Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 461 386€ 3 219 948€ 2 972 269€ 2 843 452€ 2 413 367€ 2 303 033€ 2 354 332€ 2 221 552€ 2 275 129€ 1 892 887€ 1 847 817€ 1 749 884€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 275 685€ 3 087 916€ 2 784 454€ 2 748 619€ 2 225 728€ 2 245 904€ 2 298 146€ 2 171 054€ 2 228 471€ 1 851 725€ 1 802 488€ 1 710 723€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 767€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 767€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 983 447€ 2 794 945€ 2 491 483€ 2 455 648€ 1 932 757€ 1 952 534€ 2 004 776€ 1 878 417€ 1 920 067€ 1 556 748€ 1 507 511€ 1 415 746€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
115 169€ 115 170€ 115 170€ 115 172€ 40 172€ 40 172€ 40 175€ 38 675€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 447 418€ 2 463 243€ 2 309 734€ 2 260 578€ 1 821 770€ 1 876 191€ 1 930 612€ 1 787 838€ 1 403 192€ 1 434 622€ 1 252 021€ 1 326 332€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
22 211€ 4 649€ 5 657€ 0€ 1 449€ 4 349€ 7 249€ 10 149€ 0€ 791€ 2 088€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
2 457€ 10 992€ 23 808€ 36 624€ 27 592€ 1 928€ 4 375€ 10 264€ 22 646€ 20 632€ 21 620€ 19 209€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 527€ 1 527€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 584€ 779€ 974€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
396 162€ 200 862€ 37 084€ 43 244€ 41 744€ 29 864€ 22 366€ 31 492€ 494 229€ 100 119€ 229 476€ 67 704€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
292 238€ 292 971€ 292 971€ 292 971€ 292 971€ 293 370€ 293 370€ 292 637€ 292 637€ 294 977€ 294 977€ 294 977€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
292 238€ 292 971€ 292 971€ 292 971€ 292 971€ 293 370€ 293 370€ 292 637€ 292 637€ 294 977€ 294 977€ 294 977€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
182 688€ 128 423€ 185 541€ 92 790€ 186 590€ 54 070€ 52 609€ 45 652€ 43 651€ 37 062€ 43 681€ 38 106€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
297€ 321€ 272€ 172€ 129€ 96€ 162€ 83€ 71€ 18€ 68€ 68€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
297€ 321€ 272€ 172€ 129€ 96€ 162€ 83€ 71€ 18€ 68€ 68€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 754€ 446€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 754€ 446€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
46 321€ 44 778€ 51 231€ 33 413€ 37 617€ 34 430€ 36 941€ 29 664€ 34 102€ 26 622€ 30 109€ 25 736€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 129€ 29€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 682€ 5 053€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
5 062€ 7 049€ 15 692€ 2 816€ 4 850€ 1 296€ 2 729€ 675€ 3 763€ 2 265€ 2 914€ 987€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
38 821€ 35 667€ 32 449€ 29 147€ 32 669€ 28 934€ 29 159€ 28 990€ 30 339€ 24 228€ 27 166€ 24 749€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
2 438€ 2 062€ 3 090€ 1 451€ 49€ 667€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 351€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
136 070€ 83 324€ 134 039€ 59 204€ 148 844€ 19 543€ 15 507€ 15 905€ 7 724€ 9 976€ 13 504€ 12 302€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 304€ 1 521€ 1 795€ 856€ 1 026€ 471€ 111€ 9€ 5€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
1 044€ 396€ 578€ 280€ 140€ 0€ 364€ 112€ 173€ 210€ 331€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
