Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
246 587 112€ 244 070 292€ 240 879 109€ 243 867 874€ 239 476 368€ 241 965 994€ 243 183 724€ 241 913 801€ 242 505 128€ 242 188 722€ 246 675 925€ 244 210 054€ 232 461 968€ 231 794 373€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
199 423 428€ 197 956 627€ 201 935 680€ 200 313 643€ 197 714 986€ 207 493 132€ 168 962 443€ 173 190 947€ 156 038 710€ 163 684 846€ 172 277 497€ 175 489 476€ 162 539 482€ 166 173 998€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
872 520€ 293 372€ 689 594€ 1 098 618€ 1 490 212€ 1 862 522€ 2 153 335€ 600 337€ 152 559€ 143 563€ 130 194€ 149 010€ 213 631€ 197 633€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
149 009€ 225 891€ 572 014€ 949 068€ 1 359 201€ 1 719 062€ 152 616€ 151 385€ 152 559€ 132 960€ 100 916€ 98 086€ 139 356€ 97 671€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
653 719€ 36 555€ 57 580€ 131 011€ 131 011€ 131 011€ 131 011€ 9 440€ 10 604€ 29 278€ 50 924€ 74 275€ 99 962€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
69 793€ 30 926€ 60 000€ 18 539€ 12 449€ 1 869 709€ 439 513€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
169 685 804€ 168 798 151€ 172 380 981€ 170 349 920€ 167 359 670€ 176 765 505€ 137 944 003€ 146 191 644€ 129 487 185€ 139 792 317€ 148 398 337€ 151 306 215€ 138 291 600€ 141 940 660€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
60 476 133€ 60 134 344€ 58 305 306€ 58 395 070€ 57 096 085€ 57 181 426€ 57 340 943€ 57 499 258€ 55 273 576€ 55 227 128€ 53 723 766€ 50 093 251€ 50 065 897€ 51 493 562€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
914 678€ 914 018€ 915 273€ 915 273€ 919 094€ 919 488€ 920 743€ 900 550€ 888 550€ 885 045€ 865 405€ 856 573€ 851 849€ 825 301€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
96 792 827€ 94 088 785€ 90 150 225€ 88 335 329€ 87 322 856€ 95 565 557€ 56 451 677€ 54 578 418€ 48 241 866€ 52 234 231€ 52 654 337€ 51 513 572€ 54 688 314€ 56 229 015€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 567 262€ 1 331 946€ 1 653 883€ 2 524 278€ 2 882 294€ 3 951 458€ 3 667 858€ 4 404 956€ 4 739 047€ 5 377 863€ 6 316 554€ 7 336 787€ 7 453 332€ 8 385 314€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
930 577€ 672 072€ 636 340€ 713 446€ 701 263€ 886 723€ 477 119€ 87 765€ 36 054€ 69 286€ 148 129€ 234 639€ 198 166€ 98 170€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
3 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
725 029€ 788 020€ 874 179€ 960 430€ 1 046 682€ 1 132 933€ 1 218 472€ 26 764€ 31 240€ 35 716€ 40 192€ 44 668€ 49 144€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
8 275 631€ 10 868 966€ 19 845 776€ 18 506 094€ 17 391 396€ 17 127 921€ 17 867 192€ 28 693 933€ 20 276 852€ 25 963 049€ 34 649 954€ 41 226 725€ 24 984 898€ 24 909 298€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
28 865 105€ 28 865 105€ 28 865 105€ 28 865 105€ 28 865 105€ 28 865 105€ 28 865 105€ 26 398 966€ 26 398 966€ 23 748 966€ 23 748 966€ 24 034 251€ 24 034 251€ 24 035 705€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
12 465 528€ 12 465 528€ 12 465 528€ 12 465 528€ 12 465 528€ 12 465 528€ 12 465 528€ 9 999 389€ 9 999 389€ 6 685 754€ 6 685 754€ 6 685 754€ 6 685 754€ 6 685 753€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
663 635€ 663 635€ 663 635€ 663 635€ 663 635€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
16 399 577€ 16 399 577€ 16 399 577€ 16 399 577€ 16 399 577€ 16 399 577€ 16 399 577€ 16 399 577€ 16 399 577€ 16 399 577€ 16 399 577€ 16 684 862€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 16 684 862€ 16 686 317€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
