Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 409 990€ 2 286 071€ 2 162 812€ 2 001 115€ 1 881 303€ 1 879 703€ 1 893 845€ 1 625 365€ 1 573 596€ 1 485 719€ 1 140 581€ 1 046 267€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 312 700€ 2 192 890€ 1 957 003€ 1 865 038€ 1 778 990€ 1 783 868€ 1 804 498€ 1 570 284€ 1 495 927€ 1 465 373€ 1 070 771€ 967 261€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 140 809€ 2 020 201€ 1 784 314€ 1 692 349€ 1 606 301€ 1 611 179€ 1 632 407€ 1 397 595€ 1 323 238€ 1 292 684€ 898 063€ 794 553€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
175 008€ 171 585€ 174 951€ 178 531€ 178 649€ 178 677€ 178 513€ 94 322€ 97 118€ 97 678€ 12 955€ 26 228€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 423 037€ 1 346 387€ 1 417 805€ 1 471 313€ 695 838€ 738 805€ 762 433€ 698 042€ 692 434€ 658 895€ 411 534€ 421 938€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
9 671€ 18 356€ 27 307€ 9 156€ 12 582€ 597€ 909€ 2 422€ 4 045€ 5 668€ 16 747€ 11 777€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 123€ 2 622€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
533 093€ 483 873€ 164 250€ 33 350€ 718 109€ 690 478€ 690 552€ 602 809€ 529 641€ 530 443€ 456 827€ 334 610€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
171 891€ 172 689€ 172 689€ 172 689€ 172 689€ 172 689€ 172 091€ 172 689€ 172 689€ 172 689€ 172 708€ 172 708€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
171 891€ 172 689€ 172 689€ 172 689€ 172 689€ 172 689€ 172 091€ 172 689€ 172 689€ 172 689€ 172 708€ 172 708€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
96 729€ 92 486€ 205 267€ 135 705€ 101 805€ 95 267€ 88 760€ 53 848€ 76 698€ 19 450€ 69 065€ 78 770€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
262€ 2 707€ 14 924€ 4 447€ 3 727€ 551€ 587€ 343€ 1 681€ 209€ 229€ 200€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
262€ 560€ 641€ 462€ 17€ 263€ 587€ 343€ 1 681€ 209€ 229€ 200€
039
5.
Tovar
(132 + 133 + 139) -
(196))
0€ 2 147€ 14 283€ 3 985€ 3 710€ 288€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 328€ 279€ 0€ 0€ 1 105€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 328€ 279€ 0€ 0€ 942€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 163€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
23 583€ 22 963€ 24 952€ 24 500€ 25 588€ 23 567€ 22 987€ 1 311€ 3 110€ 1 213€ 2 891€ 15€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 258€ 406€ 0€ 1 157€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 180€ 180€ 90€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
2 009€ 589€ 1 649€ 1 694€ 600€ 0€ 0€ 250€ 1 103€ 334€ 0€ 15€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
548€ 1 167€ 2 094€ 1 690€ 1 942€ 1 724€ 1 652€ 596€ 1 467€ 648€ 1 529€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
20 895€ 20 896€ 20 898€ 20 895€ 22 914€ 21 685€ 21 194€ 76€ 134€ 231€ 152€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
132€ 132€ 132€ 132€ 132€ 158€ 132€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
72 883€ 66 816€ 165 391€ 106 758€ 72 491€ 71 149€ 64 858€ 51 915€ 71 792€ 18 028€ 64 840€ 78 555€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 716€ 945€ 1 277€ 653€ 1 102€ 830€ 36€ 45€ 159€ 754€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
320€ 103€ 126€ 0€ 395€ 0€ 0€ 0€ 0€ 553€ 266€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
69 847€ 65 768€ 163 988€ 106 105€ 70 994€ 70 319€ 64 822€ 51 870€ 71 633€ 16 721€ 64 574€ 78 555€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
560€ 695€ 542€ 372€ 508€ 568€ 588€ 1 233€ 971€ 896€ 745€ 236€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
