Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
26 650 505€ 26 095 140€ 23 710 841€ 18 198 380€ 17 793 243€ 18 055 737€ 20 950 598€ 21 804 871€ 22 936 401€ 24 204 636€ 25 059 499€ 26 986 962€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
21 054 077€ 21 292 848€ 18 203 434€ 12 576 952€ 14 009 131€ 15 631 969€ 17 885 820€ 18 172 623€ 19 209 288€ 19 889 361€ 19 745 294€ 20 721 269€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
33 985€ 26 692€ 21 714€ 19 416€ 42 607€ 61 432€ 48 268€ 47 269€ 9 051€ 4 370€ 6 404€ 8 440€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
10 585€ 13 588€ 12 354€ 0€ 168€ 840€ 1 512€ 2 417€ 6 924€ 1 183€ 3 217€ 5 253€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 12 246€ 28 099€ 43 952€ 44 456€ 42 552€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
23 400€ 13 104€ 9 360€ 7 170€ 14 340€ 16 640€ 2 300€ 2 300€ 2 127€ 3 187€ 3 187€ 3 187€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
18 406 175€ 18 652 240€ 15 567 804€ 9 943 620€ 11 353 608€ 12 957 621€ 15 224 636€ 15 512 438€ 16 587 321€ 17 264 095€ 17 117 994€ 18 091 638€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
2 496 847€ 2 504 422€ 2 429 476€ 2 302 737€ 2 339 261€ 2 336 134€ 2 350 513€ 2 353 890€ 2 360 334€ 2 271 283€ 2 202 751€ 2 242 794€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
3 197€ 4 197€ 3 197€ 3 197€ 3 197€ 3 197€ 3 197€ 3 197€ 3 197€ 3 197€ 3 197€ 3 197€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
14 524 359€ 15 129 794€ 12 323 811€ 7 550 614€ 8 759 709€ 10 341 282€ 12 385 542€ 12 701 919€ 11 955 687€ 12 284 850€ 13 173 182€ 14 044 441€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
190 331€ 152 818€ 102 849€ 40 458€ 154 842€ 60 288€ 69 391€ 63 689€ 126 943€ 212 945€ 303 382€ 410 685€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
228 750€ 550€ 850€ 1 150€ 0€ 6 365€ 13 409€ 20 453€ 15 502€ 3 893€ 7 787€ 11 680€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
15 320€ 8 832€ 11 601€ 15 370€ 20 270€ 27 287€ 9 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
947 373€ 851 627€ 696 020€ 30 094€ 76 331€ 183 068€ 393 244€ 369 290€ 2 125 658€ 2 487 927€ 1 427 695€ 1 378 841€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
2 613 916€ 2 613 916€ 2 613 916€ 2 613 916€ 2 612 916€ 2 612 916€ 2 612 916€ 2 612 916€ 2 612 916€ 2 620 896€ 2 620 896€ 2 621 191€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
2 613 916€ 2 613 916€ 2 613 916€ 2 612 916€ 2 612 916€ 2 612 916€ 2 612 916€ 2 612 916€ 2 612 916€ 2 620 896€ 2 620 896€ 2 621 191€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 589 158€ 4 795 376€ 5 501 707€ 5 613 037€ 3 781 502€ 2 414 634€ 3 049 860€ 3 623 714€ 3 713 919€ 4 313 264€ 5 311 686€ 6 264 257€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
8 154€ 9 892€ 4 387€ 10 645€ 7 533€ 7 579€ 12 480€ 10 940€ 32 403€ 61 659€ 18 421€ 14 344€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
8 154€ 9 892€ 4 387€ 10 645€ 7 533€ 7 579€ 12 480€ 10 940€ 32 403€ 61 659€ 18 421€ 14 344€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
3 520 506€ 2 601 736€ 2 610 181€ 3 811 567€ 2 790 280€ 1 733 328€ 1 848 905€ 2 356 605€ 2 009 488€ 2 374 779€ 2 600 683€ 4 182 801€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 133€ 473€ 0€ 4 685€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
3 520 506€ 2 601 736€ 2 610 181€ 3 811 567€ 2 790 280€ 1 732 195€ 1 848 433€ 2 356 605€ 2 004 803€ 2 374 779€ 2 600 683€ 4 182 801€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
45 989€ 25 592€ 47 846€ 1 297€ 1 297€ 1 297€ 1 297€ 647€ 647€ 647€ 647€ 647€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
1 297€ 1 297€ 1 297€ 1 297€ 1 297€ 1 297€ 1 297€ 647€ 647€ 647€ 647€ 647€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