47 095 767€ 46 081 014€ 38 924 639€ 43 504 146€ 41 736 889€ 34 449 592€ 74 177 330€ 68 686 520€ 86 440 600€ 78 482 641€ 74 370 623€ 68 603 857€ 69 914 321€ 65 613 917€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
181 880€ 248 390€ 207 385€ 155 534€ 162 523€ 230 978€ 148 313€ 135 509€ 132 416€ 117 393€ 119 746€ 109 427€ 128 204€ 126 048€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
145 297€ 210 515€ 169 240€ 119 447€ 126 215€ 196 031€ 109 821€ 93 966€ 89 639€ 82 167€ 85 298€ 75 093€ 94 377€ 89 347€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
5 194€ 5 377€ 5 377€ 1 772€ 1 772€ 1 772€ 1 772€ 1 772€ 1 772€ 1 772€ 2 436€ 2 436€ 2 424€ 2 423€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
31 388€ 32 498€ 32 768€ 34 315€ 34 536€ 33 175€ 36 720€ 39 772€ 41 006€ 33 454€ 32 012€ 31 898€ 31 403€ 34 278€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
29 875 893€ 30 514 118€ 29 467 336€ 30 063 098€ 29 022 943€ 24 881 993€ 66 506 310€ 58 602 836€ 73 844 872€ 68 314 145€ 64 602 601€ 57 206 378€ 54 349 398€ 50 325 667€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
288€ 18€ 0€ 535€ 4 094€ 1 594€ 146€ 145€ 10 088€ 11 064€ 4 828€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
29 875 893€ 30 514 118€ 29 467 336€ 30 062 810€ 29 022 924€ 24 881 993€ 66 505 775€ 58 598 742€ 73 843 277€ 68 314 000€ 64 602 456€ 57 196 290€ 54 338 334€ 50 320 839€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 5 096€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 959 318€ 3 993 909€ 3 196 399€ 6 884 987€ 4 031 427€ 3 386 963€ 4 217 403€ 4 760 299€ 3 558 252€ 2 747 346€ 2 088 803€ 2 234 947€ 2 160 710€ 3 015 312€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
71 263€ 71 551€ 73 624€ 74 572€ 75 065€ 78 609€ 83 854€ 89 678€ 1 587€ 1 880€ 2 312€ 1 711€ 1 430€ 1 357€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 077€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
474 562€ 251 345€ 445 619€ 399 591€ 574 847€ 603 905€ 778 839€ 1 163 694€ 1 133 714€ 394 735€ 132 337€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
2 147 521€ 1 925 874€ 1 990 723€ 2 200 707€ 2 548 781€ 1 979 897€ 2 463 763€ 1 856 731€ 1 575 863€ 1 648 971€ 1 517 621€ 1 546 900€ 1 679 071€ 2 550 623€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
974 678€ 1 585 270€ 489 674€ 617 986€ 798 925€ 722 627€ 890 947€ 1 647 966€ 841 590€ 659 441€ 413 750€ 652 014€ 432 267€ 183 001€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
22 490€ 0€ 0€ 610€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
29 218€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
576€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 446€ 1 323€ 44 918€ 8 557€ 33 808€ 1 766€ 1 655€ 5 498€ 1 175€ 0€ 5 348€ 42 233€ 2 897€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 760€ 5 709€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
11 926€ 22 783€ 27 604€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
266 356€ 158 546€ 151 840€ 3 582 496€ 159€ 0€ 0€ 0€ 0€ 277 434€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
13 003 581€ 11 219 501€ 5 948 423€ 6 395 432€ 8 514 901€ 5 944 562€ 3 300 208€ 5 182 779€ 8 899 965€ 7 298 661€ 7 554 377€ 9 053 105€ 13 276 009€ 12 146 890€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
7 757€ 22 455€ 5 329€ 13 524€ 5 887€ 5 109€ 24 067€ 3 704€ 3 255€ 2 276€ 1 357€ 2 249€ 2 438€ 6 480€
087
2.
