Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
11 520 600€ 12 007 224€ 12 612 153€ 12 105 841€ 12 466 182€ 8 059 238€ 8 285 733€ 6 805 130€ 5 769 743€ 4 968 076€ 5 075 252€ 5 072 971€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 810 340€ 8 749 211€ 9 003 098€ 8 294 688€ 8 546 241€ 6 183 523€ 6 469 239€ 6 617 009€ 5 577 021€ 4 668 238€ 4 876 346€ 4 967 358€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
8 325€ 0€ 0€ 1 250€ 3 398€ 5 549€ 7 700€ 2 601€ 0€ 260€ 607€ 954€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 648€ 1 299€ 1 950€ 0€ 0€ 260€ 607€ 954€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
8 325€ 0€ 0€ 1 250€ 2 750€ 4 250€ 5 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 601€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
8 280 550€ 8 231 246€ 8 486 031€ 7 776 371€ 8 025 776€ 5 660 109€ 5 943 674€ 6 097 904€ 5 060 517€ 4 150 113€ 4 357 814€ 4 448 712€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
2 298 944€ 2 299 259€ 2 294 279€ 2 287 430€ 2 260 168€ 400 479€ 400 581€ 400 725€ 400 725€ 400 725€ 400 015€ 400 015€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
5 787 369€ 5 799 653€ 5 618 713€ 4 944 248€ 5 205 140€ 4 679 300€ 5 029 664€ 3 849 624€ 4 073 973€ 3 239 184€ 3 343 950€ 3 596 855€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
44 598€ 28 757€ 24 774€ 19 471€ 18 768€ 21 667€ 13 497€ 23 384€ 18 997€ 30 705€ 275€ 7 621€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
2 138€ 4 575€ 12 271€ 16 253€ 17 894€ 23 893€ 7 813€ 2 411€ 2 411€ 2 411€ 3 834€ 4 438€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
147 500€ 99 002€ 535 995€ 508 969€ 523 807€ 526 772€ 492 119€ 1 821 760€ 564 411€ 477 088€ 609 740€ 439 783€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 999€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
521 464€ 517 964€ 517 067€ 517 067€ 517 067€ 517 865€ 517 865€ 516 504€ 516 504€ 517 865€ 517 925€ 517 692€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
5 758€ 2 258€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 1 361€ 0€ 0€ 1 361€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
515 706€ 515 706€ 515 706€ 515 706€ 515 706€ 516 504€ 516 504€ 516 504€ 516 504€ 516 504€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 517 925€ 517 692€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 706 133€ 3 253 126€ 3 603 588€ 3 808 979€ 3 919 622€ 1 875 368€ 1 815 415€ 185 506€ 191 959€ 298 901€ 198 748€ 103 729€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
509€ 768€ 11 089€ 472€ 16 376€ 16 376€ 16 238€ 16 364€ 16 786€ 18 184€ 19 827€ 20 786€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
509€ 768€ 11 089€ 472€ 16 376€ 16 376€ 16 238€ 16 364€ 16 786€ 18 184€ 19 827€ 20 786€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
2 118 699€ 2 577 877€ 3 030 220€ 3 225 754€ 3 518 656€ 1 289 110€ 1 436 891€ 0€ 904€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
2 118 699€ 2 577 877€ 3 030 220€ 3 225 754€ 3 518 656€ 1 289 110€ 1 436 891€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 904€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 293€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 293€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
86 739€ 101 612€ 88 153€ 82 089€ 117 096€ 125 354€ 173 740€ 153 229€ 87 202€ 98 904€ 45 021€ 28 807€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
23€ 1 379€ 933€ 0€ 1 040€ 439€ 17 035€ 17 035€ 17 035€ 17 287€ 17 661€ 257€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
59 052€ 52 370€ 47 474€ 36 985€ 80 792€ 94 478€ 97 117€ 101 733€ 26 044€ 14 249€ 17 290€ 19 368€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
16 104€ 17 904€ 16 706€ 16 495€ 14 279€ 10 612€ 20 832€ 15 784€ 17 812€ 65 618€ 10 070€ 9 182€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 48€ 48€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 759€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 430€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
11 557€ 11 440€ 4 522€ 10 090€ 2 524€ 1 365€ 0€ 0€ 0€ 1 702€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ)-
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 682€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 18 518€ 18 518€ 18 518€ 18 461€ 18 461€ 18 518€ 18 676€ 18 581€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
500 187€ 572 868€ 474 126€ 500 227€ 267 494€ 444 528€ 188 245€ 15 888€ 86 760€ 181 813€ 133 864€ 53 843€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
0€ 1 110€ 842€ 341€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
2 568€ 2 404€ 2 412€ 7 060€ 2 499€ 1 561€ 861€ 1 248€ 864€ 1 293€ 1 742€ 688€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
