Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
50 630€ 50 657€ 45 792€ 43 776€ 47 340€ 43 552€ 47 070€ 41 991€ 43 566€ 57 441€ 45 969€ 45 150€
02
501
Spotreba materiálu
24 582€ 28 412€ 24 572€ 21 576€ 28 801€ 18 109€ 16 333€ 12 022€ 13 753€ 29 588€ 14 684€ 20 049€
03
502
Spotreba energie
26 049€ 22 245€ 21 220€ 22 200€ 18 539€ 25 443€ 30 737€ 29 969€ 29 813€ 27 853€ 31 285€ 25 101€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
95 000€ 84 467€ 83 717€ 91 489€ 86 071€ 40 111€ 40 149€ 85 418€ 38 961€ 53 042€ 43 907€ 51 007€
07
511
Opravy a udržiavanie
13 518€ 7 799€ 5 947€ 16 700€ 9 336€ 7 602€ 12 546€ 16 520€ 7 724€ 15 336€ 6 784€ 9 983€
08
512
Cestovné
60€ 210€ 96€ 228€ 177€ 120€ 58€ 109€ 133€ 138€ 169€ 205€
09
513
Náklady na reprezentáciu
401€ 615€ 327€ 155€ 164€ 442€ 492€ 477€ 338€ 490€ 278€ 397€
10
518
Ostatné služby
81 021€ 75 843€ 77 346€ 74 406€ 76 395€ 31 947€ 27 053€ 68 311€ 30 766€ 37 078€ 36 676€ 40 422€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
203 620€ 170 288€ 166 155€ 139 729€ 123 085€ 130 655€ 118 301€ 118 551€ 113 505€ 128 764€ 114 980€ 113 771€
12
521
Mzdové náklady
148 517€ 119 827€ 116 518€ 96 901€ 87 966€ 91 154€ 81 409€ 85 419€ 83 416€ 100 015€ 86 113€ 86 194€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
52 106€ 46 948€ 45 306€ 39 527€ 31 826€ 36 287€ 31 974€ 30 058€ 27 426€ 26 503€ 26 560€ 25 311€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
538€ 578€ 488€ 598€ 588€ 478€ 458€ 478€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 459€ 2 935€ 3 843€ 2 703€ 2 705€ 2 736€ 4 460€ 2 596€ 2 663€ 2 246€ 2 307€ 2 266€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 343€ 751€ 1 590€ 1 692€ 1 142€ 1 085€ 1 234€ 349€ 11€ 98€ 34€ 96€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 343€ 751€ 1 590€ 1 692€ 1 142€ 1 085€ 1 234€ 349€ 11€ 98€ 34€ 96€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
7 404€ 1 920€ 2 437€ 13 906€ 17 560€ 3 757€ 9 679€ 141 595€ 14 082€ 80 285€ 18 246€ 86 646€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
136€ 15€ 0€ 7 180€ 11 749€ 760€ 7 090€ 17 659€ 10 020€ 24 739€ 0€ 78 854€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 950€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 601€ 4 899€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 268€ 1 905€ 2 437€ 6 726€ 5 811€ 2 996€ 2 589€ 123 936€ 4 062€ 55 546€ 6 645€ 1 943€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
169 392€ 154 562€ 137 169€ 135 549€ 111 743€ 187 565€ 188 597€ 183 101€ 168 014€ 163 901€ 212 816€ 140 165€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
167 592€ 153 167€ 135 774€ 134 154€ 110 348€ 186 370€ 182 691€ 176 628€ 161 808€ 159 780€ 205 658€ 135 073€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 800€ 1 395€ 1 395€ 1 395€ 1 395€ 1 195€ 5 906€ 6 472€ 6 206€ 4 121€ 7 158€ 5 092€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 092€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 395€ 1 395€ 1 395€ 1 395€ 1 195€ 5 906€ 6 472€ 6 206€ 4 121€ 7 158€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
12 839€ 13 649€ 10 870€ 12 219€ 12 108€ 12 437€ 11 329€ 16 600€ 14 594€ 15 898€ 19 780€ 20 425€
42
562
Úroky
9 068€ 10 479€ 7 568€ 9 830€ 8 353€ 9 035€ 9 826€ 12 068€ 305€ 11 328€ 13 551€ 12 326€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 770€ 3 170€ 3 302€ 2 389€ 3 756€ 3 402€ 1 503€ 4 532€ 14 289€ 4 570€ 6 198€ 8 099€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 39 979€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 39 979€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
