Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 529 000€ 6 117 710€ 5 399 165€ 5 479 577€ 5 509 228€ 5 142 258€ 5 288 748€ 5 281 101€ 4 571 233€ 4 069 482€ 4 098 111€ 4 170 363€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 680 872€ 4 453 758€ 3 632 678€ 3 636 241€ 3 753 642€ 3 512 768€ 3 448 925€ 3 640 795€ 4 021 098€ 3 528 740€ 3 571 759€ 3 619 211€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 079€ 6 780€ 10 481€ 14 182€ 17 274€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 079€ 6 780€ 10 481€ 14 182€ 17 274€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
4 423 019€ 4 195 905€ 3 374 825€ 3 378 387€ 3 495 789€ 3 254 915€ 3 187 993€ 3 376 162€ 3 752 764€ 3 256 705€ 3 296 632€ 3 361 327€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
618 682€ 618 825€ 618 840€ 618 639€ 625 819€ 624 431€ 619 519€ 626 609€ 634 501€ 638 773€ 595 359€ 600 238€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
3 254 386€ 2 853 841€ 2 388 594€ 2 514 006€ 2 639 400€ 2 437 572€ 2 369 131€ 2 538 361€ 2 244 303€ 2 374 092€ 2 522 779€ 2 611 705€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
17 416€ 25 036€ 26 417€ 19 013€ 23 249€ 0€ 206€ 413€ 620€ 938€ 1 679€ 2 558€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 4 718€ 9 974€ 15 230€ 13 748€ 0€ 0€ 0€ 2 691€ 5 630€ 8 569€ 11 507€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 2 887€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 030€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
532 536€ 690 598€ 331 000€ 211 499€ 193 573€ 192 913€ 199 137€ 209 749€ 870 649€ 237 272€ 168 246€ 135 319€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 884€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 853€ 257 884€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 847 487€ 1 662 620€ 1 765 909€ 1 842 860€ 1 755 519€ 1 625 265€ 1 835 090€ 1 639 623€ 547 223€ 538 508€ 524 558€ 549 043€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
468€ 459€ 158€ 82€ 57€ 490€ 413€ 1 299€ 1 752€ 2 448€ 2 081€ 1 052€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
468€ 459€ 158€ 82€ 57€ 490€ 413€ 1 299€ 1 752€ 2 448€ 2 081€ 1 052€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 112 865€ 1 153 737€ 1 195 430€ 1 239 271€ 1 278 604€ 1 323 138€ 1 399 669€ 1 472 498€ 290 334€ 288 185€ 318 740€ 365 816€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 112 865€ 1 153 737€ 1 195 430€ 1 239 271€ 1 278 593€ 1 323 138€ 1 399 669€ 1 472 498€ 290 334€ 288 185€ 318 740€ 356 850€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 966€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
8 427€ 19 516€ 14 114€ 8 799€ 10 116€ 4 553€ 1 792€ 12 743€ 4 600€ 3 735€ 4 203€ 71 711€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
50€ 1 871€ 6 836€ 1 403€ 3 153€ 1 690€ 9€ 0€ 0€ 15€ 0€ 76€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
7 588€ 7 147€ 6 803€ 7 259€ 6 824€ 2 786€ 1 685€ 12 665€ 4 444€ 3 604€ 4 191€ 612€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
789€ 478€ 474€ 137€ 139€ 78€ 98€ 78€ 156€ 69€ 12€ 23 202€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 10 021€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ)-
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 821€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
725 727€ 488 908€ 556 207€ 594 708€ 466 742€ 297 083€ 433 217€ 153 083€ 250 537€ 244 140€ 199 534€ 110 464€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
674€ 1 104€ 84€ 966€ 874€ 408€ 335€ 844€ 1 288€ 423€ 471€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
725 053€ 487 804€ 556 123€ 593 742€ 465 868€ 296 675€ 432 882€ 152 239€ 249 249€ 243 717€ 199 063€ 110 464€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
641€ 1 332€ 578€ 477€ 68€ 4 225€ 4 733€ 682€ 2 912€ 2 234€ 1 794€ 2 109€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
641€ 1 332€ 578€ 477€ 68€ 469€ 513€ 682€ 2 145€ 1 618€ 947€ 1 294€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 756€ 4 220€ 0€ 767€ 616€ 847€ 815€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 529 000€ 6 117 710€ 5 399 165€ 5 479 577€ 5 509 228€ 5 142 258€ 5 288 748€ 5 281 101€ 4 571 233€ 4 069 482€ 4 098 111€ 4 170 363€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 688 169€ 2 310 034€ 2 189 530€ 2 119 846€ 2 023 952€ 1 910 530€ 1 885 556€ 1 785 136€ 1 883 738€ 1 907 835€ 1 897 767€ 1 913 428€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
