Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
266 876€ 263 318€ 200 875€ 157 425€ 171 889€ 153 374€ 187 729€ 141 445€ 80 677€ 100 550€ 111 988€ 107 649€ 89 145€ 98 413€ 78 863€
02
501
Spotreba materiálu
149 362€ 180 523€ 147 121€ 115 180€ 123 776€ 104 251€ 135 593€ 96 854€ 50 875€ 37 006€ 56 838€ 45 639€ 34 970€ 41 163€ 34 987€
03
502
Spotreba energie
117 514€ 82 796€ 53 754€ 42 245€ 48 113€ 49 122€ 52 136€ 44 590€ 29 802€ 63 543€ 55 151€ 61 792€ 54 175€ 57 250€ 43 876€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 218€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
263 855€ 185 433€ 212 033€ 235 546€ 336 010€ 321 658€ 345 508€ 192 819€ 157 310€ 200 683€ 113 480€ 172 180€ 194 092€ 28 558€ 83 507€
07
511
Opravy a udržiavanie
9 640€ 17 092€ 17 456€ 11 422€ 17 773€ 32 600€ 24 192€ 10 895€ 32 610€ 61 727€ 212€ 3 822€ 7 545€ 4 942€ 3 728€
08
512
Cestovné
449€ 117€ 76€ 525€ 424€ 434€ 323€ 369€ 421€ 432€ 406€ 407€ 354€ 1 685€ 424€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 056€ 4 278€ 1 284€ 6 003€ 4 164€ 3 047€ 100 201€ 52 588€ 778€ 997€ 1 137€ 562€ 1 892€ 157€ 459€
10
518
Ostatné služby
251 711€ 163 946€ 193 217€ 217 596€ 313 648€ 285 576€ 220 793€ 128 967€ 123 502€ 137 527€ 111 724€ 167 389€ 184 301€ 21 774€ 78 896€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
719 320€ 622 091€ 620 861€ 591 566€ 545 942€ 475 326€ 388 194€ 345 593€ 239 407€ 244 854€ 205 262€ 183 387€ 202 534€ 162 888€ 154 767€
12
521
Mzdové náklady
503 851€ 437 182€ 445 566€ 418 150€ 385 407€ 333 216€ 270 100€ 241 014€ 169 865€ 173 291€ 148 221€ 135 144€ 142 048€ 121 131€ 114 352€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
174 479€ 153 183€ 147 784€ 146 396€ 137 114€ 119 302€ 97 162€ 84 189€ 59 587€ 60 057€ 47 183€ 42 027€ 40 482€ 36 580€ 33 542€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 737€ 4 503€ 4 609€ 5 174€ 5 185€ 4 575€ 4 603€ 2 587€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
39 252€ 27 222€ 22 902€ 21 846€ 18 236€ 18 233€ 16 329€ 17 804€ 9 954€ 10 485€ 9 858€ 5 323€ 18 978€ 4 286€ 6 873€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 020€ 0€ 893€ 1 026€ 891€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
182€ 186€ 132€ 429€ 536€ 588€ 196€ 422€ 102€ 310€ 80€ 214€ 8€ 82€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
182€ 186€ 132€ 429€ 536€ 588€ 196€ 422€ 102€ 310€ 80€ 214€ 8€ 82€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
20 709€ 26 750€ 12 036€ 12 156€ 9 033€ 10 263€ 8 680€ 4 709€ 28 283€ 95 895€ 87 664€ 51 241€ 69 023€ 35 918€ 31 161€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
95€ 153€ 0€ 65€ 153€ 153€ 0€ 0€ 2 768€ 0€ 971€ 0€ 0€ 2 496€ 14 058€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 617€ 569€ 0€ 0€ 1 612€ 0€ 1 215€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 383€ 0€ 0€ 0€ 529€ 723€ 209€ 0€ 2€ 99€ 0€ 30€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 790€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
20 614€ 26 597€ 12 036€ 11 708€ 8 880€ 10 110€ 8 680€ 4 180€ 24 175€ 75 327€ 86 693€ 51 239€ 67 312€ 26 783€ 15 858€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
378 324€ 349 111€ 327 664€ 315 211€ 294 032€ 354 579€ 335 698€ 305 543€ 298 076€ 274 048€ 272 413€ 198 671€ 167 257€ 171 737€ 136 107€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
