Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 802 429€ 9 017 919€ 9 142 868€ 8 871 560€ 9 276 340€ 8 989 425€ 9 485 293€ 8 802 862€ 8 766 685€ 7 718 245€ 8 527 065€ 8 669 150€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 947 927€ 8 317 801€ 8 273 763€ 8 018 888€ 8 586 313€ 8 273 663€ 8 836 817€ 8 052 185€ 8 251 728€ 7 324 069€ 7 905 623€ 7 861 687€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
2 946€ 4 842€ 6 738€ 0€ 0€ 0€ 228€ 504€ 780€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
2 946€ 4 842€ 6 738€ 0€ 0€ 0€ 228€ 504€ 780€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
7 801 778€ 7 169 757€ 7 123 822€ 6 824 788€ 7 392 214€ 7 072 925€ 7 635 851€ 6 850 943€ 6 883 188€ 5 839 922€ 6 421 476€ 6 760 700€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 251 099€ 1 251 764€ 1 249 171€ 1 253 117€ 1 232 525€ 1 232 524€ 1 235 336€ 1 235 250€ 1 237 208€ 1 163 932€ 1 176 514€ 1 196 819€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
1 458€ 1 458€ 1 458€ 1 458€ 1 458€ 1 458€ 1 458€ 1 458€ 1 458€ 1 458€ 676€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
5 499 697€ 5 720 585€ 4 935 424€ 5 304 446€ 5 689 790€ 5 357 471€ 5 789 260€ 4 853 427€ 4 665 858€ 4 336 776€ 4 904 036€ 5 304 883€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
31 687€ 43 928€ 81 604€ 181 858€ 280 302€ 325 541€ 400 717€ 478 569€ 47 475€ 42 509€ 52 746€ 63 121€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
164 462€ 8 336€ 0€ 22 223€ 83 427€ 149 562€ 225 194€ 32 298€ 42 887€ 72 227€ 101 567€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
20 710€ 19 286€ 17 971€ 10 815€ 10 815€ 7 935€ 5 848€ 3 468€ 2 874€ 2 668€ 3 872€ 5 561€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
832 666€ 124 401€ 838 194€ 73 096€ 155 102€ 64 569€ 53 670€ 53 577€ 896 017€ 249 692€ 211 405€ 88 749€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
1 143 203€ 1 143 203€ 1 143 203€ 1 194 099€ 1 194 099€ 1 200 738€ 1 200 738€ 1 200 738€ 1 367 760€ 1 484 147€ 1 484 147€ 1 100 987€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
335 259€ 335 259€ 335 259€ 386 060€ 386 060€ 392 699€ 392 699€ 392 699€ 559 720€ 676 107€ 676 107€ 292 947€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
807 944€ 807 944€ 807 944€ 808 040€ 808 040€ 808 040€ 808 040€ 808 040€ 808 040€ 808 040€ 808 040€ 808 040€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
853 270€ 698 724€ 867 314€ 851 512€ 688 853€ 712 462€ 644 988€ 747 534€ 500 834€ 381 743€ 611 280€ 804 820€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
252€ 135€ 164€ 88€ 64€ 0€ 72€ 92€ 152€ 0€ 26€ 0€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
252€ 135€ 164€ 88€ 64€ 0€ 72€ 92€ 152€ 0€ 26€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
153 088€ 138 070€ 141 183€ 143 889€ 102 340€ 97 926€ 103 069€ 119 656€ 128 981€ 140 684€ 166 549€ 179 174€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
3€ 72€ 2€ 31€ 47€ 22€ 1€ 33€ 6€ 18€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
152 329€ 137 399€ 141 181€ 143 686€ 102 187€ 97 184€ 103 068€ 119 623€ 128 975€ 140 666€ 166 549€ 179 174€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
756€ 599€ 172€ 105€ 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
56 070€ 76 901€ 106 102€ 84 695€ 56 712€ 127 661€ 170 208€ 238 033€ 183 553€ 87 359€ 86 270€ 392 269€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 102 356€ 53 782€ 60 775€ 38 072€ 1 950€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 183€ 504€ 403€ 57€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 7 303€ 7 303€ 116 388€ 116 694€ 0€ 0€ 316 502€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
41 933€ 52 209€ 67 201€ 70 885€ 36 492€ 75 238€ 121 381€ 8 934€ 2 565€ 16 832€ 45 056€ 63 457€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
14 138€ 24 691€ 26 934€ 13 690€ 20 221€ 12 868€ 9 272€ 10 356€ 10 329€ 9 248€ 2 739€ 10 303€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 11 833€ 60€ 0€ 32 253€ 32 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 0€ 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
643 861€ 483 619€ 619 865€ 622 840€ 529 087€ 486 875€ 371 639€ 379 227€ 181 228€ 145 183€ 358 435€ 233 377€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 240€ 2 442€ 2 082€ 1 892€ 687€ 597€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
2 712€ 2 884€ 3 980€ 236€ 4 748€ 106€ 119€ 1 490€ 3 275€ 1 480€ 2 815€ 3€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