Ceniny (213)
18 647€ 20 677€ 28 560€ 46 328€ 21 819€ 31 270€ 23 957€ 10 579€ 13 980€ 15 942€ 18 910€ 18 572€ 31 945€ 10 286€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
12 977 177€ 11 176 368€ 5 914 535€ 6 335 581€ 8 487 194€ 5 908 183€ 3 252 185€ 5 168 497€ 8 882 729€ 7 280 444€ 7 534 110€ 9 032 284€ 13 241 626€ 12 130 124€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
70 000€ 100 000€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
70 000€ 100 000€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
67 916€ 32 651€ 18 790€ 50 084€ 24 493€ 23 271€ 43 951€ 36 333€ 25 818€ 21 235€ 27 805€ 116 721€ 8 165€ 6 458€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
67 916€ 32 651€ 18 790€ 50 084€ 24 493€ 23 271€ 43 951€ 36 333€ 25 818€ 21 235€ 27 805€ 13 325€ 8 165€ 6 337€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 103 396€ 0€ 121€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
246 587 112€ 244 070 292€ 240 879 109€ 243 867 874€ 239 476 368€ 241 965 994€ 243 183 724€ 241 913 801€ 242 505 128€ 242 188 722€ 246 675 925€ 244 210 054€ 232 461 968€ 231 794 373€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
182 931 825€ 180 811 062€ 179 369 591€ 185 666 387€ 178 617 739€ 175 964 326€ 173 897 619€ 173 243 869€ 177 720 637€ 182 856 391€ 183 168 440€ 180 827 410€ 183 203 665€ 184 609 956€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
182 931 825€ 180 811 062€ 179 369 591€ 185 666 387€ 178 617 739€ 175 964 326€ 173 897 619€ 173 243 869€ 177 720 637€ 182 856 391€ 183 168 440€ 180 827 410€ 183 203 665€ 184 609 956€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
180 811 712€ 179 442 954€ 185 666 530€ 180 669 226€ 175 964 326€ 175 048 287€ 173 243 869€ 178 512 068€ 182 856 391€ 183 168 436€ 180 503 470€ 183 641 896€ 183 134 354€ 171 218 876€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 120 113€ 1 368 108€ -6 296 939€ 4 997 161€ 2 653 413€ 916 039€ 653 750€ -5 268 199€ -5 135 754€ -312 045€ 2 664 970€ -2 814 486€ 69 311€ 13 391 080€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
33 705 792€ 33 829 479€ 31 464 478€ 29 111 019€ 30 454 172€ 34 005 732€ 36 098 155€ 38 005 492€ 35 568 522€ 28 636 870€ 32 204 123€ 34 493 835€ 22 853 592€ 22 296 538€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 942 920€ 3 337 058€ 3 674 050€ 1 298 795€ 1 222 047€ 909 866€ 358 296€ 357 336€ 802 739€ 640 009€ 260 951€ 146 054€ 191 374€ 148 804€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 942 920€ 3 337 058€ 3 674 050€ 1 298 795€ 1 222 047€ 909 866€ 358 296€ 357 336€ 802 739€ 640 009€ 260 951€ 146 054€ 191 374€ 148 804€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 627 103€ 752 434€ 267 707€ 132 465€ 82 403€ 289 859€ 416 803€ 943 447€ 3 705 898€ 3 602 006€ 4 252 171€ 4 300 908€ 1 672 200€ 1 079 490€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 627 103€ 752 308€ 267 531€ 131 616€ 77 705€ 289 859€ 416 803€ 943 275€ 3 680 923€ 3 602 006€ 4 252 171€ 4 300 908€ 1 672 200€ 1 078 258€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
126€ 175€ 849€ 4 698€ 172€ 24 975€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 232€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
7 201 398€ 6 504 744€ 6 908 516€ 7 250 394€ 7 112 434€ 7 036 367€ 14 783 128€ 15 248 940€ 8 523 372€ 8 501 991€ 8 845 956€ 9 184 184€ 6 811 721€ 7 470 342€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
7 127 019€ 6 433 538€ 6 855 302€ 7 205 314€ 7 070 496€ 7 010 886€ 14 769 968€ 15 228 795€ 8 501 222€ 8 473 707€ 8 831 878€ 9 174 315€ 6 800 443€ 6 749 459€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