133 722€ 81 408€ 131 666€ 58 068€ 147 679€ 19 072€ 15 032€ 15 784€ 7 546€ 9 766€ 13 173€ 12 302€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 014€ 3 608€ 2 274€ 2 043€ 1 048€ 3 060€ 3 576€ 4 845€ 3 007€ 4 100€ 1 648€ 1 055€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 014€ 3 608€ 2 274€ 2 032€ 1 037€ 2 111€ 2 648€ 2 642€ 2 105€ 3 016€ 1 595€ 509€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 949€ 928€ 2 203€ 902€ 1 084€ 53€ 546€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 461 386€ 3 219 948€ 2 972 269€ 2 843 452€ 2 413 367€ 2 303 033€ 2 354 332€ 2 221 552€ 2 275 129€ 1 892 887€ 1 847 817€ 1 749 884€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 589 144€ 1 489 246€ 1 475 964€ 1 376 591€ 1 310 814€ 1 081 856€ 1 066 716€ 994 934€ 1 014 853€ 1 008 212€ 1 065 412€ 1 069 275€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 589 144€ 1 489 246€ 1 475 964€ 1 376 591€ 1 310 814€ 1 081 856€ 1 066 716€ 994 934€ 1 014 853€ 1 008 212€ 1 065 412€ 1 069 275€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 489 246€ 1 475 964€ 1 376 591€ 1 310 814€ 1 080 769€ 1 066 686€ 993 336€ 1 010 192€ 1 021 640€ 1 065 412€ 1 069 274€ 1 083 266€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
99 898€ 13 282€ 99 373€ 65 778€ 230 044€ 15 170€ 73 381€ -15 258€ -6 787€ -57 200€ -3 862€ -13 991€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
734 657€ 769 853€ 835 003€ 791 020€ 549 525€ 666 322€ 714 638€ 637 433€ 693 616€ 670 863€ 614 121€ 513 267€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
845€ 845€ 850€ 850€ 850€ 850€ 7 967€ 8 141€ 6 946€ 6 062€ 1 743€ 1 259€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
845€ 845€ 850€ 850€ 850€ 850€ 7 967€ 8 141€ 6 946€ 6 062€ 1 743€ 1 259€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
33 800€ 7 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 126€ 0€ 0€ 0€ 2 395€ 199€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
33 800€ 7 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 126€ 0€ 0€ 0€ 2 395€ 199€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
595 475€ 624 704€ 653 896€ 682 952€ 501 649€ 524 483€ 569 698€ 583 731€ 606 108€ 628 090€ 558 806€ 460 814€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
593 093€ 623 270€ 653 162€ 682 628€ 501 396€ 524 294€ 569 585€ 583 600€ 605 504€ 627 407€ 558 499€ 460 634€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 382€ 1 434€ 733€ 324€ 252€ 190€ 113€ 131€ 604€ 683€ 307€ 180€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
54 684€ 53 586€ 62 773€ 62 583€ 47 026€ 49 768€ 41 785€ 31 480€ 62 636€ 24 628€ 20 811€ 18 189€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 374€ 3 616€ 7 000€ 5 420€ 9 094€ 0€ 24 007€ 0€ 25 457€ 5 392€ 847€ 2 105€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
508€ 460€ 470€ 524€ 0€ 0€ 264€ 0€ 0€ 345€ 529€ 375€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
30 178€ 29 893€ 29 537€ 29 274€ 22 936€ 24 389€ 0€ 0€ 7 864€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 218€ 3 263€ 8 615€ 4 524€ 5 798€ 4 938€ 2 345€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
355€ 232€ 2 411€ 10 255€ 251€ 0€ 0€ 6 694€ 6 513€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
12 194€ 10 593€ 13 301€ 9 922€ 8 451€ 13 648€ 8 164€ 9 303€ 10 849€ 7 509€ 8 789€ 7 696€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
8 347€ 7 336€ 8 107€ 6 038€ 5 228€ 6 614€ 5 148€ 5 811€ 5 926€ 4 857€ 4 989€ 4 631€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 728€ 1 455€ 1 947€ 1 150€ 907€ 1 899€ 938€ 1 058€ 1 503€ 727€ 719€ 1 037€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 0€ 0€ 158€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
49 852€ 83 668€ 117 484€ 44 636€ 0€ 91 221€ 95 061€ 14 081€ 17 926€ 12 083€ 30 366€ 32 806€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 083€ 30 366€ 32 806€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
49 852€ 83 668€ 117 484€ 44 636€ 0€ 91 221€ 95 061€ 14 081€ 17 926€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 137 585€ 960 849€ 661 302€ 675 840€ 553 028€ 554 855€ 572 978€ 589 184€ 566 660€ 213 812€ 168 284€ 167 342€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 246€ 263€ 0€ 51€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 137 585€ 960 849€ 661 302€ 675 840€ 553 028€ 554 609€ 572 715€ 589 184€ 566 609€ 213 812€ 168 284€ 167 342€