Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
56 210€ 58 660€ 57 627€ 51 288€ 33 675€ 49 161€ 59 187€ 51 504€ 54 090€ 43 224€ 57 696€ 49 784€
02
501
Spotreba materiálu
35 682€ 33 211€ 34 828€ 27 024€ 11 924€ 18 047€ 24 252€ 20 735€ 16 493€ 13 948€ 27 002€ 18 702€
03
502
Spotreba energie
20 528€ 25 449€ 22 799€ 24 265€ 21 751€ 31 114€ 34 935€ 30 769€ 37 597€ 29 276€ 30 694€ 27 802€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 280€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
120 521€ 123 153€ 95 108€ 75 588€ 64 132€ 106 289€ 56 363€ 307 227€ 178 520€ 57 460€ 113 438€ 106 719€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 912€ 36 386€ 20 475€ 12 747€ 5 443€ 31 755€ 3 612€ 165 148€ 78 416€ 3 218€ 18 785€ 31 774€
08
512
Cestovné
54€ 88€ 16€ 113€ 547€ 75€ 0€ 283€ 304€ 27€ 477€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
426€ 88€ 67€ 69€ 1 288€ 1 003€ 1 481€ 1 689€ 794€ 302€ 1 745€ 9 696€
10
518
Ostatné služby
111 129€ 86 591€ 74 550€ 62 659€ 56 854€ 73 455€ 51 271€ 140 107€ 99 006€ 53 913€ 92 431€ 65 249€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
143 416€ 148 256€ 117 307€ 104 009€ 88 908€ 92 335€ 90 443€ 88 016€ 80 845€ 104 397€ 97 318€ 98 649€
12
521
Mzdové náklady
102 950€ 108 808€ 84 002€ 74 756€ 63 311€ 62 069€ 56 715€ 62 882€ 58 667€ 75 158€ 71 595€ 73 668€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
34 282€ 34 211€ 28 707€ 25 546€ 22 629€ 22 396€ 30 178€ 21 707€ 20 330€ 23 908€ 25 260€ 24 103€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
781€ 368€ 342€ 324€ 192€ 0€ 71€ 264€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 404€ 4 869€ 4 256€ 3 383€ 2 775€ 7 736€ 3 479€ 3 164€ 1 848€ 5 331€ 463€ 878€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
409€ 488€ 152€ 167€ 58€ 186€ 150€ 122€ 48€ 357€ 702€ 75€
20
538
Ostatné dane a poplatky
409€ 488€ 152€ 167€ 58€ 186€ 150€ 122€ 48€ 357€ 702€ 75€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
6 378€ 1 268€ 0€ 1 344€ 1 814€ 2 941€ 1 769€ 579€ 401€ 2 471€ 2 477€ 1 089€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 1 096€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 312€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 248€ 0€ 372€ 207€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 150€ 360€ 373€ 360€ 361€ 150€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 1 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 378€ 1 208€ 0€ 0€ 684€ 2 419€ 1 203€ 206€ 41€ 2 110€ 1 015€ 1 089€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
138 429€ 137 043€ 147 623€ 149 503€ 147 755€ 142 870€ 142 870€ 132 347€ 125 413€ 116 061€ 131 549€ 108 439€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
138 429€ 137 043€ 147 623€ 149 503€ 147 755€ 142 870€ 142 870€ 125 823€ 120 090€ 116 061€ 114 564€ 108 439€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 524€ 5 323€ 0€ 16 985€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 524€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 323€ 0€ 16 985€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
14 569€ 6 882€ 7 713€ 8 836€ 10 397€ 13 491€ 15 326€ 17 961€ 11 634€ 4 415€ 1 817€ 2 615€
42
562
Úroky
4 001€ 5 283€ 6 581€ 8 344€ 9 372€ 11 246€ 14 045€ 14 727€ 6 829€ 3 519€ 1 166€ 802€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 568€ 1 599€ 1 133€ 492€ 1 025€ 2 245€ 1 281€ 3 235€ 4 805€ 896€ 651€ 1 813€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
30 544€ 31 532€ 29 223€ 30 328€ 27 552€ 22 181€ 35 532€ 24 487€ 66 565€ 48 376€ 14 720€ 13 547€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
