Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 111 021€ 3 547 038€ 3 486 424€ 3 366 166€ 3 278 520€ 3 395 848€ 3 504 468€ 3 355 415€ 3 517 664€ 3 068 679€ 2 989 394€ 3 053 846€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 602 960€ 2 976 669€ 3 070 858€ 3 163 629€ 3 180 683€ 3 318 107€ 3 401 739€ 3 258 251€ 3 304 376€ 3 001 209€ 2 918 214€ 3 001 592€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
3 300€ 3 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 352€ 11 772€ 15 796€ 22 591€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 352€ 11 772€ 15 796€ 22 591€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
3 300€ 3 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
3 392 586€ 2 766 295€ 2 863 785€ 2 956 555€ 2 973 609€ 3 111 033€ 3 194 775€ 3 051 287€ 3 092 060€ 2 782 473€ 2 695 454€ 2 772 037€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
125 703€ 125 703€ 125 703€ 125 703€ 10 358€ 10 358€ 10 358€ 10 358€ 10 358€ 10 358€ 10 358€ 11 670€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 505 680€ 1 561 085€ 1 694 585€ 1 840 455€ 1 986 579€ 2 074 846€ 2 214 742€ 1 827 526€ 1 940 404€ 1 600 676€ 1 701 346€ 1 783 487€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
5 974€ 5 974€ 5 974€ 431€ 3 810€ 0€ 280€ 3 254€ 6 348€ 8 433€ 0€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
9 706€ 15 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 500€ 9 000€ 27 526€ 11 401€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 745 523€ 1 058 403€ 1 037 523€ 989 966€ 972 862€ 1 025 828€ 969 394€ 1 210 148€ 1 130 450€ 1 154 006€ 956 224€ 965 479€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
207 074€ 207 074€ 207 074€ 207 074€ 207 074€ 207 074€ 206 964€ 206 964€ 206 964€ 206 964€ 206 964€ 206 964€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
207 074€ 207 074€ 207 074€ 207 074€ 207 074€ 207 074€ 205 977€ 205 977€ 205 977€ 205 977€ 205 977€ 205 977€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
(065) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 987€ 987€ 987€ 987€ 987€ 987€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
507 576€ 569 490€ 414 928€ 202 245€ 97 837€ 77 119€ 102 729€ 97 164€ 212 829€ 67 395€ 68 106€ 52 254€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
0€ 0€ 594€ 594€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 255€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0€ 0€ 594€ 594€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 255€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61 754€ 0€ 0€ 15 676€ 400€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61 754€ 0€ 0€ 15 676€ 400€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
125 718€ 42 319€ 13 491€ 3 353€ 39 042€ 39 481€ 27 149€ 0€ 32 440€ 26 781€ 34 107€ 33 329€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
39 174€ 5 100€ 6 052€ 3 324€ 7 128€ 12 740€ 2 747€ 0€ 7 398€ 14 796€ 8 493€ 28 584€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
86 445€ 37 219€ 4 438€ 0€ 31 914€ 26 741€ 24 402€ 0€ 23 504€ 11 985€ 25 614€ 4 745€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
100€ 0€ 0€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 538€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
381 858€ 527 171€ 400 844€ 198 298€ 58 795€ 37 637€ 13 786€ 97 124€ 180 349€ 24 888€ 33 499€ 18 670€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
450€ 3 349€ 1 050€ 449€ 252€ 695€ 1 329€ 467€ 1 373€ 603€ 665€ 515€
087
2.
