Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
11 718 € 25 284 € 17 289 € 19 403 € 17 214 € 13 357 €
02
501
Spotreba materiálu
3 927 € 15 201 € 8 142 € 13 419 € 8 650 € 6 383 €
03
502
Spotreba energie
7 790 € 10 083 € 9 147 € 5 984 € 8 564 € 6 974 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
18 453 € 24 136 € 17 074 € 19 200 € 14 380 € 8 928 €
07
511
Opravy a udržiavanie
3 290 € 5 276 € 1 955 € 2 352 € 2 472 € 304 €
08
512
Cestovné
23 € 22 € 265 € 433 € 321 € 148 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
0 € 165 € 105 € 363 € 0 € 0 €
10
518
Ostatné služby
15 141 € 18 673 € 14 749 € 16 052 € 11 587 € 8 476 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
36 887 € 38 105 € 38 214 € 49 288 € 37 313 € 36 807 €
12
521
Mzdové náklady
25 279 € 29 489 € 29 747 € 36 547 € 26 813 € 26 448 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
11 502 € 8 525 € 8 420 € 11 694 € 9 301 € 9 520 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
105 € 91 € 47 € 1 047 € 1 199 € 839 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
10 963 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
10 963 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
42 253 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
31 631 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 248 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28
549
Manká a škody
6 374 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
4 527 € 3 783 € 3 229 € 4 642 € 5 670 € 9 886 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 327 € 2 983 € 2 729 € 4 642 € 4 404 € 7 282 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 200 € 800 € 500 € 0 € 1 266 € 2 604 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200 € 800 € 500 € 0 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 1 266 € 2 604 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 411 € 680 € 607 € 233 € 1 216 € 437 €
47
568
Ostatné finančné náklady
2 411 € 680 € 607 € 233 € 1 216 € 437 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 664 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 664 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
127 211 € 91 988 € 76 413 € 92 766 € 76 293 € 70 079 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0 € 2 200 € 4 668 € 8 257 € 956 € 634 €
67
602
Tržby z predaja služieb
0 € 2 200 € 4 668 € 8 257 € 956 € 634 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
77 294 € 55 817 € 60 934 € 59 118 € 68 789 € 71 395 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
73 711 € 55 817 € 60 934 € 54 486 € 63 966 € 68 209 €
82
633
Výnosy z poplatkov
3 583 € 0 € 0 € 4 632 € 4 823 € 3 186 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
12 188 € 28 390 € 0 € 6 038 € 0 € 0 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 400 € 24 230 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 788 € 4 160 € 0 € 6 038 € 0 € 0 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 100 € 0 € 0 € 1 266 € 2 604 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 100 € 0 € 0 € 1 266 € 2 604 € 0 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 100 € 0 € 0 € 1 266 € 2 604 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 1 € 9 € 15 € 12 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 1 € 9 € 15 € 12 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 173 € 2 303 € 2 556 € 8 562 € 4 984 € 5 665 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 073 € 1 970 € 2 556 € 7 212 € 4 651 € 1 113 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 210 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
100 € 333 € 0 € 1 350 € 333 € 342 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
92 754 € 88 710 € 68 159 € 83 250 € 77 348 € 77 706 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-34 457 € -3 278 € -8 254 € -9 516 € 1 055 € 7 627 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-34 457 € -3 278 € -8 254 € -9 516 € 1 055 € 7 627 €