366 825€ 348 751€ 327 664€ 314 851€ 294 032€ 353 859€ 334 978€ 299 823€ 297 356€ 265 980€ 263 756€ 194 942€ 166 267€ 123 347€ 91 384€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
11 499€ 360€ 0€ 360€ 0€ 720€ 720€ 5 721€ 720€ 8 068€ 8 657€ 3 729€ 990€ 4 365€ 9 162€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 657€ 3 729€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
360€ 360€ 0€ 360€ 0€ 720€ 720€ 720€ 720€ 8 068€ 2 000€ 0€ 990€ 4 365€ 9 162€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 139€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44 025€ 35 561€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44 025€ 35 561€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
13 955€ 14 794€ 11 643€ 15 522€ 10 932€ 9 903€ 9 181€ 9 300€ 10 571€ 8 312€ 16 427€ 18 048€ 12 171€ 7 538€ 7 921€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
5 032€ 5 429€ 5 704€ 5 960€ 6 280€ 6 514€ 6 797€ 7 039€ 7 201€ 5 097€ 10 643€ 11 442€ 4 940€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
8 923€ 9 365€ 5 938€ 9 562€ 4 651€ 3 389€ 2 384€ 1 862€ 3 370€ 3 215€ 5 784€ 6 606€ 7 231€ 7 334€ 7 921€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 125€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 070€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
43 567€ 33 271€ 32 752€ 35 406€ 43 871€ 40 112€ 37 687€ 24 156€ 26 643€ 24 221€ 25 665€ 6 697€ 6 993€ 6 892€ 20 241€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 755€ 0€ 3 418€ 3 398€ 2 357€ 1 411€ 1 839€ 1 341€ 0€ 561€ 566€ 631€ 626€ 454€ 213€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
300€ 4 185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 1 700€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
38 063€ 29 086€ 29 334€ 32 009€ 41 514€ 38 702€ 35 848€ 22 815€ 26 643€ 22 460€ 23 399€ 6 066€ 6 367€ 6 438€ 20 028€
61
587
Náklady na ostatné transfery
449€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 706 789€ 1 494 955€ 1 417 995€ 1 363 260€ 1 412 245€ 1 365 804€ 1 312 874€ 1 023 987€ 841 069€ 948 871€ 832 980€ 738 087€ 741 223€ 513 151€ 512 567€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
27 152€ 23 163€ 20 989€ 18 780€ 16 465€ 16 540€ 15 714€ 15 168€ 13 621€ 12 901€ 11 616€ 13 605€ 12 427€ 12 044€ 14 208€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
27 152€ 23 163€ 20 989€ 18 780€ 16 465€ 16 540€ 15 714€ 15 168€ 13 621€ 12 901€ 11 616€ 13 605€ 12 427€ 12 044€ 14 208€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 277 761€ 1 228 825€ 1 212 996€ 1 230 945€ 1 658 029€ 1 540 815€ 1 583 056€ 1 154 527€ 1 078 086€ 1 012 296€ 980 454€ 1 208 052€ 1 151 833€ 1 180 767€ 1 066 267€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 225 944€ 1 196 413€ 1 200 549€ 1 205 730€ 1 185 414€ 1 151 403€ 1 133 933€ 743 978€ 696 245€ 680 802€ 624 695€ 832 072€ 810 265€ 837 820€ 1 063 191€
82
633
Výnosy z poplatkov
51 817€ 32 412€ 12 447€ 25 215€ 472 615€ 389 412€ 449 123€ 410 548€ 381 841€ 331 494€ 355 760€ 375 980€ 341 568€ 342 947€ 3 076€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
