Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
33 363€ 47 072€ 41 569€ 31 006€ 32 085€ 25 898€ 37 726€ 29 353€ 31 612€ 32 410€ 24 507€ 27 953€
02
501
Spotreba materiálu
30 199€ 41 287€ 37 687€ 27 392€ 28 870€ 21 343€ 31 186€ 23 238€ 25 744€ 24 470€ 15 376€ 21 706€
03
502
Spotreba energie
3 165€ 5 785€ 3 882€ 3 614€ 3 215€ 4 555€ 6 540€ 6 115€ 5 868€ 7 940€ 9 131€ 6 247€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
74 636€ 69 213€ 61 954€ 94 821€ 31 471€ 32 972€ 29 527€ 42 219€ 34 083€ 35 194€ 40 490€ 32 899€
07
511
Opravy a udržiavanie
29 964€ 5 025€ 1 273€ 55€ 3 587€ 10 242€ 5 457€ 18 559€ 8 897€ 5 080€ 12 536€ 3 904€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 100€ 100€ 24€ 173€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 425€ 0€
10
518
Ostatné služby
44 672€ 64 188€ 60 681€ 94 766€ 27 884€ 22 729€ 24 070€ 23 559€ 25 086€ 30 014€ 27 505€ 28 822€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
172 454€ 141 765€ 139 291€ 118 060€ 104 859€ 110 759€ 111 017€ 110 834€ 142 687€ 112 220€ 107 538€ 92 967€
12
521
Mzdové náklady
127 366€ 104 601€ 103 346€ 88 028€ 78 191€ 82 357€ 82 573€ 82 818€ 106 705€ 86 339€ 81 472€ 69 908€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
44 061€ 36 163€ 35 180€ 29 448€ 26 152€ 27 812€ 27 865€ 27 500€ 35 505€ 25 358€ 25 491€ 22 544€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 027€ 1 001€ 764€ 584€ 516€ 590€ 579€ 517€ 477€ 523€ 575€ 515€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
267€ 224€ 143€ 143€ 401€ 1 312€ 163€ 0€ 0€ 30€ 18€ 66€
20
538
Ostatné dane a poplatky
267€ 224€ 143€ 143€ 401€ 1 312€ 163€ 0€ 0€ 30€ 18€ 66€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
3 372€ 1 680€ 1 511€ 253€ 2 180€ 2 242€ 1 509€ 4 773€ 2 393€ 1 875€ 533€ 15 531€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 14 798€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
170€ 227€ 34€ 21€ 455€ 651€ 219€ 95€ 562€ 465€ 343€ 40€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 2€ 348€ 211€ 1 267€ 1 541€ 0€ 291€ 248€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 030€ 1 451€ 1 129€ 20€ 218€ 50€ 365€ 387€ 382€ 165€ 101€ 693€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 925€ 0€ 1 201€ 1 245€ 89€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
78 247€ 72 332€ 84 292€ 67 641€ 79 355€ 73 752€ 72 497€ 72 140€ 66 847€ 67 832€ 35 264€ 12 474€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
74 671€ 72 332€ 81 172€ 67 641€ 74 287€ 72 354€ 70 335€ 69 791€ 62 770€ 62 290€ 33 905€ 12 160€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
3 576€ 0€ 3 120€ 0€ 5 068€ 1 398€ 2 162€ 2 349€ 4 077€ 5 542€ 1 359€ 314€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 576€ 0€ 3 120€ 0€ 5 068€ 1 398€ 2 162€ 2 349€ 3 248€ 823€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 359€ 314€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 829€ 4 719€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
8 951€ 9 652€ 9 717€ 4 733€ 7 454€ 5 733€ 5 989€ 8 565€ 8 667€ 9 241€ 6 232€ 8 915€
42
562
Úroky
7 276€ 7 398€ 7 310€ 3 199€ 5 075€ 4 029€ 3 957€ 4 057€ 5 006€ 5 759€ 4 052€ 6 239€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 675€ 2 254€ 2 407€ 1 534€ 2 379€ 1 704€ 2 033€ 4 508€ 3 649€ 3 482€ 2 180€ 2 676€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 3 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 398€ 2 953€ 7 420€ 1 581€ 4 080€ 1 221€ 1 346€ 1 967€ 1 446€ 4 410€ 4 959€ 7 754€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
439€ 1 105€ 481€ 618€ 1 488€ 210€ 437€ 544€ 336€ 2 406€ 366€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
