Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
146 430€ 153 025€ 146 851€ 153 507€ 182 105€ 107 348€ 170 254€ 126 272€ 215 529€ 128 618€ 174 083€ 138 951€
02
501
Spotreba materiálu
75 466€ 80 797€ 65 683€ 84 855€ 109 282€ 54 084€ 32 534€ 32 610€ 100 195€ 36 370€ 44 223€ 53 822€
03
502
Spotreba energie
70 963€ 72 228€ 81 168€ 68 652€ 72 822€ 53 264€ 137 720€ 93 662€ 115 334€ 92 248€ 129 860€ 84 539€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 590€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
316 591€ 344 757€ 271 802€ 262 440€ 242 002€ 184 082€ 165 976€ 262 595€ 395 753€ 330 016€ 226 170€ 463 123€
07
511
Opravy a udržiavanie
50 590€ 107 691€ 51 972€ 49 314€ 57 686€ 45 403€ 36 984€ 53 775€ 203 009€ 151 023€ 84 591€ 324 596€
08
512
Cestovné
725€ 634€ 404€ 333€ 224€ 457€ 346€ 272€ 429€ 880€ 1 384€ 781€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 091€ 2 049€ 4 001€ 4 102€ 4 278€ 2 737€ 1 981€ 1 172€ 1 316€ 2 049€ 2 016€ 2 628€
10
518
Ostatné služby
264 185€ 234 383€ 215 425€ 208 690€ 179 814€ 135 485€ 126 664€ 207 376€ 190 999€ 176 064€ 138 179€ 135 118€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
578 434€ 529 311€ 503 800€ 501 285€ 421 391€ 367 592€ 263 817€ 312 868€ 257 539€ 188 439€ 238 651€ 220 345€
12
521
Mzdové náklady
410 728€ 376 947€ 361 316€ 356 265€ 302 470€ 257 514€ 199 971€ 215 439€ 195 593€ 130 743€ 172 409€ 162 874€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
140 181€ 128 977€ 123 110€ 121 126€ 99 746€ 90 162€ 50 834€ 73 293€ 56 403€ 40 762€ 54 295€ 49 349€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 911€ 4 117€ 2 786€ 2 693€ 1 981€ 2 269€ 1 514€ 1 875€ 1 526€ 838€ 319€ 342€
15
527
Zákonné sociálne náklady
22 614€ 19 269€ 16 588€ 21 202€ 17 194€ 17 647€ 11 498€ 22 261€ 4 017€ 16 096€ 11 628€ 7 780€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
557€ 894€ 882€ 19€ 0€ 0€ 299€ 223€ 372€ 0€ 798€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
557€ 894€ 882€ 19€ 0€ 0€ 299€ 223€ 372€ 0€ 798€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
27 798€ 86 550€ 31 757€ 93 876€ 86 427€ 43 023€ 7 406€ 2 787€ 2 284€ 3 240€ 2 047€ 3 579€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
315€ 175€ 230€ 215€ 44 735€ 102€ 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 112€ 80€ 80€ 80€ 197€ 80€ 80€ 80€ 80€ 22€ 160€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 530€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 2 055€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 1 893€ 642€ 54 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
23 951€ 84 370€ 30 746€ 39 143€ 41 612€ 42 724€ 5 127€ 2 708€ 2 204€ 3 160€ 2 025€ 3 419€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
417 307€ 398 500€ 375 186€ 413 421€ 367 922€ 357 360€ 378 938€ 262 397€ 299 863€ 279 101€ 261 203€ 222 585€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
408 797€ 392 309€ 369 613€ 405 369€ 365 282€ 357 360€ 365 503€ 246 685€ 280 973€ 266 366€ 261 203€ 222 585€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 510€ 6 191€ 5 573€ 8 052€ 2 640€ 0€ 13 435€ 15 712€ 18 890€ 12 735€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 712€ 18 890€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 510€ 5 642€ 3 000€ 3 500€ 2 640€ 0€ 13 435€ 0€ 0€ 12 735€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 550€ 2 573€ 4 552€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
17 082€ 17 297€ 33 355€ 16 127€ 10 930€ 18 599€ 53 342€ 71 308€ 76 658€ 26 455€ 25 083€ 27 766€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 798€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
10 137€ 9 603€ 5 781€ 10 545€ 4 073€ 1 804€ 818€ 24 153€ 1 960€ 1 949€ 2 653€ 4 063€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 946€ 7 695€ 27 574€ 5 582€ 6 059€ 16 795€ 52 523€ 47 156€ 74 698€ 24 506€ 22 430€ 23 667€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
867 800€ 841 233€ 821 103€ 873 561€ 386 842€ 379 032€ 252 618€ 224 297€ 237 315€ 254 180€ 211 363€ 230 222€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
845 096€ 809 425€ 821 103€ 850 891€ 358 155€ 356 942€ 225 437€ 213 267€ 218 380€ 240 520€ 200 223€ 186 170€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