560€ 695€ 542€ 372€ 508€ 568€ 588€ 1 233€ 971€ 896€ 745€ 236€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 409 990€ 2 286 071€ 2 162 812€ 2 001 115€ 1 881 303€ 1 879 703€ 1 893 845€ 1 625 365€ 1 573 596€ 1 485 719€ 1 140 581€ 1 046 267€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 235 641€ 1 156 580€ 1 057 446€ 966 954€ 889 891€ 857 937€ 846 309€ 702 929€ 705 381€ 647 533€ 730 362€ 720 676€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 235 641€ 1 156 580€ 1 057 446€ 966 954€ 889 891€ 857 937€ 846 309€ 702 929€ 705 381€ 647 533€ 730 362€ 720 676€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 156 580€ 1 057 446€ 966 954€ 889 891€ 857 937€ 846 309€ 723 752€ 705 528€ 650 484€ 636 676€ 720 676€ 665 091€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
79 061€ 99 133€ 90 492€ 77 063€ 31 955€ 11 627€ 122 557€ -2 599€ 54 897€ 10 857€ 9 686€ 55 585€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
127 582€ 150 700€ 177 859€ 76 067€ 91 121€ 117 019€ 142 020€ 71 978€ 87 400€ 84 906€ 39 275€ 48 017€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
900€ 900€ 1 100€ 920€ 920€ 920€ 6 812€ 6 687€ 5 326€ 4 681€ 4 533€ 5 390€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 681€ 4 533€ 5 390€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
900€ 900€ 1 100€ 920€ 920€ 920€ 6 812€ 6 687€ 5 326€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
11 822€ 691€ 80€ 7 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 083€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
11 822€ 691€ 80€ 7 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 083€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 135€ 615€ 389€ 315€ 794€ 1 535€ 1 169€ 1 096€ 1 014€ 1 746€ 2 912€ 4 994€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 135€ 615€ 389€ 315€ 794€ 1 535€ 1 169€ 1 096€ 1 014€ 1 746€ 918€ 711€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 994€ 4 283€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
27 094€ 40 191€ 23 198€ 21 397€ 20 179€ 22 258€ 18 779€ 29 519€ 17 305€ 17 811€ 22 823€ 15 083€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
6 382€ 4 047€ 4 238€ 4 142€ 4 438€ 6 081€ 3 001€ 3 652€ 2 747€ 2 197€ 6 229€ 4 566€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
677€ 859€ 1 534€ 738€ 1 325€ 630€ 370€ 10 819€ 328€ 111€ 104€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 150€ 150€ 150€ 0€ 0€ 0€ 53€ 31€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
520€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
10 878€ 8 805€ 10 096€ 9 475€ 8 621€ 9 003€ 9 042€ 8 592€ 8 465€ 9 753€ 10 620€ 6 600€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
19€ 0€ 15€ 15€ 14€ 18€ 24€ 20€ 21€ 42€ 43€ 21€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
6 991€ 5 349€ 5 928€ 5 656€ 4 897€ 5 522€ 5 396€ 4 900€ 4 802€ 4 605€ 4 628€ 3 404€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 627€ 981€ 1 236€ 1 222€ 884€ 1 004€ 947€ 883€ 911€ 1 103€ 1 199€ 492€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
86 630€ 108 302€ 153 092€ 46 237€ 69 228€ 92 306€ 115 259€ 34 676€ 47 672€ 60 668€ 9 007€ 22 550€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
64 958€ 86 630€ 108 302€ 23 161€ 46 152€ 69 230€ 91 998€ 21 680€ 34 676€ 60 668€ 9 007€ 22 550€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
21 672€ 21 672€ 44 790€ 23 076€ 23 076€ 23 076€ 23 261€ 12 996€ 12 996€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 046 767€ 978 791€ 927 507€ 958 094€ 900 291€ 904 747€ 905 516€ 850 457€ 780 815€ 753 280€ 370 944€ 277 574€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
144€ 174€ 264€ 86€ 0€ 0€ 39€ 77€ 142€ 120€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 046 623€ 978 617€ 927 243€ 958 008€ 900 291€ 904 747€ 905 477€ 850 380€ 780 673€ 753 160€ 370 944€ 277 574€