44 692€ 24 295€ 46 549€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
464 665€ 436 990€ 408 546€ 924 937€ 425 722€ 309 709€ 680 983€ 833 821€ 765 281€ 745 513€ 732 705€ 552 196€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
200€ 116€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
9 849€ 27 871€ 4 169€ 14€ 2 971€ 11 797€ 5 956€ 1 280€ 1 280€ 1 280€ 332€ 332€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
181 138€ 141 800€ 184 520€ 265 838€ 369 742€ 226 826€ 395 400€ 480 157€ 423 111€ 415 443€ 443 584€ 345 596€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
54 436€ 44 442€ 38 149€ 52 402€ 52 115€ 70 235€ 278 903€ 352 359€ 324 158€ 328 790€ 288 789€ 206 268€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 2€ 2€ 2€ 0€ 0€ 10€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 1 507€ 4 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
170 930€ 201 236€ 179 647€ 150 489€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
47 673€ 21 523€ 553€ 451 472€ 894€ 851€ 714€ 4€ 135€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ)-
(391AÚ))
438€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 597€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 549 845€ 1 721 167€ 2 430 747€ 864 590€ 556 669€ 362 721€ 506 195€ 421 702€ 906 100€ 1 130 666€ 1 959 230€ 1 514 269€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
500€ 739€ 329€ 562€ 1 166€ 908€ 592€ 184€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
1 673€ 1 922€ 5 412€ 12 659€ 2 084€ 880€ 566€ 566€ 244€ 8 980€ 1 016€ 2 084€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 547 672€ 1 718 506€ 2 425 006€ 851 369€ 553 419€ 360 933€ 505 036€ 420 952€ 905 856€ 1 121 686€ 1 958 214€ 1 512 185€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
7 270€ 6 915€ 5 700€ 8 391€ 2 611€ 9 134€ 14 918€ 8 534€ 13 194€ 2 011€ 2 519€ 1 436€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
7 270€ 6 915€ 5 700€ 8 387€ 2 610€ 9 134€ 14 918€ 8 521€ 10 965€ 1 950€ 2 518€ 1 435€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 13€ 2 229€ 61€ 1€ 1€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
26 650 505€ 26 095 140€ 23 710 841€ 18 198 380€ 17 793 243€ 18 055 737€ 20 950 598€ 21 804 871€ 22 936 401€ 24 204 636€ 25 059 499€ 26 986 962€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
18 944 321€ 18 357 880€ 17 712 662€ 14 133 005€ 14 420 670€ 14 871 151€ 17 628 796€ 18 452 175€ 20 313 751€ 21 185 268€ 23 193 333€ 25 081 293€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -295€ -295€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -295€ -295€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
18 944 321€ 18 357 880€ 17 712 662€ 14 133 005€ 14 420 670€ 14 871 151€ 17 628 796€ 18 452 175€ 20 313 751€ 21 185 563€ 23 193 628€ 25 081 293€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
18 949 045€ 17 727 527€ 17 646 228€ 14 520 515€ 14 871 151€ 16 188 875€ 18 626 408€ 19 625 317€ 21 242 490€ 23 236 608€ 23 702 830€ 25 541 352€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-4 725€ 630 353€ 66 434€ -387 510€ -450 481€ -1 317 723€ -997 612€ -1 173 143€ -928 739€ -2 051 045€ -509 202€ -460 059€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 106 333€ 5 796 464€ 4 749 547€ 2 903 897€ 2 350 703€ 2 119 602€ 2 204 498€ 2 317 483€ 2 372 371€ 2 812 165€ 1 727 228€ 1 764 663€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
578 437€ 948 303€ 1 276 920€ 519 067€ 225 987€ 264 940€ 141 391€ 114 339€ 49 469€ 45 590€ 43 565€ 42 273€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé
(451AÚ))
0€ 597 399€ 524 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