2 688 169€ 2 310 034€ 2 189 530€ 2 119 846€ 2 023 952€ 1 910 530€ 1 885 556€ 1 785 136€ 1 883 738€ 1 907 835€ 1 897 767€ 1 913 428€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 300 013€ 2 189 530€ 2 119 846€ 2 023 952€ 1 909 801€ 1 885 556€ 1 846 799€ 1 883 424€ 1 902 657€ 1 897 549€ 1 940 102€ 1 574 419€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
388 156€ 120 503€ 69 684€ 95 894€ 114 151€ 24 973€ 38 758€ -98 288€ -18 919€ 10 286€ -42 335€ 339 009€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 192 085€ 1 123 866€ 771 847€ 832 100€ 1 107 260€ 906 058€ 949 862€ 1 213 903€ 1 331 523€ 1 108 552€ 1 152 717€ 1 194 934€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 800€ 1 395€ 1 395€ 1 395€ 1 395€ 1 195€ 5 906€ 6 472€ 6 206€ 4 121€ 6 628€ 5 092€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 628€ 5 092€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 800€ 1 395€ 1 395€ 1 395€ 1 395€ 1 195€ 5 906€ 6 472€ 6 206€ 4 121€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
37 623€ 7 092€ 3 603€ 15 263€ 9 718€ 16 039€ 3 137€ 781€ 1 308€ 0€ 980€ 466€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 466€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
21 432€ 7 092€ 3 603€ 15 263€ 9 718€ 16 039€ 3 137€ 781€ 1 308€ 0€ 980€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
16 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
648 299€ 681 932€ 715 904€ 766 765€ 834 828€ 838 684€ 904 132€ 962 504€ 988 027€ 1 013 329€ 1 038 473€ 1 062 846€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
647 073€ 681 290€ 715 182€ 766 512€ 834 374€ 837 757€ 903 298€ 961 675€ 987 266€ 1 012 662€ 1 038 057€ 1 062 640€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 226€ 642€ 722€ 253€ 453€ 927€ 834€ 829€ 761€ 667€ 416€ 206€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
243 348€ 152 092€ 50 945€ 48 677€ 17 176€ 43 140€ 12 891€ 13 877€ 278 592€ 16 915€ 15 652€ 18 750€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
2 230€ 82 597€ 77€ 100€ 0€ 109€ 0€ 3 599€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
187 755€ 10 021€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
34 217€ 33 892€ 33 492€ 33 192€ 0€ 32 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 2 130€ 1 321€ 2 655€ 7 854€ 1 427€ 4 591€ 2 759€ 270 263€ 6 707€ 7 354€ 10 007€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 027€ 1 027€ 727€ 727€ 4 897€ 5 052€ 4 561€ 2 531€ 2 555€ 1 915€ 1 566€ 1 602€
163
12.
Zamestnanci
(331))
9 284€ 6 416€ 7 768€ 5 874€ 0€ 0€ 0€ 1 935€ 1 993€ 3 024€ 3 269€ 3 434€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
6 781€ 4 967€ 5 709€ 4 426€ 3 290€ 3 315€ 2 954€ 2 499€ 2 718€ 2 658€ 2 879€ 3 001€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
67€ 300€ 263€ 500€ 400€ 300€ 150€ 0€ 363€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 987€ 1 330€ 1 589€ 1 203€ 735€ 741€ 633€ 554€ 600€ 2 611€ 584€ 706€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 9 412€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
261 015€ 281 355€ 0€ 0€ 244 143€ 7 001€ 23 797€ 230 270€ 57 390€ 74 187€ 90 984€ 107 780€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
240 675€ 281 355€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 797€ 40 594€ 57 390€ 74 187€ 90 984€ 107 780€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
20 340€ 0€ 0€ 0€ 244 143€ 7 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 189 676€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 648 747€ 2 683 810€ 2 437 788€ 2 527 631€ 2 378 017€ 2 325 670€ 2 453 330€ 2 282 062€ 1 355 972€ 1 053 095€ 1 047 627€ 1 062 001€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 120€ 119€ 362€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 648 747€ 2 683 810€ 2 437 788€ 2 527 631€ 2 378 017€ 2 325 616€ 2 453 210€ 2 281 943€ 1 355 610€ 1 053 095€ 1 047 627€ 1 062 001€