Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
86 490€ 63 854€ 76 534€ 68 651€ 79 456€ 73 770€ 71 278€ 67 277€ 87 818€ 77 273€ 85 022€ 115 924€ 82 857€ 86 326€
02
501
Spotreba materiálu
48 461€ 25 020€ 43 732€ 34 199€ 48 695€ 43 925€ 38 711€ 30 410€ 31 797€ 26 572€ 28 845€ 81 600€ 20 824€ 40 773€
03
502
Spotreba energie
38 029€ 38 834€ 31 162€ 34 452€ 30 761€ 29 845€ 32 567€ 36 867€ 56 021€ 50 700€ 56 177€ 34 324€ 62 033€ 45 553€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 1 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
119 696€ 101 286€ 130 495€ 95 164€ 73 706€ 80 397€ 93 457€ 101 833€ 71 452€ 56 381€ 58 340€ 52 990€ 54 898€ 69 930€
07
511
Opravy a udržiavanie
33 569€ 28 250€ 20 497€ 22 183€ 14 999€ 33 497€ 18 474€ 38 857€ 11 158€ 1 993€ 13 122€ 14 481€ 26 285€ 23 284€
08
512
Cestovné
0€ 24€ 144€ 277€ 20€ 36€ 481€ 2 760€ 2 421€ 2 409€ 1 424€ 608€ 310€ 401€
09
513
Náklady na reprezentáciu
866€ 683€ 1 021€ 1 769€ 1 430€ 1 191€ 1 240€ 1 191€ 1 000€ 1 067€ 930€ 1 648€ 595€ 763€
10
518
Ostatné služby
85 261€ 72 329€ 108 834€ 70 935€ 57 257€ 45 673€ 73 261€ 59 025€ 56 873€ 50 912€ 42 864€ 36 253€ 27 708€ 45 482€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
296 241€ 269 461€ 249 922€ 233 863€ 209 746€ 186 194€ 183 413€ 153 310€ 225 916€ 215 200€ 198 925€ 167 190€ 201 115€ 190 852€
12
521
Mzdové náklady
210 408€ 190 758€ 175 270€ 163 212€ 145 082€ 133 014€ 131 346€ 107 558€ 159 064€ 152 906€ 145 694€ 157 259€ 144 621€ 138 481€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
71 447€ 65 163€ 61 364€ 57 580€ 52 229€ 47 712€ 47 142€ 40 608€ 55 771€ 51 992€ 45 104€ 0€ 46 427€ 43 692€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 004€ 3 912€ 3 737€ 3 019€ 3 247€ 2 903€ 2 457€ 2 654€ 3 643€ 3 468€ 2 750€ 1 120€ 582€ 1 864€
15
527
Zákonné sociálne náklady
10 382€ 9 629€ 9 550€ 10 052€ 9 187€ 2 565€ 2 467€ 2 490€ 7 438€ 6 834€ 5 377€ 8 811€ 9 485€ 6 815€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 357€ 4 849€ 5 075€ 3 543€ 2 669€ 2 276€ 3 159€ 2 780€ 2 357€ 1 834€ 3 901€ 20 560€ 17 407€ 17 819€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 293€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 357€ 4 849€ 5 075€ 3 543€ 2 669€ 2 276€ 3 159€ 2 780€ 2 357€ 1 834€ 3 901€ 20 560€ 17 114€ 17 819€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
15 824€ 6 053€ 5 660€ 7 071€ 9 334€ 4 128€ 4 595€ 4 001€ 3 430€ 5 933€ 4 249€ 5 028€ 4 741€ 2 929€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
600€ 0€ 1 857€ 2 843€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 216€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
863€ 1 807€ 1 235€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
14 361€ 4 246€ 2 568€ 4 228€ 9 196€ 4 086€ 4 595€ 3 996€ 3 430€ 5 927€ 4 033€ 5 028€ 4 741€ 2 929€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
139 015€ 147 963€ 132 969€ 139 202€ 116 488€ 67 435€ 61 864€ 76 980€ 86 796€ 86 838€ 66 880€ 41 763€ 24 292€ 18 224€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
136 515€ 145 463€ 130 469€ 136 702€ 116 488€ 65 435€ 61 864€ 76 980€ 74 732€ 80 655€ 61 697€ 41 763€ 146€ 18 224€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 12 064€ 6 183€ 5 183€ 0€ 24 146€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 12 064€ 6 183€ 5 183€ 0€ 24 146€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
12 352€ 12 574€ 13 994€ 15 385€ 15 489€ 19 134€ 18 246€ 12 627€ 13 898€ 20 070€ 16 877€ 17 379€ 16 149€ 25 193€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
7 992€ 8 962€ 10 076€ 10 980€ 11 974€ 13 408€ 14 817€ 6 579€ 7 142€ 10 010€ 11 036€ 9 247€ 14 959€ 18 708€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 360€ 3 612€ 3 917€ 4 405€ 3 516€ 5 727€ 3 429€ 6 048€ 6 547€ 10 060€ 5 841€ 8 132€ 1 190€ 6 485€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
260 284€ 238 957€ 269 358€ 240 499€ 220 808€ 205 451€ 203 033€ 189 118€ 81 429€ 76 413€ 43 544€ 601 986€ 43 420€ 43 104€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
248 848€ 224 349€ 239 847€ 216 011€ 206 335€ 189 427€ 192 137€ 178 242€ 72 347€ 69 013€ 40 311€ 597 842€ 42 131€ 34 617€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