143 857€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100 434€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
434 580€ 350 904€ 752 702€ 519 067€ 225 987€ 264 940€ 40 957€ 114 339€ 49 469€ 45 590€ 43 565€ 42 273€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
191 901€ 118 970€ 14 726€ 21 292€ 126 417€ 38 537€ 70 146€ 56 793€ 14 718€ 6 412€ 121 150€ 19 103€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
191 901€ 30 739€ 14 726€ 21 292€ 126 417€ 38 537€ 70 146€ 41 481€ 0€ 1 966€ 111 181€ 10 620€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 88 232€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 312€ 14 718€ 4 446€ 9 969€ 8 483€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
898 256€ 930 350€ 98 808€ 707 060€ 203 926€ 160 616€ 202 365€ 210 890€ 296 465€ 386 400€ 387 047€ 386 105€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
884 743€ 927 266€ 95 695€ 705 282€ 193 290€ 151 951€ 190 328€ 201 227€ 287 252€ 372 058€ 372 058€ 372 058€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
4 808€ 3 084€ 3 112€ 1 778€ 2 527€ 3 178€ 3 459€ 1 541€ 3 502€ 6 582€ 5 622€ 6 378€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
8 706€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 8 108€ 5 487€ 8 578€ 8 122€ 5 711€ 7 760€ 9 367€ 7 669€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 001 074€ 1 358 658€ 901 740€ 531 054€ 619 724€ 374 982€ 376 467€ 468 255€ 309 585€ 448 784€ 361 593€ 280 525€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
543 294€ 996 971€ 625 328€ 346 084€ 436 753€ 188 418€ 147 802€ 268 211€ 149 392€ 274 749€ 153 876€ 152 071€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
69 738€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
17 165€ 0€ 0€ 0€ 2 671€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 539€ 71 043€ 19 927€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
12 147€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 963€ 5 650€ 9 097€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
108 452€ 160 338€ 37 861€ 15 266€ 9 717€ 23 569€ 4 245€ 14 521€ 0€ 37 527€ 73 075€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
136 253€ 106 038€ 107 575€ 93 631€ 93 566€ 90 846€ 88 328€ 96 250€ 94 752€ 82 197€ 78 554€ 72 104€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 602€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
93 402€ 77 769€ 74 467€ 63 371€ 64 786€ 59 361€ 55 198€ 58 467€ 54 928€ 46 309€ 44 834€ 42 365€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
1 824€ 2 306€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
18 799€ 15 236€ 16 509€ 12 657€ 12 230€ 10 249€ 9 249€ 10 880€ 10 513€ 6 039€ 5 604€ 4 888€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
2 436 665€ 2 440 182€ 2 457 353€ 1 125 424€ 1 174 649€ 1 280 525€ 1 414 129€ 1 467 205€ 1 702 134€ 1 924 979€ 813 873€ 1 036 657€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
1 824 297€ 2 113 440€ 2 113 611€ 969 112€ 1 068 773€ 1 174 649€ 1 242 379€ 1 266 138€ 1 455 918€ 1 700 519€ 594 979€ 813 873€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
612 367€ 326 742€ 326 742€ 156 312€ 105 876€ 105 876€ 171 751€ 201 067€ 246 216€ 224 460€ 218 894€ 222 784€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ))
0€ 0€ 17 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 599 851€ 1 940 795€ 1 248 632€ 1 161 478€ 1 021 870€ 1 064 984€ 1 117 304€ 1 035 213€ 250 279€ 207 203€ 138 938€ 141 006€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 778€ 2 791€ 3 031€ 3 496€ 4 152€ 4 792€ 3 148€ 1 058€ 6 679€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 599 851€ 1 940 795€ 1 248 632€ 1 160 701€ 1 019 079€ 1 061 953€ 1 113 808€ 1 031 061€ 245 487€ 204 055€ 137 880€ 134 327€