Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
865 850 € 871 647 € 826 685 € 809 754 € 798 229 € 805 924 € 787 531 € 458 006 € 463 914 € 439 519 € 435 776 € 216 777 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
832 528 € 778 721 € 743 228 € 729 516 € 716 284 € 717 342 € 702 743 € 383 152 € 348 532 € 352 704 € 365 035 € 160 803 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
8 147 € 8 147 € 8 147 € 8 147 € 8 147 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
8 147 € 8 147 € 8 147 € 8 147 € 8 147 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
720 823 € 667 016 € 631 523 € 617 811 € 604 579 € 613 785 € 599 173 € 279 582 € 241 130 € 245 302 € 166 087 € 56 545 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
320 780 € 320 780 € 321 615 € 322 524 € 322 524 € 322 524 € 322 524 € 122 € 122 € 122 € 122 € 122 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
372 800 € 281 948 € 281 948 € 273 328 € 261 680 € 272 426 € 253 969 € 261 550 € 230 787 € 237 331 € 163 852 € 53 293 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 098 € 1 098 € 1 098 € 2 354 € 4 008 € 5 662 € 9 508 € 9 886 € 2 316 € 826 € 764 € 1 029 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
3 649 € 3 649 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
13 172 € 13 172 € 13 172 € 13 172 € 13 172 € 13 172 € 13 172 € 8 023 € 7 905 € 7 023 € 1 349 € 2 101 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
9 325 € 46 369 € 13 690 € 6 433 € 3 195 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
103 558 € 103 558 € 103 558 € 103 558 € 103 558 € 103 558 € 103 570 € 103 570 € 107 402 € 107 402 € 198 948 € 104 258 €
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 436 € 4 268 € 4 268 € 95 814 € 1 124 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 103 134 € 103 134 € 103 134 € 103 134 € 103 134 € 103 134 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
103 121 € 103 121 € 103 121 € 103 121 € 103 121 € 103 121 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
33 322 € 92 926 € 83 457 € 80 197 € 81 844 € 88 315 € 84 431 € 74 840 € 114 218 € 86 552 € 70 717 € 55 974 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
475 € 257 € 277 € 121 € 0 € 0 € 0 € 8 922 € 9 041 € 8 805 € 7 770 € 6 157 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
475 € 257 € 277 € 121 € 0 € 0 € 0 € 8 922 € 9 041 € 8 805 € 7 770 € 6 157 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
2 476 € 1 531 € 2 969 € 2 730 € 3 796 € 3 230 € 3 466 € 3 346 € 33 374 € 30 168 € 2 420 € 10 175 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
1 578 € 1 495 € 1 488 € 1 399 € 1 847 € 1 506 € 1 368 € 1 376 € 22 540 € 14 403 € 0 € 0 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
898 € 36 € 1 481 € 1 331 € 1 949 € 1 724 € 2 098 € 1 970 € 10 834 € 15 765 € 2 317 € 10 175 €
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 103 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
30 371 € 91 137 € 80 211 € 77 346 € 78 048 € 85 085 € 80 965 € 62 572 € 71 803 € 47 579 € 60 527 € 39 642 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 164 € 23 € 507 € 1 088 € 691 € 360 € 1 332 € 1 174 € 581 € 1 139 € 248 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
576 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
28 631 € 91 114 € 79 703 € 76 259 € 77 357 € 84 726 € 79 633 € 61 398 € 71 222 € 46 440 € 60 279 € 39 642 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0 € 0 € 0 € 41 € 101 € 266 € 357 € 14 € 1 164 € 263 € 24 € 0 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 0 € 0 € 41 € 101 € 266 € 357 € 14 € 1 164 € 263 € 24 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
865 850 € 871 647 € 826 685 € 809 754 € 798 229 € 805 924 € 787 531 € 458 006 € 463 914 € 439 519 € 435 776 € 216 777 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
819 216 € 814 035 € 799 398 € 777 350 € 757 872 € 756 692 € 733 906 € 402 359 € 399 467 € 369 578 € 375 654 € 194 738 €
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 180 € 3 180 € 94 727 € 37 €
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 180 € 3 180 € 94 727 € 37 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
819 216 € 814 035 € 799 398 € 777 350 € 757 872 € 756 692 € 733 906 € 402 359 € 396 287 € 366 398 € 280 927 € 194 701 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
813 729 € 799 825 € 777 350 € 757 834 € 756 692 € 733 894 € 402 359 € 395 635 € 366 402 € 280 928 € 194 701 € 178 968 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
5 487 € 14 210 € 22 048 € 19 515 € 1 180 € 22 798 € 331 547 € 6 724 € 29 885 € 85 470 € 86 226 € 15 733 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
46 634 € 57 612 € 27 287 € 32 404 € 40 357 € 49 232 € 53 625 € 55 646 € 64 447 € 69 941 € 51 203 € 22 039 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 000 € 1 000 € 850 € 850 € 850 € 1 871 € 2 653 € 2 856 € 2 800 € 1 080 € 675 € 0 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 000 € 1 000 € 850 € 850 € 850 € 1 871 € 2 653 € 2 856 € 2 800 € 1 080 € 675 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
25 526 € 45 770 € 18 009 € 16 107 € 17 405 € 15 648 € 14 520 € 9 827 € 12 325 € 11 889 € 12 059 € 1 062 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
25 526 € 45 770 € 18 009 € 16 107 € 17 405 € 15 648 € 14 520 € 9 827 € 12 325 € 11 889 € 12 059 € 1 062 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
105 € 208 € 26 € 38 € 16 € 5 € 439 € 5 € 90 € 64 € 69 € 45 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
105 € 208 € 26 € 38 € 16 € 5 € 439 € 5 € 90 € 64 € 69 € 45 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
12 404 € 10 634 € 8 402 € 8 245 € 7 721 € 10 145 € 7 249 € 6 994 € 6 068 € 3 357 € 0 € 7 708 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 560 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 493 € 329 € 329 € 332 € 0 € 0 € 0 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 79 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
6 302 € 6 131 € 4 859 € 4 800 € 4 154 € 5 801 € 3 998 € 3 917 € 3 579 € 2 041 € 0 € 4 440 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
112 € 116 € 56 € 160 € 106 € 85 € 130 € 66 € 77 € 54 € 0 € 121 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 620 € 3 575 € 2 937 € 2 725 € 2 492 € 3 188 € 2 381 € 2 295 € 2 022 € 1 200 € 0 € 2 568 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0 € 0 € 0 € 1 € 1 € 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
809 € 812 € 550 € 560 € 396 € 740 € 411 € 384 € 390 € 62 € 0 € 579 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
7 600 € 0 € 0 € 7 164 € 14 364 € 21 564 € 28 764 € 35 964 € 43 164 € 53 551 € 38 400 € 13 224 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
7 600 € 0 € 0 € 7 164 € 14 364 € 21 564 € 28 764 € 35 964 € 43 164 € 53 551 € 38 400 € 13 224 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 919 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 919 € 0 €