Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
106 539 € 137 699 € 125 138 € 128 262 € 145 948 € 104 810 € 93 762 € 160 774 € 79 324 € 101 522 € 82 975 €
02
501
Spotreba materiálu
63 156 € 77 612 € 67 186 € 71 154 € 84 023 € 47 160 € 31 648 € 98 854 € 31 193 € 52 391 € 27 930 €
03
502
Spotreba energie
43 335 € 60 087 € 57 952 € 57 107 € 61 925 € 57 650 € 62 114 € 61 920 € 48 131 € 49 131 € 45 259 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
48 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 786 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
117 567 € 89 425 € 85 427 € 92 415 € 90 336 € 68 544 € 91 211 € 114 735 € 85 668 € 125 264 € 85 515 €
07
511
Opravy a udržiavanie
36 300 € 12 878 € 21 210 € 22 649 € 35 240 € 18 415 € 41 401 € 16 662 € 29 541 € 66 647 € 37 382 €
08
512
Cestovné
37 € 17 € 29 € 0 € 158 € 41 € 21 € 0 € 0 € 20 € 0 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
330 € 319 € 2 602 € 10 € 277 € 175 € 256 € 75 € 230 € 115 € 928 €
10
518
Ostatné služby
80 900 € 76 211 € 61 585 € 69 756 € 54 662 € 49 913 € 49 533 € 97 998 € 55 897 € 58 482 € 47 205 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
373 609 € 308 187 € 303 380 € 274 501 € 219 038 € 206 447 € 205 270 € 234 229 € 189 317 € 194 171 € 156 147 €
12
521
Mzdové náklady
273 656 € 232 898 € 231 004 € 208 347 € 165 041 € 154 667 € 159 066 € 180 606 € 147 251 € 152 198 € 123 295 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
83 649 € 73 628 € 70 700 € 64 957 € 53 340 € 50 874 € 45 423 € 52 662 € 40 983 € 41 144 € 32 059 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
16 304 € 1 662 € 1 676 € 1 198 € 657 € 905 € 781 € 961 € 1 083 € 829 € 793 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 699 € 0 € 0 € 0 € 379 € 0 € 744 € 0 € 0 € 0 € 5 511 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 699 € 0 € 0 € 0 € 379 € 0 € 744 € 0 € 0 € 0 € 3 945 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 566 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
416 663 € 443 731 € 457 490 € 440 623 € 428 980 € 263 768 € 211 662 € 143 609 € 117 681 € 124 579 € 131 593 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
416 663 € 443 731 € 457 490 € 440 623 € 428 980 € 263 768 € 191 738 € 122 739 € 108 631 € 106 571 € 120 693 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19 923 € 20 870 € 9 050 € 18 008 € 10 900 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19 923 € 20 870 € 0 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 050 € 18 008 € 10 900 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
17 880 € 24 172 € 20 723 € 24 723 € 27 177 € 28 698 € 31 442 € 31 067 € 14 376 € 2 450 € 5 371 €
42
562
Úroky
14 508 € 16 265 € 18 359 € 20 799 € 23 151 € 26 184 € 26 020 € 15 596 € 3 381 € 0 € 0 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
3 372 € 7 907 € 2 364 € 3 924 € 3 991 € 2 514 € 5 421 € 15 471 € 10 995 € 2 449 € 5 371 €
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 35 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
81 258 € 52 171 € 65 448 € 49 372 € 42 337 € 42 707 € 44 542 € 38 132 € 43 038 € 40 021 € 33 040 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
68 607 € 42 625 € 39 910 € 36 719 € 30 776 € 29 155 € 32 911 € 31 944 € 31 978 € 25 240 € 22 174 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
12 651 € 9 546 € 25 538 € 12 654 € 11 560 € 13 552 € 11 631 € 6 188 € 11 060 € 14 781 € 10 866 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 116 215 € 1 055 384 € 1 057 606 € 1 009 896 € 954 195 € 714 974 € 678 633 € 722 546 € 529 404 € 588 007 € 500 152 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
28 035 € 1 069 € 1 096 € 1 137 € 1 126 € 1 109 € 782 € 581 € 0 € 0 € 0 €
67
602
Tržby z predaja služieb
28 035 € 1 069 € 1 096 € 1 137 € 1 126 € 1 109 € 782 € 581 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
662 368 € 632 683 € 625 429 € 564 440 € 509 453 € 483 916 € 468 822 € 408 591 € 355 933 € 549 788 € 410 334 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
581 681 € 530 428 € 505 082 € 485 227 € 427 484 € 398 130 € 397 790 € 342 890 € 295 405 € 364 448 € 368 675 €
82
633
Výnosy z poplatkov
80 686 € 102 255 € 120 347 € 79 213 € 81 969 € 85 786 € 71 032 € 65 701 € 60 528 € 185 340 € 41 659 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
73 898 € 74 032 € 77 085 € 72 721 € 143 780 € 97 960 € 57 769 € 17 113 € 3 302 € 28 € 6 253 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 302 € 0 € 0 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 31 313 € 0 € 7 090 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
73 896 € 74 032 € 77 085 € 72 721 € 143 780 € 66 648 € 57 769 € 10 023 € 0 € 28 € 6 253 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 0 € 0 € 8 889 € 1 349 € 20 870 € 16 040 € 11 019 € 10 900 € 7 989 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 0 € 0 € 8 889 € 1 349 € 20 870 € 16 040 € 11 019 € 10 900 € 7 989 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 8 889 € 1 349 € 20 870 € 16 040 € 11 019 € 10 900 € 7 989 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 8 € 12 € 17 € 12 € 26 € 74 € 243 € 672 € 715 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 8 € 12 € 17 € 12 € 26 € 74 € 69 € 107 € 81 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 0 €
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 174 € 564 € 634 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
237 303 € 257 678 € 276 816 € 263 142 € 247 211 € 115 136 € 149 497 € 173 125 € 46 635 € 47 403 € 19 615 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
27 492 € 18 556 € 29 466 € 25 067 € 18 728 € 17 509 € 27 392 € 138 146 € 21 959 € 29 000 € 4 208 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
189 996 € 212 461 € 223 169 € 211 861 € 201 556 € 92 455 € 108 636 € 21 334 € 11 095 € 9 967 € 9 956 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 0 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 318 € 17 915 € 12 989 € 12 996 € 15 650 € 1 691 € 1 698 € 1 702 € 1 311 € 106 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
13 497 € 8 747 € 11 193 € 13 219 € 11 276 € 3 481 € 11 771 € 11 943 € 12 270 € 7 830 € 5 451 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 001 604 € 965 462 € 980 434 € 901 453 € 910 477 € 699 483 € 697 766 € 615 524 € 417 132 € 608 791 € 444 906 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-114 611 € -89 922 € -77 172 € -108 443 € -43 718 € -15 491 € 19 133 € -107 022 € -112 272 € 20 784 € -55 246 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-114 611 € -89 922 € -77 172 € -108 443 € -43 718 € -15 491 € 19 133 € -107 022 € -112 272 € 20 784 € -55 246 €