638 909€ 478 292€ 613 803€ 620 712€ 523 652€ 486 172€ 371 520€ 377 737€ 177 953€ 143 703€ 355 620€ 233 374€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 526€ 6 920€ 8 517€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 526€ 6 920€ 8 517€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 231€ 1 394€ 1 791€ 1 161€ 1 174€ 3 301€ 3 489€ 3 144€ 14 123€ 12 433€ 10 162€ 2 643€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 231€ 1 394€ 1 791€ 1 161€ 1 174€ 1 147€ 712€ 587€ 4 854€ 5 622€ 2 762€ 1 945€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 154€ 2 777€ 2 557€ 9 269€ 6 811€ 7 400€ 698€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 802 429€ 9 017 919€ 9 142 868€ 8 871 560€ 9 276 340€ 8 989 425€ 9 485 293€ 8 802 862€ 8 766 685€ 7 718 245€ 8 527 065€ 8 669 150€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 538 984€ 6 610 839€ 6 595 608€ 6 616 759€ 6 649 821€ 7 212 712€ 7 276 552€ 7 015 861€ 6 657 332€ 5 795 393€ 7 042 038€ 7 278 023€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -48 950€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -48 950€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
6 538 984€ 6 610 839€ 6 595 608€ 6 616 759€ 6 649 821€ 7 212 712€ 7 276 552€ 7 015 861€ 6 657 332€ 5 795 393€ 7 042 038€ 7 326 973€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
6 250 310€ 6 595 681€ 6 562 362€ 6 649 821€ 6 769 546€ 7 280 607€ 7 020 212€ 6 593 313€ 6 235 633€ 6 164 976€ 7 296 622€ 7 447 530€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
288 673€ 15 158€ 33 246€ -33 063€ -119 725€ -67 894€ 256 340€ 422 548€ 421 699€ -369 583€ -254 584€ -120 557€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 527 619€ 2 348 197€ 2 365 035€ 1 867 412€ 2 042 582€ 1 679 326€ 1 842 678€ 1 195 698€ 1 345 660€ 1 268 475€ 1 337 801€ 1 384 703€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 140€ 5 040€ 4 840€ 5 700€ 4 000€ 0€ 29 613€ 29 522€ 20 187€ 24 593€ 20 890€ 18 392€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
840€ 840€ 840€ 1 200€ 0€ 0€ 29 613€ 29 522€ 20 187€ 24 593€ 20 890€ 18 392€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
4 300€ 4 200€ 4 000€ 4 500€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 014€ 21 292€ 218€ 29 473€ 60 114€ 251€ 130€ 232€ 264€ 948€ 0€ 2 333€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 014€ 21 292€ 85€ 29 473€ 60 114€ 251€ 130€ 232€ 264€ 948€ 0€ 2 333€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 214 913€ 1 303 478€ 1 389 686€ 1 473 384€ 1 554 981€ 1 183 505€ 1 249 958€ 385 525€ 423 305€ 459 718€ 492 865€ 562 325€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
1 214 047€ 1 302 755€ 1 388 943€ 1 472 474€ 1 553 722€ 1 181 559€ 1 249 145€ 382 404€ 419 431€ 454 633€ 488 456€ 551 746€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
867€ 723€ 744€ 911€ 1 259€ 1 946€ 812€ 3 121€ 3 874€ 5 085€ 4 409€ 3 096€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 483€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
533 917€ 129 294€ 185 423€ 132 849€ 134 410€ 130 626€ 110 773€ 243 208€ 279 688€ 76 594€ 71 905€ 62 628€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
373 455€ 12 978€ 11 712€ 14 028€ 8 152€ 20 312€ 16 831€ 29 428€ 35 325€ 15 836€ 2 778€ 38 024€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
130€ 153€ 172€ 117€ 106€ 0€ 0€ 0€ 2 020€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
90 193€ 86 188€ 83 531€ 81 249€ 78 882€ 67 599€ 65 732€ 37 027€ 203 490€ 34 528€ 38 776€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
248€ 0€ 63€ 0€ 13 812€ 0€ 0€ 0€ 9 000€ 1€ 55€ 12€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 181€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
30 395€ 150€ 58 151€ 10 420€ 19 025€ 25 602€ 15 702€ 165 459€ 15 501€ 13 679€ 12 987€ 14 864€
163
12.
Zamestnanci
(331))
21 911€ 16 704€ 18 176€ 15 314€ 24€ 39€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 54€ 18€ 0€ 73€ 65€ 459€ 116€ 51€ 50€ 0€ 134€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
14 032€ 10 538€ 11 338€ 9 969€ 12 024€ 12 978€ 10 325€ 9 674€ 10 992€ 9 987€ 10 933€ 7 144€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 846€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 796€ 1 930€ 2 262€ 1 754€ 2 312€ 4 031€ 1 686€ 1 504€ 2 325€ 2 288€ 2 941€ 2 147€
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
756€ 599€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 138€ 225€ 254€ 303€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
772 635€ 889 093€ 784 868€ 226 006€ 289 078€ 364 944€ 452 206€ 537 211€ 622 216€ 706 622€ 752 141€ 739 025€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
677 724€ 767 898€ 721 796€ 162 934€ 226 006€ 279 939€ 367 200€ 452 206€ 537 211€ 621 617€ 752 141€ 739 025€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
94 911€ 121 195€ 63 072€ 63 072€ 63 072€ 85 005€ 85 005€ 85 005€ 85 005€ 85 005€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
735 826€ 58 884€ 182 225€ 387 390€ 583 937€ 97 387€ 366 063€ 591 303€ 763 693€ 654 377€ 147 226€ 6 424€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120€ 120€ 91 998€ 152€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
735 826€ 58 848€ 182 225€ 387 390€ 583 937€ 97 387€ 366 063€ 591 303€ 763 573€ 654 257€ 55 228€ 6 272€