30 000€ 24 532€ 21 093€ 20 828€ 19 336€ 15 294€ 29 658€ 18 906€ 49 733€ 43 808€ 10 237€ 9 959€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
544€ 7 000€ 7 599€ 9 000€ 8 216€ 6 887€ 5 875€ 5 081€ 9 280€ 4 568€ 4 483€ 3 588€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 500€ 7 552€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
510 477€ 507 282€ 454 752€ 421 064€ 374 290€ 429 454€ 401 641€ 622 243€ 517 516€ 376 761€ 419 717€ 380 917€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 640€ 948€ 1 342€ 1 004€ 5 048€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 640€ 948€ 1 342€ 1 004€ 5 048€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
614 121€ 416 664€ 382 554€ 309 084€ 302 011€ 275 422€ 275 042€ 209 009€ 202 967€ 197 812€ 218 752€ 225 837€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
573 870€ 380 367€ 348 145€ 275 830€ 270 294€ 247 178€ 248 892€ 185 575€ 177 655€ 166 618€ 193 411€ 208 639€
82
633
Výnosy z poplatkov
40 251€ 36 296€ 34 409€ 33 254€ 31 716€ 28 244€ 26 149€ 23 434€ 25 312€ 31 194€ 25 341€ 17 198€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
35 309€ 33 664€ 40 591€ 84 703€ 33 430€ 36 044€ 31 704€ 23 574€ 85 847€ 52 264€ 64 256€ 26 697€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 385€ 0€ 0€ 60 700€ 0€ 0€ 0€ 100€ 55 000€ 28 000€ 22 910€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 851€ 1 842€ 2 602€ 1 518€ 1 003€ 1 469€ 530€ 270€ 108€ 135€ 346€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
26 074€ 31 822€ 37 989€ 22 485€ 32 428€ 34 575€ 31 174€ 13 004€ 30 739€ 24 129€ 41 000€ 26 697€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 142€ 6 524€ 5 323€ 7 473€ 7 661€ 5 161€ 888€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 142€ 6 524€ 5 323€ 7 473€ 7 661€ 5 161€ 888€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 323€ 0€ 0€ 0€ 888€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 142€ 6 524€ 0€ 7 473€ 7 661€ 5 161€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
831€ 422€ 405€ 206€ 86€ 271€ 7€ 35€ 43€ 8€ 13€ 56€
102
662
Úroky
721€ 422€ 405€ 206€ 6€ 10€ 7€ 35€ 43€ 8€ 13€ 56€
108
668
Ostatné finančné výnosy
110€ 0€ 0€ 0€ 80€ 261€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
198€ 0€ 749€ 0€ 0€ 3 559€ 2 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
198€ 0€ 749€ 0€ 0€ 3 559€ 2 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
152 408€ 145 302€ 122 539€ 139 450€ 117 468€ 132 873€ 175 746€ 23 425€ 145 455€ 47 089€ 111 950€ 97 334€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
16 315€ 6 901€ 5 626€ 12 790€ 3 368€ 4 304€ 67 347€ 2 744€ 2 819€ 15 089€ 17 801€ 2 552€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
125 391€ 127 682€ 109 520€ 111 331€ 110 544€ 108 423€ 107 705€ 0€ 96 733€ 0€ 92 463€ 90 799€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 983€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 886€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 6 000€ 3 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 400€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
7 702€ 4 719€ 4 394€ 13 329€ 3 156€ 261€ 294€ 20 681€ 45 903€ 32 000€ 1 686€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
802 867€ 596 052€ 546 838€ 533 443€ 452 995€ 450 311€ 491 485€ 263 006€ 442 733€ 306 176€ 401 136€ 355 860€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
292 390€ 88 770€ 92 086€ 112 380€ 78 705€ 20 857€ 89 843€ -359 238€ -74 783€ -70 585€ -18 581€ -25 057€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 450€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
292 390€ 88 770€ 92 086€ 112 380€ 78 705€ 20 857€ 89 843€ -359 238€ -85 233€ -70 585€ -18 581€ -25 057€