Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 540 882 € 2 626 557 € 2 616 646 € 2 560 966 € 2 563 919 € 2 677 909 € 1 941 982 € 1 986 995 € 2 067 314 € 1 771 667 € 1 738 535 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 265 592 € 2 297 236 € 2 356 957 € 2 365 635 € 2 424 603 € 2 500 225 € 1 846 255 € 1 954 965 € 2 041 187 € 1 719 496 € 1 718 880 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
1 245 € 1 368 € 1 491 € 969 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
645 € 645 € 645 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
600 € 723 € 846 € 969 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 972 074 € 2 003 596 € 2 063 193 € 2 072 393 € 2 132 330 € 2 207 953 € 1 553 982 € 1 662 693 € 1 748 915 € 1 427 224 € 1 426 608 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
834 198 € 834 198 € 834 198 € 834 198 € 826 570 € 826 570 € 124 542 € 124 769 € 125 617 € 209 076 € 203 480 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
4 307 € 4 307 € 4 307 € 4 307 € 4 307 € 4 307 € 4 307 € 4 307 € 4 307 € 4 307 € 4 307 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 087 421 € 1 065 016 € 1 146 599 € 1 211 432 € 1 265 818 € 1 357 535 € 1 399 976 € 1 506 143 € 1 588 838 € 399 826 € 424 057 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
14 687 € 20 347 € 28 163 € 5 519 € 4 211 € 4 211 € 4 211 € 4 211 € 4 335 € 5 409 € 1 924 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
10 502 € 8 989 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
6 532 € 6 532 € 22 070 € 9 195 € 6 668 € 7 618 € 8 970 € 10 490 € 12 014 € 14 753 € 5 622 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
8 428 € 7 804 € 8 648 € 5 512 € 6 356 € 6 813 € 4 999 € 5 795 € 6 826 € 1 053 € 1 053 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
6 000 € 56 404 € 19 210 € 2 230 € 18 400 € 900 € 6 978 € 6 978 € 6 978 € 792 800 € 786 165 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 292 272 € 0 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 292 272 € 0 € 0 €
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 292 272 € 292 272 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
275 290 € 329 321 € 259 689 € 195 251 € 138 236 € 167 377 € 95 339 € 31 882 € 24 819 € 51 035 € 19 505 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 904 € 2 904 € 2 904 € 2 904 € 0 € 48 € 391 € 278 € 425 € 291 € 52 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 48 € 391 € 278 € 425 € 291 € 52 €
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
2 904 € 2 904 € 2 904 € 2 904 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0 € 47 099 € 47 267 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 47 099 € 47 267 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 74 € 768 € 0 € 190 € 190 € 441 € 0 € 0 € 0 € 0 €
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 694 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 251 € 0 € 0 € 0 € 0 €
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 74 € 74 € 0 € 190 € 190 € 190 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
34 593 € 50 747 € 40 483 € 36 132 € 46 525 € 39 651 € 32 917 € 22 355 € 20 383 € 16 307 € 13 984 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 880 € 880 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 409 € 0 € 0 € 0 € 0 € 98 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
22 130 € 18 771 € 15 267 € 19 470 € 22 655 € 19 250 € 19 688 € 15 143 € 13 984 € 0 € 0 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
12 463 € 9 950 € 12 244 € 10 173 € 12 209 € 9 307 € 7 785 € 7 212 € 6 399 € 14 683 € 13 836 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 54 € 8 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 120 € 0 € 0 € 1 624 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 18 220 € 9 867 € 5 835 € 6 064 € 5 695 € 375 € 0 € 0 € 0 € 0 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0 € 2 925 € 2 125 € 600 € 5 590 € 4 990 € 2 950 € 0 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
237 744 € 228 447 € 168 217 € 156 215 € 91 520 € 127 487 € 61 590 € 6 924 € 4 011 € 34 437 € 5 469 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
3 201 € 338 € 1 113 € 1 229 € 487 € 596 € 933 € 1 286 € 1 013 € 259 € 897 €
087
2.