667€ 1 398€ 6 222€ 869€ 1 963€ 940€ 909€ 1 351€ 862€ 1 673€ 4 313€ 7 743€
61
587
Náklady na ostatné transfery
291€ 450€ 716€ 94€ 629€ 71€ 0€ 72€ 248€ 331€ 280€ 11€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
372 689€ 344 890€ 345 896€ 318 239€ 265 125€ 253 888€ 259 774€ 269 851€ 287 735€ 263 212€ 219 541€ 198 559€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
3 275€ 3 075€ 2 286€ 1 660€ 1 513€ 1 555€ 1 479€ 1 968€ 1 935€ 1 780€ 1 790€ 1 361€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
3 275€ 3 075€ 2 286€ 1 660€ 1 513€ 1 555€ 1 479€ 1 968€ 1 935€ 1 780€ 1 790€ 1 361€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
253 267€ 267 212€ 215 212€ 209 470€ 193 370€ 178 363€ 162 712€ 164 248€ 168 578€ 144 376€ 174 157€ 170 784€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
238 265€ 226 415€ 212 080€ 204 980€ 190 933€ 174 700€ 159 998€ 162 771€ 167 176€ 143 359€ 173 112€ 167 414€
82
633
Výnosy z poplatkov
15 002€ 40 798€ 3 132€ 4 491€ 2 436€ 3 663€ 2 714€ 1 477€ 1 402€ 1 017€ 1 045€ 3 370€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
29 278€ 24 319€ 27 423€ 8 386€ 2 558€ 42 599€ 3 576€ 12 184€ 835€ 2 129€ 513€ 15 457€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 294€ 200€ 0€ 0€ 898€ 16 477€ 0€ 4 000€ 17€ 200€ 0€ 14 936€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 272€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 17€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 125€ 0€ 50€ 40€ 0€ 0€ 190€ 56€ 50€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 323€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
25 984€ 23 847€ 27 298€ 8 386€ 1 610€ 26 082€ 1 253€ 8 184€ 628€ 1 873€ 440€ 504€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
6 216€ 0€ 3 120€ 500€ 5 068€ 8 757€ 2 199€ 3 248€ 1 856€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
6 216€ 0€ 3 120€ 500€ 5 068€ 8 757€ 2 199€ 3 248€ 1 856€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 976€ 0€ 3 120€ 500€ 5 068€ 3 209€ 2 199€ 3 248€ 1 856€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 548€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 2€ 1€ 2€
102
662
Úroky
0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 2€ 1€ 2€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 719€ 917€ 3 100€ 2 714€ 1€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 063€ 2 714€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 719€ 917€ 37€ 0€ 1€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
63 761€ 71 878€ 91 906€ 116 419€ 62 981€ 61 701€ 69 225€ 83 377€ 120 833€ 64 625€ 43 164€ 15 861€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 92€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
15 009€ 52 238€ 76 367€ 64 320€ 3 519€ 4 033€ 12 095€ 26 285€ 75 855€ 18 807€ 17 254€ 3 630€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
31 690€ 15 104€ 15 291€ 36 748€ 46 791€ 47 223€ 47 206€ 47 196€ 44 634€ 33 950€ 20 897€ 12 012€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
14 036€ 4 226€ 247€ 15 351€ 12 671€ 9 913€ 9 603€ 9 603€ 0€ 11 488€ 4 740€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 027€ 0€ 0€ 0€ 0€ 532€ 322€ 293€ 344€ 288€ 273€ 219€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
355 796€ 367 213€ 339 947€ 336 435€ 265 490€ 292 975€ 246 911€ 265 942€ 297 139€ 215 626€ 219 626€ 203 465€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-16 893€ 22 323€ -5 949€ 18 197€ 365€ 39 087€ -12 863€ -3 909€ 9 404€ -47 586€ 85€ 4 906€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-16 893€ 22 323€ -5 949€ 18 197€ 365€ 39 087€ -12 863€ -3 909€ 9 404€ -47 586€ 85€ 4 906€