365 346€ 314 588€ 307 201€ 269 973€ 238 341€ 254 849€ 256 437€ 231 762€ 130 065€ 138 944€ 127 880€ 109 913€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
278 470€ 240 178€ 237 721€ 207 502€ 180 571€ 207 128€ 200 761€ 227 622€ 124 682€ 128 166€ 119 636€ 103 914€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 299€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
86 876€ 74 410€ 69 480€ 62 471€ 57 771€ 47 720€ 55 676€ 4 140€ 5 383€ 10 778€ 8 244€ 5 700€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
905 576€ 830 861€ 754 930€ 708 332€ 637 390€ 674 010€ 672 796€ 819 366€ 522 798€ 638 373€ 583 612€ 567 173€
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
744 246€ 663 974€ 594 123€ 578 508€ 512 670€ 440 344€ 435 297€ 344 510€ 336 075€ 309 456€ 365 941€ 385 018€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
717 751€ 586 264€ 565 518€ 549 089€ 483 965€ 422 883€ 415 582€ 338 603€ 321 787€ 288 530€ 336 560€ 359 536€
82
633
Výnosy z poplatkov
26 496€ 77 709€ 28 605€ 29 419€ 28 705€ 17 462€ 19 715€ 5 907€ 14 288€ 20 926€ 29 381€ 25 482€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
163 509€ 94 692€ 97 162€ 104 315€ 108 649€ 95 759€ 99 162€ 229 918€ 87 251€ 211 709€ 65 584€ 437 026€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
410€ 90€ 0€ 8 658€ 14 239€ 2 510€ 7 090€ 17 659€ 10 020€ 33 117€ 5 937€ 101€
85
642
Tržby z predaja materiálu
741€ 858€ 707€ 741€ 1 421€ 543€ 390€ 299€ 549€ 437€ 416€ 1 115€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
162 358€ 93 744€ 96 456€ 94 916€ 92 979€ 92 706€ 91 681€ 211 960€ 76 682€ 178 155€ 59 231€ 435 787€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 906€ 6 472€ 6 206€ 4 121€ 6 628€ 5 092€ 5 484€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 906€ 6 472€ 6 206€ 4 121€ 6 628€ 5 092€ 5 484€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 484€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 906€ 6 472€ 6 206€ 4 121€ 6 628€ 5 092€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1 476€ 1 590€ 1 596€ 1 183€ 241€ 887€ 334€ 249€ 758€ 291€ 217€ 403€
102
662
Úroky
1 476€ 1 590€ 1 596€ 1 183€ 241€ 887€ 333€ 249€ 758€ 291€ 216€ 403€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
222 266€ 50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
222 266€ 50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
162 562€ 142 113€ 133 309€ 122 757€ 130 427€ 157 121€ 171 153€ 140 242€ 76 181€ 120 575€ 104 443€ 78 251€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
11 776€ 17 916€ 10 173€ 14 588€ 34 149€ 10 141€ 23 124€ 36 194€ 6 631€ 39 207€ 31 484€ 6 579€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
109 118€ 101 905€ 99 422€ 83 855€ 76 592€ 137 440€ 137 769€ 94 511€ 61 361€ 50 007€ 45 334€ 54 155€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 109€ 24 109€ 17 029€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
13 682€ 5 600€ 4 610€ 3 500€ 5 000€ 100€ 762€ 607€ 200€ 613€ 629€ 488€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
27 986€ 16 692€ 19 103€ 20 813€ 11 686€ 9 439€ 9 498€ 8 930€ 7 989€ 6 639€ 2 887€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 294 059€ 952 369€ 826 190€ 806 763€ 751 987€ 700 017€ 712 418€ 721 125€ 504 386€ 648 659€ 541 277€ 906 182€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
388 483€ 121 508€ 71 260€ 98 430€ 114 596€ 26 007€ 39 622€ -98 241€ -18 412€ 10 286€ -42 335€ 339 009€
136
591
Splatná daň z príjmov
327€ 1 004€ 1 576€ 2 536€ 445€ 1 033€ 864€ 47€ 507€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
388 156€ 120 503€ 69 684€ 95 894€ 114 151€ 24 973€ 38 758€ -98 288€ -18 919€ 10 286€ -42 335€ 339 009€