Ceniny
(213))
799 € 0 € 622 € 337 € 221 € 3 € 264 € 57 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
233 743 € 228 110 € 166 483 € 154 650 € 90 813 € 126 889 € 60 392 € 5 581 € 2 998 € 34 178 € 4 572 €
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet
(r. 099 až r. 103))
50 € 50 € 50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 325 € 0 € 0 € 0 €
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám
(277AÚ) -
(291AÚ))
50 € 50 € 50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 325 € 0 € 0 € 0 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0 € 0 € 0 € 80 € 1 080 € 10 306 € 388 € 148 € 1 308 € 1 136 € 150 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 0 € 0 € 80 € 145 € 165 € 388 € 148 € 969 € 0 € 0 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 0 € 0 € 0 € 935 € 10 141 € 0 € 0 € 339 € 1 136 € 150 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 540 882 € 2 626 557 € 2 616 646 € 2 560 966 € 2 563 919 € 2 677 909 € 1 941 982 € 1 986 995 € 2 067 314 € 1 771 667 € 1 738 535 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 893 993 € 1 937 891 € 1 884 510 € 1 773 591 € 1 723 389 € 1 703 194 € 997 176 € 960 147 € 968 658 € 1 607 289 € 1 607 440 €
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 750 € 0 € 0 € 0 € 0 €
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 750 € 0 € 0 € 0 € 0 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 893 993 € 1 937 891 € 1 884 510 € 1 773 591 € 1 723 389 € 1 703 194 € 995 426 € 960 147 € 968 658 € 1 607 289 € 1 607 440 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 872 997 € 1 884 510 € 1 773 591 € 1 725 552 € 1 703 194 € 1 701 617 € 958 398 € 943 301 € 927 192 € 1 616 451 € 1 575 589 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
20 996 € 53 381 € 110 919 € 48 039 € 20 195 € 1 577 € 37 028 € 16 846 € 41 466 € -9 162 € 31 851 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
96 845 € 95 512 € 95 926 € 115 384 € 125 196 € 209 050 € 130 073 € 161 231 € 196 593 € 150 606 € 122 141 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
3 160 € 1 700 € 1 000 € 1 700 € 1 700 € 500 € 1 434 € 2 258 € 13 628 € 0 € 0 €
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 160 € 700 € 0 € 700 € 700 € 500 € 1 434 € 2 258 € 13 628 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0 € 0 € 0 € 295 € 1 205 € 2 350 € 1 672 € 586 € 324 € 13 949 € 451 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 295 € 1 205 € 2 350 € 1 672 € 586 € 324 € 13 949 € 451 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
10 399 € 13 997 € 14 108 € 18 131 € 22 049 € 520 € 137 € 46 € 358 € 145 € 1 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
9 058 € 13 042 € 13 042 € 17 026 € 21 010 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 341 € 955 € 616 € 655 € 589 € 520 € 137 € 46 € 358 € 145 € 1 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0 € 0 € 450 € 450 € 450 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
64 065 € 51 227 € 42 837 € 47 934 € 43 571 € 73 615 € 49 109 € 59 127 € 69 119 € 20 394 € 37 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
564 € 0 € 2 112 € 1 873 € 1 561 € 28 501 € 4 536 € 20 517 € 16 060 € 0 € 0 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 129 € 0 € 0 € 0 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
24 800 € 24 800 € 24 800 € 24 800 € 24 800 € 24 800 € 24 800 € 24 800 € 30 800 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
14 803 € 1 737 € 737 € 4 017 € 4 083 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 889 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
13 625 € 12 714 € 7 816 € 9 702 € 7 621 € 8 279 € 8 007 € 7 941 € 9 330 € 10 137 € 0 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0 € 1 014 € 0 € 442 € 0 € 5 857 € 5 860 € 14 € 4 € 5 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
8 638 € 9 227 € 5 150 € 6 055 € 4 653 € 5 164 € 4 978 € 4 820 € 10 289 € 5 201 € 0 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 € 0 € 109 € 365 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 636 € 1 737 € 2 223 € 1 046 € 852 € 955 € 800 € 926 € 2 271 € 1 162 € 37 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
19 221 € 28 588 € 37 981 € 47 324 € 56 671 € 132 064 € 77 721 € 99 214 € 113 164 € 116 118 € 121 652 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
9 988 € 19 288 € 28 583 € 38 212 € 47 192 € 114 840 € 70 351 € 85 080 € 92 381 € 99 928 € 107 101 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
9 234 € 9 300 € 9 397 € 9 112 € 9 478 € 17 224 € 7 370 € 14 134 € 20 783 € 16 190 € 14 551 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
550 044 € 593 154 € 636 211 € 671 991 € 715 334 € 765 665 € 814 732 € 865 617 € 902 063 € 13 772 € 8 954 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 0 € 0 € 0 € 223 € 0 € 0 € 0 € 15 € 5 402 € 2 793 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
550 044 € 593 154 € 636 211 € 671 991 € 715 111 € 765 665 € 814 732 € 865 617 € 902 048 € 8 370 € 6 161 €