61 463€ 47 653€ 42 099€ 38 645€ 40 546€ 42 904€ 825 677€ 40 072€ 46 629€ 19 541€ 17 713€ 18 238€ 33 499€ 33 444€ 54 126€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
276€ 520€ 0€ 225€ 580€ 520€ 0€ 1 143€ 5 991€ 0€ 971€ 70€ 797€ 3 565€ 21 579€
85
642
Tržby z predaja materiálu
413€ 311€ 561€ 381€ 239€ 582€ 333€ 186€ 286€ 312€ 183€ 727€ 404€ 202€ 587€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
60 774€ 46 822€ 41 539€ 38 040€ 39 627€ 41 802€ 825 345€ 38 743€ 36 960€ 19 229€ 16 559€ 17 441€ 32 298€ 29 677€ 31 960€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
360€ 360€ 0€ 720€ 0€ 720€ 5 515€ 720€ 8 068€ 26 447€ 5 016€ 2 599€ 3 595€ 4 241€ 4 417€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
360€ 360€ 0€ 720€ 0€ 720€ 5 515€ 720€ 8 068€ 26 447€ 5 016€ 2 599€ 3 595€ 4 241€ 4 417€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 657€ 3 729€ 400€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
360€ 360€ 0€ 720€ 0€ 720€ 5 515€ 720€ 8 068€ 0€ 1 287€ 2 199€ 3 595€ 4 241€ 4 417€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 790€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
26 758€ 22 875€ 75 676€ 64 571€ 39 317€ 70 900€ 107 834€ 65 097€ 56 430€ 45 401€ 101 047€ 56 177€ 57 433€ 49 108€ 33 703€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 585€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195€ 252€ 174€ 283€ 264€ 313€ 448€ 1 604€ 9 593€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
26 758€ 22 875€ 75 676€ 64 571€ 39 317€ 70 900€ 107 303€ 64 260€ 55 009€ 45 118€ 99 328€ 55 864€ 56 968€ 47 504€ 23 089€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 336€ 0€ 1 246€ 0€ 1 456€ 0€ 17€ 0€ 1 021€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 691€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 691€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
235 598€ 188 771€ 106 480€ 96 796€ 66 304€ 30 922€ 31 139€ 74 799€ 27 982€ 22 295€ 21 824€ 17 878€ 119 269€ 26 018€ 22 760€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
171 012€ 125 943€ 55 825€ 70 404€ 6 583€ 5 665€ 5 883€ 44 366€ 8 043€ 8 257€ 5 281€ 6 335€ 105 645€ 12 715€ 7 144€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
47 866€ 46 280€ 28 709€ 26 309€ 59 637€ 25 173€ 25 173€ 23 729€ 19 395€ 13 955€ 13 460€ 11 460€ 11 363€ 11 068€ 11 068€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
15 815€ 16 332€ 21 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 621€ 460€ 0€ 0€ 0€ 2 178€ 2 145€ 4 216€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 332€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
905€ 215€ 127€ 83€ 83€ 83€ 83€ 83€ 83€ 83€ 83€ 83€ 83€ 90€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 629 092€ 1 511 647€ 1 458 240€ 1 450 457€ 1 820 661€ 1 702 800€ 2 568 936€ 1 350 382€ 1 230 816€ 1 138 881€ 1 137 670€ 1 317 240€ 1 378 056€ 1 305 622€ 1 195 481€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-77 697€ 16 692€ 40 245€ 87 197€ 408 417€ 336 996€ 1 256 063€ 326 395€ 389 746€ 190 010€ 304 691€ 579 153€ 636 833€ 792 471€ 682 914€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 47€ 47€ 54€ 50€ 59€ 85€ 305€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-77 697€ 16 692€ 40 245€ 87 197€ 408 417€ 336 996€ 1 256 027€ 326 348€ 389 700€ 189 955€ 304 641€ 579 094€ 636 748€ 792 166€ 682 829€