 227€ 141 146€ 1 534 821€ -170 287€ -110 115€ 146 476€ 1 183 335€ 1 810 312€ 382 851€ 2 530 876€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
720 529€ 524 346€ 684 380€ 735 083€ 783 449€ 756 663€ 318 397€ 172 806€ 173 942€ 100 452€ 514 669€ 558 907€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
6 890€ 6 390€ 6 390€ 11 390€ 6 390€ 6 390€ 43 335€ 36 761€ 31 969€ 22 858€ 41 197€ 42 594€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 6 390€ 43 335€ 36 761€ 31 969€ 22 858€ 41 197€ 42 594€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
6 890€ 6 390€ 6 390€ 11 390€ 6 390€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
182 647€ 37 368€ 8 392€ 8 711€ 0€ 0€ 12 818€ 0€ 0€ 0€ 28 951€ 665€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
49 497€ 37 368€ 8 392€ 8 711€ 0€ 0€ 12 818€ 0€ 0€ 0€ 28 951€ 665€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
133 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
286 456€ 295 696€ 302 637€ 310 919€ 314 501€ 5 429€ 1 013€ 272€ 2 167€ 3 083€ 741€ 1 225€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
279 713€ 286 641€ 293 493€ 300 266€ 306 968€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
5 079€ 6 559€ 8 854€ 10 653€ 7 533€ 5 293€ 1 013€ 272€ 2 167€ 3 083€ 741€ 1 225€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 664€ 2 496€ 290€ 0€ 0€ 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
220 400€ 112 539€ 242 374€ 231 261€ 245 558€ 474 845€ 261 231€ 135 772€ 139 806€ 74 511€ 443 780€ 514 423€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
118 658€ 19 781€ 174 353€ 165 413€ 178 479€ 95 680€ 190 883€ 66 909€ 82 061€ 10 368€ 410 295€ 479 558€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
518€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
6 928€ 6 875€ 6 773€ 6 721€ 6 644€ 320 198€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 102€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
569€ 2 212€ 329€ 262€ 1 010€ 0€ 158€ 797€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
40 655€ 38 103€ 29 449€ 30 920€ 31 514€ 32 245€ 31 393€ 36 229€ 31 619€ 41 518€ 19 623€ 16 429€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
2 130€ 1 746€ 1 447€ 1 313€ 1 045€ 656€ 1 138€ 589€ 454€ 397€ 399€ 371€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
29 747€ 28 015€ 20 893€ 22 102€ 22 340€ 21 929€ 21 838€ 25 255€ 20 964€ 15 584€ 11 731€ 10 504€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
4 576€ 8 843€ 4 805€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 213€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
6 506€ 6 853€ 4 220€ 4 531€ 4 525€ 4 136€ 3 978€ 5 593€ 4 495€ 6 644€ 1 732€ 1 459€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
113€ 110€ 106€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 820€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
24 136€ 72 352€ 124 586€ 172 802€ 217 000€ 270 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 24 136€ 76 370€ 172 802€ 217 000€ 270 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
24 136€ 48 216€ 48 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
359 000€ 375 307€ 389 895€ 404 402€ 418 951€ 389 648€ 188 040€ 199 030€ 212 497€ 39 248€ 33 863€ 24 754€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
359 000€ 375 307€ 389 895€ 404 402€ 418 951€ 389 648€ 188 040€ 199 030€ 212 497€ 39 248€ 33 863€ 24 754€