22 704€ 31 736€ 0€ 22 140€ 28 056€ 22 090€ 27 181€ 11 030€ 18 935€ 13 660€ 11 140€ 27 455€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 72€ 0€ 530€ 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 597€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 371 998€ 2 371 567€ 2 184 737€ 2 314 237€ 1 697 618€ 1 457 035€ 1 292 649€ 1 262 747€ 1 485 313€ 1 210 049€ 1 139 398€ 1 306 571€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 267€ 1 231€ 1 466€ 1 326€ 1 807€ 1 590€ 732€ 0€ 0€ 146€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 267€ 1 231€ 1 466€ 1 326€ 1 807€ 1 590€ 732€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 146€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 610 300€ 1 518 965€ 1 391 450€ 1 314 801€ 1 209 109€ 1 114 609€ 1 072 711€ 1 011 027€ 1 030 079€ 888 367€ 894 076€ 815 902€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 521 476€ 1 432 926€ 1 303 526€ 1 239 017€ 1 113 519€ 1 046 012€ 988 112€ 933 910€ 954 130€ 838 034€ 844 313€ 770 794€
82
633
Výnosy z poplatkov
88 824€ 86 040€ 87 924€ 75 783€ 95 590€ 68 597€ 84 599€ 77 117€ 75 949€ 50 333€ 49 763€ 45 108€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
171 913€ 165 334€ 150 502€ 156 638€ 172 928€ 125 320€ 102 406€ 165 426€ 66 986€ 108 122€ 121 681€ 95 004€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 071€ 875€ 0€ 731€ 82 700€ 880€ 144€ 0€ 5 045€ 1 173€ 1 824€ 1 135€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 1 220€ 100€ 715€ 3 240€ 3 515€ 4 390€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
90€ 11€ 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
170 752€ 164 448€ 148 340€ 155 807€ 89 514€ 121 200€ 98 747€ 161 036€ 61 941€ 106 949€ 119 857€ 93 836€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
6 080€ 6 630€ 4 827€ 2 640€ 3 000€ 13 420€ 15 712€ 19 207€ 12 419€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
6 080€ 6 630€ 4 827€ 2 640€ 3 000€ 13 420€ 15 712€ 19 207€ 12 419€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 207€ 12 419€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 642€ 3 000€ 3 500€ 2 640€ 3 000€ 13 420€ 15 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
439€ 3 630€ 1 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
251€ 455€ 434€ 307€ 1 873€ 747€ 77€ 70€ 156€ 187€ 63 783€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
251€ 455€ 434€ 307€ 673€ 747€ 77€ 70€ 156€ 187€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63 783€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 1 521€ 2 917€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 1 521€ 2 917€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
663 840€ 655 870€ 672 889€ 923 609€ 267 368€ 353 028€ 265 536€ 187 850€ 117 668€ 135 519€ 209 234€ 63 783€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
72 189€ 65 604€ 77 610€ 263 351€ 145 742€ 87 169€ 99 994€ 131 204€ 77 142€ 80 936€ 143 219€ 46 642€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
557 754€ 554 204€ 564 377€ 628 417€ 51 966€ 200 072€ 100 991€ 4 478€ 904€ 0€ 43 564€ 8 765€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 3 992€ 48 002€ 48 021€ 48 002€ 36 009€ 7 682€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 4 796€ 800€ 950€ 0€ 943€ 1 118€ 0€ 0€ 210€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 560€ 3 541€ 2 943€ 3 374€ 415€ 415€ 389€ 284€ 63€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
30 338€ 27 725€ 27 158€ 23 525€ 21 242€ 16 408€ 15 041€ 15 874€ 31 877€ 54 373€ 22 451€ 8 376€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 453 651€ 2 348 485€ 2 223 089€ 2 402 237€ 1 656 085€ 1 608 714€ 1 457 174€ 1 383 579€ 1 227 308€ 1 132 341€ 1 288 774€ 974 689€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
81 653€ -23 081€ 38 352€ 88 000€ -41 534€ 151 678€ 164 525€ 120 832€ -258 005€ -77 708€ 149 376€ -331 882€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 118€ 0€ 0€ 106€ 0€ 0€ 0€ 959€ 0€ 0€ 4€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
81 653€ -23 199€ 38 352€ 88 000€ -41 639€ 151 678€ 164 525€ 120 832€ -258 964€ -77 708€ 149 376€ -331 886€