4 583€ 5 108€ 5 791€ 1 979€ 1 473€ 1 362€ 1 439€ 1 429€ 1 360€ 0€ 0€ 1 955€ 289€ 1 348€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
6 853€ 9 500€ 23 720€ 22 508€ 13 000€ 14 663€ 9 457€ 9 227€ 7 466€ 7 157€ 3 233€ 2 189€ 1 000€ 7 139€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 220€ 255€ 243€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
935 259€ 844 998€ 884 005€ 803 378€ 727 696€ 638 785€ 639 044€ 607 926€ 573 095€ 539 939€ 477 738€ 1 022 820€ 444 879€ 454 377€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
10 715€ 10 624€ 7 590€ 8 301€ 10 051€ 13 093€ 8 095€ 7 123€ 6 748€ 7 975€ 8 195€ 23 212€ 16 342€ 37 250€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
10 715€ 10 624€ 7 279€ 8 301€ 10 051€ 13 093€ 8 095€ 7 123€ 6 748€ 7 975€ 8 195€ 23 212€ 16 342€ 37 250€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
765 552€ 742 019€ 725 919€ 679 467€ 602 365€ 574 871€ 525 082€ 481 973€ 451 695€ 418 165€ 391 798€ 338 766€ 425 197€ 439 320€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
707 135€ 682 202€ 673 718€ 630 906€ 561 796€ 537 414€ 488 486€ 448 930€ 420 119€ 388 878€ 362 123€ 314 312€ 393 691€ 409 474€
82
633
Výnosy z poplatkov
58 417€ 59 817€ 52 200€ 48 562€ 40 570€ 37 457€ 36 596€ 33 043€ 31 576€ 29 287€ 29 675€ 24 454€ 31 506€ 29 846€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
59 426€ 59 446€ 57 757€ 51 579€ 54 383€ 54 141€ 52 486€ 49 015€ 63 586€ 58 372€ 87 093€ 74 384€ 65 423€ 69 012€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
600€ 0€ 3 042€ 1 489€ 444€ 3 821€ 0€ 1 875€ 0€ 1 260€ 2 722€ 1 045€ 1 692€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 085€ 2 646€ 1 676€ 1 062€ 977€ 459€ 774€ 870€ 449€ 666€ 0€ 0€ 0€ 526€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 36€ 0€ 53€ 0€ 45€ 0€ 10€ 20€ 0€ 0€ 66€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
57 741€ 56 800€ 53 039€ 48 992€ 52 963€ 49 809€ 51 712€ 46 225€ 63 138€ 56 436€ 84 351€ 73 339€ 63 731€ 68 420€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 000€ 0€ 2 019€ 0€ 12 064€ 11 365€ 0€ 5 659€ 24 146€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 000€ 0€ 2 019€ 0€ 12 064€ 11 365€ 0€ 5 659€ 24 146€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 365€ 0€ 5 659€ 5 659€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 000€ 0€ 2 019€ 0€ 12 064€ 0€ 0€ 0€ 18 487€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 97€ 1 747€ 278€ 229€ 350€ 224€ 1 076€ 1 070€ 184€ 4 634€ 5 683€ 542€ 324€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 2€ 45€ 59€ 68€ 23€ 50€ 62€ 46€ 46€ 36€ 74€ 91€ 87€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 95€ 1 701€ 220€ 161€ 326€ 174€ 1 015€ 1 024€ 138€ 4 598€ 5 609€ 451€ 237€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
171 312€ 120 384€ 130 390€ 117 547€ 112 166€ 61 926€ 95 810€ 105 351€ 82 694€ 87 694€ 72 197€ 617 772€ 52 364€ 28 311€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
71 829€ 17 001€ 35 915€ 21 051€ 19 407€ 2 642€ 36 654€ 38 369€ 18 246€ 26 849€ 23 258€ 38 367€ 52 222€ 7 974€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
81 571€ 87 874€ 76 465€ 81 986€ 79 310€ 43 804€ 42 470€ 55 917€ 30 997€ 54 683€ 48 665€ 579 271€ 10€ 18 224€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 260€ 70€ 23€ 0€ 66€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35€ 132€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
17 454€ 15 509€ 17 675€ 14 510€ 13 449€ 15 481€ 16 686€ 11 065€ 33 250€ 5 902€ 204€ 76€ 0€ 2 047€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 009 505€ 935 070€ 925 902€ 859 172€ 779 194€ 706 400€ 681 697€ 656 603€ 617 159€ 572 391€ 569 576€ 1 084 007€ 559 868€ 574 217€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
74 246€ 90 072€ 41 897€ 55 794€ 51 499€ 67 615€ 42 653€ 48 678€ 44 064€ 32 452€ 91 838€ 61 187€ 114 989€ 119 840€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 9€ 11€ 13€ 4€ 9€ 11€ 9€ 4€ 4€ 9€ 9€ 27€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
74 246€ 90 071€ 41 888€ 55 783€ 51 486€ 67 611€ 42 644€ 48 666€ 44 055€ 32 448€ 91 834€ 61 178€ 114 980€ 119 813€