74 379€ 70 206€ 51 428€ 44 079€ 41 939€ 25 481€ 13 161€ 20 145€ 22 149€ 28 285€ 14 078€ 9 869€ 11 278€ 14 942€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 705 941€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
786€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
3 720 602€ 3 936 496€ 4 086 783€ 2 845 905€ 2 034 282€ 2 519 035€ 4 298 111€ 7 550 574€ 8 269 404€ 3 641 889€ 4 302 369€ 5 378 777€ 2 055 771€ 1 363 660€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 306 306€ 1 729 639€ 1 978 196€ 1 085 563€ 478 631€ 624 473€ 446 682€ 3 925 108€ 4 487 026€ 565 263€ 1 347 878€ 3 341 479€ 1 168 242€ 928 363€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
65 249€ 59 157€ 52 277€ 65 300€ 67 569€ 70 817€ 72 592€ 103 281€ 91 393€ 69 691€ 60 648€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
413 693€ 489 200€ 451 526€ 439 069€ 389 940€ 379 305€ 1 337 726€ 836 553€ 1 401 135€ 351 766€ 345 361€ 348 283€ 317 695€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
138€ 2 019€ 14 536€ 5 259€ 6 476€ 685€ 0€ 1 566€ 5 021€ 0€ 12 070€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
415 923€ 170 557€ 150 468€ 30 979€ 10 772€ 524 412€ 22 520€ 33 379€ 78 427€ 19 905€ 67 983€ 69 851€ 127 634€ 39 081€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
820 405€ 752 074€ 713 737€ 643 364€ 578 005€ 519 093€ 436 619€ 408 298€ 407 828€ 373 922€ 369 111€ 216 430€ 199 323€ 197 056€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
510 550€ 478 083€ 463 391€ 412 829€ 361 894€ 325 761€ 270 212€ 255 072€ 257 868€ 232 384€ 226 505€ 130 277€ 128 059€ 121 092€
166
15.
Daň z príjmov (341)
329€ 220€ 130€ 398€ 2 100€ 588€ 215€ 4 446€ 0€ 531 893€ 227€ 513€ 1 434€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
104 418€ 95 768€ 96 254€ 92 855€ 71 262€ 59 204€ 46 975€ 40 151€ 42 637€ 36 377€ 37 998€ 31 020€ 26 108€ 30 879€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
25 544€ 86 170€ 178 786€ 61 013€ 32 307€ 8 906€ 3 892€ 2 260€ 895€ 458€ 9 229€ 874€ 33 680€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
55 653€ 75 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
36 543€ 1 660 208€ 1 948 516€ 1 496 384€ 1 991 687€ 1 312 968€ 1 226 960€ 87 323€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
19 213 770€ 19 298 747€ 16 527 423€ 17 583 459€ 20 003 005€ 23 250 605€ 16 241 815€ 13 905 195€ 14 267 109€ 12 250 974€ 14 542 676€ 15 483 912€ 12 122 526€ 12 234 242€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
12 072 327€ 11 079 613€ 9 964 590€ 11 420 607€ 14 440 195€ 17 763 710€ 12 670 836€ 10 200 305€ 11 219 409€ 10 023 916€ 12 265 019€ 13 272 382€ 9 978 490€ 11 326 657€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
5 307 287€ 6 384 977€ 6 562 834€ 6 162 852€ 5 562 810€ 5 486 895€ 3 570 979€ 3 704 890€ 3 047 700€ 2 226 317€ 2 211 530€ 2 211 530€ 2 144 036€ 907 585€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
741€ 66 127€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
1 834 157€ 1 834 157€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
29 949 495€ 29 429 752€ 30 045 039€ 29 090 468€ 30 404 457€ 31 995 937€ 33 187 951€ 30 664 440€ 29 215 970€ 30 695 462€ 31 303 362€ 28 888 809€ 26 404 711€ 24 887 879€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 657€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
29 949 495€ 29 429 752€ 30 045 039€ 29 090 468€ 30 404 457€ 31 995 937€ 33 187 951€ 30 664 440€ 29 215 970€ 30 695 462€ 31 303 362€ 28 888 809€ 26 404 711€ 24 884 222€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€