Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 235 550€ 5 321 485€ 5 686 314€ 6 061 310€ 6 342 254€ 6 477 747€ 6 664 105€ 5 792 888€ 4 560 417€ 3 466 850€ 3 412 906€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 055 086€ 5 156 770€ 5 488 034€ 5 921 787€ 6 185 795€ 6 328 303€ 6 575 937€ 5 743 591€ 4 476 710€ 3 303 769€ 3 327 869€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
25 200€ 25 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 744€ 744€ 744€ 744€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
(018) -
(078+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 744€ 744€ 744€ 744€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
25 200€ 25 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
4 737 648€ 4 839 332€ 5 195 796€ 5 629 549€ 5 893 557€ 6 036 031€ 6 283 664€ 5 450 575€ 4 183 694€ 3 010 753€ 3 034 853€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
334 741€ 337 440€ 337 436€ 337 436€ 337 436€ 268 578€ 268 578€ 268 578€ 268 578€ 268 271€ 252 256€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
4 212 147€ 4 279 050€ 4 666 793€ 5 096 534€ 5 411 596€ 5 735 498€ 3 929 446€ 3 050 152€ 1 373 901€ 1 435 071€ 1 528 742€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
137 057€ 154 191€ 152 794€ 176 007€ 103 701€ 1 702€ 3 562€ 5 715€ 10 069€ 15 343€ 14 658€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
8 500€ 8 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 024€ 7 180€ 13 336€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
20 529€ 2 996€ 5 256€ 8 064€ 8 022€ 12 067€ 7 288€ 9 987€ 12 687€ 3 450€ 3 887€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
24 674€ 57 154€ 33 517€ 11 508€ 32 801€ 18 185€ 2 074 790€ 2 116 143€ 2 517 435€ 1 281 438€ 1 221 974€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
292 238€ 292 238€ 292 238€ 292 238€ 292 238€ 292 272€ 292 272€ 292 272€ 292 272€ 292 272€ 292 272€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
292 238€ 292 238€ 292 238€ 292 238€ 0€ 292 272€ 292 272€ 292 272€ 292 272€ 292 272€ 292 272€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 292 238€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
179 586€ 164 715€ 197 055€ 139 041€ 154 641€ 147 680€ 87 615€ 49 297€ 83 707€ 162 565€ 82 958€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
49 338€ 46 530€ 60 552€ 41 436€ 40 686€ 38 472€ 22 817€ 11 259€ 12 548€ 15 854€ 9 934€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 538€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
5 389€ 7 186€ 22 122€ 490€ 1 256€ 1 256€ 948€ 1 673€ 606€ 200€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
13 940€ 11 871€ 11 813€ 14 984€ 12 302€ 14 566€ 7 933€ 3 427€ 3 776€ 3 218€ 1 110€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
24 236€ 20 660€ 21 688€ 23 359€ 21 388€ 18 141€ 11 597€ 5 902€ 7 729€ 10 259€ 8 824€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
5 774€ 6 814€ 4 929€ 2 603€ 5 201€ 4 510€ 2 339€ 257€ 437€ 2 177€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
130 247€ 118 185€ 136 503€ 97 605€ 113 955€ 109 208€ 64 798€ 38 038€ 71 159€ 146 711€ 73 024€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
3 811€ 4 888€ 2 856€ 222€ 1 485€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
126 436€ 113 298€ 133 648€ 97 384€ 112 471€ 109 208€ 64 798€ 38 038€ 71 159€ 146 711€ 73 024€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
878€ 0€ 1 225€ 482€ 1 818€ 1 764€ 553€ 0€ 0€ 516€ 2 079€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
878€ 0€ 1 225€ 482€ 1 818€ 1 764€ 553€ 0€ 0€ 516€ 2 079€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 235 550€ 5 321 485€ 5 686 314€ 6 061 310€ 6 342 254€ 6 477 747€ 6 664 105€ 5 792 888€ 4 560 417€ 3 466 850€ 3 412 906€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 938 563€ 2 055 424€ 2 145 346€ 2 223 249€ 2 333 653€ 2 424 087€ 2 439 578€ 2 420 455€ 2 527 476€ 2 639 748€ 2 618 962€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 938 563€ 2 055 424€ 2 145 346€ 2 223 249€ 2 333 653€ 2 424 087€ 2 439 578€ 2 420 455€ 2 527 476€ 2 639 748€ 2 618 962€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 053 174€ 2 145 346€ 2 222 518€ 2 331 693€ 2 377 371€ 2 439 578€ 2 420 445€ 2 527 477€ 2 639 748€ 2 618 964€ 2 674 208€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-114 611€ -89 922€ -77 172€ -108 443€ -43 718€ -15 491€ 19 133€ -107 022€ -112 272€ 20 784€ -55 246€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 324 429€ 1 373 808€ 1 457 021€ 1 518 540€ 1 687 445€ 1 686 659€ 1 763 198€ 1 245 005€ 723 654€ 60 740€ 17 891€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 574€ 19 923€ 20 870€ 16 040€ 18 008€ 10 900€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 008€ 10 900€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 574€ 19 923€ 20 870€ 16 040€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
28 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 000€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
28 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 000€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 121 348€ 1 163 776€ 1 205 226€ 1 279 946€ 1 314 193€ 1 345 577€ 1 369 622€ 885 661€ 549 198€ 994€ 792€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
1 076 529€ 1 119 556€ 1 162 208€ 1 237 382€ 1 271 874€ 1 304 422€ 1 328 627€ 884 700€ 548 506€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
42 938€ 42 613€ 41 511€ 41 511€ 41 479€ 40 249€ 40 215€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 881€ 1 607€ 1 507€ 1 053€ 839€ 906€ 781€ 961€ 692€ 994€ 792€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
87 151€ 78 917€ 77 034€ 20 187€ 111 198€ 16 807€ 24 305€ 101 373€ 43 008€ 29 738€ 6 199€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0€ 0€ 13 386€ 0€ 89 297€ 0€ 0€ 0€ 17 838€ 29 738€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 143€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 199€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
47 833€ 42 775€ 39 532€ 0€ 0€ 0€ 12 540€ 86 107€ 13 700€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
23 521€ 19 794€ 13 478€ 11 812€ 12 474€ 9 357€ 6 378€ 6 182€ 5 829€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
10 664€ 12 778€ 8 524€ 6 750€ 7 144€ 6 012€ 4 457€ 7 159€ 4 904€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 133€ 3 571€ 2 115€ 1 524€ 2 284€ 1 438€ 930€ 1 782€ 737€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
87 468€ 131 115€ 174 761€ 218 408€ 262 055€ 305 701€ 349 348€ 237 101€ 115 408€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
87 468€ 131 115€ 174 761€ 218 408€ 262 055€ 305 701€ 349 348€ 237 101€ 115 408€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 972 558€ 1 892 253€ 2 083 947€ 2 319 521€ 2 321 156€ 2 367 001€ 2 461 328€ 2 127 428€ 1 309 287€ 766 362€ 776 053€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 972 558€ 1 892 253€ 2 083 947€ 2 319 521€ 2 321 156€ 2 367 001€ 2 461 328€ 2 127 428€ 1 309 287€ 766 362€ 776 053€