Ceniny
(213))
43€ 43€ 0€ 26€ 26€ 465€ 357€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
381 365€ 523 778€ 399 793€ 197 823€ 58 517€ 36 477€ 12 100€ 96 657€ 178 976€ 24 285€ 32 834€ 18 155€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 40€ 40€ 50€ 100€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 40€ 40€ 50€ 100€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
485€ 879€ 638€ 292€ 0€ 622€ 0€ 0€ 459€ 75€ 3 074€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
485€ 879€ 638€ 292€ 0€ 622€ 0€ 0€ 459€ 75€ 627€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 447€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 111 021€ 3 547 038€ 3 486 424€ 3 366 166€ 3 278 520€ 3 395 848€ 3 504 468€ 3 355 415€ 3 517 664€ 3 068 679€ 2 989 394€ 3 053 846€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 484 485€ 2 197 413€ 1 053 992€ 951 532€ 721 630€ 662 061€ 704 030€ 178 646€ 539 628€ 306 254€ 380 370€ 401 946€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
2 484 485€ 2 197 413€ 1 053 992€ 951 532€ 721 630€ 662 061€ 704 030€ 178 646€ 539 628€ 306 254€ 380 370€ 401 946€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 192 095€ 2 108 642€ 961 906€ 839 152€ 642 925€ 641 204€ 614 186€ 537 884€ 624 861€ 376 839€ 398 951€ 427 003€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
292 390€ 88 770€ 92 086€ 112 380€ 78 705€ 20 857€ 89 843€ -359 238€ -85 233€ -70 585€ -18 581€ -25 057€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
523 192€ 133 890€ 346 827€ 219 509€ 250 435€ 308 650€ 266 879€ 641 996€ 445 378€ 40 555€ 66 338€ 16 751€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 524€ 5 323€ 7 473€ 7 661€ 5 161€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 661€ 5 161€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 524€ 5 323€ 7 473€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
6 597€ 15 440€ 210 829€ 61 027€ 68 815€ 14 997€ 0€ 186 103€ 71 442€ 0€ 0€ 205€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
6 597€ 15 440€ 210 829€ 61 027€ 68 815€ 14 997€ 0€ 186 103€ 71 442€ 0€ 0€ 205€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 368€ 876€ 1 048€ 629€ 91€ 312€ 121€ 98€ 25€ 340€ 441€ 204€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 368€ 876€ 1 048€ 629€ 91€ 312€ 121€ 98€ 25€ 340€ 441€ 204€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
311 312€ 25 605€ 18 322€ 16 565€ 15 580€ 48 260€ 51 323€ 70 340€ 107 700€ 32 742€ 58 236€ 11 181€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
240 859€ 2 441€ 5 130€ 2 049€ 911€ 25 901€ 35 113€ 58 284€ 87 718€ 7 031€ 28 230€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
5 978€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
200€ 200€ 1 170€ 100€ 1 070€ 1 070€ 455€ 0€ 1 070€ 0€ 465€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 479€ 4 975€ 7 952€ 12 761€ 4 750€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
53 347€ 112€ 109€ 98€ 119€ 0€ 0€ 0€ 159€ 729€ 728€ 733€
163
12.
Zamestnanci
(331))
6 157€ 12 532€ 5 441€ 8 917€ 8 330€ 14 048€ 10 614€ 7 087€ 1 999€ 14 090€ 11 925€ 2 563€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 336€ 336€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 751€ 6 588€ 5 149€ 4 331€ 4 084€ 5 252€ 4 420€ 2 173€ 1 329€ 2 565€ 3 307€ 2 505€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 450€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 020€ 3 732€ 1 323€ 1 071€ 1 068€ 1 989€ 720€ 316€ 0€ 375€ 484€ 294€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
203 916€ 91 968€ 116 628€ 141 288€ 165 948€ 245 081€ 215 436€ 378 931€ 260 888€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
203 916€ 91 968€ 116 628€ 141 288€ 165 948€ 190 608€ 215 268€ 305 018€ 260 888€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 168€ 73 913€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54 473€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 103 344€ 1 215 735€ 2 085 605€ 2 195 124€ 2 306 456€ 2 425 137€ 2 533 559€ 2 534 773€ 2 532 658€ 2 721 870€ 2 542 686€ 2 635 149€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 103 344€ 1 215 735€ 2 085 605€ 2 195 124€ 2 306 456€ 2 425 137€ 2 533 559€ 2 534 773€ 2 532 658€ 2 721 870€ 2 542 686€ 2 635 149€