Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
85 547 € 89 920 € 100 493 € 86 443 € 80 570 € 81 501 € 80 397 € 79 138 € 66 129 € 58 092 € 63 985 €
02
501
Spotreba materiálu
50 637 € 50 047 € 55 365 € 46 160 € 40 915 € 37 584 € 34 530 € 35 994 € 26 181 € 18 287 € 29 345 €
03
502
Spotreba energie
34 910 € 39 873 € 45 128 € 40 283 € 39 654 € 43 917 € 45 867 € 43 144 € 39 948 € 39 805 € 34 640 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
183 106 € 100 997 € 111 708 € 84 988 € 136 158 € 67 458 € 93 461 € 73 919 € 57 009 € 81 369 € 100 093 €
07
511
Opravy a udržiavanie
82 929 € 12 017 € 17 974 € 3 598 € 68 015 € 12 177 € 41 916 € 33 853 € 20 947 € 23 368 € 19 373 €
08
512
Cestovné
525 € 697 € 435 € 2 868 € 26 € 31 € 360 € 371 € 330 € 345 € 604 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 556 € 3 143 € 4 675 € 907 € 1 431 € 342 € 1 426 € 2 115 € 1 673 € 1 046 € 1 216 €
10
518
Ostatné služby
96 095 € 85 141 € 88 625 € 77 614 € 66 686 € 54 908 € 49 759 € 37 580 € 34 059 € 56 610 € 78 900 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
255 976 € 235 342 € 239 056 € 188 048 € 191 956 € 162 150 € 166 335 € 168 583 € 172 330 € 170 867 € 149 232 €
12
521
Mzdové náklady
183 821 € 169 058 € 169 544 € 134 027 € 136 990 € 115 485 € 120 361 € 120 901 € 126 493 € 124 408 € 112 876 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
62 168 € 56 834 € 55 687 € 45 655 € 44 955 € 39 138 € 39 999 € 41 776 € 41 240 € 40 380 € 35 809 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 506 € 1 891 € 1 547 € 1 559 € 2 347 € 2 318 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 480 € 7 559 € 12 277 € 6 808 € 7 665 € 5 209 € 5 975 € 5 906 € 4 578 € 4 917 € 547 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19 € 1 162 € 0 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
675 € 688 € 444 € 249 € 124 € 337 € 962 € 962 € 856 € 1 878 € 5 212 €
18
531
Daň z motorových vozidiel
0 € 0 € 0 € 158 € 0 € 121 € 962 € 962 € 856 € 1 878 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
675 € 688 € 444 € 91 € 124 € 216 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 212 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
6 429 € 3 971 € 20 719 € 1 407 € 811 € 9 074 € 52 117 € 57 830 € 16 375 € 1 788 € 0 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 2 € 0 € 0 € 2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 7 € 134 € 123 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 215 € 22 737 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 427 € 3 962 € 20 585 € 1 283 € 749 € 4 674 € 11 815 € 35 093 € 16 375 € 1 788 € 0 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 60 € 4 400 € 39 087 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
86 017 € 81 125 € 72 963 € 46 407 € 60 618 € 65 468 € 68 738 € 45 966 € 110 370 € 95 664 € 86 482 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85 175 € 80 275 € 72 123 € 45 557 € 59 768 € 57 501 € 64 598 € 39 025 € 104 303 € 94 419 € 85 223 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
842 € 850 € 840 € 850 € 850 € 7 967 € 4 140 € 6 941 € 6 067 € 1 245 € 1 259 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 259 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
842 € 850 € 840 € 850 € 850 € 7 967 € 4 140 € 6 941 € 6 067 € 1 245 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
13 556 € 8 987 € 7 995 € 8 630 € 9 741 € 8 248 € 8 025 € 8 779 € 9 433 € 10 698 € 12 859 €
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 399 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
42
562
Úroky
8 467 € 7 246 € 6 876 € 7 302 € 8 518 € 6 820 € 6 856 € 6 469 € 7 051 € 7 688 € 1 758 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 €
47
568
Ostatné finančné náklady
5 089 € 1 741 € 1 119 € 929 € 1 223 € 1 428 € 1 168 € 2 310 € 2 382 € 3 010 € 11 094 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 197 € 21 € 0 € 248 € 303 € 0 €
50
572
Škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 197 € 21 € 0 € 248 € 303 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
50 316 € 43 550 € 39 152 € 43 940 € 34 019 € 31 595 € 27 885 € 27 074 € 22 826 € 20 953 € 28 030 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0 € 0 € 1 532 € 831 € 3 008 € 2 054 € 1 669 € 4 508 € 2 432 € 1 635 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
50 316 € 43 550 € 37 620 € 43 110 € 31 011 € 29 541 € 26 216 € 22 566 € 20 394 € 19 318 € 28 030 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
681 621 € 564 580 € 592 530 € 460 111 € 513 997 € 426 027 € 497 942 € 462 251 € 455 576 € 441 612 € 445 893 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
18 067 € 7 694 € 6 545 € 7 426 € 8 102 € 12 346 € 7 154 € 5 103 € 36 887 € 32 344 € 36 683 €
67
602
Tržby z predaja služieb
7 332 € 7 694 € 6 545 € 7 426 € 8 102 € 12 346 € 7 154 € 5 103 € 36 887 € 32 344 € 36 683 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
10 735 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
562 824 € 507 008 € 484 994 € 447 369 € 415 630 € 388 866 € 367 736 € 379 060 € 303 479 € 345 556 € 367 398 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
464 282 € 410 045 € 387 252 € 355 623 € 382 866 € 359 414 € 334 433 € 331 678 € 260 308 € 319 418 € 337 949 €
82
633
Výnosy z poplatkov
98 541 € 96 963 € 97 742 € 91 745 € 32 764 € 29 452 € 33 303 € 47 382 € 43 171 € 26 138 € 29 449 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
50 322 € 66 238 € 41 473 € 33 748 € 34 941 € 58 431 € 74 338 € 35 861 € 3 461 € 17 082 € 1 373 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
136 € 609 € 0 € 52 € 2 221 € 43 € 825 € 0 € 0 € 2 676 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
50 186 € 65 629 € 41 473 € 33 696 € 32 720 € 58 388 € 73 513 € 35 861 € 3 461 € 14 406 € 1 373 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 0 € 0 € 7 967 € 8 141 € 2 939 € 6 062 € 1 748 € 761 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 0 € 0 € 7 967 € 8 141 € 2 939 € 6 062 € 1 748 € 761 € 0 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 291 € 0 € 5 512 € 0 € 761 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 7 967 € 850 € 2 939 € 550 € 1 748 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
74 € 8 € 28 € 642 € 18 € 30 € 12 € 7 € 9 € 19 € 31 €
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 585 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
74 € 8 € 28 € 57 € 12 € 30 € 12 € 7 € 9 € 19 € 27 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 6 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
2 930 € 1 450 € 1 050 € 1 167 € 1 568 € 1 634 € 1 215 € 3 856 € 2 815 € 367 € 0 €
110
672
Náhrady škôd
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 367 € 0 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
2 930 € 1 450 € 1 050 € 1 167 € 1 568 € 1 634 € 1 215 € 3 856 € 2 815 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
60 701 € 81 554 € 124 223 € 199 815 € 60 944 € 29 966 € 29 291 € 25 516 € 49 978 € 41 624 € 26 421 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
39 231 € 62 016 € 105 871 € 181 710 € 42 838 € 11 891 € 13 468 € 13 783 € 38 669 € 33 539 € 7 989 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 470 € 19 538 € 18 352 € 18 106 € 18 106 € 18 075 € 15 823 € 5 213 € 11 309 € 7 879 € 7 444 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 520 € 0 € 206 € 8 183 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 805 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
694 918 € 663 952 € 658 314 € 690 166 € 529 170 € 499 414 € 482 686 € 455 465 € 398 377 € 437 753 € 431 906 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
13 296 € 99 373 € 65 784 € 230 055 € 15 172 € 73 386 € -15 256 € -6 786 € -57 199 € -3 859 € -13 987 €
136
591
Splatná daň z príjmov
14 € 0 € 6 € 11 € 2 € 6 € 2 € 1 € 1 € 3 € 4 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
13 282 € 99 373 € 65 778 € 230 044 € 15 170 € 73 381 € -15 258 € -6 787 € -57 200 € -3 862 € -13 991 €