497 619€ 569 355€ 470 873€ 492 826€ 264 995€ 442 967€ 187 384€ 14 640€ 85 896€ 180 520€ 132 122€ 53 155€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 26€ 307€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 26€ 307€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
4 127€ 4 887€ 5 466€ 2 173€ 318€ 347€ 1 080€ 2 615€ 763€ 937€ 158€ 1 884€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
4 127€ 4 887€ 5 466€ 2 173€ 318€ 347€ 1 080€ 2 615€ 763€ 937€ 158€ 1 884€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
11 520 600€ 12 007 224€ 12 612 153€ 12 105 841€ 12 466 182€ 8 059 238€ 8 285 733€ 6 805 130€ 5 769 743€ 4 968 076€ 5 075 252€ 5 072 971€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 650 963€ 6 587 828€ 6 734 269€ 6 368 607€ 6 307 801€ 4 537 944€ 4 438 845€ 4 259 948€ 4 070 435€ 4 428 246€ 4 634 758€ 4 475 621€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1 361€ -1 361€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1 361€ -1 361€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
6 650 963€ 6 587 828€ 6 734 269€ 6 368 607€ 6 307 801€ 4 537 944€ 4 438 845€ 4 261 309€ 4 071 796€ 4 428 246€ 4 634 758€ 4 475 621€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
6 569 310€ 6 611 027€ 6 695 917€ 6 280 607€ 6 349 441€ 4 386 265€ 4 274 320€ 4 140 476€ 4 330 760€ 4 505 954€ 4 485 382€ 4 807 507€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
81 653€ -23 199€ 38 352€ 88 000€ -41 639€ 151 678€ 164 525€ 120 832€ -258 964€ -77 708€ 149 376€ -331 886€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 129 979€ 1 202 269€ 1 104 547€ 606 159€ 1 124 392€ 474 919€ 528 461€ 1 342 956€ 627 755€ 532 103€ 432 767€ 597 350€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
8 510€ 5 642€ 3 000€ 3 500€ 2 640€ 3 015€ 13 435€ 15 712€ 19 207€ 12 735€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 3 500€ 2 640€ 3 015€ 13 435€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
8 510€ 5 642€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 712€ 19 207€ 12 735€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0€ 0€ 0€ 30 738€ 10 760€ 614€ 60 716€ 0€ 0€ 25 003€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 30 738€ 10 760€ 614€ 60 716€ 0€ 0€ 25 003€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
644 452€ 670 637€ 696 129€ 373 704€ 381 864€ 414 006€ 397 104€ 340 289€ 364 254€ 36 486€ 21 865€ 24 916€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
639 144€ 667 421€ 692 423€ 372 034€ 376 838€ 407 680€ 391 923€ 335 930€ 326 093€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
5 308€ 3 217€ 3 705€ 1 670€ 5 026€ 6 326€ 5 181€ 4 359€ 3 715€ 2 041€ 1 338€ 927€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 731€ 4 193€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 446€ 34 445€ 19 796€ 19 796€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
135 656€ 138 070€ 150 255€ 83 217€ 91 130€ 57 284€ 40 497€ 954 321€ 195 737€ 77 202€ 28 969€ 139 927€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
37 556€ 15 028€ 62 413€ 9 919€ 21 655€ 25 993€ 38 197€ 126 661€ 194 778€ 77 202€ 28 969€ 76 144€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
27 234€ 26 989€ 25 843€ 26 283€ 15 358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 12 020€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
22 014€ 49 470€ 15 546€ 1 410€ 988€ 514€ 0€ 182€ 0€ 0€ 0€ 63 783€
163
12.
Zamestnanci
(331))
27 294€ 26 015€ 26 471€ 26 505€ 23 449€ 18 527€ 0€ 6 726€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
17 305€ 16 792€ 16 364€ 15 473€ 14 473€ 9 428€ 0€ 11 116€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 959€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
4 253€ 3 777€ 3 617€ 3 627€ 3 186€ 2 822€ 0€ 3 097€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 806 539€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
341 360€ 387 920€ 255 164€ 115 000€ 637 999€ 0€ 16 709€ 32 633€ 48 557€ 380 677€ 381 933€ 432 507€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
294 800€ 313 563€ 255 164€ 0€ 0€ 0€ 785€ 32 633€ 48 557€ 380 677€ 381 933€ 432 507€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
46 560€ 74 357€ 0€ 115 000€ 637 999€ 0€ 15 924€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
3 739 658€ 4 217 126€ 4 773 336€ 5 131 076€ 5 033 988€ 3 046 375€ 3 318 428€ 1 202 226€ 1 071 553€ 7 727€ 7 727€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
278€ 298€ 308€ 165€ 167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
3 739 381€ 4 216 829€ 4 773 028€ 5 130 910€ 5 033 821€ 3 046 375€ 3 318 428€ 1 202 226€ 1 071 553€ 7 727€ 7 727€ 0€